spravující organizace: Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Activities of the European Union - Consumers (Aktivity Evropské unie - Spotřebitelé)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka s informacemi o politice, zákonech, aktivitách, dokumentech Evropské unie a jejích institucí týkajících se spotřebitelů. "Každý občan je spotřebitelem a EU pečuje o jejich zdraví, bezpečnost a economické blaho."
URL: http://www.europa.eu.int/pol/cons/index_en.htm
Council of Europe (Rada Evropy)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezivládní organizace s cílem ochrany lidských práv, pluralitní demokracie a vymahatelnosti zákona.
URL: http://www.coe.int/portalT.asp
EMEA - European Medicines Agency (Evropská medicínská agentura)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý orgán Evropské unie. Byla založena v roce 1993, sídlí v Londýně. Hlavní zodpovědností je ochrana veřejného zdraví a zdraví zvířat prostřednictvím hodnocení a kontroly léčiv užívaných v lidské i veterinární medicíně. Funguje jako síť, která shromažďuje věděcké informace členských států. Má tři komise: CHMP je odpovědná za lidská léčiva, CVMP je odpovědná za léčiva pro zvířata a COMP pro vzácné nemoci.
URL: http://www.emea.eu.int/
European Commission - Consumer affairs (Evropská komise - spotřebitelské vztahy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelská politika je základním prvkem strategie Evropské komise ke zvyšování kvality života všech evropských občanů. Stránky EK o spotřebitelské problematice a aktivitách v této oblasti.
URL: http://europa.eu.int/comm/consumers/index_en.html
European Parliament (Evrpopský parlament)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jediná volená instituce Evropské unie, zastupuje, slovy Římské smlouvy z roku 1957, "lid států sdružených v Evropském společenství" - nyní občany 25 členských zemí.
URL: http://www.europarl.eu.int
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem organizace je řešení problému hladu ve světě. Pomoc rozvojovým zemím a zemím s přechodnou ekonomikou, zlepšení zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a zajištění potravin. FAO byla založena 1945 s mandátem ke zvýšení úrovně výživy, bydlení a produktivity zemědělství a ke zlepšení podmínek zemědělců-venkovanů.
URL: http://www.fao.org
Health and Consumer Protection Directorate General (organizace Evropské Unie, která slouží na ochranu zdraví a práv spotřebitelů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problematika zdravotní nezávadnosti potravin, Rapid Allert System on Foodstuffs, ochrana veřejného zdraví v EU...
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_e...
International Plant Protection Convention (Mezinárodní dohoda o ochraně rostlin)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konvence rozšiřuje ochranu přírodní flory a výpěstků. Vztahuje se i na přímé a nepřímé poškození pesticidy.
URL: http://www.ippc.int/IPP/En/default.htm
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Kancelář vysokého komisaře OSN pro lidský práva)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komisař působí jako mezinárodní morální autorita a zasazuje se o dodržování lidských práv na světě u jednotlivývh vlád a mezinárodní komunity. Funkce byla zřízena v roce 1993, sídlo má v Ženevě. Na stránce přehled a informace o a z jednotlivých orgánů a institucí zřízených Chartou OSN a mezinárodními smlouvami zabývajícími se lidskými právy; přehled mezinárodního práva a konvencí v oblasti lidských práv, přehled témat v lidských právech.
URL: http://www.ohchr.org/
The OIE at a glance (Mezivládní organizace pečující o zdraví zvířat)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The OIE is an mezivládní organizace založena mazinárodní smlouvou z 25 January 1924, podepsáno 28 zeměmi. In May 2002, the OIE celkem 162 členských států.
URL: http://www.oie.int/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deně vyráží do ulic miliony cyklistů, ne všichni však s helmou. Tato iniciativa se znaží o propagaci použití přileb. Iniciativa Světové zdravotnícké organizace.
URL: http://www.sph.emory.edu/Helmets/initiative.html
Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) (Trnsatlantický spotřebitelský dialog.)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
TACD je fórum amerických a evropských spotřebitelských organizací, které vyvinuly, vyvíjí a odsouhlasili společná spotřebitelská politická doporučení vládám USA a Evropy.
URL: http://www.tacd.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) - občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů tam, kde síly jednotlivců nestačí.
Provozujeme síť poraden pro spotřebitele, internetový server Svět spotřebitelů, vydáváme informační materiály a realizujeme další aktivity.

Více informací získáte na www.spotrebitele.info.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz