spravující organizace: Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Allergy and Health information (Informace o alergii a zdraví)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o alergiích a alergických reakcích (např. astmatu a intoleranci) a potravinových aditivech, která hrají významnou roli při alergiích. Vyhledávací server, zdroj odkazů, přehled literatury k tématu.
URL: http://www.x-sitez.com/allergy/
Belgian Biosafety Server (Vše nejen o evropské "biobezpečnosti" rostlin a potravin.)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server založen za účelem zvýšit spotřebitelské znalosti o regulatorních a vědeckých aspektech biotechnologií a biobezpečnosti.
URL: http://biosafety.ihe.be/
Consumer information from the FDA office of women´s health (Informace pro spotřebitelky z ženského centra US FDA)
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zabývá se spotřebitelstvím z hlediska žen, jejich potřeb a práv.
URL: http://www.fda.gov/womens/taketimetocare/consumer.htm...
CVM and Aquaculture - US FDA (Rybářství, chov a lov ryb.)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad pro dohled nad drogami a potravinami.
Vodní hospodářství se stává stále více důležitým zdrojem ryb, které jsou vhodné pro lidskou spotřebu. Protože počet hospodařících suběktů stále narůstá, vznikla potřeba efektivnosti v léčení a chovu ryb.

URL: http://www.fda.gov/cvm/index/aquaculture/aqualibtoc.h...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze spotřebitelských zkušeností umožňuje spotřebitelům zadat svou dobrou či špatnou zkušenost s konkrétní firmou či výrobkem a poučit se ze zkušeností jiných.
URL: http://www.spotrebitele.info/databaze/
Food Standards Agency (Agentura pro normalizaci v potravivinářství)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The FSA poskytuje rady a informace veřejnosti a vládě na téma bezpečnost z farmy až na vidličku, výživa, diatika, značení potravin.
URL: http://www.foodstandards.gov.uk/safereating/
Functional foods (Švédské centrum pro kvalitu a inovace v potravě)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Švédská stránka pro spotřebitele, podnikatele, vědce, akademiky, úředníky. Poskytuje přístup k databázím, novinkám v oboru, informacím o potravě.
URL: http://www.functionalfoods.nu/dyndefaultframe.asp
GE Food Alert (Alarm Geneticky modifikované potravy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
GE Food Alert je koalice 7 organizací spojených ve svém konání v testech a značení GMO potravin.
URL: http://gefoodalert.org/pages/home.cfm
Good 2 eat (Dodré k jídlu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka s mnoha odkazy ke správné a zdravé výživě.
URL: http://www.good2eat.info/
IFIS - International Food Information Service (Mezinárodní potravinový informační servis)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
informační servis poskytující informace o službách a informačních produktech z oblasti potravin nové vědecké informace a nové poznatky z oblasti potravinové technologie, výživy...; určeno odborníkům pracujícím v oblasti výživy obyvatelstva, univerzitám, vládním i nevládním organizacím, novinářům i spotřebitelské veřejnosti..
URL: http://www.ifis.org/
International consultative group on food irradiation (Mezinárodní konsultační skupina pro mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace zaměřená na mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin; publikace, programy, předpisy týkající se ozařování potravin; mezinárodní konference, kontaktní adresy v jednotlivých státech EU.
URL: http://www.iaea.org/icgfi/
International food policy research Institute (Mezinárodní institut pro výzkum potravy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem the International Food Policy Research Institute je identifikovat a analyzovat politiky, které by trvale odpovídaly požadavkům rozvojového světa.
URL: http://www.ifpri.org/
International life sciences institute (informace týkající se zdravotní nezávadnosti potravin, výživy, toxikologie;)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
informace týkající se zdravotní nezávadnosti potravin, výživy, toxikologie;vztah zdravotní nezávadnosti potravin k životnímu prostředí...; informace pro spotřebitelskou veřejnost, kontrolní orgány i potravinový průmysl.
URL: http://www.ilsi.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba umožňuje operativní seznámení s rozličnými spotřebitelskými informacemi. V levém okně je zobrazen seznam témat a otázek. Texty jednotlivých otázek s odpověďmi se zobrazují v pravo.
URL: http://www.spotrebitele.info/kartoteka/
Konsumentenfragen (Ministerstvo pro ochranu spotřebitele, Rakousko)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

URL: http://www.konsumentenfragen.at/cms/site/
La Campaña de Seguridad Alimentaria (Kampaň za bezpečné potraviny)
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
La Campana je iniciativou DG ochrana zdraví a spotřebitele, započala roku 1998.
URL: http://www.seguridadalimentaria.com/
Milkpep site for milk processors (Stránka pro výrobce mléka, USA)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Americký informační servis nejen pro výrobce zabývající se problematikou mléka.
URL: http://www.milkplan.org/
ÖKO-TEST (Eko test)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelské testy, Německo.
URL: http://www.oekotest.de/
Online Journal Biosafety (Žurnál bio bezpečnosti)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Originální dokumenty o účinku GMO na lidi a přírodu, seznam potenciálně nebezpečných organismů, přehledy bio bezpečnosti, výčty posuzování rizik a jejich analýzy.
URL: http://bioline.bdt.org.br/by
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nevládní organizace sdružující sdružující rolníky, zpracovatelské a obchodní organizace, spotřebitele, školy a podniky služeb orientující se na produkty z ekologického zemědělství.
URL: http://www.pro-bio.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
URL: http://www.szpi.gov.cz/cze/default.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozsáhlá databáze českých a překladových textů o potravinách, GMO, nápojích a další.
URL: http://www.spotrebitele.cz/potraviny/
The Codex Alimentarius (Soubor pravidel pro tvorbu potravinových norem)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The Codex Alimentarius Commission se zabývá se tvorbou potravinových norem a souvztažných textů, jako je FAO/WHO kodex, vznikla z pověření WHO a FAO.
URL: http://www.codexalimentarius.net/
The Welsh Consumer Council (Spotřebitelská rada Walesu)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The Welsh Consumer Council je národní spotřebitelský orgán Walesu. Representuje zájmy domácích kupujících a uživatelů služeb a produktů ve Walesu.
URL: http://www.wales-consumer.org.uk/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor pro dohled nad potravinami a léčivy v USA
URL: http://www.fda.gov/opacom/morecons.html
Useful links (Užitečné odkazy CI)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam odkazů Consumers International, nejen k tématu udržitelné spotřeby ale i k ostatním kampaním CI.
URL: http://www.consumersinternational.org/UsefulLinks/def...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) - občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů tam, kde síly jednotlivců nestačí.
Provozujeme síť poraden pro spotřebitele, internetový server Svět spotřebitelů, vydáváme informační materiály a realizujeme další aktivity.

Více informací získáte na www.spotrebitele.info.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz