spravující organizace: Gender Studies, o. p. s.
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studie UNICEF z roku 2000 týkající se fenoménu domácího násilí.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=9448
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje a statistiky o domácím násilí nejen na Slovensku.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2306
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva proFem, o. p. s. o domácím násilí v ČR.
URL: http://www.feminismus.cz/download/domaci%20nasili.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fakta Českého statistického úřadu o prostituci, jak je uvedl na svých internetových stránkách (2002).
URL: http://www.ucetnisvet.cz/article.php?id=1927
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdělení Hnutí pro život ČR týkající se výzkumu o postojích českých občanů k interrupcím (2001).
URL: http://www.britskelisty.cz/0109/20010925n.html#13
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zhodnocení důležitosti rovnosti mužů a žen podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102226&CAI=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výsledky reprezentativního výzkumu Gfk Praha na téma sexuální obtěžování.
URL: http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8896.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum GfK Praha na téma sexuální obtěžování.
URL: http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8638.htm
Enlargement: Gender and Governance (Rozšíření EU: Gender a vládnutí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt, podporovaný EU, zabývajicí se rozšířováním EU, genderem a vládnutím. Jedná se o tříletý projekt, který je prováděn ve dvanácti zemích. Analyzuje politickou participaci a reprezentaci žen. Účastní se i Česká republika.
URL: http://www.qub.ac.uk/egg
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studie UNICEF z roku 2000 týkající se fenoménu domácího násilí.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=9448
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje a statistiky o domácím násilí nejen na Slovensku.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2306
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva proFem, o. p. s. o domácím násilí v ČR.
URL: http://www.feminismus.cz/download/domaci%20nasili.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fakta Českého statistického úřadu o prostituci, jak je uvedl na svých internetových stránkách (2002).
URL: http://www.ucetnisvet.cz/article.php?id=1927
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdělení Hnutí pro život ČR týkající se výzkumu o postojích českých občanů k interrupcím (2001).
URL: http://www.britskelisty.cz/0109/20010925n.html#13
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zhodnocení důležitosti rovnosti mužů a žen podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102226&CAI=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výsledky reprezentativního výzkumu Gfk Praha na téma sexuální obtěžování.
URL: http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8896.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum GfK Praha na téma sexuální obtěžování.
URL: http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8638.htm
Enlargement: Gender and Governance (Rozšíření EU: Gender a vládnutí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt, podporovaný EU, zabývajicí se rozšířováním EU, genderem a vládnutím. Jedná se o tříletý projekt, který je prováděn ve dvanácti zemích. Analyzuje politickou participaci a reprezentaci žen. Účastní se i Česká republika.
URL: http://www.qub.ac.uk/egg
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tuto kategorii spravuje:
Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.

Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.

Aktitivity Gender Studies, o. p. s.: knihovna, on-line feministické knihkupectvi, přednášky a semináře, veřejná databáze organizací, projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, KARAT Coalition, Network of East West Women, Koordinační kruh prevence násilí na ženách, Asociace pro rovné příležitosti, Zameřeno na komerční sektor, publikační činnost.

Gender Studies, o. p. s. Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Tel./fax:224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz