spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokumenty a materiály Rady vlády ČR pro lidská práva. Plné znění.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=406
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní rysy a druhy alternativních škol.
URL: http://www.referaty.sk/index.php?referat=6173
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika jenského plánu.
URL: http://www.vsp.cz/pdf/katedra/upppv/fotoalbum/Peterse...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografické ukázky pomůcek podle M. Montessori.
URL: http://www.uhk.cz/pdf/katedra/upppv/montessori/mm-pom...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha týkající se lidské genetiky, genetické poruchy, léčby, rehabilitace.
URL: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V této sekci najdete knihu Marthy A. Ackelsberg Mujeres Libres (Svobodné ženy) ve formátu rtf.
URL: http://fsa.anarchismus.org/down.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studentská práce na téma postavení žen v církvi v České republice.
URL: http://www.genderonline.cz/index.php?page=clanek&rubr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedno z témat přednášek Denisy Kera - předmětu "Kyberumění" na Fakultě humanitních studií v Praze. Součástí přednášky Umění mezi webem a sociálním prostorem je i téma Kyberfeminismus: mezi uměním a aktivismem - pojednání o kyberfeminismu, jeho vymezení vůči ekofeminismu a feministický aktivismus.
URL: http://uisk.jinonice.cuni.cz/kera/sylabus2002/3.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminární práce do předmětu Základy feminismu od Ladislava Koubka. Zabývá se postavením žen v české politice koncem 20. století a historickým vývojem.
URL: http://www.angelfire.com/sc/ladosek/mojeprace/zeny.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie českého lesbického hnutí po roce 1989 ze stránek Lesbické literární kavárny.
URL: http://lama-web.cz/llk/muzeum/historie.htm
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postavení českých žen ve středoškolském a vysokoškolském vzdělávání v Československu od poloviny 19. století po současnost. Diplomová práce Dagmar Kotlandové Koenig na stránkách Central Europe Review.
URL: http://www.ce-review.org/99/14/koenig14the.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Čtvrtá kapitola Platformy pro akci, schválené na 4. světové konferenci OSN o ženách (1995), deklaruje hlavní cíl zajistit ženám rovný přístup ke vzdělání a přípravě na povolání
URL: http://www.feminismus.cz/ebooks/platforma/4.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva amerického ministerstva zahraničí o stavu násilí pachaném na ženách v České republice.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=10046
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní dokument standardů chování a jednání zaměstnanců uvnitř i vně instituce.
URL: http://www.cssz.cz/eticky_kodex.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kapitola 9 Návrhu strategie reformy veřejné správy ČR z října 1998 připraveného Národním vzdělávácím fondem. Doporučení např. v oblasti odměňování, regulace počtu státních zaměstnanců, personálního řízení a profesionální etiky...
URL: http://www.nvf.cz/versprava/cz/strategie/9.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Leták Feminstické skupiny 8. března na téma násilí na ženách.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/nasilinazenach.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nekomerční český právnický informační a publikační server provozovaný spolkem Juristic tvořeným zejména studenty a absolventy právnických fakult. Obsahuje část určenou pro právniky i pro laiky a věnuje se téměř všem oblastem práva.
URL: http://www.juristic.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o knize Program podpory zdraví ve škole.
URL: http://it.pedf.cuni.cz/%7Euclisty/ul98_99/ul06/101.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Otevřený dopis Státního zdravotního ústavu školám.
URL: http://it.pedf.cuni.cz/%7Euclisty/ul98_99/ul06/08.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika pedagogiky M. Montessori na stránkách Univerzity Hradec Králové.
URL: http://www.uhk.cz/pdf/katedra/upppv/Monte-sem.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika programu, seznam zúčastněných škol, podmínky vstupu a informace pro školy.
URL: http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=3823
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osobní stránky diabetika. Informace o nemoci, projevech, inzulínové pumpě.
URL: http://jurin-pr.nazory.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o cukrovce.
URL: http://www.kapitoly.cz/pdf/cukrovka.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované informacím o těhotenství s cukrovkou.
URL: http://www.elis.sk/gynek/full/pg397b.pdf
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text se věnuje koncepci starosti o diabetickou nohu.
URL: http://www.elis.sk/bll/97/full/Bll1097i.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Péče o nemocné cukrovkou – akcent na multidisciplinární charakter léčby.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0101/med0139.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace senátorky Daniely Filipiové popisuje stávající zákonné prostředí a dále se zabývá postupně tvorbou bezbariérového prostředí ve městě, u vstupů do objektů, vstupních prostor objektů, vnitřní komunikace, bytových domů, staveb občanské vybavenosti a staveb pro dopravu.
URL: http://www.filipiova.cz/publikace/odkazy/Projektujeme...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návrh dokumentu vlády ČR týkající se problematiky rovných příležitostí v ČR (1999).
URL: http://www.iustin.cz/Dokumenty/RovnePril/rovnost_vlzp...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o rovnosti mužů a žen na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=10
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o diskriminaci žen na trhu práce a nezaměstnanosti žen.
URL: http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/11_2000/rovne...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o fenoménu sexuálního zneužívání - článek Petra Weisse, který vyšel v časopise Psychologie Dnes 8/1999.
URL: http://psychologie.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Politická deklarace na stránkách MPSV, doporučení pracovního výboru (Peking +5) a další akce a iniciativy k provedení Pekingské deklarace a akční platformy pro posílení postavení žen.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=622
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie prostituce ve starověku, středověku, v období světových válek a současná prostituce. Článek se věnuje také specifikům prostituce v Čechách a souvislostem mezi prostitucí a náboženskými kulty.
URL: http://obchod.portal.cz/scripts/detail.asp?id=2076&tm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o nemoci, příčiny onemocnění, léčba, léky, terapie.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0201/med0228.html
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika, diagnostika, dědičnost, léčba, nemocniční pobyty.
URL: http://www.med.kuleuven.ac.be/cme/cf/Leaflet%20Slovak...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je potrat podle Velkého sociologického slovníku.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115224
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Důvody, proč ženy volí interrupci a právní platnost a realita v oblasti interrupcí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115223
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika interrupce na stránkách Iniciativy za možnosť vol´by.
URL: http://moznostvolby.host.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001 Gender centra Brno.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura.rtf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stať Olgy Kubové, asistentky soudce Nejvyššího soudu ČR. V rámci tzv. harmonizace právních předpisů s právem ES byla do českého práva mimo jiné zakotvena jedna ze základních zásad práva ES - zásada rovnosti, jejímž odrazem v oblasti vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je princip “rovných příležitostí”.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_olga_k...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy z února 2000.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/metodickypokyngender.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum Kuchařové V. a Zamykalové L. na téma rovnosti mužů a žen na trhu práce.
URL: http://www.vupsv.cz/an27.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Závěrečná zpráva z „Biografického výzkumu mladé generace 2002" provedeného Poloncyovou J.
URL: http://www.vupsv.cz/an105.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Psychický teror na pracovišti má svůj název – mobbing... Článek z časopisu BlueScreen. Autorkou je Petra Alraune Neomi.
URL: http://www.bluescreen.cz/index.php?tisk=398
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EU a otázka diskriminace mužů a žen na trhu práce.
URL: http://www.euroskop.cz/cze/article.asp?id=40099&cat=&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Gender mainstreaming a rovné příležitosti v kontextu EU podle MPSV ČR.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=708
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie vzniku a proces přerodu squatu v kulturní a komunitní centrum - diplomová práce Rebeky Mertová na katedře sociální práce FF UK.
URL: http://www.medaci.cz/studie/diplomka.html
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Účinnost metod protidrogové prevence na základních školách za použití koncepru participativní evaluace u nás - rozsáhlá studie z roku 2001 o jedinečném výzkumu Bohuslava Blažka a Jiřiny Olmerové - projekt realizován z grantu MŠMT.
URL: http://www.sidliste.cz/info/20467
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výňatek z knihy Brigitte Huberové - Psychický teror na pracovišti. "Mobbing je pro ekonomiku ztrátovým obchodem. O mobbingu je potřeba mluvit, pořádat školení s tématem mobbingu a řešení vzniklých konfliktů, do podnikových předpisů zahrnout antimobbingová opatření."
URL: http://www.vodopad.cz/c20.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Z projevu generálního tajemníka Cofi Annana na Zvláštním zasedání VS OSN o problematice dětí v New Yorku, 8. května 2002
URL: http://www.unicprague.cz/suba.php3?kap=zpravy&podkap=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace na stránkách Fondu ohrožených dětí
URL: http://www.fod.cz/tyrani.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská konference s názvem Budujme Evropu pro děti - realizujme práva dítěte při jejím rozšiřování.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=32&i=1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva je v dějinách lidstva první obecně závaznou právní normou, týkající se práv dítěte.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva, navíc vzhledem ke svému tělesnému i duševnímu vývoji, bezbrannosti a zranitelnosti potřebuje zvláštní péči, pomoc, ochranu, porozumění a lásku.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=14
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Thomas Hammarberg v Praze únor 2000
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=15
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předlohy ustanovujících dokumentů jednotlivých typů NNO, vzory nejčastěji používaných smluv a komentáře k nim, vzory a předlohy účetních dokumentů a výkazů. Součást Informačního servisu pro NNO.
URL: http://new.ecn.cz/index.stm?x=74255
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postup jak založit tři nejběžnější typy neziskových organizací (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond) včetně vzorů a předloh ustanovujících dokumentů a zákonů upravujících fungování jednotlivých organizací.
URL: http://new.ecn.cz/index.stm?x=73475
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deklarace byla diskutována na sjezdu Evropské alzheimerovské asociace v Lucernu v roce 1998. Asociace reprezentuje 3,5 milionu lidí postižených demencí a jejich rodiny ve více než 20 evropských zemích. Jako občané Evropy také oni mají právo na to, aby jejich potřeby byly respektovány.
URL: http://www.alzheimer.cz/index.php?PageID=26
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poslední fáze lidského života, která není vždy spojena s fyziologickým stářím organizmu a relativním úbytkem sil je nejméně uspokojivě zmapována. Jen několik málo autorů se problematice smrti a umírání věnuje komplexně nejen z hlediska potřeb umírajícího, ale také z hlediska potřeb jeho blízkých. Elisabeth Kubler-Ross je jednou z vůdčích osobností na světě, která ve svých dílech oslovuje nejen nemocné, ale i zdravé lidi bez ohledu na profesi.
URL: http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podmínky účasti ve výběrovém řízení Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Uzávěrka pro rok 2003 již proběhla.
URL: http://www.msmt.cz/Files/HTM/PVIIkoloZVErEJNeNOMR.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam projektů podpořených MŠMT v programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a MULTIKULTURNÍ výchovy pro rok 2003 - poskytovatel dotace MŠMT.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102170&CAI=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Návrhy preventivních opatření. Seznam doporučené literatury.
URL: http://atre.infonet.cz/predpisy/904.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Metodický pokyn vyměřující rozvojový program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v grantovém řízení pro rok 2003. Uzávěrka již proběhla. Mezi doporučenými tématy je multikulturní výchova.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/PPPokynx.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní součinnostní program prevence kriminality MV ČR z r. 1996, který systémovým způsobem přistupuje ke zlepšení interetnických vztahů, k zlepšení nepříznivé sociální situace některých romských komunit. Odkazy na zajímavé projekty, adresář realizátorů projektů.
URL: http://www.mvcr.cz/prevence/obcanum/publik/romove/rom...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a podporu integrace příslušníků romské komunity. Dokument z r. 2002.
URL: http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rnm/narizeni_dotace.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktualizovaný dokument pro rok 2003, podle kterého ministerstvo podpoří prostřednictvím rozvojových programů projekty na podporu multikulturní výchovy na školách.
URL: http://senat.sci.muni.cz/zamer/aktualizaceDZM2003web....
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tisková zpráva se stručnými informacemi o dvou projektech podpořených MŠMT, které probíhají v letech 2002 – 2004.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102172&CAI=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Závěrečná zpráva o řešení projektu z roku 1999 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
URL: http://www.osu.cz/pedf/info_aktuality/u_sv_a31.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o projektu, který v Moravském gymnáziu Brno probíhal v roce 2002.
URL: http://www.skoly-unesco.cz/zpravy/gym_brno_moravske.d...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o drogách užívaných ve sportu, rozdělení co ještě není a co už je nepovoleným dopingem.
URL: http://www.antidoping.cz
NAME - National Association for Multicultural Education (Národní sdružení pro multikulturní vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikační činnost volného sdružení amerických odborníků pro oblast multikulturní výchovy a vzdělávání.
URL: http://www.nameorg.org/publications.html
Mångkulturellt centrum Botkyrka - publikace (Multikulturní centrum v Botkyrce)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace vydané tímto švédským multikulturním centrem.
URL: http://www.mkc.botkyrka.se/publikat/bok.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborné publikace, studie, metodické materiály na téma multikulturalita.
URL: http://www.mkc.cz/kat.shtml?restrict=category.......1...
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace vydané s podporou MIP.
URL: http://www.osmip.cz/pr-publ.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument přijatý vládou České republiky na jednání dne 7. dubna 2003 usnesením č.343. Navazuje na Koncepci státní politiky ve vztahu k mladé generaci v České republice do roku 2002, která byla schválena usnesením vlády č. 1 ze dne 6.1.1999 a zaměřuje se na nejzávažnější a nejaktuálnější oblasti státní politiky vůči dětem a mládeži.
URL: http://www.msmt.cz/Files/HTM/Konceepce_ml.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 578
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?id=4813&lg=1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koncepce sociální péče hlavního města Prahy.
URL: http://www.praha-mesto.cz/zastupitel/prirucka/tisk_so...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál obsahující všechny důležité informace o náhradní rodinné péči – osvojení a pěstounské péči. Jedná se hlavně o vysvětlení základních pojmů, právní úpravu, názory odborníků, důležité kontakty, příběhy, doporučenou literaturu a statistické údaje.
URL: http://www.adopce.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo po dlouhé a vzrušené debatě dne 25. června 1999 velkou většinou hlasů dokument, který reaguje na aktuální problém medicíny v rozvinutých zemích.
URL: http://www.hospice.cz/hospice1/data/radaevro.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální dokument připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na přípravě se podíleli zástupci dalších ministerstev a Zpráva tak představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.
URL: http://www.mvcr.cz/extremis/2000
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nebojme se přijmout své „náhradní“ rodičovství za své! - rady na serveru rodina.cz
URL: http://www.rodina.cz/clanek2863.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním úkolem ochránce je působit k ochraně osob před jednáním úřadů. Článek z právního informačního serveru Juristik.
URL: http://ustavni.juristic.cz/70133/clanek/ustava1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Součást Lexikonu evropského práva publikovaného v týdeníku vlády ČR Veřejná správa - č.45/2000. Autorem textu je Doc. JUDr. Richarda Pomahač z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
URL: http://www.vnitro.cz/casopisy/s/2000/0045/45lexik.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Českého helsinského výboru financovaný z programu Evropské Unie Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů (realizace 2003-2005).
URL: http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=77&cid=490
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nad výkonem obecně prospěšných prací a jejich významem v českém trestním právu se zamýšlí článek Mgr.Michaely Šaštinské, publikovaný na stránkách projektu Juristik 12.1.2004. Definuje, co je to trestný čin, zabývá se problematikou trestů, zejména alternativních.
URL: http://trestni2.juristic.cz/489620/clanek/trest3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V rámci rubriky Pro základní orientaci vysvětluje autor Martin Elger základní pojmy procesního řízení a jeho hlavní typy.Článek byl publikován v rámci projektu Právo na spravedlivý proces občanského sdružení ARS AEQUI et BONI 23.9.2001.
URL: http://www.i-pravo.org/proces/index.shtml?sh_itm=a737...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Více než polovina zemí na celém světě zrušila trest de iure nebo de facto. V následujícím seznamu je uvedeno, zda zákony dané země umožňují trest smrti, nebo jej zakazují.
URL: http://www.amnesty.cz/08knihovna/dokumenty/seznam.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní standarty týkající se trestu smrti, trest smrti versus lidská práva. Stránky mezinárodní organizace Amnesty International.
URL: http://www.amnesty.cz/08knihovna/trest%20smrti.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace byla publikována 3.8.2000 v Českém právnickém publikačním a informačním prostoru v části Trestní právo - základní témata.
URL: http://tisk.juristic.cz/30510/tisk/old
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká internetová stránka s tímto názvem obsahuje argumenty, statistiku, ale i různé mezinárodní dokumenty, které se vztahují k dané problematice.
URL: http://protits.webpark.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem píše Eduard Sázavský v rámci programu Právo na spravedlivý proces. Nárok lze až do pravděpodobné výše škody zajistit na majetku obviněného. Zveřejněno na portálu Juristic 27.2.2002.
URL: http://i-pravo.org/proces/rubrika.shtml?sh_itm=3dc024...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Účast veřejnosti na rozhodování může nabývat různých podob a forem a pohybuje se od poskytování informací veřejnou správou, přes konzultace s veřejností, až po přímou spoluúčast na rozhodnutí. O právu na právní ochranu a přezkum možných porušení ustanovení Aarhusské úmluvy informují stránky Zeleného kruhu.
URL: http://ucastverejnosti.cz/pravo-na-pravni-ochranu.sht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O postavení a možnostech obrany zaměstnance v pracovněprávních vztazích pojednává článek Filipa Svo- body na stránkách portálu Juristik v rubrice Pracovní právo.
URL: http://pracovni2.juristic.cz/109008/clanek/prac2
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek JuDR. Jiřího Křepelky z Policejní akademie ČR informuje o návrhu novely zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). Novela má implementovat Evropský zatýkací rozkaz do našeho právního řádu.
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=680
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vznik nemoci, historie, příčiny odlišného průběhu epidemie v afrických zemích, socioekonomické a kulturní souvislosti, ...
URL: http://www.zuova.cz/studijni/smd/smd133.pdf
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jednou z hlavních zásad soudního řízení je zásada dvouinstančnosti. Účastník řízení má právo nechat rozhodnutí soudu prvního stupně přezkoumat nadřízeným soudem. Vzory postupů a podání v občanském soudním řízení jsou součástí článku z 1. 3. 2002 na stránkách občanského sdružení ARS AEQUI et BONI
od autora Martina Elgera.

URL: http://i-pravo.org/proces/index.shtml?sh_itm=5fe10c49...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O problematice výkonu soudního rozhodnutí formou exekuce pojednává příspěvek Mgr. Petra Fučíka na stránkách občanského sdružení ARS AEQUI et BONI.
URL: http://i-pravo.org/proces/index.shtml?sh_itm=d24f4ada...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vše, co potřebujete vědět o soudních exekutorech a jejich činnosti, najdete na stránkách JuDr. Jana Veselého, který vykonával tuto práci v letech 2001 až 2002.
URL: http://www.soudniexekutor.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Richard W. FETTER, právník, informuje o průběhu civilního soudního řízení.Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají a rozhodují soudy. Spory vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se projednávají stejně jako spory vyplývající z pracovního poměru.
URL: http://www.epi.cz/show.php?table=ekon_law&id=87
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na největším portálu českého trhu práce jsou k dispozici zákony a vyhlášky z oblasti pracovněprávních vztahů a mnoho dalších článků k této problematice.
URL: http://www.prace.cz/dir/index.shtml?0_a6
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na největším portálu českého trhu práce jsou k dispozici zákony a vyhlášky z oblasti pracovněprávních vztahů a mnoho dalších článků k této problematice.
URL: http://www.prace.cz/dir/index.shtml?0_a6
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. informuje ve svém článku na portálu Integrace o postavení a funkci Evropského soudního dvora v rámci ostatních evropských a národních soudů a institucí.
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=254
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Praktické rady týkající se tělesné péče i poznatky o vztazích a komunikaci se staršími lidmi.jsou určeny nejen rodinným příslušníkům, ale také pečovatelkám, sociálním pracovníkům a zdravotnickému personálu.
URL: http://obchod.studovna.cz/kniha.asp?csl=1985
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha autorů Franze J. Mönkse a Irene H. Ypenburg vydaná nakladatelstvím Grada pro všechny, kteří se starají o vzdělávání a výchovu nadaných dětí.
URL: http://www.gradapublishing.cz/content/kat_detail.php?...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled vybraných článků na téma HIV / AIDS z roku 2000 na stránkách Státního zdravotního ústavu - Centra epidemiologie a mikrobiologie.
URL: http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0700/news.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Tomáže Tožičky o Fairtradu.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1-16006...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Jana a Zuzany Hlouškových pro časopis GRANTIS 10/2002 zveřejněný na stránkách Neziskovky.cz. Jeho součástí jsou kapitoly: Co je veřejná sbírka, Kdo může pořádat veřejnou sbírku, Co je nutné učinit před zahájením sbírky, Jak může sbírka probíhat, Co je nutné učinit po skončení sbírky.
URL: http://www.neziskovky.cz/h/AR.asp?ARI=101886&CAI=2348
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internet jako médium usnadňující přístup k informacím, rozvíjející občanskou společnost a prvky přímé demokracie, možnosti petičních akcí na internetu. Teze k přednášce Jana Činčery na stránkách Vyšší odborné školy informačních služeb.
URL: http://info.sks.cz/users/cn/ins/rtk.htm
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ukázky z knihy Začít spolu.
URL: http://obchod.studovna.cz/Kniha.asp?Csl=9243
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek na studovna.cz.
URL: http://www.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=2162
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační publikace pro lékaře oboru diabetologie. Přináší pro daný rok všechny relevantní kontaktní a systematické odborné údaje z oboru tak, aby lékař (zdravotník) nemusel vyhledávat data z různých zdrojů (brevíře, seznamy, internet...) a ověřovat jejich aktuálnost a platnost. Údaje jsou důsledně ověřovány a aktualizovány, tam kde je to možné vždy přímo u zdroje. V roce 2003 vydalo nakladatelství Geum.
URL: http://www.geum.org/pd_zakli.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Světová literatura a její překlady. Překlady děl autorů jako jsou A. P. Čechov, F. Cavana, M. Waltari, W. Shakespeare a další. Vydává redakce Splav.
URL: http://www.splav.cz/plav
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky projektu kinematografie pro žáky školou povinné. Bohatá filmotéka pro studijní účely a info o dalších akcích vznikajících v rámci projektu.
URL: http://www.pictus.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Životopisy českých historických a žijících významých osobností - herci, sportovci, hudebníci. Stránka je doplnna o návštěvní knihu, téma měsíce a další zajímavosti.
URL: http://www.zivotynawebu.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované autorovi - ukázky z díla, realizace na náměty jeho tvorby, eseje, recenze, články, odkazy na další weby, fotogalerie.
URL: http://sweb.cz/klimaladislav
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Surrealismus, biografie, reprodukce, obrazová galerie, rozbory obrazů, fotografie, filmová tvorba, citace, odkazy a další.
URL: http://dali.uffs.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka o fenoménu snění - přehled článků a seznam nejnovější bibliografie, záznamy snů, sny a umění.
URL: http://www.sny.cz
Claude Monet, Impresionismus (Claude Monet, Impressionism)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obrazová galerie průřezem díla zakladatele impresionismu.
URL: http://monet.uffs.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V kapitole „alternativní školy“ jsou charakterizovány otevřené vyučování, Freinetova (moderní francouzská), waldorfská a Jenská škola.
URL: http://www.akredit.cz/vscht/skripta/didaktika.doc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní informace o sexuálním zneužívání v soukromé i veřejné sféře. Obsahuje informace o zdravotních důsledcích, trendech, prevenci. Text na portálu Zdravcentra.cz.
URL: https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specifika homosexuální prostituce ze serveru 004.cz.
URL: http://kolize.004.cz/kl-prostituce/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozbor JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., člena předsednictva Společnosti pro plánování rodiny a sexuální váchovu z roku 2003. "Přestože sexuální zneužívání dětí nemusí být vždy a za všech okolností spojeno s násilím, je tato forma protiprávní činnosti zahrnována mezi ty činnosti, které jsou označovány jako násilí páchané na dítěti. Je tomu tak zejména s ohledem na reálné či předpokládané škodlivé dopady na další vývoj dětského jedince..."
URL: http://www.planovanirodiny.cz/sv-pravo/mitlkomsex.pht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o problematice dětí New York, 8. – 10. května 2002
URL: http://www.unicprague.cz/suba.php3?kap=zpravy&podkap=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace pro děti mladšího školního věku o jejich právech. Vydal Vzděláváací institut ochrany dětí v rámci projektu Podpora dětských práv.
URL: http://www.detskaprava.cz/deti/slabikar.htm
Code of Good Administrative Behaviour (Kodex řádné správní praxe Evropské komise)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úplné znění Kodexu řádné správní praxe Evropské komise.
URL: http://ec.europa.eu/civil_society/code/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek na portálu Econnect. Stručný statistický a informativní rámec pro uplatňování rovného přístupu k zaměstnancům ze strany zaměstnavatele a související opatření zjednodušující efektivitu zaměstnávání mužů i žen.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=132159&apc=zz...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o alternativním školství u nás i ve světě formou seminární práce. Angažované učení, Škola hrou, Integrované vyučování, Zdravá škola, Projektové vyučování, Otevřené vyučování, Dramatická výchova, Freinetova (moderní francouzská), Jenská, Montessoriovská, Daltonská,Waldorfská škola, globální výchova.
URL: http://home.pef.zcu.cz/jnovak1/studium/alts/altsk.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ročenka informující o službách soukromých porodních asistentek v ČR. Obsahuje kontakty i na další služby související s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím - laktační poradci, duly, psychologové, poradenství. Alternativní zdroj informací pro všechny budoucí maminky.
URL: http://www.porodniasistence.cz/almanach.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Rady vlády ČR pro lidská práva "Současná praxe umisťování dětí s jazykovou bariérou a nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu do ústavních zařízení".
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=406
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
S cílem řešit důsledky globálního stárnutí populace byly vypracovány zásadní mezinárodní dokumenty, obsahující konkrétní návrhy na řešení problematiky stárnutí a stáří. Také česká společnost je nucena reagovat na demografické změny.
Usnesením vlády ČR ze dne 15.května 2002 č. 485 byl Národní programu přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 schválen.

URL: http://www.mpsv.cz/cs/1055
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva o projektu Českého helsinského výboru, zaměřeném na situaci v českých věznicích včetně právního poradenství a pomoc v letech 1994-99.
URL: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004110405
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V kapitole „reformní a alternativní pedagogická hnutí“ jsou charakterizovány progresivní výchova, Freinetovská (moderní francouzská), Montessoriovská a waldorfská škola, Jenský plán a československá pedagogika v době reformních pedagogických hnutí.
URL: http://uzivatel.unob.cz/schwarz/texty/PePsy00.pdf
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pojednání T. Roberta Malthuse z roku 1798 o vlivu rostoucí populace na budoucí pokrok společnosti. Poukazuje na aritmetický růst zásob potravin při současném exponenciálním růstu populace.
URL: http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Malthus...
Our bodies, ourselves (Naše těla, my)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Our Bodies, Ourselves je populární kniha o zdraví žen a od svého vzniku se prodala již ve 4 milionech výtiscích v 17 jazycích po celém světě.
URL: http://www.ourbodiesourselves.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autorka v knize jemným způsobem reflektuje zisky a ztráty, které přináší stárnutí.
S jemností osvobozuje od přirozených obav a oslavuje velké dobrodružství života v naději a víře. /Stroudová /

URL: http://www.ikarmel.cz/kniha/Stari-je-dar_10203.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dohoda o postupném odstraňování hraničních kontrol a překážek na společných hranicích některých evropských států. Dokument je na stránkách Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP)
URL: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/evropska_uni...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ročníková práce Adama Kurzoka na Gymnáziu Třinec z roku 2000. Historický vývoj území Těšínska, historie polské menšiny na Těšínsku, polská menšina v regionu dnes, polské svazy a organizace na Těšínsku a v ČR.
URL: http://polskamensina.3nec.cz/
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokumenty a materiály Rady vlády ČR pro lidská práva. Plné znění.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=406
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní rysy a druhy alternativních škol.
URL: http://www.referaty.sk/index.php?referat=6173
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika jenského plánu.
URL: http://www.vsp.cz/pdf/katedra/upppv/fotoalbum/Peterse...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografické ukázky pomůcek podle M. Montessori.
URL: http://www.uhk.cz/pdf/katedra/upppv/montessori/mm-pom...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha týkající se lidské genetiky, genetické poruchy, léčby, rehabilitace.
URL: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V této sekci najdete knihu Marthy A. Ackelsberg Mujeres Libres (Svobodné ženy) ve formátu rtf.
URL: http://fsa.anarchismus.org/down.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studentská práce na téma postavení žen v církvi v České republice.
URL: http://www.genderonline.cz/index.php?page=clanek&rubr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedno z témat přednášek Denisy Kera - předmětu "Kyberumění" na Fakultě humanitních studií v Praze. Součástí přednášky Umění mezi webem a sociálním prostorem je i téma Kyberfeminismus: mezi uměním a aktivismem - pojednání o kyberfeminismu, jeho vymezení vůči ekofeminismu a feministický aktivismus.
URL: http://uisk.jinonice.cuni.cz/kera/sylabus2002/3.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminární práce do předmětu Základy feminismu od Ladislava Koubka. Zabývá se postavením žen v české politice koncem 20. století a historickým vývojem.
URL: http://www.angelfire.com/sc/ladosek/mojeprace/zeny.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie českého lesbického hnutí po roce 1989 ze stránek Lesbické literární kavárny.
URL: http://lama-web.cz/llk/muzeum/historie.htm
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postavení českých žen ve středoškolském a vysokoškolském vzdělávání v Československu od poloviny 19. století po současnost. Diplomová práce Dagmar Kotlandové Koenig na stránkách Central Europe Review.
URL: http://www.ce-review.org/99/14/koenig14the.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Čtvrtá kapitola Platformy pro akci, schválené na 4. světové konferenci OSN o ženách (1995), deklaruje hlavní cíl zajistit ženám rovný přístup ke vzdělání a přípravě na povolání
URL: http://www.feminismus.cz/ebooks/platforma/4.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva amerického ministerstva zahraničí o stavu násilí pachaném na ženách v České republice.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=10046
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní dokument standardů chování a jednání zaměstnanců uvnitř i vně instituce.
URL: http://www.cssz.cz/eticky_kodex.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kapitola 9 Návrhu strategie reformy veřejné správy ČR z října 1998 připraveného Národním vzdělávácím fondem. Doporučení např. v oblasti odměňování, regulace počtu státních zaměstnanců, personálního řízení a profesionální etiky...
URL: http://www.nvf.cz/versprava/cz/strategie/9.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Leták Feminstické skupiny 8. března na téma násilí na ženách.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/nasilinazenach.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nekomerční český právnický informační a publikační server provozovaný spolkem Juristic tvořeným zejména studenty a absolventy právnických fakult. Obsahuje část určenou pro právniky i pro laiky a věnuje se téměř všem oblastem práva.
URL: http://www.juristic.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o knize Program podpory zdraví ve škole.
URL: http://it.pedf.cuni.cz/%7Euclisty/ul98_99/ul06/101.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Otevřený dopis Státního zdravotního ústavu školám.
URL: http://it.pedf.cuni.cz/%7Euclisty/ul98_99/ul06/08.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika pedagogiky M. Montessori na stránkách Univerzity Hradec Králové.
URL: http://www.uhk.cz/pdf/katedra/upppv/Monte-sem.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika programu, seznam zúčastněných škol, podmínky vstupu a informace pro školy.
URL: http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=3823
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osobní stránky diabetika. Informace o nemoci, projevech, inzulínové pumpě.
URL: http://jurin-pr.nazory.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o cukrovce.
URL: http://www.kapitoly.cz/pdf/cukrovka.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované informacím o těhotenství s cukrovkou.
URL: http://www.elis.sk/gynek/full/pg397b.pdf
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text se věnuje koncepci starosti o diabetickou nohu.
URL: http://www.elis.sk/bll/97/full/Bll1097i.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Péče o nemocné cukrovkou – akcent na multidisciplinární charakter léčby.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0101/med0139.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace senátorky Daniely Filipiové popisuje stávající zákonné prostředí a dále se zabývá postupně tvorbou bezbariérového prostředí ve městě, u vstupů do objektů, vstupních prostor objektů, vnitřní komunikace, bytových domů, staveb občanské vybavenosti a staveb pro dopravu.
URL: http://www.filipiova.cz/publikace/odkazy/Projektujeme...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návrh dokumentu vlády ČR týkající se problematiky rovných příležitostí v ČR (1999).
URL: http://www.iustin.cz/Dokumenty/RovnePril/rovnost_vlzp...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o rovnosti mužů a žen na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=10
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o diskriminaci žen na trhu práce a nezaměstnanosti žen.
URL: http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/11_2000/rovne...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o fenoménu sexuálního zneužívání - článek Petra Weisse, který vyšel v časopise Psychologie Dnes 8/1999.
URL: http://psychologie.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Politická deklarace na stránkách MPSV, doporučení pracovního výboru (Peking +5) a další akce a iniciativy k provedení Pekingské deklarace a akční platformy pro posílení postavení žen.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=622
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie prostituce ve starověku, středověku, v období světových válek a současná prostituce. Článek se věnuje také specifikům prostituce v Čechách a souvislostem mezi prostitucí a náboženskými kulty.
URL: http://obchod.portal.cz/scripts/detail.asp?id=2076&tm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o nemoci, příčiny onemocnění, léčba, léky, terapie.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0201/med0228.html
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika, diagnostika, dědičnost, léčba, nemocniční pobyty.
URL: http://www.med.kuleuven.ac.be/cme/cf/Leaflet%20Slovak...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je potrat podle Velkého sociologického slovníku.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115224
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Důvody, proč ženy volí interrupci a právní platnost a realita v oblasti interrupcí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115223
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika interrupce na stránkách Iniciativy za možnosť vol´by.
URL: http://moznostvolby.host.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001 Gender centra Brno.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura.rtf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stať Olgy Kubové, asistentky soudce Nejvyššího soudu ČR. V rámci tzv. harmonizace právních předpisů s právem ES byla do českého práva mimo jiné zakotvena jedna ze základních zásad práva ES - zásada rovnosti, jejímž odrazem v oblasti vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je princip “rovných příležitostí”.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_olga_k...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy z února 2000.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/metodickypokyngender.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum Kuchařové V. a Zamykalové L. na téma rovnosti mužů a žen na trhu práce.
URL: http://www.vupsv.cz/an27.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Závěrečná zpráva z „Biografického výzkumu mladé generace 2002" provedeného Poloncyovou J.
URL: http://www.vupsv.cz/an105.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Psychický teror na pracovišti má svůj název – mobbing... Článek z časopisu BlueScreen. Autorkou je Petra Alraune Neomi.
URL: http://www.bluescreen.cz/index.php?tisk=398
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EU a otázka diskriminace mužů a žen na trhu práce.
URL: http://www.euroskop.cz/cze/article.asp?id=40099&cat=&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Gender mainstreaming a rovné příležitosti v kontextu EU podle MPSV ČR.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=708
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie vzniku a proces přerodu squatu v kulturní a komunitní centrum - diplomová práce Rebeky Mertová na katedře sociální práce FF UK.
URL: http://www.medaci.cz/studie/diplomka.html
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Účinnost metod protidrogové prevence na základních školách za použití koncepru participativní evaluace u nás - rozsáhlá studie z roku 2001 o jedinečném výzkumu Bohuslava Blažka a Jiřiny Olmerové - projekt realizován z grantu MŠMT.
URL: http://www.sidliste.cz/info/20467
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výňatek z knihy Brigitte Huberové - Psychický teror na pracovišti. "Mobbing je pro ekonomiku ztrátovým obchodem. O mobbingu je potřeba mluvit, pořádat školení s tématem mobbingu a řešení vzniklých konfliktů, do podnikových předpisů zahrnout antimobbingová opatření."
URL: http://www.vodopad.cz/c20.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Z projevu generálního tajemníka Cofi Annana na Zvláštním zasedání VS OSN o problematice dětí v New Yorku, 8. května 2002
URL: http://www.unicprague.cz/suba.php3?kap=zpravy&podkap=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace na stránkách Fondu ohrožených dětí
URL: http://www.fod.cz/tyrani.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská konference s názvem Budujme Evropu pro děti - realizujme práva dítěte při jejím rozšiřování.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=32&i=1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva je v dějinách lidstva první obecně závaznou právní normou, týkající se práv dítěte.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva, navíc vzhledem ke svému tělesnému i duševnímu vývoji, bezbrannosti a zranitelnosti potřebuje zvláštní péči, pomoc, ochranu, porozumění a lásku.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=14
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Thomas Hammarberg v Praze únor 2000
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=28&i=15
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předlohy ustanovujících dokumentů jednotlivých typů NNO, vzory nejčastěji používaných smluv a komentáře k nim, vzory a předlohy účetních dokumentů a výkazů. Součást Informačního servisu pro NNO.
URL: http://new.ecn.cz/index.stm?x=74255
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postup jak založit tři nejběžnější typy neziskových organizací (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond) včetně vzorů a předloh ustanovujících dokumentů a zákonů upravujících fungování jednotlivých organizací.
URL: http://new.ecn.cz/index.stm?x=73475
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deklarace byla diskutována na sjezdu Evropské alzheimerovské asociace v Lucernu v roce 1998. Asociace reprezentuje 3,5 milionu lidí postižených demencí a jejich rodiny ve více než 20 evropských zemích. Jako občané Evropy také oni mají právo na to, aby jejich potřeby byly respektovány.
URL: http://www.alzheimer.cz/index.php?PageID=26
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poslední fáze lidského života, která není vždy spojena s fyziologickým stářím organizmu a relativním úbytkem sil je nejméně uspokojivě zmapována. Jen několik málo autorů se problematice smrti a umírání věnuje komplexně nejen z hlediska potřeb umírajícího, ale také z hlediska potřeb jeho blízkých. Elisabeth Kubler-Ross je jednou z vůdčích osobností na světě, která ve svých dílech oslovuje nejen nemocné, ale i zdravé lidi bez ohledu na profesi.
URL: http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podmínky účasti ve výběrovém řízení Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Uzávěrka pro rok 2003 již proběhla.
URL: http://www.msmt.cz/Files/HTM/PVIIkoloZVErEJNeNOMR.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam projektů podpořených MŠMT v programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a MULTIKULTURNÍ výchovy pro rok 2003 - poskytovatel dotace MŠMT.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102170&CAI=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Návrhy preventivních opatření. Seznam doporučené literatury.
URL: http://atre.infonet.cz/predpisy/904.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Metodický pokyn vyměřující rozvojový program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v grantovém řízení pro rok 2003. Uzávěrka již proběhla. Mezi doporučenými tématy je multikulturní výchova.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/PPPokynx.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní součinnostní program prevence kriminality MV ČR z r. 1996, který systémovým způsobem přistupuje ke zlepšení interetnických vztahů, k zlepšení nepříznivé sociální situace některých romských komunit. Odkazy na zajímavé projekty, adresář realizátorů projektů.
URL: http://www.mvcr.cz/prevence/obcanum/publik/romove/rom...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a podporu integrace příslušníků romské komunity. Dokument z r. 2002.
URL: http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rnm/narizeni_dotace.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktualizovaný dokument pro rok 2003, podle kterého ministerstvo podpoří prostřednictvím rozvojových programů projekty na podporu multikulturní výchovy na školách.
URL: http://senat.sci.muni.cz/zamer/aktualizaceDZM2003web....
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tisková zpráva se stručnými informacemi o dvou projektech podpořených MŠMT, které probíhají v letech 2002 – 2004.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102172&CAI=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Závěrečná zpráva o řešení projektu z roku 1999 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
URL: http://www.osu.cz/pedf/info_aktuality/u_sv_a31.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o projektu, který v Moravském gymnáziu Brno probíhal v roce 2002.
URL: http://www.skoly-unesco.cz/zpravy/gym_brno_moravske.d...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o drogách užívaných ve sportu, rozdělení co ještě není a co už je nepovoleným dopingem.
URL: http://www.antidoping.cz
NAME - National Association for Multicultural Education (Národní sdružení pro multikulturní vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikační činnost volného sdružení amerických odborníků pro oblast multikulturní výchovy a vzdělávání.
URL: http://www.nameorg.org/publications.html
Mångkulturellt centrum Botkyrka - publikace (Multikulturní centrum v Botkyrce)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace vydané tímto švédským multikulturním centrem.
URL: http://www.mkc.botkyrka.se/publikat/bok.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborné publikace, studie, metodické materiály na téma multikulturalita.
URL: http://www.mkc.cz/kat.shtml?restrict=category.......1...
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace vydané s podporou MIP.
URL: http://www.osmip.cz/pr-publ.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument přijatý vládou České republiky na jednání dne 7. dubna 2003 usnesením č.343. Navazuje na Koncepci státní politiky ve vztahu k mladé generaci v České republice do roku 2002, která byla schválena usnesením vlády č. 1 ze dne 6.1.1999 a zaměřuje se na nejzávažnější a nejaktuálnější oblasti státní politiky vůči dětem a mládeži.
URL: http://www.msmt.cz/Files/HTM/Konceepce_ml.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 578
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?id=4813&lg=1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koncepce sociální péče hlavního města Prahy.
URL: http://www.praha-mesto.cz/zastupitel/prirucka/tisk_so...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál obsahující všechny důležité informace o náhradní rodinné péči – osvojení a pěstounské péči. Jedná se hlavně o vysvětlení základních pojmů, právní úpravu, názory odborníků, důležité kontakty, příběhy, doporučenou literaturu a statistické údaje.
URL: http://www.adopce.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo po dlouhé a vzrušené debatě dne 25. června 1999 velkou většinou hlasů dokument, který reaguje na aktuální problém medicíny v rozvinutých zemích.
URL: http://www.hospice.cz/hospice1/data/radaevro.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální dokument připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na přípravě se podíleli zástupci dalších ministerstev a Zpráva tak představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.
URL: http://www.mvcr.cz/extremis/2000
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nebojme se přijmout své „náhradní“ rodičovství za své! - rady na serveru rodina.cz
URL: http://www.rodina.cz/clanek2863.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním úkolem ochránce je působit k ochraně osob před jednáním úřadů. Článek z právního informačního serveru Juristik.
URL: http://ustavni.juristic.cz/70133/clanek/ustava1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Součást Lexikonu evropského práva publikovaného v týdeníku vlády ČR Veřejná správa - č.45/2000. Autorem textu je Doc. JUDr. Richarda Pomahač z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
URL: http://www.vnitro.cz/casopisy/s/2000/0045/45lexik.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Českého helsinského výboru financovaný z programu Evropské Unie Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů (realizace 2003-2005).
URL: http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=77&cid=490
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nad výkonem obecně prospěšných prací a jejich významem v českém trestním právu se zamýšlí článek Mgr.Michaely Šaštinské, publikovaný na stránkách projektu Juristik 12.1.2004. Definuje, co je to trestný čin, zabývá se problematikou trestů, zejména alternativních.
URL: http://trestni2.juristic.cz/489620/clanek/trest3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V rámci rubriky Pro základní orientaci vysvětluje autor Martin Elger základní pojmy procesního řízení a jeho hlavní typy.Článek byl publikován v rámci projektu Právo na spravedlivý proces občanského sdružení ARS AEQUI et BONI 23.9.2001.
URL: http://www.i-pravo.org/proces/index.shtml?sh_itm=a737...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Více než polovina zemí na celém světě zrušila trest de iure nebo de facto. V následujícím seznamu je uvedeno, zda zákony dané země umožňují trest smrti, nebo jej zakazují.
URL: http://www.amnesty.cz/08knihovna/dokumenty/seznam.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní standarty týkající se trestu smrti, trest smrti versus lidská práva. Stránky mezinárodní organizace Amnesty International.
URL: http://www.amnesty.cz/08knihovna/trest%20smrti.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace byla publikována 3.8.2000 v Českém právnickém publikačním a informačním prostoru v části Trestní právo - základní témata.
URL: http://tisk.juristic.cz/30510/tisk/old
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká internetová stránka s tímto názvem obsahuje argumenty, statistiku, ale i různé mezinárodní dokumenty, které se vztahují k dané problematice.
URL: http://protits.webpark.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem píše Eduard Sázavský v rámci programu Právo na spravedlivý proces. Nárok lze až do pravděpodobné výše škody zajistit na majetku obviněného. Zveřejněno na portálu Juristic 27.2.2002.
URL: http://i-pravo.org/proces/rubrika.shtml?sh_itm=3dc024...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Účast veřejnosti na rozhodování může nabývat různých podob a forem a pohybuje se od poskytování informací veřejnou správou, přes konzultace s veřejností, až po přímou spoluúčast na rozhodnutí. O právu na právní ochranu a přezkum možných porušení ustanovení Aarhusské úmluvy informují stránky Zeleného kruhu.
URL: http://ucastverejnosti.cz/pravo-na-pravni-ochranu.sht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O postavení a možnostech obrany zaměstnance v pracovněprávních vztazích pojednává článek Filipa Svo- body na stránkách portálu Juristik v rubrice Pracovní právo.
URL: http://pracovni2.juristic.cz/109008/clanek/prac2
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek JuDR. Jiřího Křepelky z Policejní akademie ČR informuje o návrhu novely zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). Novela má implementovat Evropský zatýkací rozkaz do našeho právního řádu.
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=680
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vznik nemoci, historie, příčiny odlišného průběhu epidemie v afrických zemích, socioekonomické a kulturní souvislosti, ...
URL: http://www.zuova.cz/studijni/smd/smd133.pdf
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jednou z hlavních zásad soudního řízení je zásada dvouinstančnosti. Účastník řízení má právo nechat rozhodnutí soudu prvního stupně přezkoumat nadřízeným soudem. Vzory postupů a podání v občanském soudním řízení jsou součástí článku z 1. 3. 2002 na stránkách občanského sdružení ARS AEQUI et BONI
od autora Martina Elgera.

URL: http://i-pravo.org/proces/index.shtml?sh_itm=5fe10c49...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O problematice výkonu soudního rozhodnutí formou exekuce pojednává příspěvek Mgr. Petra Fučíka na stránkách občanského sdružení ARS AEQUI et BONI.
URL: http://i-pravo.org/proces/index.shtml?sh_itm=d24f4ada...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vše, co potřebujete vědět o soudních exekutorech a jejich činnosti, najdete na stránkách JuDr. Jana Veselého, který vykonával tuto práci v letech 2001 až 2002.
URL: http://www.soudniexekutor.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Richard W. FETTER, právník, informuje o průběhu civilního soudního řízení.Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají a rozhodují soudy. Spory vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se projednávají stejně jako spory vyplývající z pracovního poměru.
URL: http://www.epi.cz/show.php?table=ekon_law&id=87
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na největším portálu českého trhu práce jsou k dispozici zákony a vyhlášky z oblasti pracovněprávních vztahů a mnoho dalších článků k této problematice.
URL: http://www.prace.cz/dir/index.shtml?0_a6
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na největším portálu českého trhu práce jsou k dispozici zákony a vyhlášky z oblasti pracovněprávních vztahů a mnoho dalších článků k této problematice.
URL: http://www.prace.cz/dir/index.shtml?0_a6
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. informuje ve svém článku na portálu Integrace o postavení a funkci Evropského soudního dvora v rámci ostatních evropských a národních soudů a institucí.
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=254
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Praktické rady týkající se tělesné péče i poznatky o vztazích a komunikaci se staršími lidmi.jsou určeny nejen rodinným příslušníkům, ale také pečovatelkám, sociálním pracovníkům a zdravotnickému personálu.
URL: http://obchod.studovna.cz/kniha.asp?csl=1985
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha autorů Franze J. Mönkse a Irene H. Ypenburg vydaná nakladatelstvím Grada pro všechny, kteří se starají o vzdělávání a výchovu nadaných dětí.
URL: http://www.gradapublishing.cz/content/kat_detail.php?...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled vybraných článků na téma HIV / AIDS z roku 2000 na stránkách Státního zdravotního ústavu - Centra epidemiologie a mikrobiologie.
URL: http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0700/news.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Tomáže Tožičky o Fairtradu.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1-16006...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Jana a Zuzany Hlouškových pro časopis GRANTIS 10/2002 zveřejněný na stránkách Neziskovky.cz. Jeho součástí jsou kapitoly: Co je veřejná sbírka, Kdo může pořádat veřejnou sbírku, Co je nutné učinit před zahájením sbírky, Jak může sbírka probíhat, Co je nutné učinit po skončení sbírky.
URL: http://www.neziskovky.cz/h/AR.asp?ARI=101886&CAI=2348
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internet jako médium usnadňující přístup k informacím, rozvíjející občanskou společnost a prvky přímé demokracie, možnosti petičních akcí na internetu. Teze k přednášce Jana Činčery na stránkách Vyšší odborné školy informačních služeb.
URL: http://info.sks.cz/users/cn/ins/rtk.htm
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ukázky z knihy Začít spolu.
URL: http://obchod.studovna.cz/Kniha.asp?Csl=9243
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek na studovna.cz.
URL: http://www.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=2162
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační publikace pro lékaře oboru diabetologie. Přináší pro daný rok všechny relevantní kontaktní a systematické odborné údaje z oboru tak, aby lékař (zdravotník) nemusel vyhledávat data z různých zdrojů (brevíře, seznamy, internet...) a ověřovat jejich aktuálnost a platnost. Údaje jsou důsledně ověřovány a aktualizovány, tam kde je to možné vždy přímo u zdroje. V roce 2003 vydalo nakladatelství Geum.
URL: http://www.geum.org/pd_zakli.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Světová literatura a její překlady. Překlady děl autorů jako jsou A. P. Čechov, F. Cavana, M. Waltari, W. Shakespeare a další. Vydává redakce Splav.
URL: http://www.splav.cz/plav
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky projektu kinematografie pro žáky školou povinné. Bohatá filmotéka pro studijní účely a info o dalších akcích vznikajících v rámci projektu.
URL: http://www.pictus.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Životopisy českých historických a žijících významých osobností - herci, sportovci, hudebníci. Stránka je doplnna o návštěvní knihu, téma měsíce a další zajímavosti.
URL: http://www.zivotynawebu.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované autorovi - ukázky z díla, realizace na náměty jeho tvorby, eseje, recenze, články, odkazy na další weby, fotogalerie.
URL: http://sweb.cz/klimaladislav
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Surrealismus, biografie, reprodukce, obrazová galerie, rozbory obrazů, fotografie, filmová tvorba, citace, odkazy a další.
URL: http://dali.uffs.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka o fenoménu snění - přehled článků a seznam nejnovější bibliografie, záznamy snů, sny a umění.
URL: http://www.sny.cz
Claude Monet, Impresionismus (Claude Monet, Impressionism)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obrazová galerie průřezem díla zakladatele impresionismu.
URL: http://monet.uffs.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V kapitole „alternativní školy“ jsou charakterizovány otevřené vyučování, Freinetova (moderní francouzská), waldorfská a Jenská škola.
URL: http://www.akredit.cz/vscht/skripta/didaktika.doc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní informace o sexuálním zneužívání v soukromé i veřejné sféře. Obsahuje informace o zdravotních důsledcích, trendech, prevenci. Text na portálu Zdravcentra.cz.
URL: https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specifika homosexuální prostituce ze serveru 004.cz.
URL: http://kolize.004.cz/kl-prostituce/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozbor JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., člena předsednictva Společnosti pro plánování rodiny a sexuální váchovu z roku 2003. "Přestože sexuální zneužívání dětí nemusí být vždy a za všech okolností spojeno s násilím, je tato forma protiprávní činnosti zahrnována mezi ty činnosti, které jsou označovány jako násilí páchané na dítěti. Je tomu tak zejména s ohledem na reálné či předpokládané škodlivé dopady na další vývoj dětského jedince..."
URL: http://www.planovanirodiny.cz/sv-pravo/mitlkomsex.pht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o problematice dětí New York, 8. – 10. května 2002
URL: http://www.unicprague.cz/suba.php3?kap=zpravy&podkap=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Publikace pro děti mladšího školního věku o jejich právech. Vydal Vzděláváací institut ochrany dětí v rámci projektu Podpora dětských práv.
URL: http://www.detskaprava.cz/deti/slabikar.htm
Code of Good Administrative Behaviour (Kodex řádné správní praxe Evropské komise)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úplné znění Kodexu řádné správní praxe Evropské komise.
URL: http://ec.europa.eu/civil_society/code/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek na portálu Econnect. Stručný statistický a informativní rámec pro uplatňování rovného přístupu k zaměstnancům ze strany zaměstnavatele a související opatření zjednodušující efektivitu zaměstnávání mužů i žen.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=132159&apc=zz...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o alternativním školství u nás i ve světě formou seminární práce. Angažované učení, Škola hrou, Integrované vyučování, Zdravá škola, Projektové vyučování, Otevřené vyučování, Dramatická výchova, Freinetova (moderní francouzská), Jenská, Montessoriovská, Daltonská,Waldorfská škola, globální výchova.
URL: http://home.pef.zcu.cz/jnovak1/studium/alts/altsk.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ročenka informující o službách soukromých porodních asistentek v ČR. Obsahuje kontakty i na další služby související s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím - laktační poradci, duly, psychologové, poradenství. Alternativní zdroj informací pro všechny budoucí maminky.
URL: http://www.porodniasistence.cz/almanach.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Rady vlády ČR pro lidská práva "Současná praxe umisťování dětí s jazykovou bariérou a nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu do ústavních zařízení".
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=406
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
S cílem řešit důsledky globálního stárnutí populace byly vypracovány zásadní mezinárodní dokumenty, obsahující konkrétní návrhy na řešení problematiky stárnutí a stáří. Také česká společnost je nucena reagovat na demografické změny.
Usnesením vlády ČR ze dne 15.května 2002 č. 485 byl Národní programu přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 schválen.

URL: http://www.mpsv.cz/cs/1055
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva o projektu Českého helsinského výboru, zaměřeném na situaci v českých věznicích včetně právního poradenství a pomoc v letech 1994-99.
URL: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004110405
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V kapitole „reformní a alternativní pedagogická hnutí“ jsou charakterizovány progresivní výchova, Freinetovská (moderní francouzská), Montessoriovská a waldorfská škola, Jenský plán a československá pedagogika v době reformních pedagogických hnutí.
URL: http://uzivatel.unob.cz/schwarz/texty/PePsy00.pdf
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pojednání T. Roberta Malthuse z roku 1798 o vlivu rostoucí populace na budoucí pokrok společnosti. Poukazuje na aritmetický růst zásob potravin při současném exponenciálním růstu populace.
URL: http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Malthus...
Our bodies, ourselves (Naše těla, my)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Our Bodies, Ourselves je populární kniha o zdraví žen a od svého vzniku se prodala již ve 4 milionech výtiscích v 17 jazycích po celém světě.
URL: http://www.ourbodiesourselves.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autorka v knize jemným způsobem reflektuje zisky a ztráty, které přináší stárnutí.
S jemností osvobozuje od přirozených obav a oslavuje velké dobrodružství života v naději a víře. /Stroudová /

URL: http://www.ikarmel.cz/kniha/Stari-je-dar_10203.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dohoda o postupném odstraňování hraničních kontrol a překážek na společných hranicích některých evropských států. Dokument je na stránkách Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP)
URL: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/evropska_uni...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ročníková práce Adama Kurzoka na Gymnáziu Třinec z roku 2000. Historický vývoj území Těšínska, historie polské menšiny na Těšínsku, polská menšina v regionu dnes, polské svazy a organizace na Těšínsku a v ČR.
URL: http://polskamensina.3nec.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz