spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané záznamy EkoLinku

MZe: Lesní hospodářství
Oblast "Lesní hospodářství" na serveru Ministerstva zemědělství ČR.
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=77
Datum vložení: 27.9.2003 19:18       Datum poslední změny: 3.1.2015 21:32
Bohemia Gas s.r.o.
Dodavatel zkapalněných plynů propanu, butanu a propan-butanu. Seznam čerpacích stanic LPG pro automobilisty.
http://www.bohemiagas.cz
Datum vložení: 8.1.2001 12:09       Datum poslední změny: 24.6.2013 19:13
Ekokompas
Environmentální mesíčník pro mládež a učitele. Plné texty článků.
http://ekokompas.host.sk
Datum vložení: 29.8.2001 14:05       Datum poslední změny: 15.3.2012 9:27
Portál životního prostředí
Informační systém o životním prostředí provozovaný Ministerstvem životního prostředí ČR.
http://portal.env.cz
Datum vložení: 17.12.2001 17:57       Datum poslední změny: 15.3.2012 9:23
Občanské sdružení Zebín
Křesťanské sdružení, které se zabývá i péčí o přírodní památku - čedičový kopec Zebín u Jičína - a o kapli na jeho vrcholu.
http://www.zebin.ic.cz
Datum vložení: 2.3.2005 12:22       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:42
AWRES - Association for Water Research and Environmental Safety (Asociace pro výzkum vody a bezpečné životní prostředí)
Nevládní nezisková organizace zaměřená na problematiku životního prostředí
http://www.awres.cz
Datum vložení: 7.2.2011 20:45       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:36
Stavby ze slaměných balíků
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
http://www.stavbyzeslamy.cz
Datum vložení: 24.9.2010 19:54       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:35
Eshop - Biofarma Sasov
E-shop biofarmy Sasov - bio vepřové i bio hovězí maso z vlastního chovu a vlastních faremních jatek, stejně jako bio brambory, bio hranolky, biouherák i biolovečák z kanečků.
http://e-shop.biofarma.cz/
Datum vložení: 9.12.2010 0:21       Datum poslední změny: 9.12.2010 0:31
Biofarma Sasov
Biofarma Sasov - v e-shopu nabízí bio vepřové i bio hovězí maso z vlastního chovu a vlastních faremních jatek, stejně jako bio zeleninu. Jízdárna pro připravuje vyjížďky na koních po okolí Jihlavy, jezdecký výcvik i ustájení koní.
http://biofarma.cz
Datum vložení: 9.12.2010 0:16       Datum poslední změny: 9.12.2010 0:31
Geologické lokality
Vyhledávání v databázi zajímavých geologických lokalit České geologické služby.
http://lokality.geology.cz
Datum vložení: 17.11.2010 14:54       Datum poslední změny: 17.11.2010 14:54
Rebilance zásob podzemních vod
Projekt vedený Českou geologický službou, jeho cílem je přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky, a příprava metodického a organizačního základu pro systémové a pravidelné přehodnocování přírodních zdrojů podzemních vod na celém území ČR v budoucích letech.
http://www.geology.cz/rebilance
Datum vložení: 13.9.2010 15:43       Datum poslední změny: 13.9.2010 15:43
Dopravní podnik Mladá Boleslav s. r. o.
Stránky mladoboleslavského dopravního podniku. Přepravní podmínky, jízdní řády.
http://www.dpmlb.cz
Datum vložení: 8.2.2001 10:54       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:56
Moravský kras
Informace o Moravském krasu a vstupném do jeho jeskyní na stránkách Okresního úřadu Blansko.
http://www.blansko.cz/turistika/moravskykras.php
Datum vložení: 2.2.2001 8:52       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:55
Česká zoologická společnost
Česká zoologická společnost (ČZS) sdružuje členy, kteří studují z nejrůznějších hledisek živočichy a pracují v tomto oboru na vědecké úrovni. Vydává odborné publikace, provozuje knihovnu zoologických časopisů.
http://www.natur.cuni.cz/zoospol/
Datum vložení: 29.1.2001 16:01       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:52
Horolezecké noviny
Zpravodajství o horolezectví v rámci Sportovních novin (ČTK).
http://www.sportovninoviny.cz/dalsi/horolezectvi/
Datum vložení: 9.1.2001 14:19       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:51
Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko
Hlavním cílem společnosti je rozvíjení povědomí o ochraně přírody a životního prostředí prostřednictvím vzdělávacích programů. Pro děti a mládež připravuje přednášky o CHKO Křivoklátsko, exkurze a vícedenní ekologická terénní praktika.
http://www.is-krivoklat.cz
Datum vložení: 5.1.2001 14:27       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:50
Zprávy ze SEVEn
Zpravodaj vydává Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn), jeho hlavní náplní je tématika snižování energetické náročnosti.
http://www.svn.cz
Datum vložení: 5.1.2001 14:00       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:48
Centrum modelových ekologických projektů pro venkov, Hostětín
Program modelových ekologických projektů pro venkov Hostětín v Bílých Karpatech poskytuje informace o energii z biomasy a dalších obnovitelných zdrojích a o tom, jak energií neplýtvat. Na stránkách jsou rovněž informace o výtopně na dřevo v Hostětíně, moštárně a sušírně ovoce.
http://hostetin.veronica.cz
Datum vložení: 5.1.2001 13:34       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:48
Český svaz ochránců přírody - ZO 33/03 ČSOP
Převažující činnost: program Formica - ochrana lesních mravenců, program podpory hnízdních možností ptactva - spolupráce s LČR , ochrana lesních porostů.
http://www.csop3303.cz
Datum vložení: 7.12.2000 18:40       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:42
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu.
http://www.muzeum-sumperk.cz/zarizeni/lovecko-lesnicke-muzeum-v-usove/
Datum vložení: 7.12.2000 18:06       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:41
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT