spravující organizace: Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Aktion des sichere Haus (Bezpečný dům, Něměcko)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Die DSH, založeno 1954, iinformuje o nebezpečí úrazu dětí.
URL: http://www.das-sichere-haus.de/
Allergy and Health information (Informace o alergii a zdraví)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o alergiích a alergických reakcích (např. astmatu a intoleranci) a potravinových aditivech, která hrají významnou roli při alergiích. Vyhledávací server, zdroj odkazů, přehled literatury k tématu.
URL: http://www.x-sitez.com/allergy/
Alles uber die Sicherheit Ihrer Kinder im Auto (Vše o bezpečnosti dětských autosedaček)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vše o dítěti v autě, statistiky, doporučení, testy, rady.
URL: http://www.autokindersitz.at/
European Electrical Products Certification Association (Asociace certifikace evropských výrobců elektrických spotřebičů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Popis značky a funkce en-ec, seznam držitelů značky.
URL: http://www.enec.com
European Research into Consumer Affairs (Evropský výzkum ve spotřebitelských záležitostech)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
European Research into Consumer Affairs' si klade za cíl zlepšit život evropských spotřebitelů, zejména těch zranitelných. Dějě se tak pomocí výzkumu, předávaného v dalších podobách veřejnosti.
URL: http://www.net-consumers.org/erica/index.htm
Federal Links (Federální odkazy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na instituce státní správy USA, oblast spotřebitelství.
URL: http://www.consumer.gov/Links.htm
Food Standards Agency (Agentura pro normalizaci v potravivinářství)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The FSA poskytuje rady a informace veřejnosti a vládě na téma bezpečnost z farmy až na vidličku, výživa, diatika, značení potravin.
URL: http://www.foodstandards.gov.uk/safereating/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Injury Prevention bylo poprvé vydáno v roce 1995l, jako oficiání časopis spolčnosti pro prevenci úrazů dětí a mládeže.
URL: http://ip.bmjjournals.com/
International consultative group on food irradiation (Mezinárodní konsultační skupina pro mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace zaměřená na mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin; publikace, programy, předpisy týkající se ozařování potravin; mezinárodní konference, kontaktní adresy v jednotlivých státech EU.
URL: http://www.iaea.org/icgfi/
Internet links to safety related websites (Odkazy týkající se bezpečnosti)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky účastníků projektů EuroSafetyNet, Injury Prevention Programme, mimoevropské odkazy.
URL: http://www.ecosa.org/csi/ecosa.nsf/news
Konsumentenfragen (Ministerstvo pro ochranu spotřebitele, Rakousko)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

URL: http://www.konsumentenfragen.at/cms/site/
La Campaña de Seguridad Alimentaria (Kampaň za bezpečné potraviny)
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
La Campana je iniciativou DG ochrana zdraví a spotřebitele, započala roku 1998.
URL: http://www.seguridadalimentaria.com/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhledávání v oblastech Home Safety, Road Safety, Occupational Safety,Water & Leisure Safety, Play Safety, Product Safety ve Velké Británii.
URL: http://www.rospa.com/CMS/index.asp
Links to oher medical related sites (Odkazy na stránky vztahující se k oblasti medikálních výrobků)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgány státní správy, Zainteresované strany, EU stránky pro vědu v oboru, EU, ostatní orgány EU.
URL: http://www.emea.eu.int/exlinks/exlinks.htm
Medwatch - US FDA (Dohled nad léčivy Úřadu pro dohled nad drogami a potravinami.)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MedWatch slouží jak profesionálům z oboru, tak nejširší veřejnosti. Poskytujeme důležité informace o bezpečnostních aspektech medikálních produktů. Úřad pro dohled nad drogami a potravinami.
URL: http://www.fda.gov/medwatch/index.html
National consumer council (Národní spotřebitelská rada Velké Británie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The National Consumer Council je nezávislý spotřebitelský expert, zastupující zájmy spotřebitelů.
URL: http://www.ncc.org.uk/about.htm
Online Journal Biosafety (Žurnál bio bezpečnosti)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Originální dokumenty o účinku GMO na lidi a přírodu, seznam potenciálně nebezpečných organismů, přehledy bio bezpečnosti, výčty posuzování rizik a jejich analýzy.
URL: http://bioline.bdt.org.br/by
Product safety enforcement forum of europe (Forum pro prosazování bezpečnosti)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem PROSAFE online je umožnit koordinaci kominikace v oblastech vysokého rizika. Vývoj stránky částečně financovala the Commission of the EC Health & Consumer Protection DG.
URL: http://www.prosafe.org/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
URL: http://www.szpi.gov.cz/cze/default.asp
The AgBioWorld Community (společenství biotechnologie v zemědělství)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OD svého vzniku v lednu 2000 shromáždila organizace the AgBioWorld Foundation doporučení od více než 3200 vědců, kteří podporují užití biotechnologie ke zlepšení zemědělství v rozvojovém světě.
URL: http://www.agbioworld.org/
The Codex Alimentarius (Soubor pravidel pro tvorbu potravinových norem)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The Codex Alimentarius Commission se zabývá se tvorbou potravinových norem a souvztažných textů, jako je FAO/WHO kodex, vznikla z pověření WHO a FAO.
URL: http://www.codexalimentarius.net/
The Royal Society for the Prevention of Accidents (Královská společnost pro prevenci úrazů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Registrována jako charita .Poskytuje informace, rady, zdroje a tréning , RoSPA je aktivně zainteresována na propagaci bezpečnosti ve všech oblastch lidského života - v práci, doma, ve škole, na silnic, u vody...
URL: http://www.rospa.com
UNDP poverty report (Zpráva o chudobě)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozvojový program OSN
URL: http://www.undp.org/povertyreport/
US Consumer Gateway (Brána do spotřebitelských informací od vlády USA)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdroj spotřebitelských informací od federální vlády USA.
URL: http://www.consumer.gov/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor pro dohled nad potravinami a léčivy v USA
URL: http://www.fda.gov/opacom/morecons.html
Useful links (Užitečné odkazy CI)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam odkazů Consumers International, nejen k tématu udržitelné spotřeby ale i k ostatním kampaním CI.
URL: http://www.consumersinternational.org/UsefulLinks/def...
World Standards Services Network (Světová síť normalizačních služeb)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
WSSN je síť veřejně přístupných WWW stránek o normalizaci, normalizačních orgánech a organizacích na světě.
URL: http://www.wssn.net/WSSN/index.html
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) - občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů tam, kde síly jednotlivců nestačí.
Provozujeme síť poraden pro spotřebitele, internetový server Svět spotřebitelů, vydáváme informační materiály a realizujeme další aktivity.

Více informací získáte na www.spotrebitele.info.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz