KORMIDLO

Katalog odkazů občanské společnosti

Toto je stará podoba katalogu Kormidlo.
Nový katalog funguje od 1. října 2003 na www.kormidlo.cz.


KORMIDLO

Kormidlo / Organizace / Neziskové organizace


Asociace, oborová a regionální sdružení NNO@  (50)

Association for Women's Rights in Development - AWID (Asociace pro ženská práva v rozvoji) Edit
Mezinárodní členská organizace založena v roce 1982 prosazující rovné příležitosti, rovnoprávnost žen a mužů, ženská práva. Nyní má více než 5000 členů a členek. Pořádá především Mezinárodní fóra - deváté proběhlo v roce 2002 v Mexiku. Na stránce pět hlavních témat, kterými se zabývá i s užitečnými odkazy, analýzy, pracovní příležitosti. AWID provozuje Women's Human Rights Net.
http://www.awid.org/

Zaedno - občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v České republice  Edit
Sdružení pořádá kulturní akce, semináře, výstavy. Na stránkách odkazy na bulharská sdružení, kluby, společnosti, kulturu v ČR, bulharské instituce; pozvánky na akce.
http://www.zaedno.org/

Commission for Racial Equality (Výbor pro rasovou rovnost) Edit
Stránky britské organizace, která nabízí přímou pomoc diskriminovaným skupinám a jednotlivcům v oblasti právnické a sociální ve Velké Británii. Byla založena v roce 1976 na základě Race Relations Act, je však na vládě nezávislá.
http://www.cre.gov.uk/

Apabiz - antifaschistisches pressearchiv und bildungszentrum berlin e.v.  Edit
Německá organizace, vydává časopis Monitor, vytváří antifašistický archiv tisku a dokumentů, informační zdroj.
http://www.apabiz.de

Center for New Community (Centrum pro novou komunitu) Edit
Centrum se snaží znovu oživit demokracii v soudnictví a rasovou rovnost v Chicagské komunitě.
http://www.newcomm.org

International Society for Human Rights (ISHR) (Mezinárodní společnost pro lidská práva) Edit
Mezinárodní nevládní organizace založena v roce 1972 se sídlem v Německu. Vede kampaně a vzdělávací projekty na podporu občanské společnosti v zemích, kde se porušují lidská práva, zabývá se i mezinárodním trestním tribunálem, barbarskými tresty, vydává zprávy o situaci v Čečně, Kolumbii, Kubě, Gruzii a Vietnamu. Věnuje se také náboženské svobodě, dětským právům. Má 22 národních sekcí, 4 pracovní skupiny a 3 regionální výbory.
http://www.ishr.org

Corporate Watch  Edit
Nezávislá skupina zabývající se výzkumem a zveřejňováním informací na téma sociální a environmentální vlivy velkých především nadnárodních korporací. Sídlí v Oxfordu. Vydává elektornický zpravodaj, mezi speciální témata patří potraviny a zemědělství, biotechnologické firmy. Na stránkách profily firem, vydané publikace.
http://www.corporatewatch.org/

Bhopal.net - International Campaign for Justice in Bhopal (Bhopal.net - Mezinárodní kampaň pro spravedlnost v Bhópálu) Edit
Stránky Mezinárodní kampaně za spravedlnost v Bhópálu (ICJB) - zastřešující organizace pro skupiny a organizace prosazující spravedlnost pro oběti dosud největší průmyslové havárie na světě, kdy v roce 1984 uniklo v indickém Bhópálu z chemičky patřící americké firmě Union Carbide velké množství smrtelně nebezpečných plynů. Sídlo ICJB je ve Velké Británii.
http://www.bhopal.net

LICHR - The Legal Information Centre for Human Rights (Legální informační centrum pro lidská práva) Edit
Estonská NGO, která se snaží monitorovat potlačování lidských práv v Estonsku. Nabízí bezplatné právní poradenství, zpracovává a publikuje informace týkající se lidských práv. Spolupracuje s vládou, NGOs.
http://www.lichr.ee

Human Rights Watch  Edit
Největší nevládní nezisková mezinárodní organizace zabývající lidskými právy, založena v roce 1978, sídlící v USA. Shromažďuje, zpracovává a vydává řadu informací - publikací o dodržování lidských práv po celém světě, spolupracuje s dalšími NNO v kampaních na podporu LP. Na stránkách informace dle jednotlivých zemí, témat. Další kanceláře HRW jsou v Bruselu, Londýně, Moskvě, Hogkongu, Los Angeles, San Franciscu a Washingtonu.
http://www.hrw.org

Minority Rights Group International (MRG)  Edit
Mezinárodní nevládní organizace usilující o ochranu práv etnických, náboženských a jazykových menšin a původních obyvatel po celém světě. Podporuje spolupráci mezi komunitami. Je konzultantem pro OSN - ECOSOC. Ve svých aktivitách podporuje komunity v účasti při rozhodování o jejich právech, zajištění implementace mezinárodních norem, zahrnutí práv menšin do rozvojových politik. Sídlí v Londýně, působí více než 30 let.
http://www.minorityrights.org

FIGH - International Federation for Human Rights  Edit
Nevládní federace - síť více než 140 organizací po celém světě, zabývajících se lidskými právy, založená v roce 1922. Koordinuje a podporuje aktivity svých členů a vystupuje za ně na mezinárodní úrovni. Vystupuje na podporu obránců lidských práv po celém světě. Na stránce tiskové zprávy, urgent appeals, zprávy ze zemí, kde jsou porušována lidská práva, články.
http://www.fidh.org/

Human Rights Action  Edit
Nezávislá iniciativa se sídlem v Chicagu, jejímž cílem je informovat o porušování lidských práv v Turecku a také o porušování lidských práv Tureckem mimo své státní území. Věnuje se proto např. okupovanému Kypru, Kurdskému etniku v Turecku. Na stránkách také informace o válce v Iráku.
http://www.hr-action.org/

Derechos Human Rights  Edit
Mezinárodní organizace na podporu a ochranu lidských práv. Sídlí v Kalifornii, pobočku má v Argentině a pracuje v úzké spolupráci s organizací Equipo Nizkor v Evropě. Práce spočívá především v internetových aktivitách - informováním veřejnosti, novinářů, mezinárodní představitele o porušování LP. Nabízí pomoc místním NNO, podporuje komunikaci mezi NNO, vzděláváním veřejnosti o LP, vede kampaň za svobodu na internetu. Vedle internetu nabízí právní pomoc, vzdělávácí aktivity, komunikaci s vládami a médii. Na stránkách např. rozsáhlý katalog odkazů týkající se LP, informace tříděné dle tématu, regionu.
http://www.derechos.net

Podkarpatská Rus  Edit
Stránky Společnosti přátel Rusínů a Podkarpatské Rusi. Na stránkách zatím časopis Přátel Podkarpatské Rusi, odkazy na historii Pod. Rusi, info o zájezdech.
http://www.podkarpatskarus.cz

Občanská poradna Jihlava  Edit
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích s osobními právy občana. Člen Asociace občanských poraden.
http://www.obcanskaporadna.cz

Občanské sdružení Rytmus  Edit
Posláním sdružení je poskytovat lidem s postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí. Bylo založeno v roce 1994. Zaměřuje se na děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Má dva základní programy své činnosti - Podporované zaměstnávání a Škola pro všechny. Na stránce přehled aktivit, aktuality, info o sdružení.
http://www.rytmus.org/

Hnutí DUHA  Edit
Oficiální stránky české ekologické nevládní organizace. Je členem mezinárodní organizace Přátelé Země (Friends of the Earth)
http://www.hnutiduha.cz

Děti Země  Edit
Oficiální stránky české nevládní ekologické organizace.
http://www.detizeme.cz

Greenpeace Česká republika  Edit
Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace.
http://www.greenpeace.cz

Centrum pro dopravu a energetiku  Edit
Česká nevládní organizace (dříve Program energetických úspor), zabývající se dopravou (zejména dálnicí D3) a energetikou (energetická politika, jaderná energie, úspory...).
http://cde.ecn.cz

Agentura Koniklec  Edit
Česká nevládní organizace, zabývající se ekologickou výchovou, prodejem ekologické literatury, poskytováním informačního servisu, vydává vlastní publikace o životním prostředí.
http://www.koniklec.cz

SOS Praha  Edit
Neformální koalice občanských sdružení v Praze, domáhajících se změn v návrhu územního plánu hl. m. Prahy.
http://www.sospraha.cz

Rezekvítek  Edit
Nevládní organizace, zabývající se péčí o chráněná území a ekologickou výchovou. Vydává publikace zaměřené na ekologickou výchovu a ochranu přírody.
http://www.ecn.cz/rezekvitek

Agentura GAIA  Edit
Česká nevládní organizace, zabývající se zelení ve městech, vztahem žen a životního prostředí, globalizací a ekonomickými otázkami v souvislosti se životním prostředím.
http://www.ecn.cz/gaia/

INPEG  Edit
Iniciativa proti ekonomické globalizaci, otevřená platforma jednotlivců a skupin odmítajících ekonomickou globalizaci.
http://inpeg.ecn.cz

Milostivé léto 2000  Edit
Česká stránka mezinárodní kampaně Milostivé léto 2000, usilujicí o oddlužení nejchudších zemí světa.
http://www.ecn.cz/eapraha/milostive2.html

Oživení  Edit
Nevládní organizace Oživení podporuje komunitní život v České republice, budování zelených koridorů a stezek kulturního dědictví, plánování a realizaci pěších a cyklistických tras.
http://www.greenways.cz

Plzeňská ekologická nadace  Edit
Regionálně orientovaná nadace, která se zaměřuje ochranu přírody a životního prostředí Plzeňska, dále na rozvoj nevládního sektoru, vliv životního prostředí na zdraví a právo na informace
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm

Pražské matky  Edit
Nevládní organizace, zaměřující se především na rodiny s malými dětmi. Zabývá se znečištěním ovzduší a dopravou v Praze.
http://pmatky.ecn.cz

Sdružení spotřebitelů elektřiny  Edit
Skupina spotřebitelů elektřiny zabývající se problematikou energetického trhu a ochrany spotřebitele, požaduje od ČEZu vrácení částky, kterou podle ní spotřebitelů dotují vývoz elektřiny do zahraničí.
http://elektrina.ecn.cz

SEVER  Edit
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory. Nevládní organizace pro rozvoj ekologické výchovy se sídlem v Horním Maršově ve východních Krkonoších a odloučeným pracovištěm v Litoměřicích v severních Čechách.
http://sever.ecn.cz

Země především!  Edit
Česká odnož mezinárodního hnutí Earth First!, usilující ochranu životního prostředí formou nenásilných přímých akcí.
http://www.ecn.cz/zemepredevsim/

Přírodovědné muzeum - Klub Praha  Edit
Zájmový přátelský klub příznivců paleontologie a geologie bez právní subjektivity. Pořádá geologické a paleontologické vycházky.
http://www.mujweb.cz/www/bidra/

UNEP - Národní komitét ČR  Edit
Národní komitét United Nations Environment Porgramme (UNEP) je neformální sdružení neziskových organizací. Soustředit se chce hlavně na hájení a prosazování práva občanů na informace o životním prostředí a jejich účast v rozhodovacích procesech.
http://www.unep.cz

Společnost BARBORA  Edit
Společnost BARBORA je sdružení mladých lidí, kteří se věnovali různým činnostem, jako je ochrana přírody, speleologie, montanistika. Sdružení vytvořilo muzeum v přírodě – skanzen, který dokumentuje historický vývoj těžby vápence v Českém Krasu.
http://www.osf.cz/barbora

Zubrnická muzeální železnice  Edit
Občanské sdružení, které usiluje o rekonstrukci tratě Velké Březno - Zubrnice - Úštěk v 'Ceském středohoří.
http://www.zmz.cz

Energetická sekce  Edit
Občanské sdružení spolupracující se Stranou zelených, usiluje o ekologicky šetrnou energetickou politiku.
http://es.misto.cz

Dům ekologické výchovy Lipka  Edit
Nevládní ekologická organizace zabývající se ekologickou výchovou.
http://www.lipka.cz

Pražský spolek ochránců zvířat  Edit
Posláním spolku je ochrana zvířat, zejména péče o opuštěné, poraněné, nemocné a týrané kočky. Pražský spolek ochránců zvířat je dobrovolné sdružení lidí, kteří se aktivně zapojují do ochrany a péče o opuštěná zvířata a provozuje také útulek pro kočky.
http://www.psoz.org

OHZ - Ochránci hospodářských zvířat  Edit
Spolek bojující pomocí osvěty proti živnostem spojeným s trápením zvířat v zemědělství a v pokusných laboratořích. Propaguje vegetariánský a veganský styl života.
http://www.ohz.cz

Sdružení Živá planeta  Edit
Občanské sdružení zabývající se projekty globální a multikulturní výchovy. Nabízí mj. vzdělávací nevironmentální hru BEO.
http://zivaplaneta.ecn.cz

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří  Edit
Nevládní organizace, založená Českou rafinérskou, shromažďující a nabízející informace o stavu životního prostředí v mosteckém regionu. Monitoring článků o životním prostředí z Deníku Mostecka, rady pro domácnost, informace o ekovýchovných programech.
http://www.ecmost.cz

Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice  Edit
Ekologická organizace, která pořádá letní tábory a víkendové akce, pečuje o Přírodní rezervaci Hutě v Bílých Karpatech.
http://www.uh.cz/brontosaurus/

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.  Edit
Obecně prospěšná společnost SEVEn se ve své činnosti zaměřuje na podporu a rozvoj využívání úspor energie. Zabývá se hlavně poradenstvím a prací na různých energetických koncepcí.
http://www.svn.cz

Energy Centre České Budějovice  Edit
Centrum energetického poradenství, založené za podpory Smíšené komise pro spolupráci mezi spolkovou zemí Horní Rakousko a jižními Čechami
http://www.eccb.cz

Spolek e-rybářů  Edit
Sdružení rybářů, kteří "žijí" na internetu. Výměna informací, seznam členů, diskuse, další služby...
http://www.rybari.cz/spolekerybaru/

Živá Odra  Edit
Koalice "Živá Odra" je dobrovolným, neformálním a otevřeným společenstvím občanů, fyzických i právnických osob. Jeho posláním "je chránit přírodní hodnoty údolí řeky Odry a změnit obraz řeky Odry v očích veřejnosti směrem k jejímu vnímání jakožto živého organismu".
http://www.odra.ecn.cz

Centrum Energie  Edit
Informační centrum Energie, provozované Občanskou iniciativou pro ochranu životniho prostředí, nabízí v Českých Budějovicích informace o životním prostředí, jaderné energii, alternativních energetických zdrojích a úsporách energie.
http://www.centrumenergie.cz

Občanské sdružení Ekodům  Edit
Ekodům je volné neziskové sdružení zájemců o ekologické stavění a ekologický způsob života celkově. Informace o domech z hlíny a slámy.
http://www.ecn.cz/ekodum/

Ateliér pro životní prostředí  Edit
Občanské sdružení, jehož cílem je mj. ochrana přírody a krajiny, ochrana veřejného zdraví v urbanizovaných oblastech a informování občanů o jejich právu účastnit se rozhodovacích procesů.
http://atelier.ecn.cz

Klub přátel biofarem - Veronika a Miloš Růžičkovi  Edit
Spotřebitelský klub založený Veronikou a Milošem Růžičkovými, zprostředkovává zvláště obyvatelům Prahy a jejího okolí výhodný nákup biopotravin s jejich garantovaným původem, způsobem zpracování a kvalitou.
http://www.biopotraviny.cz

Český horolezecký svaz  Edit
Oficiální stránky Českého horolezeckého svazu. ČHS zabezpečuje horolezeckou činnost ve skalách v chráněných území. Informace z Komise ochrany přírody ČHS.
http://www.horosvaz.cz

Občanské sdružení Švábenice  Edit
Občanské sdružení Švábenice hájí životní prostředí v lokalitě Švábenice mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem ve východních Čechách. Protestuje hlavně proti záměru výstavby skládky v této lokalitě.
http://svabenice.misto.cz

LPG klub  Edit
Dobrovolné sdružení občanů ČR. Řada informací o pohonu automobilů na LPG - čerpací stanice v ČR, v SR a v zahraničí, ceny plynu v ČR a v Evropě, přestavba na LPG, stanice měření emisí...
http://www.lpg.cz

Zelené bydlení  Edit
Cílem občanského sdružení Zelené bydlení je odborná, hmotná a propagační podpora výstavby energeticky a ekologicky výhodných budov chráněných zemí a dalších systémů, zmírňujících negativní důsledky bydlení na přírodu a krajinu.
http://www.zelenedomy.cz

Česká speleologická společnost  Edit
Česká speleologická společnost je dobrovolné občanské sdružení zájemců o kras a jeskyně a s nimi související obory.
http://www.speleo.cz

Hnutí Brontosaurus  Edit
Stránky Hnutí Brontosaurus - dobrovolné organizace, která spojuje snahu o ekologickou
výchovu s aktivitami pro volný čas.
http://www.brontosaurus.cz/

Pardubický spolek historie železniční dopravy  Edit
Sdružení osob, které se zabývá dokumentací historie železniční a městské hromadné dopravy.
http://www.mujweb.cz/zabava/masinkari/

Sekce péče o dřeviny - Česká arboristická skupina  Edit
Oficiální stránka Sekce péče o dřeviny - České arboristické skupiny (SPoD-ČAS), která je součástí Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Informace, odkazy a akce z oblasti arboristiky, arboristický slovník.
http://www.arboristika.cz

3 duby  Edit
Občanské sdružení "3 duby" usiluje o revitalizaci pražské obory Stromovka. Informace o Stromovce, možnost podpořit vysazování stromů.
http://www.stromovka.cz

ZO ČSV Červený Kostelec  Edit
Stránky Základní organizace Českého svazu včelařů v Červeném Kostelci propagují včelaření za účelem zvýšení zájmu mládeže o tento obor chovatelství. Informace o akcích.
http://vcelarick.unas.cz

Základní organizace České speleologické společnosti 4-01 Liberec  Edit
Kontakní adresy a telefony, seznam členů výboru této základní organizace ČSS.
http://www.volny.cz/daniel.horacek/ZOLBC.htm

Latvijas Dabas Fonds (Lotyšský fond pro přírodu) Edit
Lotyšský fond pro přírodu je nevládní organizace, která podporuje ochranu vzácných druhů a významných přírodních stanovišť.
http://www.ldf.lv

Združenie Biomasa  Edit
Sdružení právnických osob, jehož cílem je pripravovat a realizovat projekty zaměřené na využívání biomasy, prředevším dřevěného odpadu na vytápění.
http://www.biomasa.sk

Eurosolar  Edit
Česká pobočka evropské asociace Eurosolar. Informace o možnostech využívání sluneční energie a dalších alternativních zdrojů energie. Plný text knihy "Sluneční strategie - politika bez alternativy".
http://www.eurosolar.cz

VLK - lesoochranárske zoskupenie  Edit
Stránky slovenské nevládní ekologické organizace, která se zaměřuje hlavně na ochranu lesů a šelem.
http://www.wolf.sk/

Zoskupenie Zelené jablko  Edit
Slovenská nevládní ekologická organizace zabývající se ekologickou výchovou.
http://www.cassovia.sk/jablko/

Greenpeace Slovensko  Edit
Stránky slovenské pobočky mezinárodní ekologické Greenpeace. Zabývá se zejména jadernou energetikou, dále mj. klimatickými změnami a problematikou genetických manipulací.
http://www.greenpeace.sk

Bratislavský mineralogický klub  Edit
Oficiální stránka bratislavského mineralogického klubu. Informace o činnosti klubu a informace z oblasti mineralogie.
http://www.bmk.host.sk

Nadace Face  Edit
Stránka nizozemské Nadace Face, která se v rámci boje proti klimatickým změnám zabývá vysazováním a ochranou lesů.
http://www.facefoundation.nl

Brontosaurus Praha 7  Edit
Brontosaurus Praha 7 je nevládní organizace, která se zabývá ochranou přírody v Praze a ekologickou výchovou na území celé ČR. Člen Asociace Brontosaura.
http://www.brontosauri.cz

LEA - Liga ekologických alternativ  Edit
Liga ekologických alternativ (LEA) je občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku (podporuje obnovitelné zdroje energie) a ekologické zemědělství, dále se zabývá mj. ekodomy.
http://www.lea.ecn.cz

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny  Edit
Stránky slovenské ekologické organizace, projekty, odkazy na stránky základních organizací...
http://www.fns.uniba.sk/zp/szopk/

Středisko ekologické výchovy Sluňákov  Edit
Informace o pořádaných akcích, o Ekologických dnech Olomouc, projekty, informace o činnosti ekologické poradny...
http://www.olomoucko.cz/slunakov/

Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku.  Edit
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku. (SOVS) je nevládní organize, jejímž hlavním posláním je ochrana ptactva a jeho biotopů na Slovensku. Aktivity SOVS, informace o možnosti členství.
http://www.sovs.sk

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.  Edit
Kontrola ekologického zemědělství (KEZ), obecně prospěšná společnost, zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství.
http://www.kez.cz

Project for Public Spaces (Projekt pro veřejná prostranství) Edit
Americká nevládní organizace, která se snaží vytvářet a udržovat veřejná prostranství vhodná pro život lidí. Účast veřejnosti, komunitní plánování a rozhodování...
http://www.pps.org

Spolek přátel koz  Edit
Občanská iniciativa lidí, kteří považují kozu za dobrého lidského přítele, a když kozy chovají, nedělají to prvořadě pro užitek, ale z lásky a pro potěchu okolí i svojí.
http://www.kozy.cz

Hlas Země  Edit
Brněnské občanské sdružení, které od roku 1999 každoročně pořádá Brněnskou pouliční slavnost (Street Party). Jeho základními cíli jsou zejména ochrana životního prostředí a přírody, lidských práv (včetně práv spotřebitelů) a práv zvířat, propagace alternativních kulturních a uměleckých aktivit a podpora prosazování širší účasti veřejnosti v otázkách veřejného života.
http://hlaszeme.ecn.cz

Společnost pro zahradní a krajínářskou tvorbu  Edit
Stránka České arboristické společnosti.
http://www.arboristika.cz/

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu  Edit
Stránky občanského sdružení, které je profesním sdružením odborníků činných v oboru zahradní a krajinářská tvorba.
http://www.szkt.cz

Global Ecovillage Network (Globální síť ekovesniček) Edit
Celosvětová síť ekovesniček je nevládní organizace, která sdružuje lokální společenství, která usilují o trvale udržitelný způsob života.
http://www.ecovillages.org

The Royal Society for Protection of Birds (Královská společnost pro ochranu ptáků) Edit
Oficiální stránky britské Královské společnosti pro ochranu ptáků. Informace o britských ptačích rezervacích.
http://www.rspb.org.uk

Attavena, o.p.s.  Edit
Studentská nezisková organizace z Českých Budějovich zabývající se ekologickou výchovou, podporou studentských projektů, rozvojem otevřené společnosti, vzděláváním a užitou grafikou.
http://www.attavena.cz

Friends of The Earth International (Přátelé Země) Edit
Mezinárodní nevládní organizace, která sdružuje přes 60 členských organizací. Na mezinárodní úrovni se zabývá např. problematikou klimatických změn, genetickými manipulacemi, lesními ekosystémy a řadou ekopolitických otázek.
http://www.foei.org/

Friends of the Earth Europe (Přátelé Země Evropa) Edit
Evropská větev mezinárodní sítě nevládních ekologických organizací Friends of the Earth, zabývá se mj. problematikou evropské integrace z hlediska vlivu na životní prostředí, klimatickými změnami a genetickými manipulacemi.
http://www.foeeurope.org

Sdružení pro záchranu velkých koček  Edit
Sdružení podporuje záchranné programy pro ochranu vzácných a ohrožených druhů zvířat v mezinárodním měřítku, zvláště kočkovitých šelem.
http://www.aga-studio.com/Bcc

Klub Bicybo - bicyklové Brno  Edit
Brněnské sdružení zájemců o rozvoj cyklistické dopravy, pořádá cyklojízdy, besedy o dopravě, cyklovýlety..., propaguje cyklistiku jako vhodný způsob dopravy ve městě.
http://www.volny.cz/bicybo

The Carpathian Ecoregion Initiative (Iniciativa pro karpatský ekoregion) Edit
Mezinárodní ekologická iniciativa, která směřuje k ochraně přírody Karpat a současně podporuje místní ekonomiku a kulturu pro dlouhodobý prospěch místních obyvatel.
http://www.carpathians.org

The Village  Edit
Nevládní organizace, která usiluje o vybudování ekovesničky v Irsku.
http://www.thevillage.ie

The International Society for Ecology and Culture (Mezinárodní společnost pro ekologii a kulturu) Edit
The International Society for Ecology and Culture (ISEC) je nevládní organizace, jež usiluje o ochranu přírodní i kulturní diverzity, vustupuje proti globalizaci, propaguje lokální alternativy.
http://www.isec.org.uk

Koalice proti cirkusům se zvířaty  Edit
Koalice vede kampaň proti cirkusovým produkcím se zvířaty.
http://cirkusy.unas.cz

The Foundation for the Economics of Sustainability (Nadace pro trvale udržitelnou ekonomiku) Edit
Irská nadace zabývající seproblematikou trvale udržitelné ekonomiky.
http://www.feasta.org

Climate Action Network  Edit
Climate Action Network (CAN) je celosvětová koalice nevládních ekologických organizací zabývajících se kampaní proti klimatickým změnám.
http://www.climatenetwork.org

Terrigenia  Edit
Stránky pražského občanského sdružení Terrigenia, které se zaměřuje na ochranu přírody a životního prostředí. Stránky obsahují informace a polemiky na různá témata.
http://web.quick.cz/terrigenia

Českomoravské sdružení pro ochranu přírody  Edit
Informace o činnosti občanského sdružení, o ochraně přírody a krajiny v regionu Hostýnských vrchů a okolí a o lesích v České republice.
http://www.mujweb.cz/instituce/cspop

WWF Magyarország (WWF Maďarsko) Edit
Maďarská odnož WWF, informace o činnosti,programy zaměřené na lesy a zemědělství, zprávy, fotogalerie.
http://www.wwf.hu

EMLA- Környezeti Management és Jog Egyesület (Sdružení pro ekologický management a právo) Edit
Informace o vedení a koordinátorech programu, Zakládací listina, shrnutí dosavadních programů (Problémy krajiny podél Tisy, Dopady automobilových závodišť na okolí, Dopady skladování odpadu) a aktuální programy - Znečištění Tisy.
http://www.emla.hu

Zöld pók halózat (Síť zelený pavouk) Edit
Organizace podporující ekologická sdružení, pro něž poskytuje misto na svých stránkách, shromažďuje informace a odkazy k větším tématům (atomová energie...), ekozprávy, odkazy na publikace na webu, služby pro tisk.
http://www.zpok.hu

BicyBa Bratislava  Edit
BicyBa je volné sdružení pro podporu cyklistické dopravy v Bratislavě, organizuje pravidelné cyklojízdy.
http://www.bicyba.sk

Jihlavští ochránci přírody  Edit
Nevládní ekologická organizace zabývající se na okresní úrovni ochranou ptactva, péčí o zeleň (chráněnou i nechráněnou), výchovou dětí a mládeže a osvětou. V letošním roce 10 let činnosti.
http://mujweb.cz/www/jihlavstiochranari

Společnost železniční výtopna Jaroměř  Edit
Spolek se zabývá dokumentací historie železniční a městské hromadné dopravy, pořádá jízdy historickými vlaky. Provozuje železniční muzeum Výtopna Jaroměř, jízdy historickými vlaky, poradí, jak provozovat dráhu a drážní dopravu, zajistí opravy a údržbu železničních vozidel...
http://www.spolecnost-zeleznicni.cz

BEZK  Edit
BEZK (Brontosauří ekocentrum Zelený klub) je sdružení občanů (nevládní nezisková organizace),
zaměřuje se na šíření informací o problematice životního prostředí a to především prostřednictvím internetu a tištěného měsíčníku EkoList.
http://www.bezk.ecn.cz

Sagittaria  Edit
Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy.
http://sagittaria.ecn.cz

The International Environment Forum (Mezinárodní fórum pro životní prostředí) Edit
Mezinárodní fórum pro životní prostředí, nevládní organizace inspirovaná filosofií Bahá'í.
http://www.bcca.org/ief/

Kulturen in Bewegung / Moving Cultures  Edit
Sdružení podporuje v Rakousku vzdělávací pobyty pro umělce z Afriky, Asie a Latinské Arriky. Dále se všestranně stará o profesní růst příjíždějících umělců.
http://www.vidc.org/kultureninbewegung

Společnost pro zvířata  Edit
Stránky organizace pro ohleduplné zacházení se zvířaty.
http://www.spolecnostprozvirata.cz

Klub ekologické výchovy  Edit
Klub ekologické výchovy sdružuje učitele, zájemce o ekologickou výchovu, školy a další instituce.
http://kev.ecn.cz

Pozemkový spolek Hády  Edit
Základní organizace ČSOP, která usiluje o zachování a ochranu lokality Hády u Brna.
http://www.ecn.cz/PSH

World Society for the Protection of Animals (Světová organizace pro ochranu zvířat) Edit
WSPA je mezinárodní organizace na ochranu zvířat, se sídlem v Londýně a pobočkami po celém světě. Sdružuje na 380 ochranářských organizací z 90 zemí.
http://www.wspa-international.org

Független Ökológiai központ (Nezávislé ekologické středisko) Edit
Seznámení s cíly střediska (podpora řešení ekologických problémů přesahujících hranice v oblasti středoevropského regionu,...), projekty (Zasaď strom pro své potomky, rozvoj Zelené knihovny,...), publikace - tištěné, internetové (Körnet-pomocný vzdělávací balíček pro učitele,...).
http://www.foek.hu

Magyar Természetvédók szövetsége (Spolek maďarských ochránců přírody) Edit
Členská organizace Friends of the Earth. Informace o programech (evropská integrace, příprava ekologických organizací na regionální propojení,...), poslání organizace (zachování čistoty přírody, kooperace s ostatními organizacemi,...), akce, publikace-Zelený list.
http://www.mtvsz.hu

Regionális környezetvédelmi közpönt (Regionální centrum ochrany přírody) Edit
Adresa maďarské kanceláře REC, informace o projektu propojení ochrany přírody ve střední Evropě v rámci programu EU Phare.
http://www.rec.hu

Hulladék Munkaszövetség (Spolek pro odpad) Edit
Spolek, jehož členy je 18 ekologických organizací a jehož cílem je řešení problémů s odpadem a minimalizace vznikajícího odpadu. Publikace-KukaBuvár (Popelnicový potápěč), informace o akcích (Záchrana vánočních stromků, Den bez nakupování...), fotogalerie.
http://www.humusz.hu

Dřípatka  Edit
Centrum ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích (středisko s nejstarší historií ekologické výchovy u nás) a Sdružení členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody Dřípatka (zabývá se praktickou ochranou přírody, údržbou naučné stezky).
http://www.dripatka.cz

EkoCentrum Brno  Edit
EkoCentrum Brno připravuje výukové programy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, kluby pro volný čas, provozuje knihovnu a knihkupectví s ekologickou tématikou.
http://www.ecb.cz

WEDO  Edit
WEDO (Women's Environment and Development Organization, Ženská organizace pro životní prostředí a rozvoj) je mezinárodní ženská organizace, která se mj. zabývá trvale udržitelným rozvojem, sociální a ekonomickou spravedlostí.
http://www.wedo.org

Olomoučtí kolaři  Edit
Sdružení příznivců cyklistické dopravy a cykloturistiky v Olomouci. Usiluje o zlepšení podmínek pro cyklistiku a její prosazení jako alternativního způsobu dopravy.
http://kolari.olomouc.com

CIB  Edit
CIB (International Council for Building) je mezinárodní organizace pro výzkum a realizaci ekologického stavění.
http://www.cibworld.nl

IMBA  Edit
IMBA (International Mountain Bicycling Association) je mezinárodní sdružení, které propaguje k přírodě šetrnou MTB cyklistiku, vyznačuje a udržuje trasy pro horská kola.
http://www.imba.com

Arte Natura  Edit
Občanské sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou.
http://www.sweb.cz/artenatura

Klub českých turistů Praha  Edit
Sdružuje na 80 klubů a turistických oddílů, věnuje se pěší, vodní, lyžařské, vysokohorské turistice a cykloturistice.
http://www.kct.cz

Klub českých turistů  Edit
Největší česká turistická organizace, věnuje se pěší, vodní, lyžařské, vysokohorské turistice a cykloturistice. Provádí značení a údržbu pěších, lyžařských a cyklistických tras, vydává turistické mapy.
http://www.klubturistu.cz

EkoWATT  Edit
Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie. Internetová poradna, katalog firem.
http://www.ekowatt.cz

Magyar Szőlő és Borkultúra Közhasznú Társaság (Maďarská veřejně prospěšná společnost pro vinnou kulturu) Edit
Představení společnosti, hodnocení festivalů vína z let 1999, 2000 a 2001, výsledky mezinárodní soutěže vín VinAgora.
http://www.bacchus.hu

Klub dráhařů  Edit
Klub zájemců o železniční dopravu. Stránky obsahují množství informací o železnicích v ČR, železničních muzeích, bibliografii a recenze literatury o železnici apod.
http://www.sweb.cz/Klub_Draharu/

Alternativa pro venkov  Edit
Sdružení usiluje o rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor paliv a energií, v rámci obnovy venkova a revitalizace krajiny. Věnuje se i ochraně životního prostředí na Vysočině.
http://www.alternativa.sf.cz

Společnost pro krajinu  Edit
Pořádající organizace konferencí Tvář naší země - krajina domova.
http://www.prokrajinu.cz

Spolek přátel místních drah  Edit
Sdružení usiluje o zachování a rozvoj regionálních a místních drah, s důrazem na trať Rakovník - Mladotice.
http://spmd.ecn.cz

FSC Česká republika  Edit
Sdružení usiluje o zavedení mezinárodní lesní certifikace FSC (Forest Stewarship Council) do ČR. Na stránkách jsou popsány principy FSC a jejich uplatnění ve světě.
http://www.czechfsc.cz

Ekocentrum Ještěd ČSOP  Edit
Ekocentrum Ještěd v Liberci a Regionální centrum ČSOP. Knihovna, videotéka, ekologické poradenství, sběrný dvůr.
http://www.praclovek.cz

Přátelé Jeseníků - SOJKA  Edit
Sdružení se zabývá zejména ochranou přírody a krajiny, podporou šetrné turistiky a citlivého cestovního ruchu v CHKO Jeseníky a jejím okolí.
http://pj-sojka.webzdarma.cz

AREA viva  Edit
Sdružení pro ekologii a zemědělství - zabývá se poradenstvím v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin, připravuje výukové programy pro děti na ekologických farmách a organizuje systém dobrovolníků na ekologických farmách v České republice (WWOOF). Kromě toho se zabývá udržením kulturního rázu krajiny a uchováním venkovských tradic a hodnot.
http://areaviva.ecn.cz

Mladí zelení  Edit
Občanské sdružení Mladí zelení je mládežnická nevládní organizace zaměřená především na prosazování principů trvale udržitelného rozvoje a zapojování mladých lidí. Je členem Evropské federace mladých zelených (Federation of Young European Greens) se sídlem v Bruselu.
http://mladi.zeleni.cz

Vita Ostrava  Edit
Občanské sdružení Vita působí v oblasti zvyšování ekologického vědomí veřejnosti - jako ekologická poradna a středisko ekologické výchovy.
http://www.vitaova.cz

Buďánka pro budoucnost  Edit
Cílem projektu Sdružení Buďánka pro budoucnost je obnova kolonie Buďánka v Praze-Košířích, pocházející z 19. stol., a vytvoření vzdělávacího, ekologického a společenského centra.
http://budanka.ecn.cz

EkoPravo Kyjiv (EkoPrávo Kyjev) Edit
Stránky nevládní organizace, zabývající se environmentálním právem a lidskými právy na Ukrajině.
http://www.ecopravo.kiev.ua

EkoPravo Lviv (EkoPrávo Lvov)  Edit
Stránky nevládní organizace, zabývající se environmentálním právem na Ukrajině. Organizace poskytuje právní pomoc v oblasti životního prostředí, zabývá se mj. plánovaným průplavem Dunaj - Černé moře.
http://ecopravo.lviv.ua

EkoPravo Charkiv (EkoPrávo Charkov) Edit
Stránky nevládní organizace, zabývající se environmentálním právem na Ukrajině.
http://www.iatp.kharkov.ua/ecopravo

Polski Związek Kultralno-Oświatowy w Republice Czeskiej (Polský kulturně-osvětový svaz v České republice) Edit
Cílem PZKO je zachování etnické identity polské části obyvatelstva Těšínského Slezska a Poláků žijících v ČR, všestranným rozvojem kultury a osvěty, navazujíc na místní kulturní tradice a na tradiční i současné hodnoty polské kultury. Akce, články, odkazy. Stránka zatím pouze v polštině.
http://www.pzko.cz/

Ekologické centrum Toulcův dvůr  Edit
Ekologické centrum hl. m. Prahy - ekologická výchova, akce pro volný čas, zájmové kroužky, bioklub a biodružstvo.
http://www.toulcuvdvur.cz

Sdružení za šetrnou dopravu  Edit
Sdružení dopravních odborníků a dopravních aktivistů - integrované dopravní systémy, železnice, dálnice D11.
http://doprava.ecn.cz

Klub chovatelů želv  Edit
Stránky Klubu chovatelů želv, informace o schůzkách, zpravodaj.
http://www.kchz.cz

Sdružení pro přírodu  Edit
Sdružení se zabývá ochranou životního prostředí, přírody a krajiny ústeckého regionu (především České středohoří, Krušné hory). Usiluje mj. o realizaci ekologicky šetrné alternativy dálnice D8. Na stránkách najdete historii kauzy, popis variant a alternativ.
http://www.proprirodu.cz

Polabské sdružení ochránců přírody  Edit
Sdružení se zabývá ochranou přírody, především terénní ochranou a monitoringem dravců, sov, zpěvného a vodního ptactva na Boleslavsku, provozuje odběrnou stanici pro zraněné živočichy.
http://psop.ecn.cz

Svoboda zvířat Praha  Edit
Stránky pražské skupiny Svobody zvířat - aktivity, zpravodaj, fotky z akcí.
http://www.svobodazvirat.cz/szpraha/

Globea - Mezinárodní iniciativa pro toleranci a lidská práva  Edit
Cílem těchto stránek je poskytovat informace a odkazy na projekty, iniciativy, organizace a servery zabývající se výchovou k toleranci a lidským právům, nejen z České republiky, ale časem také ze střední a východní Evropy a odjinud.
http://www.tolerance.cz/cesky/intro.htm

Občanské sdružení Wuchterlova  Edit
Občanské sdružení Wuchterlova vznikla v polovině roku 2001 s cílem řešit problematiku provizorního parkoviště na pozemku k. ú. 184 ve Wuchterlově ulici. Postupně se sdružení začalo zajímat i o další problémy související s dopravou a zelení v oblasti Praha-Dejvice (dopravní situace kolem místního dětského hřiště; městský okruh).
http://www.volny.cz/osw/osw.htm

živica  Edit
Centrum environmentální a etické výchovy ŽIVICA, má pracoviště ve Zvolenu a v Bratislavě.
http://www.zivica.sk

Zaježka  Edit
Pospolitost pro harmonický život Zaježová - stránky společenství, které usiluje o udržitelný způsob života, provozuje recyklační středisko, pořádá kurzy tradičních řemesel, pečuje o okolní přírodu a krajinu i místní lidovou architekturu. Zaježová založila i LETS (lokální ekonomický systém).
http://www.zajezka.sk

Přátelé přírody  Edit
Stránky sdružení na ochranu přírody a krajiny v Ústeckém kraji - soustředí se např. na ochranu přírody dolního Labe, ochranu bobra evropského.
http://www.prateleprirody.cz

Etika v chovech  Edit
Etika v chovech je sekcí sdružení Přátelé přírody a soustředí se na problematiku chovu zvířat, v Ústí nad Labem provozuje bioklub.
http://etikavchovech.ecn.cz

Asistence  Edit
Cílem neziskové organizace je praktická pomoc a podpora studentům a absolventům Jedličkova ústavu a škol v Praze v přechodu ze školy do dalšího života.
http://www.asistence.org/

Český svaz tělesně postižených sportovců  Edit
Dobrovolné občanské sdružení zřízené za účelem provozování tělesné výchovy a sportu tělesně postižených občanů České republiky, seznamy oddílů, plán akcí.
http://www.cstps.cz/

Klub aktivních vozíčkářů  Edit
Občanské sdružení zabývající se poradenskou činností, sportovní činností, legislativou, sociálně-rehabilitačními a rekondičními pobyty.
http://www.kav.cz/

Klub vozíčkářů Petýrkova  Edit
Civilní pečovatelské služby, rehabilitačně výchovné kurzy, sociální a právní poradenství, tuzemské i zahraniční zájezdy, kulturní a sportovní akce, organizuje bezbariérovou dopravu, osobní asistence.
http://www.volny.cz/kvpet/

Liga za práva vozíčkářů  Edit
Integrace tělesně postižených, poradenství, speciální služby, sportovní a kulturní akce,vzdělávací semináře, kompenzační pomůcky.
http://www.ligavozic.cz

OS podbrdsko  Edit
Občanské sdružení na ochranu zvířat podbrdsko se stará o ztracená, opuštěná a týraná zvířata, zejména kočky, v menší míře psy. Aktuální nabídka koček (každá kočka má své foto a charakteristiku), které hledají nový domov.
http://podbrdsko.kocky-online.cz/

Občanské sdružení Nový les  Edit
Základním a hlavním cílem sdružení je záchrana památek kulturního dědictví České republiky. Prvním projektem, kterým se sdružení od roku 2000 zabývá, je dlouhodobý projekt Zachraňte Betlém.
http://www.novyles.cz/

Mobilita  Edit
Obecně prospěšná společnost, rekreační pobyty, sportovní aktivity, kulturní akce, podpora turistiky tělesně postižených, hippoterapie.
http://www.mobilita.cz

Na káře  Edit
Občanské sdružení, sociálně-právní poradenství, společenské a kulturní akce pro handicapované, poradenství výběru kompenzačních pomůcek.
http://home.tiscali.cz/cz110822

Ostravská organizace vozíčkářů  Edit
Občanské sdružení, publikační činnost, alternativní doprava těžce zdravotně postižených města Ostravy.
http://www.vozickari-ostrava.cz

Pes pomůže  Edit
Občanské sdružení, výcvik psů na pomoc zrakově postiženým, tělesně postiženým a lidem se sníženou pohyblivostí.
http://www.pes-pomuze.com/

Pražská organizace vozíčkářů  Edit
Integrace lidí s tělesným postižením, středisko přístupného vzdělávání, sportovní akce, kurzy, výlety.
http://www.pov.cz/

Prosaz  Edit
Občanské sdružení, sociální rehabilitace, poradenská oblast, vzdělávání a zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů, kulturní a sportovní akce.
http://www.prosaz.cz

Společnost C-T-M  Edit
Občanské sdružení poskytující pomoc a podporu pacientům s chorobou Charcot-Marie-Tooth, edukačně-rekondiční pobyty, kompenzační pomůcky.
http://websiska.cz/c-m-t/

Unie Roska - česká multiple sclerosis (MS) společnost  Edit
Občanské sdružení zabývající se pomocí lidem s roztroušenou sklerózou. Sdružení svou činností navázalo na spolky (kluby) Roska, které v ČR vznikaly od roku 1983. Na stránce informace o roztroušené skleróze, přehled aktivit, časopis Roska, poradna a informace kde pomohou, odkazy. Pořádá ozdravné a vzdělávací akce, vydává publikace.
http://www.roska-czmss.cz

Užitečný život  Edit
Občanské sdružení, vzdělávací semináře, tématické víkendy, rekreační pobyty.
http://www.uzitecny-zivot.cz/

Paraple  Edit
Centrum Paraple.Sportovní činnost, vzdělávací kurzy, terapie, poradenská činnost,sociálně-právní poradenství.
http://www.paraple.cz

Česká unie neslyšících  Edit
Překlady znakového jazyka, kurzy znakového jazyka, kulturní, klubové, sportovní akce, psychorehabilitační pobyty, pomoc při hledání zaměstnání.
http://www.cun.cz

Česká unie neslyšících Ostrava  Edit
Kurzy znakového jazyka, konzultace, kulturní akce, psychorehabilitační pobyty,turistika.
http://sweb.cz/cun.ostrava/index.html

Českomoravská jednota neslyšících  Edit
Sdružení občanských sdružení, zastřešující organizace pro Jihlavskou unii neslyšících, Plzeňskou unii neslyšících, Oblastní unii neslyšících Olomouc a Unii neslyšících Brno.
http://www.cmjn.cz/

D-centrum  Edit
Centrum pro kulturu a vzdělávání neslyšících, vzdělávací kurzy pro neslyšící se zaměřením na děti a mládež, kurzy znakové řeči, tlumočení, přehlídky v pohybových oborech, letní tábory, divadelní představení, noviny pro neslyšící.
http://www.d-centrum.cz

Federace rodičů a přátel sluchově postižených  Edit
Informační a poradenské centrum, centrum volného času, terapie, ranná péče, soukromé školy.
http://www.frpsp.cz

Jihlavská unie neslyšících  Edit
Denní stacionář, tlumočení znakové řeči, sociální služby, rehabilitace.
http://www.cmjn.cz/jun

Lorm  Edit
Společnost pro hluchoslepé, pomoc hluchoslepým, rehabilitačně-edukační pobyty a kurzy, klubová činnost, kulturní aktivity.
http://www.lorm.cz

SE.S.TA - Setkávání současného tance  Edit
Sdružení se věnuje vytváření nových možností vzdělávání pro tanečníky. Dlouhodobě spolupracuje s francouzkými centry, kde probíhají stáže pro vybrané české umělce.
http://www.s-s-t.cz

Občanské sdružení proti šikaně  Edit
Šikana je dnes dosti častý a nebezpečný společenský jev. Sdružení se zabývá metodikou pro vyšetřování pokročilé šikany, šikanou dospělých zvanou mobbing, šikanováním dětí ve škole a dalšími projevy a dalšími projevy tohoto nešvaru, jakož i poskytováním možné pomoci obětem. Poslední aktualizace stránek v roce 2003.
http://www.sikana.cz

Svět spotřebitelů - Sdružení obrany spotřebitelů ČR  Edit
Informační server Sdružení obrany spotřebitelů ČR
http://www.spotrebitele.cz/

Knihovna spotřebitelských informací  Edit
V knihovně se shromažďují odkazy na informace významné pro spotřebitele jako jsou spotřebitelské testy nebo obecná doporučení.
http://www.spotrebitele.cz/knihovna.html

Klub za starou Prahu  Edit
Klub Za starou Prahu je nepolitickým občanským sdružením, které se od svého vzniku v roce 1900 věnuje ochraně památek v Praze.
http://klub.za.starou.prahu.misto.cz/

Verein für Konsumenten-information - VKI (Společné spotřebitelské informace) Edit
Rakouská spotřebitelská organizace, člen BEUC.
http://www.konsument.at

Arbeitkammer WIEN (komora pracujících Vídeň, člen BEUC) Edit
Zabývá se i spotřebitelskými tématy, poradna
http://www.akwien.at

Association Belge des Consommateurs - Test-Achats (Belgická asociace spotřebitelů Test Achats) Edit

http://www.test-achats.be

Forbrugerrådet (Spotřebitelské poradenství) Edit
Dánská spotřebitelská organizce, člen BEUC
http://www.fbr.dk

Kuluttajat-Konsumenternary - KK (Finská spotřebitelská organizace, člen BEUC) Edit

http://www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Suomen Kuluttajaliitto - SK (Finská spotřebitelská organizace, člen BEUC) Edit

http://www.kuluttajaliitto.fi/english.htm

UFC - Que Choisir (Spotřebitelská unie Francie - Jak vybrat) Edit
Francouzská spotřebitelská organizace, člen BEUC
http://www.quechoisir.org

Consommation, Logement et Cadre de Vie - CLCV (Francouzská spotřebitelská organizace, člen BEUC) Edit

http://www.clcv.org

Organisation Générale des Consommateurs - OR.GE.CO (Generální Organizace spotřebitelů, OR.GE.CO) Edit
Francouzská spotřebitelská organizace, člen BEUC
http://orgeco.free.fr

Verbraucherzentrale Bundesverband - VZBV (Spotřebitelská centrála VZBV) Edit
Německá spotřebitelská organizace, člen BEUC
http://www.vzbv.de/

Stiftung Warentest (Německá spotřebitelská organizace) Edit
Zabývá se testováním výrobků a služeb, vydává časopis Stiftung Warentest
http://www.stiftung-warentest.de

Association for the Quality of Life - E.K.PI.ZO (Asociace pro kvalitu života E.K.PI.ZO) Edit
Řecká spotřebitelská organizace, člen BEUC
http://www.ekpizo.org.gr

Consumers' Protection Center - KEPKA (Centrum ochrany spotřebitele) Edit
První řecká nezávislá nevládní spotřebitelská asociace založená v roce 1982 v Athénách. Je členem např. European Consumers´Organisation - BEUC, Consumers International (CI).
http://www.kepka.org/

INKA - General Consumers' Federation of Greece (Hlavní spotřebitelská federace Řecka) Edit
Spotřebitelská federace Řecko, člen European Consumers´Organisation - BEUC.
http://www.inka.gr

National Association for Consumer Protection in Hungary - NACPH (Národní asociace ochrany spotřebitele v Maďarsku, člen BEUC) Edit

http://www.ofe.hu

Neytendasamtökin - NS (Islandská spotřebitelská organizace, člen BEUC) Edit

http://www.ns.is

Consumers' Association of Ireland - CAI (Spotřebitelská asociace Irska) Edit
člen BEUC
http://www.consumerassociation.ie

Altroconsumo (Jiná spotřeba) Edit
Italská spotřebitelská organizace, člen BEUC
http://www.altroconsumo.it

Union Luxembourgeoise des Consommateurs - ULC (Luxemburská spotřebitelská org., člen BEUC) Edit

http://www.ulc.lu

Consumentenbond - CB (Nizozemská spotřebitelská org., člen BEUC) Edit

http://www.consumentenbond.nl

Forbrukerrådet - FR-NO (Norská spotřebitelská org., člen BEUC) Edit

http://forbrukerportalen.no

Associação Portuguesa. para a Defesa do Consumidor - DECO (Portugalská spotřebitelská org., člen BEUC) Edit

http://www.deco.proteste.pt

Polish Consumer Federation National Council - FK (Polská spotřebitelská org., člen BEUC) Edit

http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Zveza Potrošnikov Slovenije - ZPS (Slovinská spotřebitelská organizace, člen BEUC) Edit

http://www.zps-zveza.si

Confederación de Consumidores y Usuarios - CECU (Špaňelská spotřebitelská organizace, člen BEUC) Edit

http://www.cecu.es

Organización de Consumidores y Usuarios - OCU (Špaňelská spotřebitelská org., člen BEUC) Edit

http://www.ocu.org

Sveriges Konsumentråd - SK (Švédská spotřebitelská org., člen BEUC) Edit

http://www.konsument.a.se

Fédération Romande des Consommateurs - FRC (Švýcarská spotřebitelská org., člen BEUC) Edit

http://www.frc.ch

Konsumenten Forum - KI (Švýcarská spotřebitelská org., člen BEUC) Edit

http://www.konsum.ch

Consumers' Association - CA (Anglická spotřebitelská organizace) Edit
Vydává spotřebitelský časopis, zajišťuje spotřebitelské testy, člen BEUC
http://www.which.net

National Consumer Council - NCC (Národní spotřebitelská rada /GB/ ,) Edit
Britská spotřebitelská organizace, člen BEUC
http://www.ncc.org.uk

Združenie slovenských spotrebitelov  Edit
Združenie slovenských spotrebiteľov (ZSS) sa založilo dňa 10.2.1990 v bývalej Československej federatívnej republike ako prvá spotrebiteľská organizácia.
http://www.isnet.sk/zss/

The European consumer voice in standardisation (Evropský spotřebitelský hlas v technické normalizaci.) Edit
ANEC, hájí spotřebitelské zájmy z hlediska normalizace a certifikace. Prioritními oblastmi jsou: Bezpečnost dětí, design pro všechny, domácí přístroje, příroda, informační společnost, dopravní bezpečnost.
http://www.anec.org

European Consumer Safety Association (Evropská organizace bezpečnosti spotřebitele) Edit
Mezinárodní organizace provádějící výzkumy bezpečnosti výrobků, vede statistiky úrazovosti, vede databázi evropských expertů v oboru, a další.
http://www.ecosa.org/

European Commununity of Consumer Cooperatives (EUROCOOP): (Evropské společenství spotřebitelských svazů.) Edit
Členy jsou národní spotřebitelské organizace z 15 evropských zemí. Sídlo v Bruselu. Založen 1957, reprezentuje zájmy více jak 3200 svazů, počet jejichž členů přesahuje 20 milionů evropanů.
http://www.eurocoop.org

International Consumer Research and Testing (ICRT): (Mezinárodní organizace pro spotřebitelský výzkum a testování) Edit
ICRTje asociace 23 spotřebitelských organizací z celého světa. Cílem je propagace spolupráce ve spotřebitelském výzkumu a testování mezi svými členy a ostatními orgcemi, které se tématem spotřebitelství zabývají.
http://www.international-testing.org/index.html

Consumers International (Spotřebitelé mezinárodně) Edit
CI podporuje, vede a reprezentuje sptřebitelské skupiny z celého světa. 250 organizací ze 115 zemí. Cílem je propagace spravedlivější společnosti a to pomocí obrany práv všech spotřebitelů, zejména těch chudých. Sídlí v Londýně.
http://www.consumersinternational.org

CEN - the European Commitee for Standardization (Evropský výbor pro nornalizaci) Edit
Cílem CEN v rámci Evropy je podporovat dobrovolnou technickou hamonizaci, ve spojení s celosvětově působícími orgány a partnery v Evropě.
http://www.cenorm.be

European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC): (Výbor pro elektrotechnickou normalizaci) Edit
Its members have been working together in the interests of European harmonisation since the late fifties. Založen 1973, jako nezisková org., podle belgického práva. Uznána Evropskou komisí jako oficiální evropská normalizační organizace(83/189/EEC). Od konce 50. let v ní spolupracují její členové v zájmu evropské normalizační harmonizace.
http://www.cenelec.org

International Electrotechnical Commission (IEC): (Mezinárodní elektrotechnická komise) Edit
IEC je vedoucí celosvětová organizace, která připravuje a vydává mezinárodní normy v oblasti elektrických, elektronických a vztahujících se technologií. Pomocí svých členů propaguje mezinárodní spolupráci ve všech otázkách elektrotechnické normalizace.
http://www.iec.ch

Dětské krizové centrum o.s.  Edit
občanské sdružení se zaměřením na problematiku syndromu CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a to jak v oblasti prevence a diagnostiky, tak v oblasti terapie
http://www.ditekrize.cz/

Linka bezpečí - Nadace Naše dítě  Edit
Linka bezpečí je určena pro děti a dospívající, kteří potřebují pomoc při řešení svých problémů. Je dostupná ZDARMA z celé České republiky na telefonním čísle 800 1 55555.
http://www.linkabezpeci.cz/

Spondea o.p.s.  Edit
Krizové centrum pro děti a mládež od 3 do 18 let, v případě studujících až do 26 let, je zařízení s nepřetržitým provozem, disponující nepřetržitou službou okamžité telefonické pomoci a nabízející možnost azylového ubytování ohroženým dětem a mládeži.
http://www.sky.cz/spondea/

Fond ohrožených dětí  Edit
občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.
http://www.fod.cz/

Občanské sdružení STŘEP  Edit
Středisko pomoci dětem a rodinám - ochrana a pomoc dětem, které jsou ohroženy dysfunkcí vlastní rodiny.
http://www.ranapece.cz/Strep/

Zväz pacientov Slovenskej republiky (Svaz pacientů Slovenské republiky) Edit
Hájí práva slovenských pacientů.
http://www.pacienti.cz/sk_index.htm

Ratolest Brno  Edit
Občanské sdružení nabízející pomoc a podporu dětem a mladým lidem v nepříznivé životní situaci. Vyhledává a přibližuje ty, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří jsou ochotni ji poskytnout. Provozuje Dobrovolnické centrum, které vede programy pro školní děti a mládež zaměřené na prevenci negativních společenských jevů, dobrovolnictví pro nezaměstnané. Dalšími projekty jsou: 5P, Lata, Pavlač, Streetwork, Make a Connection.
http://www.ratolest.cz/

Oblastní unie neslyšících Olomouc  Edit
Denní stacionář, tlumočení znakové řeči, sociální služby, rehabilitace
http://www.cmjn.cz/oun.ol

Pevnost-České centrum znakového jazyka  Edit
Kurzy znakového jazyka, kurzy češtiny pro neslyšící
http://www.pevnost.com

Plzeňská unie neslyšících  Edit
Denní stacionář, tlumočení znakové řeči, sociální služby, rehabilitace
http://www.cmjn.cz/pun

Unie neslyšících Brno  Edit
Denní stacionář, tlumočení znakové řeči, sociální služby, rehabilitace,vzdělávací programy, vyhledávání pracovních míst sluchově postižených, přehled o prodeji, půjčování kompenzačních pomůcek, kurzy znakové řeči, telekomunikační poradenství.
http://www.cmjn.cz/unb/

Sportovní Klub SKIVELO neslyšících Olomouc  Edit
Tělovýchova, sport, turistika.
http://www.skivelo.olnet.cz/

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  Edit
Psychorehabilitační pobyty, kompenzační pomůcky, poradenská činnost.
http://snn.hyperlinx.cz/start.htm

Svaz neslyšících a nedoslýchavých-Jihomoravská organizace  Edit
Poradenství, sociální, sociálně-zdravotní a rehabilitační služby.
http://jmsnn.hyperlinx.cz/

Pomocné tlapky  Edit
Výcvik vodících psů pro nevidomé a signálních psů pro sluchově postižené.
http://www.pomocnetlapky.cz

Společnost pro rannou péči  Edit
Vzdělávací a osvětová činnost, rekvalifikace a rehabilitace, střediska ranné péče, odborná pomoc rodinám s dětmi se zrakovým, nebo i kombinovaným postižením.
http://www.ranapece.cz

TyfloCentrum Brno  Edit
Krajské středisko sociálních služeb pro nevidomé, centrum denních aktivit, centrum pomůcek a informatiky, letní rehabilitační tábory pro děti, kulturní a společenské akce.
http://www.tyflocentrum-bm.cz/

Manus  Edit
Bezbarierové stránky pro nevidomé, letní tábory pro děti, volnočasové projekty pro vidící a nevidomou mládež, odkazy na zahraniční stránky zabývající se problematikou zrakového postižení.
http://www.brno.braillnet.cz/manus/

Bri-col  Edit
Chovná stanice psů pro nevidomé.
http://bri-col.zde.cz/

Okamžik  Edit
Podpora samostatného života, školení dobrovolníků, kulturní programy, publikační činnost.
http://www.okamzik.ecn.cz

Timšel  Edit
Sdružení pro sociální rehabilitaci zrakově postižených.
http://www.volny.cz/timsel

Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA)  Edit
Zastřešující organizace regionálních organizací APLA.
http://www.apla.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA)-Praha  Edit
Rodičovská, klinická, pedagogická a sociálně-právní sekce, vzdělávání odborníků pracujících s lidmi s autismem, pedagogické a psychologické poradenství, terapie.
http://praha.apla.cz/

Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA)-Hradec Králové  Edit
Pomoc dětem a lidem s autismem, organizace letních táborů, pedagogicko-psychologické poradenství.
http://hk.apla.cz/

Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA)-Jižní Morava  Edit
Experimentální škola, diagnostické a poradenské centrum, komplexní centrum pomoci lidem s autismem, volnočasové aktivity, asistenční služba, azylový pobyt, vyhledávání podpororovaných pracovních míst, podporované bydlení, víkendové akce, letní tábory.
http://sweb.cz/apla.jm/

Seznam členů Consumers International  Edit
Možnost vyhledávání podle typu členství, země, regionu v databázi členů mezinárodní organizace zastřešující spotřebitele na celém světě.
http://www.consumersinternational.org/directory/default.asp

Pesticide Action Network (PAN) Asia-Pacific (Pesticidová akční síť) Edit
Potřeba propagace snížení použití pesticidů se jeví jako stále užitečnější.
http://www.panap.net/

The Center for Food Safety (Centrum pro bezpečnost potravy) Edit
The Center for Food Safety hodnotí dopad industriálního systému produkce na lidské zdraví, zdraví zvířat a přírodu.
http://www.centerforfoodsafety.org/

GE fish  Edit
Kampaň Centra pro bepečnost potravy o geneticky upravených pěstovaných rybách v USA. Seznam gen. mutovaných druhů ryb. Dále seznam některých dalších GM potravin.
http://www.centerforfoodsafety.org/gefish/

The Food Commision (Komise pro potraviny) Edit
The Food Commission je nezávislým strážcem všech témat vztahujících se k potravinám. Kampaně pro bezpečnější, zdravější potravu po více než 10 let. Velká Británie.
http://www.foodcomm.org.uk/

Privacy International (Organizace na ochranu Soukromí) Edit
Sdružení pro ochranu lidských práv, také ochrana osobních údajů.
http://www.privacyinternational.org/

Food security network (síť bezpečnosti potravin) Edit
Smyslem The Food Security Network je účast na otevřeném, informovaném dialogu, který bude mít kladný dopad na společnost. Hledá řešení globální potravinové bezpečnosti s přihlédnutím k udržitelné zemědělské praxi.
http://www.foodsecurity.net/

AG Care (Biotechnologie v Kanadském zemědělství) Edit
Poskytuje informace pěstitelům, spotřebitelům a vědcům o dopadu a výhodách biotechnologií na zemědělství v Kanadě, včetně užití pesticidů, biotechnologicého vývoje a dalších relevantních temat. ,
http://www.agcare.org/

Genetic Resources Action International (Mezinárodní hnutí genetického výzkumu) Edit
GRAIN je NGO propagující udržitelný a trvalý management a užití zemědělské biodiversity, založené na lidské kontrole genetických zdrojů.
http://www.grain.org/front/index.cfm

The Institute for Food and Development Policy (Institut pro potravu a politiku vývoje) Edit
Produkuje knihy, zprávy, články, filmy, elektronická media, rozhovory, workshopy a akademické kursy pro veřejnost, politiky, aktivisty, media, studenty, učitele a výzkumníky.
http://www.foodfirst.org/

Consumers Union (Spotřebitelská unie) Edit
Nezávislá spotřebitelská organizace poskytující informace široké spotřebitelské veřejnosti. Zabývá se také spotř. testy.
http://www.consumersunion.org/

The European Food Information Council (Evropská informační rada potravy) Edit
EUFIC poradí s tématem bezpečnosti potravin a pomůže sestavit správný jídelníček.
http://www.eufic.org/

Sdružení spotřebitelů elektřiny  Edit
SSE je nezisková organizace, jejíž hlavním cílem je přispívat k ochraně práv spotřebitelů. Shromažďuje a rozšiřuje informace o problematice spotřeby elektřiny v ČR, jejích cenách, prodeji domácím a zahraničím spotřebitelům a dalších souvisejících problémech, jako je neexistence trhu a konkurence v ČR v oblasti elektřiny a plynu.
http://elektrina.ecn.cz/

Asociace textilního a kožedělného průmyslu  Edit
ATOK je nezisková organizace, sdružující právnické a fyzické osoby operující na straně výroby v oborech textil, oděv, kůže.
http://www.atok.cz/

Dětská onkologie  Edit
Stránky pro všechny, kteří se potýkají s onkologickým onemocněním dítěte.
http://www.uoc.muni.cz/do/index.htm

Společnost pro ranou péči  Edit
Poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Posláním společnosti je také hájit práva rodičů dětí s postižením a prosazovat zakotvení rané péče jako služby a oboru.
http://www.ranapece.cz/

Sdružení pro alergické a astmatické děti  Edit
Sdružení rodičů, pracovníků ve zdravotnictví a všech, kteří se chtějí podílet na kvalitní informovanosti a pomoci v prevenci a léčbě alergií a poruch imunity v dětském věku.
http://mujweb.cz/zdravi/saad/

Středisko náhradní rodinné péče  Edit
Pomáhá opuštěným dětem se zvláštními zdravotními a sociálními potřebami a novým náhradním rodinám.
http://www.rodina.cz/snrp/

Dům pro matky s dětmi v tísni (DMDT)  Edit
Poskytuje ubytování, základní sociální poradenství a pedagogickou péči matkám s dětmi bez rozdílu věku.
http://www.pontis.cz/zarizeni/dmdt.htm

Obecně prospěšná společnost Motýl Havířov  Edit
Připravuje zřízení nestátního dětského domova, prvního svého typu v Moravskoslezském kraji. Společnost provozující domov má jako svou vedlejší výdělečnou činnost také skákací hrad (pronájem) a zajišťování nafukování či prodeje balónků na akcích pro děti.
http://motyl.chiki.cz/

České hnutí speciálních olympiád  Edit
Speciální olympiády a sportovní akce pr mentálně postižené.
http://www.special.cz

Domov OLGA  Edit
Denní stacionář pro dospělé ženy a muže s trvalým zdravotním postižením (mentálním nebo kombinovaným)
http://www.hhp.cz/

Jurta  Edit
Pracovní a sociální rehabilitace, nabídka pracovních míst pro mladé lidi s mentálním postižením.
http://www.jurta.cz

Máme otevřeno  Edit
Podpora děti a dospělých se speciálními potřebami - převážně s mentálním postižením a autismem, školení dobrovolníků, osobní asistenti.
http://www.mameotevreno.cz

Modrý klíč  Edit
Poskytování komplexní péče dětem i dospělým osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami.
http://www.modry-klic.cz/

Portus  Edit
Chráněné bydlení, chráněné dílny a zaměstnání, terapeutické programy.
http://www.portus.cz

Villa Vallila  Edit
Komunitní dům pro osoby s mentálním postižením.
http://www.ecn.cz/villa/

Which (Spotřebitelský magazín zaměřený na testy.) Edit
Which? magazine poskytuje nezávislý názor pro hledání optimálního výrobku na trhu produktů a služeb.
http://www.which.net/

DECO (Portugalská spotřebitelská organizace) Edit
Cílem je objektivně informovat, bránit a representovat spotřebitele v Portugalsku.
http://www.deco.proteste.pt/index.htm

Stiftung Warentest (Německý spotřebitelský časopis zabývajácí se testy) Edit
Internetová verze tištěného německého spotřebitelského časopisu, obdoba českého časopisu D-Test.
http://www.test.de/

Australian Consumers Association (Australská spotřebitelská asociace) Edit
Nezávislá NGO, Organizace testuje výrobky a ochraňuje spotřebitele.
http://www.choice.com.au/

Centrum dětí a rodičů Plzeň, CeDR  Edit
Občanské sdružení dobrovolníků, kteří organizují akce pro celé rodiny - kluby, víkendy, tématické zájezdy...
http://www.lesyco.cz/cedr/

Občanské sdružení Kopretinka  Edit
Zábavné a vzdělávací centrum pro děti a rodiče s každodenním programem. Pro účastníky programů hlídání dětí zdarma. Možnost hlídání dětí o prázdninách.
http://www.kopretinka.cz/

Občanské sdružení Centrum Harmonie a Fantazie  Edit
Mateřské centrum Sluníčka, Praha 6 - Suchdol, celoroční pravidelná činnost s dětmi a rodiči, tématické akce, výstavy výtvarných prací.
http://www.slunicka.ic.cz/

Česká sekce DCI - sdružení zastánců dětských práv  Edit
Hájí zájmy a práva dítěte a usiluje o vytvoření podmínek pro jejich realizaci v České republice. Hlavním úkolem DCI je uplatňovat ve světovém měřítku zásady a ustanovení Úmluvy o právech dítěte jako věc obecného zájmu.
http://dci.jeja.cz/

Výroční zpráva Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia  Edit
- Informace o činnosti centra.
http://www.cassiopeia.euweb.cz/zprava2000.htm

Defence for Children International  Edit
Mezinárodní nevládní organizace, člen skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child), která úzce spolupracuje s Výborem pro práva dítěte OSN.
http://www.defence-for-children.org/

Save the Children (Chraňme děti) Edit
Ochrana dětí ve Spojených státech amerických
http://savethechildren.org/

European Council for High Ability (Evropská rada pro vysoké nadání) Edit
Mezinárodní nezisková organizace pro podporu talentu a nadání.
http://www.echa.ws/

Občianske združenie Detský rok  Edit
Aktivity zaměřené na změnu kvality života dětí na Slovensku. Sociálně-právní ochrana dětí, řešení problematiky náhradní rodinné péče.
http://www.detskyrok.sk

Úsmev ako dar  Edit
Společnost přátel dětí z dětských domovů je organizace na podporu opuštěných dětí na Slovensku.
http://www.usmev.sk/

Výživné.sk občianské združenie  Edit
Zákony, články a informace o výživném na Slovensku.
http://vyzivne.host.sk/

Unijazz  Edit
Sdružení pro podporu kulturních aktivit v oblasti alternativní hudby. Působí jako pořadatel festivalů: Alternativa, Boskovice, Babí léto v léčebně Bohnice. Provozuje knihovnu a čítárnu.
http://www.unijazz.cz/

ACET Česká republika - AIDS Care Education and Training  Edit
Křesťanská organizace poskytující péči, vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS, přednášky, peer programy, publikace materiálů k problematice.
http://acet.wz.cz/

Mosty  Edit
Občanské sdružení poskytující program prevence pohlavně přenosných nemocí (PPN) a HIV/AIDS na základních školách.
http://mosty.granosalis.cz/

Iniciativa proti válce  Edit
Volné sdružení jednotlivců, kteří nesouhlasí s útokem Spojených států amerických na Irák. Stránky mapují jejich protiválečné aktivity a demonstrace.
http://koss.webpark.cz/

International Peace Movement of the Czech Republic (Mezinárodní mírové hnutí v České republice) Edit
Česká sekce mezinárodní mírové organizace. Stránky obahují odkazy na jiné mírové organizace a texty jednotlivých prohlášení.
http://www.osud.cz/peacemovement/

Peace Brigades International (PBI) (Mezinárodní mírové brigády) Edit
Stránky mezinárodní nevládní organizace, jež se věnuje ochraně lidských práva a nenásilnému řešení konfliktů.
http://www.peacebrigades.org/index.html

the European Telecommunications Standards Institute (Evropský telekomunikační normalizační úřad) Edit
ETSI je nezisková organizace. Cílem je produkce telekomunikačních norem, které se budou po desetiletí v evropě a možná na celém světě, používat.
http://www.etsi.org/

International Standards Organization (Mezinárodní normalizační organizace) Edit
ISO je síť národních normalizačních institucí 146 států, na bázi jeden člen - jedna země, s centrálním sekretariátem v Ženevě, Švýcarsko, který celý systém koordinuje. Nezisková organizace.
http://www.iso.org/

Institut für Sicherheit in Haushalt und Freizeit (Institut pro bezpečnost v domácnosti a ve volném čase) Edit
Německá NGo, zabývající se bezpečností v rodině, volném čase a domácnosti.
http://www.sicherleben.at/

Disabled Peoples´ International (Mezinárodní organizace zdravotně postižených) Edit
Síť národních organizací a sdružení která byla založena na podporu lidských práv postižených lidí. Na stránkách informace a dokumenty z akcí a konferencí, související dokumenty a zdroje informací dělené dle tématu a regionu, přehled regionálních kanceláří a národních členů. Ústředí DPI je v Kanadě.
http://www.dpi.org/

The European Academy of Allergology and Clinical Immunology (Akademie Alergologie a klinické imunologie) Edit
EAACI je evropská NGO věnující se výchově a vzdělávání v oblasti alergií a klinické imunologie.
http://www.eaaci.org/

European Advertising Standards Alliance (Evropská normalizační aliance reklamy) Edit
Nezisková Aliance sjednocuje národní orgce reprezentující reklamní průmysl v Evropě, sídlo Brusel. Odkazy na členy.
http://www.easa-alliance.org/

Amnesty International na Slovensku  Edit
Domovské stránky slovenské pobočky mezinárodní organizace Ammesty International
http://www.amnesty.sk/

Coalition for the Inernational Criminal Court (Koalice pro Mezinárodní trestní soud) Edit
Oficiální stránky sítě více než 1 000 nevládních organizací, jež usilují o spravedlivé, efektivní a nezávislé fungování Mezinárodního trestního soudu.
http://www.iccnow.org

Obec Architektů  Edit
Působnost organizace spočívá v rozvíjení spolupráce s dalšími odbornými subjekty. Organizaci každoročně připravuje ocenění Grand Prix a další kulturní program spojený s architekturou.
http://www.architekt.cz

Dobročinný spolek Medáků, Ochotnická jednota Lípa slovanská  Edit
Dobročinný spolek Medáků pořádá kulturní akce a usiluje o ochranu, obnovu a oživení starých Střešovic. Ukázkově fungující squatting.
http://www.medaci.cz/

Ochranné sdružení nájemníků Prahy 6  Edit
Sdružení nájemníků, jejichž byty jsou v domech určených k privatizaci. Sdružení prosazuje změny v pravidlech a systému privatizace v Praze 6.
http://www.privatizace.info

Shock - Soudobá hudba otevřená celé kultuře  Edit
Občanské sdružení SHOCK vyvíjí aktivity podporující prezentaci současné vážné hudby v netradičním prostředí nebo v kontextu s dalšími druhy umění.
http://www.ishock.org

Středoevropská kolonie současného umění  Edit
M.E.C.C.A je kulturní centrum Evropského typu, které vytváří prostor pro nezávislou, avantgardní a svobodnou tvorbu.
http://www.m-e-c-c-a.org

Piata zena  Edit
Iniciativa Piata žena sdružuje několik slovenských organizací, které bojují proti domácímu násilí.
http://www.piatazena.sk

Rosa - občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí  Edit
Informace obětem domácímu násilí a dalším zájemcům o tuto problematiku.
http://www.rosa-os.cz

Elektra - centrum pomoci ženám zneužitým v dětství  Edit
Informace o sexuálním zneužívání pro různé cílové skupiny.
http://www.centrumelektra.cz

Růžová linka - formy násilí  Edit
Informace o násilí na dětech, jejichž součástí je také problematika sexuáního zneužívání.
http://www.ruzovalinka-praha.cz/formy.htm

Azylový dům pro matky s dětmi v Jihlavě  Edit
Informace o azylovém domu pro oběti domácího násilí a jejich děti v Jihlavě.
http://admdjihlava.euweb.cz/tz-001.html

Hlídací fena  Edit
Sdružení, které se zabývá problematikou rovných příležitostí v politické oblasti. Informace o ženách v politice na všech úrovních.
http://www.hlidacifena.cz

Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání ELPIS  Edit
Poradna pro oběti domácího násilí v Ostravě.
http://www.ovajih.cz/jiznilisty/2002/jl8/jl04.html

Ars morta universum  Edit
Pražská organizace připravující mezinárodní kulturní festivaly - Prague industrial festival, Female avantgarde festival a další přehlídky mezinárodního nezávislého umění.
http://www.arsmorta.org

Proculture  Edit
Výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu. Navazuje na dlouhodobé zkušenosti politiky Nadace Open Society Fund Praha.
http://www.proculture.cz

Servisné centrum pre tretí sektor Košice  Edit
Slovenská akademická informačná agentúra, centrum Košice - konzultace, organizační služby, publikace, školení.
http://www.cassovia.sk/organizacie/saia/index.php

Agora - fórum pro dialog  Edit
Sdružení sdružující odborníky v oblasti komunikace a dialogu, vyjednávání a řešení konfliktů. Řečnický klub pořádá pravidlená setkání jednou měsíčně. Nabídka veřejných i firemních kurzů s tématy gender, kreativita, rozvoj osobnosti, týmová spolupráce, prezentace. Analýza firemní komunikace, mediace, osobní poradenství, koučování.
http://www.agora-praha.cz/

The Nature Conservancy (Ochrana přírody) Edit
Americká organizace zabývající se ochranou přírodně cenných lokalit. S současné době chrání více než 116 mil. území v S a J Americe, Karibiku a Asii.
http://nature.org

The National Trust (Národní trust) Edit
Organizace zabývající se ochranou ohroženého mořského pobřeží, krajiny a historických staveb. The National Trust je vlastníkem pozemků po celé Velké Británii.
http://www.nationaltrust.org.uk

Asociace chovatelů huculského koně  Edit
Oficiální informace pro chovatele koní plemene Hucul. Plemenní hřebci, šlechtitelský program, zkoušky, genová rezerva, vyhlášky.
http://www.hucul.org/

Hnutí za aktivní mateřství  Edit
Informace o aktivním porodu, problematice přirozených porodů. Poskytování rad ženám, které se rozhodly porodit doma.
http://www.iham.cz

Svaz diabetiků  Edit
Dorovolné sdružení diabetiků za účelem zlepšení kvality života.
http://www.slavkov.cz/pages/sp_sd_diabetici.htm

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem  Edit
Příležitosti pro dobrovolníky v Ústeckém kraji. Programy: Rozvoj dobrovolnictví, Dobrovolnický program pro nezaměstnané, Pět P, Senior, Dobrovolníci v nemocnicích, Rozvoj občanských ctností, Make a Connection, Dobrovolná psychologická poradna.
http://www.dcul.cz/

DORKAS, o.s.  Edit
Organizuje dobrovolnou činnost v nemocnicích, sociálních ústavech a dalších zařízeních. Možnost stát se členem, nebo prostě spolupracovat.
http://www.boromejky.cz/sub.php?menu_id=1018882686&clr=

Horizont  Edit
Stránky nezávislého sdružení lidí společného zájmu o cestovaní, kulturu a outdoorové sporty. Hlavní aktivitou je pořádání expedic do odlehlých turisticky nejnavštěvovaných částí Země a následná prezentace zážitků a poznatků z cest.
http://www.horizont.bk.cz/

Proso - Dobrovolnické centrum Olomouc  Edit
Program Pět P. Dobrovolnické příležitosti v regionu Olomouc.
http://www.volny.cz/proso/

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež  Edit
Dobrovolnické centrum vede programy: Pro nezaměstanané absolventy a jiné ohrožené skupiny nezaměstnaných, Dobrovoníci v nemocnici, Pět P, Program pro seniory.
http://www.spektrum-km.cz/

Tradice Bílých Karpat  Edit
Stránky občanského sdružení, jehož cílem je podpora aktivit k udržení a rozvíjení oblasti Bílých Karpat. Informace o projektech, ekologickém zemědělství a místní moštárně.
http://www.tradicebk.cz/

Sdružení lesních školkařů ČR  Edit
Informace o sdružení, kontakty na členy a aktuální informace z lesnictví.
http://www.lesniskolky.cz/

The American Cetacean Society (Americká společnost pro ochranu kytovců) Edit
Stránky nejstarší světové organizace zabývající se ochranou kytovců. Informace o programech, možnostech pomoci, časopis, seznam odkazů ...
http://www.acsonline.org/

Whale and Dolphin Coservation Society (Společnost pro ochranu velryb a delfínů) Edit
Aktuální informace z oblasti ochrany velryb, delfínů a jejich přirozeného prostředí, informace o projektech a o území působnosti společnosti.
http://www.wdcs.org/

Ökomarkt Hamburg  Edit
Spotřebitelské sdružení příznivců ekologického zemědělství a biopotravin.
http://www.oekomarkt-hamburg.de/

TransFair - Fairtrade  Edit
Nezisková organizace na podporu producentů v rozvojovém světě (Afrika, Asie, Latinská Amerika) a jejich spravedlivého uplatnění na světových trzích.
http://www.transfair.org

Oeko-Fair.de  Edit
Internetové stránky neziskové organizace Oeko-Fair, zabývající se podporou trvale udržitelného chování. Aktivity jsou zaměřeny na informování veřejnosti v oblasti spotřeby, označení ekologických výrobků ...
http://www.oeko-fair.de

Fórum žen  Edit
Fórum žen je sdružení, které poskytuje společnou platformu ženám různých profesí z České republiky i ze zahraničí a umožňuje jim pravidelně se setkávat k výměně názorů a navazování kontaktů na profesionální a společenské úrovni.
http://www.forumzen.cz

Projekt šance  Edit
Projekt pomoci lidem z "ulice" a prevence prostituce.
http://www.sance.info

Hnutí pro život ČR  Edit
Organizace ostře vystupující za legální zákaz interrupcí.
http://www.prozivot.cz

Občanský institut  Edit
Sdružení propagující legislativní zákaz interrupcí.
http://www.obcinst.cz

Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou  Edit
Informační osvěta, přednášky, školení, tábory, ozdravné pobyty.
http://cf-sk.host.sk/

Kolej v jednom kole  Edit
Nezisková organizace, která se věnuje realizaci a podpoře nezávislých kulturních a vzdělávacích aktivit v Jičíně. Sdružení iniciuje záchranu devastovaného komplexu bývalé jezuitské koleje.
http://www.jicinsko.cz/k1k/

Národní kontaktní centrum - ženy a věda  Edit
Centrum se věnuje postavení žen ve vědecké oblasti. Mezi jeho projekty patří Žena měsíce, vydávání časopisu Kontext, pořádání seminářů. Na stránkách databáze vědkyň a genderových organizací, informace o 6. rámcovém programu, přehled dokumentů týkajících se postavení žen ve vědě.
http://www.zenyaveda.cz

Iniciativa za možnosť voľby  Edit
Organizace, která vystupuje proti legislativnímu zákazu interrupcí.
http://moznostvolby.host.sk/

Sculptura  Edit
Občanské sdružení, založené v roce 2001. Cílem sdružení je podpora a rozvoj uměleckých, sochařských a obecně kulturních aktivit zejména mladých, začínajících sochařů.
http://www.sculptura.cz/

Občanské sdružení proti šikaně  Edit
Šikana je velmi nebezpečný a přitom častý společenský jev, o kterém máme jen mlhavé a často nesprávné představy. K jeho řešení nejsou často připraveni ani ti, kteří jsou za naši bezpečnost přímo odpovědni. Občanské sdružení proti šikaně monitoruje případy skrytého i otevřeného násilí a nalézá pomoc jeho obětem.
http://www.sikana.cz/

Nová škola, o.p.s.  Edit
Nová škola je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je spoluúčast na budování občanské společnosti prostřednictvím podpory alternativních forem vzdělávání dětí a dospělých k multikulturalismu, toleranci a lidským právům.
http://www.novaskola.org/

Skautská nadace Jaroslava Foglara  Edit
Podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v duchu skautských ideálů. Podpora činnosti dětských oddílů a skupin - nejen z Junáka
http://www.skaut.cz/nadace

Anabell  Edit
Obsáhlé stránky občanského sdružení pro nemocné anorexií a bulimií. Na stránkách najdete veškeré informace pro nemocné - např. lékaři a kliniky, články, poradna, příběhy, informace o sdružení, aktuality.
http://www.anabell.cz

Konzorcium organizací pracujících s uprchlíky v ČR  Edit
Internetová stránka Konzorcia organizací pracujících s uprchlíky v ČR. Jedná se o společný projekt pěti hlavních organizací, které se soustředí na žadatele o azyl, uznané uprchlíky a integraci cizinců. Naleznete zde i elektronickou verzi magazínu Azyl.
http://www.uprchlici.ecn.cz

SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty  Edit
Stránka brněnské organizace obsahuje základní informace o zaměření organizace, výroční zprávy, zprávy o projektech a dokumenty ke stažení. Některé části webových stránek jsou ještě v přípravě.
http://soze.hyperlink.cz

Romea  Edit
Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. ROMEA vydává časopis Romano voďi a spravuje Romský informační servis.
http://www.romea.cz/romea

Athinganoi  Edit
Občanské sdružení, které má za cíl pomoci Romům v úspěšné integraci do většinové společnosti, přispět k celkovému zlepšení vztahů mezi romskou menšinou a většinovou společností, zlepšit vzdělanost romské menšiny, zvýšit informovanost většinové společnosti o romském etniku.
http://www.athinganoi.cz

Lačhe čhave  Edit
Dětský romský klub, který pořádá klubové programy zaměřené na rozvoj v oblasti kulturních aktivit, sociálních dovedností a vzdělávání dětí romské minority. Měsíční a víkendové akce pořádané v Praze či jejím okolí.
http://www.lache-chave.cz/

IQ Roma servis  Edit
Organizace, která má za cíl podpořit integraci Romů do společnosti na místní úrovni, organizovat komunitní programy, pořádat veřejné diskuse atd.
http://www.europeandialogue.org/brno/brno.html

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR  Edit
Základní info o sdružení, které se zaměřuje na romské děti a mládež.
http://www.romove.osf.cz/

Podblanickem  Edit
Sdružení, které se věnuje podpoře rozvoje venkova, ochraně a obnově kulturních památek na Podblanicku.
http://www.podblanickem.net

Collegium pro arte antiqua  Edit
Společnost pro studium a interpretaci staré hudby, dokumentaci, záchranu a oživení kulturního dědictví. Připravuje vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie.
http://www.collegium.cz

Společnost pro studium Japonského meče  Edit
Společnost pro studium japonského meče je odbornou sekcí Česko-Japonské společnosti. Hlavním cílem je vytvořit pro prostor pro získávání a šíření kvalitních informací o japonském meči.
http://nihonto.manga.cz/index.htm

Sdružení Makedonska Misla  Edit
Sdružení Makedonců a přátel Makedonie v ČR. Stránky nabízí informace o vízových povinnostech a doporučení turistům, odkazy na makedonské internetové stránky, novinky, diskuse, kalendář akcí, infromace o sdružení.
http://www.volny.cz/makedonija/

Retrívr klub  Edit
Informace o klubu, podmínkách chovu, stanovy.
http://www.retrieverklub.com/

Klub chovatelů loveckých slídičů (SCHLS)  Edit
Standardy a podrobnosti k jednotlivým plemenům, informace o činnosti klubu.
http://www.kchls.cz/

Občanské sdružení Vítkov  Edit
Cílem sdružení je rehabilitace Národního památníku, oživení vrchu Vítkova a zejména zprostředkování společné historie i přítomnosti pro vytváření nové budoucnosti - formou zřízení stálé expozice totalitních režimů a české státnosti.
http://www.vitkov.net/

Česká inspirace  Edit
Česká inspirace je sdružení osmi historických měst Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Hradec Králové, Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč a Třeboň. Cílem je vzájemná propagace a podpora turistického ruchu.
http://www.czech-inspiration.cz/cesky/start.html

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  Edit
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS, Sdružení) je dobrovolnou, neziskovou a nezávislou organizací právnických osob, především historických obcí nebo jejich částí. Veškerá jeho činnost je spjata s obnovou, ochranou a prezentací kulturního dědictví, především nemovitých kulturních památek a historických jader měst.
http://www.shscms.cz/

Klub ŽAP  Edit
Stránky klubu Žen s nádorovým onemocněním.
http://www.sweb.cz/klub.zap

Mamma help  Edit
Stránky organizace Mamma help - Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu.
http://www.mammahelp.cz

Aperio  Edit
Stránky organizace Aperio - společnosti pro zdravé rodičovství.
http://www.aperio.cz

Liga proti rakovině  Edit
LPR má za cíl: propagovat nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologicky nemocných, podporovat onkologický výzkum. Součástí stránek je i seznam mamografů v ČR a kontakt na nádorovou tel. linku.
http://www.lpr.cz

Natura 99  Edit
Ekologické sdružení zabývající se výchovou, ochranou přírody, odpady apod.
http://www.volny.cz/natura99/

Česká herpetologická společnost  Edit
Stránky organizace sdružující profesionální i amatérské pracovníky v oborech herpetologie a batrachologie.
http://web.quick.cz/herpetologie

Severské listy - Severská společnost  Edit
Severské listy vydává Severská společnost založená v Praze v roce 1990. Stránka Severských listů i Společnosti. Společnost je sdružením občanů, kteří rozvíjejí všestranné přátelské styky se zeměmi evropského severu Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska. Společnost pořádá pro své členy i další příznivce Severu řadu akcí.
http://www.severskelisty.cz

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - Sekce péče o dřeviny  Edit
Oficiální stránky Sekce péče o dřeviny (SPoD), která je součástí Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT, o.s.). Na tomto místě naleznete pravidelné informace o veškerých aktivitách sekce i o souvisejících aktivitách v oboru arboristika.
http://arboristika.cz

Ochrana fauny  Edit
Stránky nevládní organizace Ochrana fauny, která vedle dalších projektů provozuje stanici pro handicapované a ohrožené živočichy ve Voticích u Prahy.
http://www.ochranafauny.cz/

Kosenka  Edit
Stránky místní pobočky ČSOP Kosenka. Informace o projektech, probíhajících sbírkách, kontakty ...
http://www.kosenka.cz/

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem  Edit
Hlavním cílem Sdružení je přispět ke zkvalitnění života chronicky nemocných dětí, k posílení jejich fyzického a psychického zdraví s vizí pozvolné integrace těchto dětí do zdravé populace. Kluby dětí s alergií, astmatem, poruchou metabolismu tuků, s PKU, s coeliakií apod.
http://www.volny.cz/chronici/

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR  Edit
Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem a jejich rodičům
http://www.sweb.cz/arpzpd/

APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem  Edit
Občanské sdružení rodičů, profesionálů a laiků poskytující komplexní poradenství pro lidi s autismem, jejich rodičům i odborníkům, kteří jim pomáhají.
http://www.autismus.cz/

Modrá linka  Edit
Centrum a linka důvěry pro děti a mládež
http://www.modralinka.cz/

Asociace pro domácí vzdělávání  Edit
Informace o činnosti ADV - dobrovolného sdružení rodičů doma vzdělávaných dětí, které vzniklo v roce 2002 aby prosazovalo právo rodičů zvolit jak a kde budou jejich děti vzdělávány. Archiv článků, dokumentů, přehled legislativy, akcí, aktuality.
http://www.domaciskola.cz

Spoločnosť priateľov domácej školy na Slovensku  Edit
Informace o organizaci, jejich cílech, související odkazy.
http://www.chirasys.sk/domvzd.nsf

Das Umweltbüro Grabher (Kancelář pro životní prostředí Grabher) Edit
Kancelář se zabývá ekologickým plánováním, poradenstvím a veřejnými pracemi v oblasti žvotního prostředí. Zvláštní pozornost je věnovaná mokřadů.
http://www.umg.at

Klub dětí Batůžek  Edit
Výlety rodičů s dětmi, klasické tábory pro děti od 5 let, turistický tábor, pobyt na koňské farmě, Chorvatsko a další akce pro volný čas dětí i rodičů.
http://klubdeti.zde.cz

Klub Úplně Fantastické Rekreace  Edit
KUFR je občanské sdružení, zabývající se náplní volného času dětí, mládeže i dospělých. Pořádá finančně nenáročné, obsahově pestré a odborně vedené akce všech forem turistiky a pobytu v přírodě , rekreačních sportů a zážitkové pedagogiky.
http://kufr.misto.cz/_MAIL_/

KOM - Klub osamělých maminek  Edit
Občanské sdružení hájící práva a zájmy dětí z neúplných rodin. Sdružuje rodiče, kteří mají ve své péči děti bez druhého partnera.
http://www.trutnov.cz/kom/

Czech TransForum (České TransForum) Edit
TransForum je občanské sdružení pro transgendery, tj. lidi s nesouladem mezi fyzickým a psychickým rodem (pohlavím). TransForum je otevřené i pro rodiny, přátele a partnery transgenderů a také pro odborníky nebo zájemce, kteří se touto problematikou zabývají.
http://www.transforum.cz

Rozdílné rytmy  Edit
Informace o pravidelném setkávání lesbických, bisexuálních a transgender žen. Rozdílné Rytmy nejsou profesionální organizace, je to neformální skupina L/B žen, které si dělí o své zkušenosti a znalosti a vzájemně se podporují.
http://www.rozdilnerytmy.webzdarma.cz

Společnosti pro Talent a Nadání  Edit
STaN - ECHA je českou a slovenskou pobočkou mezinárodní společnosti European Council for High Ability, its study and development - ECHA . Pomáhá dětem a to hlavně nadaným a talentovaným když jsou v nesnázích a jejich rodičům, když ztrácejí naději.
http://stan-echa.euweb.cz/

Dětská Mensa  Edit
Součást Mensy ČR, Její aktivity jsou zaměřeny na věkovou skupinu 7 – 19 let. Nabízí možnost rozvoje osobnosti formou přednášek, seminářů, diskusí, letních táborů, volnočasových aktivit a kurzů, především vedených přes internet, aby tuto příležitost mohlly využít i mimopražské děti.
http://www.mensa.cz/cze/page0901.php

Klub za historickou Polnou  Edit
Klub za historickou Polnou - website představuje zajímavosti z města, články, publikace, zajímavosti. Klub zajišťuje průvodcovskou službu, shromažďuje materiály a tvoří archiv. Spolupracuje s dalšími organizacemi.
http://www.sendme.cz/mach/KZPH/default.htm

Kulturní enkláva Šlechtovka  Edit
Kulturní enkláva Šlechtovka je prostor zahrady dolního letohrádku v Královské oboře, ve které se sešly zájmy těchto letenských společeských sdružení. Jejich snahou je zpřístupnění zahrady jako místa pro přirozené zastavení a občerstvení fyzické i kulturní, tak jako tomu bývalo dříve.
http://www.mujweb.cz/kultura/slechtovka/

Platforma pro environmentální fiskální reformu  Edit
Volné sdružení lidí a institucí, jejichž cílem je náprava ekonomického prostředí tak, aby lépe odráželo hodnotu přírodních zdrojů, energie a asimilačních schopností životního prostředí a motivovalo subjekty k jejich šetrnému využívání. Aktuality, projekty, akce, odkazy, on-line knihovna...
http://www.czp.cuni.cz/ekoreforma/

Castrum o.p.s  Edit
Castrum je organizací zřízenou humpoleckou pobočkou Klubu Augusta Sedláčka v roce 1996. Hlavním cílem společnosti je péče o památkové dědictví, jeho údržba a zpřístupňování veřejnosti. Primárně se věnuje zřícenině hradu Orlíka u Humpolce.
http://www.castrum.wz.cz/

Jihočeská lambda  Edit
Gay informační centrum pro oblast České Budějovice.
http://zin.cz/lambda

Česká společnost pomoci dětem Tilia  Edit
Člen České rady humanitárních organizací v Praze, se svým posláním a činností snaží pomáhat dětem, které mnohdy žijí ve zcela nezpůsobilých, nedůstojných a nevhodných sociálních, výchovných a životních podmínkách, a také dětem, jejichž dětství místo lásky, štěstí a radosti provázejí nadávky, ústrky, opuštění a pláč…
http://www.volny.cz/cspdtilia/

Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby  Edit
Občanské sdružení Haima při oddělení dětské hematologie Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Smyslem jehož činnosti je přispět v současné nepříznivé ekonomické a společenské situaci ke zpříjemnění pobytu dlouhodobě hospitalizovaných dětí a jejich blízkých.
http://dante.lfp.cuni.cz/haimaplz/

Humanitární sdružení Protebe  Edit
Pomoc dětem a mládeži se somatickými, mentálními i sociálními handicapy. Iintegrace, pravidelné zájmové kluby, pořádáme letní i zimní tábory, šachové turnaje, víkendové akce
http://sweb.cz/protebeh/

Občanské sdružení Život dětem  Edit
Podpora nemocničních zařízení, která se starají o děti, podpora dětských domovů, pěstounských rodin, rodin s dětmi, které se dostaly do bezvýchodné finanční situace, podpora svobodných matek, které hledají pomoc pro své nemocné děti a podpora rodin s dítětem, které je těžce nemocné nebo handicapované.
http://www.zivotdetem.cz/

Die GRÜNE LIGA  Edit
Stránky německé sítě ekologických hnutí. Informace o projektech, sledovaných tématech a místních spolcích.
http://www.grueneliga.de/

Sustrans - the sustainable transport charity (Společnost pro udržitelnou dopravu) Edit
Společnost pro udržitelnou dopravu pracuje na praktických projektech, které by měly stimulovat veřejnost k chůzi pěšky, jízdě na kole a použití hromadné dopravy, s cílem zredukovat automobilovou dopravu a její nepříznivé dopady.
http://www.sustrans.co.uk

Tamizdat  Edit
Organizace rozvíjí kulturní dialogy mezi východní a západní Evropou a mezi umělci, publikem a průmyslem. Na stránkách informuje o nezávislé hudební scéně centrální a východní Evropy.
http://www.tamizdat.org/

Iniciatíva INAKOSŤ  Edit
Organizace, která reprezentuje gay a lesbickou komunitu na Slovensku.
http://inakost.nazory.cz

Gales  Edit
GALES je studentský diskusní klub pro gaye a lesbičky, převážně studenty vysokých škol, ale nejen pro ně.
http://gales.wz.cz

Stránky kluků z Jablonce a Liberce  Edit
Klub pro setkávání homosexuálů z Jablonce a Liberce.
http://kluci.cz/docs/kluci.lbc

Brnostránky  Edit
Stránky pro setkávání homosexuálů z Brněnska.
http://brno.kluci.cz

Hospicové občanské sdružení Cesta domů  Edit
Domácí hospic Cesta domů se snaží o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat v důvěrně známém prostředí domova, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít uprostřed svých blízkých.
http://www.cestadomu.cz/

Humanitární občanské sdružení Život 90  Edit
Informační a poradenské centrum. Telefonická sociální služba pro pomoc v jakékoliv nesnázi. V provozu je 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
http://www.zivot90.cz/

Občanské sdružení Betanie  Edit
Křesťanská pomoc nemocným, nesoběstačným, starým, invalidním občanům, zejména seniorům. Do domácností denně dochází 6 zdravotních sester a 10 pečovatelek.
http://www.mujbox.cz/betanie/

Česká alzheimerovská společnost  Edit
Občanské sdružení profesionálů v oboru gerontologie kteří se zabývají problematikou občanů postižených demencí – lékařů, sester, sociálních pracovníků, studentů sociální práce a rodinných příslušníků a pečovatelů. Člen významných mezinárodních organizací – Alzheimer Europe a Alzheimer Disease International.
http://www.alzheimer.cz/

Fórum Ukrajinců v ČR  Edit
Stránky občanského sdružení Fórum Ukrajinců, které se věnuje ukrajinské menšině v ČR, organizuje kulturní akce Ukrajinců v ČR. Na stránkách vybrané články z tisku o Ukrajině a články Fóra na téma diskriminace Ukrajinců v ČR.
http://www.ukraine.cz

Polonica.cz  Edit
Server Kongresu Poláků v ČR. Internetový servis o Polácích a pro Poláky v ČR. Informace o Kongresu. Stránky pouze v polštině.
http://www.polonica.cz/

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  Edit
Je orgán Svazů německé menšiny v České republice. Sjednocuje 21 samostaně registrovaných Svazů a je partnerem pro úřady v ČR.
http://www.landesversammlung.cz

Obec Slováků v České republice  Edit
Internetové stránky dobrovolného sdružení občanů slovenské národnosti žijících v ČR a příznivců Slovenska a slovenské kultury. Na stránkách informace o Obci, přehled regionálních obcí, slovenských spolků a časopisů v ČR, časopis Korene, slovenské odkazy.
http://www.slovak.cz/

Řecká obec Krnov - město  Edit
Asociace řeckých obcí v ČR je dobrovolným, nepolitickým sdružením nezávislým na státních či politických institucích. Cíle AŘO jsou společenské a neziskové.
http://rokm.aktualne.cz/

Řecká obec v Ostravě  Edit
Internetové stránky řecké obce v Ostravě. Přehled členů předsednictva Obce, podnikatelské aktivity členů Obce, informace o historii, turistice v Řecku a řeském vinařství.
http://www.reckaobec.zde.cz/

Svaz Maďarů žijících v českých zemích  Edit
Svaz Maďarů sdružuje občany ČR hlásící se k maďarské národnosti. Vznikl v roce 1990 v Praze a má v Čechách a na Moravě několik poboček.
http://www.csmmsz.cz/

Židovská a liberální unie v ČR  Edit
ŽLU sdružuje občany (individuální členy ŽLU), hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu, kteří jsou příslušnými orgány ŽLU přijati, a právnické osoby (kolektivní členy ŽLU) se samostatnou právní subjektivitou. Na stránkách odkazy na jednotlivé židovské komunity - Bejt Praha, Bejt Holešov, Bejt Simcha; Pražské židovské muzeum.
http://www.volny.cz/zlu/

Organizace na podporu integrace menšin  Edit
OPIM se zaměřuje na integraci menšinových skupin (entických, náboženských, jazykových atp.) do majoritní společnosti.
http://www.opim.cz

Sea Shepherd (Mořský pastýř) Edit
Stránky společnosti zabývající se ochranou přírody, především moří a oceánů.
http://www.seashepherd.org/

Zdravotní Klaun  Edit
Občanské sdružení, které přivádí profesionální klauny do nemocnic v České republice. Zdravotní Klaun úzce spolupracuje s nemocničním personálem - jako neoddělitelná součást léčebného procesu.
http://zdravotni-klaun.cz/

Prácheňské snatorium o.p.s.  Edit
Zdravotně - sociální péče s ubytováním a stravováním klienta závislého na péči druhé osoby. Vesměs se jedná o klienty staré , dlouhodobě nemocné. Je dosud chybějícím článkem ošetřovatelské péče mezi zdravotním a sociálním resortem - tu dobu, kdy není klient z jakýchkoliv příčin schopen pobytu doma , ale současně není indikován ani k pobytu v nemocnici, léčebně dlouhodobě nemocných, nebo v sociálním zařízení.
http://www.alzheimercentrum.cz/1b.htm

Horní mlýn, Křtiny  Edit
Občanské sdružení Horní mlýn Křtiny. Ekologické vzdělávání a osvěta.
http://sweb.cz/hornimlyn

Multikulturní centrum Praha  Edit
Multikulturní vzdělávací programy, veřejné debaty, interkulturní pořady a informační kampaně. Provozuje knihovnu s českou i cizojazyčnou literaturou a podílí se na vydávání publikací na téma multikulturalismus.
http://www.mkc.cz

Poryv - občanské sdružení  Edit
Občanské sdružení nabízející zpracování a vedení vzdělávacích projektů.
http://www.poryv.osf.cz/

AISIS - občanské sdružení  Edit
Posláním občanského sdružení AISIS je podpora změn vztahů a atmosféry ve školách, při výchově dětí a mládeže a rozvoj moderních evropských trendů ve výchově a vzdělávání. Pořádá vzdělávácí kurzy pro pedagogy a programy včleňování pro děti z menšinových skupin.
http://www.aisis.cz

OSMIP - občanské sdružení Mládež pro interkulturní porozumnění  Edit
Sdružení mladých lidí pořádající projekty na podporu multikulturního porozumnění - Multikulturní Brno, Multikulturní Olomouc. Provozuje knihovnu a podílí se na vydávání publikací.
http://www.osmip.cz

Slovenská komora stavebných inženierov  Edit
Komora se věnuje osvětové činnosti, přispívá k rozvoji výstavby a stavebnictví, rozvíjí mezinárodní spolupráci.
http://www.sksi.sk/

Doré - jiné muzeum  Edit
Občanské sdružení Doré se snaží přiblížit muzea lidem. Prosazuje novou metodiku katalogizace muzejních sbírek. Reaguje na rozpor mezi dnešními technickými možnostmi a zažitou praxí.
http://muzeum.trojmezi.cz/muzeum/index.htm

Společnost pro podporu rodiny  Edit
Mapuje a poskytuje zpravodajství o postavení rodiny v demokratické společnosti, prosazuje konkrétní opatření na podporu rodiny a chrání rodinné hodnoty před negativními vlivy.
http://profam.cz/

Unie otců  Edit
Zabývá se rozvodovými a porozvodovými problémy spojenými s nezletilými dětmi.
http://www.unieotcu.olomoucko.com/

Klub dvojčat a vícečat  Edit
Poskytuje rodinám s dvojčaty informace o dvojčatech a vícečatech prostřednictvím publikací, letáků, zpravodaje a osobních kontaktů. Podporuje výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů Zvyšuje veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícečaty.
http://www.dvojcata.cz/

Asociace Polio České Republiky  Edit
Hájí a prosazuje zájmy skupiny osob postižených následky poliomyelitidy, zajišťuje specifické informace pro členy, organizuje sociálně rehabilitační společenské, kulturníh, sportovní a jiné akce a organizuje vzájemnou pomoc.
Postpoliomyelitický syndrom se vyskytuje mnoho let po prodělané paralytické poliomyelitidě a zasahuje zvláště starší a v počáteční fázi více postižené pacienty.
http://www.polio.cz/

Klub AuXilium  Edit
Pracuje ve prospěch rodin se zdravotně postiženými dětmi v oblastech Vsetínsko, Valašskomeziříčsko, Rožnovsko, Zlínký kraj. Centrum rané péče.
http://www.klub-auxilium.org/

KIM - klub invalidní mládeže  Edit
Cílem činnosti klubu je vzájemné navazování kontaktů mezi postiženými a zdravými lidmi formou společných aktivit za účelem podpory integrace postižené mládeže do běžného života.
http://www.volny.cz/klub.kim/

Rekvalifikační kurzy občanského sdružení Záchrana  Edit
Záchrana, o.s. provádí školení v oblasti práce na PC, vedení kolektivu a dalších zajímavých činností a tím se snaží o integraci osob, které mají problémy se sháněním práce.
http://www.volny.cz/f.balaz

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ  Edit
Společnost informující veřejnost o výhodách OpenSource (volně přístupného) softwaru. Pořádající různé konference a semináře na toto téma.
http://www.europen.cz/index1.html

Sdružení nájemníků ČR  Edit
Sdružení nájemníků ČR prosazuje oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a význam nájemního bydlení pro občany. Na stránkách informace o nájemnictví a dalších otázkách souvisejících s bydlením, seznam poraden SON v ČR.
http://www.son.cz/

Francouzko-český klub České Budějovice  Edit
Občanské sdružení, které vzniklo v roce 2001, má za cíl seznamovat českou veřejnost s francouzskou kulturou a francouzským jazykem. Je rovněž platformou pro vzájemné styky mezi oběma zeměmi, a to na všech úrovních společenského života.
http://www.sweb.cz/clubfrcb/

Planet Gender  Edit
www.PlanetGender.com is a text and photo project on people who cross the line between the genders. Journalist estelle Slegers and documentary photographer Marc De Clercq started in May 2003 to interview transsexual and transgender people.
http://www.planetgender.com

Lovelybites  Edit
Umělecká organizace sídlící v Sheffieldu v Uk, která vytváří možnosti pro produkování a konzumování digitálního umění a médií. Oranizace každoročně organizuje březnový festival. Během roku přirpavuje výstavy, speciální akce a věnuje se publikační činnosti.
http://www.lovebytes.org.uk

Bílý kruh bezpečí  Edit
Občanské sdružení zaměřené na pomoc obětem a na prevenci kriminality. Na stránkách najdete Praktické informace a adresy pro oběti trestné činnosti. Výběr legislativy. Poradna. Zpravodaj.
http://www.bkb.cz/

http://www.sfu.sk  Edit
Filmový ústav v Bratislavě uchovává, ochraňuje a zpřístupňuje filmové a audiovizuální díla a dokumentační materiály. Je členem Medzinárodní asociace filmových archivů (FIAF). Provozuje Audiovizuální informační centrum.
Slovenský filmový ústav

http://www.sfu.sk  Edit
Filmový ústav v Bratislavě uchovává, ochraňuje a zpřístupňuje filmové a audiovizuální díla a dokumentační materiály. Je členem Medzinárodní asociace filmových archivů (FIAF). Provozuje Audiovizuální informační centrum.
Slovenský filmový ústav

Sdružení Podané ruce  Edit
Nestátní nezisková organizace dlouhodobě se věnující prevenci a léčbě drogových závislostí. Komplexní systém služeb nabízí na území pěti krajů ČR (Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Jihočeský), některé programy organizace mají působnost po celé ČR.
http://www.podaneruce.cz

Sananim, o.s.  Edit
Nestátní nezisková organizace věnující se prevenci a léčbě drogových závislostí. Základní informace o jednotlivých zařízeních OS Sananim.
http://www.sananim.cz

Drop In, o.p.s.  Edit
Drop in - Středisko prevence a léčby drogových závislostí nabízí ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů ve smyslu tzv. Harm Reduction, prevence patří sem také prevence vůči HIV infekci. Na stránkách je přehled programů střediska, internetová drogová poradna, odborné texty a články pracovníků Drop in.
http://www.dropin.cz

Development Worldwide  Edit
Občanské sdružení zabývající se rozvojovou výchovou a vzděláváním, podporou kontaktů českých expertů v zahraničí, rozvojem lidských zdrojů v oblasti rozvojové spolupráce.
http://dww.euweb.cz

občanské sdružení EDUCON  Edit
dobrovolné sdružení občanů, fyzických a právnických osob působící na území ČR. Posláním sdružení je šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství ČR. Cílem je zvyšování úrovně znalostí a informovanosti vedoucích pracovníků institucí, vzdělávacích zařízení, a jiných subjektů z ČR a rozvojových zemí
http://www.educon.cz

Ekumenická akademie  Edit
Občanské sdružení, které se zabývá pořádáním seminářů na aktuální témata plitická, náboženská a sociální a dalšími formami vzdělávání dospělých
http://www.ecn.cz/eapraha

Humanistické centrum Narovinu  Edit
Jedno ze tří občanských sdružení, které v ČR zastupují mezinárodní Humanistické hnutí. Organizuje Adopci afrických dětí, Ples Afrika, projekty Kampaně lidské podpory pro africkou Keňu. Je postaveno na dobrovolnické práci.
http://www.adopceafrika.cz

Člověk v tísni - společnost při České televizi  Edit
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni při České televizi vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech světa. Společnost realizuje dlouhodobé rozvojové projektya podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv ve světě.
http://www.clovekvtisni.cz

Likvidace lepry  Edit
Organizace spolupracující především s nejrůznějšími řády v postižených oblastech, kterým posílá peníze na nákup léků proti lepře.
http://www.fors.cz/likvidace-lepry.htm

Todero - sdružení pro rozvojovou pomoc  Edit
Příprava a realizace výcvikových programů, seminářů a školení pro specialisty se zaměřením na témata z oblasti nakládání s odpady, čištění odpadních vod, ochrany životního prostředí, úspory energií. Příprava a zpracování projektů pro agentury OSN (UNDP, UNIDO). Cílovými skupinami jsou specialisté hospodářského sektoru z rozvojových zemí a ze zemí střední a východní Evropy.
http://www.volny.cz/todero/todero-cz.htm

Canadian Centre on Substance Abuse  Edit
Kanadská nezisková organizace, volně přidružená k vládě, zabývající se výzkumem a primární, sekundární a terciární prevencí. Řada podrobných materiálů a rešerší, užitečné linky.
http://www.ccsa.ca

Centrum pre liečbu drogových závislostí  Edit
Centrum pro léčbu drogových závislostí v Bratislavě - komplexní léčba.
http://www.drogy.sk/cpldz

Dance Safe  Edit
Pravděpodobně nejdůležitější a vůbec první server, zabývající se testováním drog na tanečních akcích a věnující se komplexně problematice zneužívání syntetických drog na taneční scéně.
http://www.dancesafe.org

Česká koalice proti tabáku  Edit
Koalice sdružuje fyzické i právnické osoby, je členem Framework Convention Alliance. Na stránkách informace o tom, jak přestat kouřit, přehled poraden, fakta o tabáku, přehled zákonů a legislativy, kalendář akcí, přehled českých i zahraničních odkazů.
http://www.dokurte.cz

Emergency - sdružení dobrovolných zdravotnických záchranářů  Edit
Školení, kurzy, osvěta, pomoc při katastrofách.
http://emergency.pardubice.cz/

Institute for Volunteering Research (Institut pro výzkum dobrovolnictví) Edit
Britská organizace rozebírající dobrovolnictví z mnoha pohledů. Analýzy, články výzkumy, linky na dobrovolnické příležitosti v Británii.
http://ivr.org.uk/

Středisko ekologické výchovy Netopýr Varnsdorf  Edit
Středisko ekologické výchovy ČSOP se zabývá monitorováním netopýrů ve Šluknovském výběžku, čištěním studánek, úklidovými akcemi, pořádá letní tábory a víkendové výlety. Fotografie, připravované akce, časopis Hraničář.
http://www.sevnetopyr.wz.cz

Crimestoppers  Edit
Nezávislá britská charita provozující bezplatnou linku pomoci pro prevenci a řešení trestných činů v UK. Linka je pro volající anonymní. Na stránkách přehled kampaní charity na podporu prevence různých trestných činů.
http://www.crimestoppers-uk.org

Novyhumanismus.cz  Edit
Stránky občanského sdružení Vysokoškolští humanisté, které vzniklo v roce 1999 z iniciativy členů mezinárodního Humanistického hnutí. Organizuje: Adopci afrických dětí, ples Afrika, projekty v rámci Kampaně lidské podpory, podporu projektů v Guineji.
http://www.novyhumanismus.cz

Catholic Network Volunteer Services (Katolická síť dobrovolných služeb) Edit
Seznam příležitostí pro dobrovolníky po celém světě, možnost zaslat svůj profil, který bude rozeslán vedoucím registrovaných dobrovolnických programů.
http://www.cnvs.org

Tranzit  Edit
Iniciativa dlouhodobě působící v oblasti současného umění a teorie založená společností Erste Bank Group. Tranzit je zaměřen na region centrální a východní Evropy a v počáteční fázi působí primárně v ČR, SR a Rakousku.
http://www.tranzit.org

Film a sociologie  Edit
AFiS (Asociace Film & Sociologie) je zaměřena hlavně na tvorbu a produkci dokumentárních filmů, sociologických studií, pořádání tématických seminářů a filmových přehlídek.
http://www.afis.cz/

Kenya AIDS international prevention project group (Keňská mezinárodní skupina pro projekty prevence AIDS) Edit
Různé možnosti zapojení do aktivit této skupiny.
http://www.kaippg.org/GettingInvolved.html

České sdružení pro spojené národy  Edit
Nevládní organizace, která je členem Světové federace sdružení pro Spojené národy (World Fderation of United Nations Associations - WFUNA). Hlavním cílem je podpora a šíření myšlenek OSN v ČR.
http://www.czechuna.cz/

VENRO - Verband Entwicklugspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (Asociace nevládních rozvojových organizací) Edit
VENRO je asociací německých nevládních rozvojových organizací pracujících na poli rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a rozvojové výchovy.
http://www.venro.de

Cesta  Edit
Mezinárodní neziskové centrum založené na podporu kulturního porozumění a tolerance prostřednictvím umění. Centurm funguje od roku 1993.
http://www.cesta.cz

Luďia proti rasizmu (Lidé proti rasismu) Edit
Informační stránky organizace bojující proti rasismu a všem druhům diskriminace.
http://www.rasizmus.sk

Global Volunteer Network (Globální dobrovolnická síť) Edit
Programy v Ugandě, Číně, Ekvádoru, Ghaně, Nepálu, Rumunsku, Rusku, Thajsku řízené novozélandskou organizací, ale cizí dobrovolníci jsou vítáni.
http://www.volunteer.org.nz/

Český a Slovenský dopravní klub  Edit
Neziskové občanské sdružení, které se věnuje obecným otázkám dopravní politiky v ČR.
http://dopravniklub.ecn.cz

Seznam nevládních neziskových organizací  Edit
Najdete zde přehled nevládních neziskových organizací, jejich struční popis a kontakt.
http://www.ecmost.cz\ver_cz\nno\nno.htm

Růžový panter  Edit
Občanské sdružení Růžový panter monitoruje korupci a střet zájmů, s důrazem na tajné služby a velké kauzy organizované hospodářské kriminality.
http://www.ruzovypanter.cz

Transparency International  Edit
Česká pobočka mezinárodní organizace zabývající se prevencí korupce. Sestavuje Index vnímání korupce - žebříček států podle míry výskytu korupce.
http://www.transparency.cz

Klub přátel umění v ČR  Edit
Občanské sdružení pracující převážně s dětmi a mládeží v oblasti kultury od roku 1993. Hlavním cílem organizace je pomoc začínajícím umělcům a podpora divadelní experimentální tvorby.
http://www.redweb.cz/kpu

Bratrstvo Keltů  Edit
Sdružuje zájemce o keltskou kulturu a historii našeho národa i zemí jako Bretaň, Irsko, Skotsko, Wales, Galície, Asturie, Cornwall nebo ostrov Man. Pořádá mezinárodní festival Svátek keltské kultury Beltine klubové večery, koncerty, přednášky atd.
http://www.beltine.cz

MoEns  Edit
Soubor, který vznikl v roce 1995 byl vytvořen skupinou pražských performerů a skladatelů jako stálá platforma pro profesionální performance současné hudby.
http://www.musica.cz/mondschein/

United for Intercultural Action (United pro interkulturní akci) Edit
European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
http://www.unitedagainstracism.org

NIGDY WIĘCEJ (nikdy více) Edit
polská organizace mapující rasistická a fašistická sdružení ( časopis NiGDY WIECEJ )
http://free.ngo.pl/nw/

S.O.S. racisme - Catalunya (S.O.S. rasismus - Katalania) Edit
katalanská proti fašistická skupina pro celé Španělsko
http://www.sosracisme.org

Anti-fascism.org  Edit
Antifašistická skupina z Bruselu.
http://www.antifa.net

mrap (mrap) Edit
Hnutí proti rasismu a xenofobii
http://www.mrap.asso.fr

s.o.s racisme (s.o.s. rasismus) Edit
Iniciativa SOS Rasismus
http://www.sos-racisme.org/index2.htm

JRE - Jugen gegen Rassismus in Europa (mládež proti rasismu v Evropě) Edit
mládežnická organizace proti rasismu v Evropě
http://www.giga.or.at/others/jre/main.html

licra  Edit
Liga proti rasismu
http://www.licra.ch

Karat Coalition (Koalice Karat) Edit
Síť ženských nevládních organizací zemí střední a východní Evropy, založená ve Varšavě v roce 1997.
http://www.karat.org

Regionální dobrovolnické centrum Ještěd  Edit
Dobrovolnické programy v regionu Liberec: Senior, Dobrovolníci v nemocnicích, Dobrovolnictví na SŠ Liberecka.
http://www.rdcjested.cz/

Adbusters (Krotitelé reklamy) Edit
Stránky mezinárodní nevládní organizace, zabývající se problematikou reklamy a jejími negativními sociálními i environmentálními dopady.
http://www.adbusters.org

Společnost Senior  Edit
Občanské sdružení pro pomoc seniorům při jejich zapojování do společenských aktivit. V rámci programů podpory lidí v seniorském věku se snaží řešit problémy sociálního, technického a právního charakteru.
http://www.seniortip.cz/

Český filmový a televizní svaz  Edit
Občanské sdružení českých tvůrčích audiovizuálních pracovníků. Svou činnost věnuje všestranné podpoře české audiovizuální kultury.
http://www.fites.cz/

Skleněná louka  Edit
Brněnské kulturní centrum vytvářející multifunkční prostor pro umělecké aktivity českých i zahraničních umělců. Těžiště programů na Skleněné louce tvoří především koncerty soudobé vážné hudby, komponované autorské večery pozoruhodných uměleckých osobností a diskusní pořady.
http://www.sklenenalouka.cz/

Spravedlnost dětem  Edit
Sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů. Zabývá se především Syndromem zavrženého rodiče.
http://www.iustin.cz

Česká iniciativa pro astma  Edit
Cílem iniciativy je informovat odbornou a laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu, iniciovat, podporovat a organizovat edukační aktivity, vydávat odborné tiskové materiály, videoprogramy, organizovat semináře a mediální kampaně zaměřené na komplexní problematiku astmatu s důrazem na edukaci astmatiků.
http://www.cipa.cz/

Pylová služba České republiky  Edit
Pylová služba, odkazy na evropské struktury pylových center, publikační činnost, poradna, kontakty na jednotlivé stanice, pzlový kalendář.
http://www.pylovasluzba.cz/

Remedium Praha  Edit
Společnost, která se snaží zaplnit bílá místa v NNO obzvláště v Praze. Snaží se pomáhat vznikajícím organizacím a radit jim, co a jak mají udělat, aby se při zakládání ze všeho nepomátli.
http://www.remedium.cz/index.php

Asociace občanských poraden  Edit
Zastřešuje 23 občanských poraden z různých částí České republiky. Poradny usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Přehled poraden s kontakty, užitečné dokumenty a informační letáky z různých oblastí pro občany.
http://www.obcanskeporadny.cz

Amazone centrum  Edit
Amazone je belgické národní a informační centrum pro rovnost žen a mužů ve společnosti a národní kontaktní centrum pro ženské organizace.
http://www.amazone.be

National Development Plan Ireland - Gender Equality Unit (NDP Irsko - Sekce rovné příležitosti) Edit
Sekce poskytuje pomoc a poradenství v oblasti gender mainstreaming - jak zahrnout rovné příležitosti do přípravy, rozvoje a implementace Národního rozvojového plánu.
http://www.ndpgenderequality.ie

Asociace dětských domovů  Edit
Dobrovolná organizace sdružující fyzické a právnické osoby spolupracují v oblasti náhradní péče a v pomoci dětem jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovujícího rodinného prostředí, či negativních vlivů společnosti.
http://add.unas.cz/

Milena Network (Síť Milena) Edit
Milena je nadnárodní síť pro ženy, která se v současné době zaměřuje na střední Evropu. Byla založena městem Vídní v roce 1997. Vytváří evropskou síť městských ženských organizací a institucí především z Rakouska, ČR, Slovenska a Maďarska.
http://www.milena.at

Fond ohrožených dětí - Klokánek  Edit
Rodinná alternativa ústavní péče
http://www.fod.cz/stranky/klokanek/principy.htm

FOD - Osvojení (adopce)  Edit
Adopce (z anglického adoption – přijetí ) je nejvyšším a z hlediska právního postavení dítěte nejvýhodnějším typem náhradní rodinné péče (NRP), protože právní postavení osvojeného dítěte je stejné jako postavení dítěte vlastního.
http://www.fod.cz/stranky/adopce/nrp/osvojeni.htm

Adopce afrických dětí  Edit
Humanistické centrum Narovinu a jeho projekty Kampaně lidské podpory pro africkou Keňu.
http://www.adopceafrika.cz/adopce/narovinu1.php3

Adopce afrických dětí - Guinea, Keňa  Edit
Projekt pomoci dětem na dálku. Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby.
http://www.humanisti.cz/

Slow Food (Pomalé občerstvení) Edit
Mezinárodní hnutí Slow Food, jehož hlavním cílem je "obrana práva na chuť", se zabývá také ochranou diverzity hospodářských zvířat, ovoce a zeleniny, ale také krajových, místních a národních jídelních a nápojových specialit. Hnutí působí ve 48 zemích světa a má více než 70 000 členů. Hlavní sídlo má ale v Itálii.
http://www.slowfood.com

Jižní vítr  Edit
Nezisková organizace pro mezinárodní kulturní spolupráci a podporu mladých umelců.
http://www.sweb.cz/jvitr

Sypejte ptáčkům  Edit
Kulturní okrašlovací spolek z Trebíče - rozvíjí tvůrčí kulturní aktivity v místě.
http://www.sypejteptackum.cz

Karlův most  Edit
Stránky Sdružení výtvarníků Karlova mostu zahrnující historii a obrazové materiály Karlova mostu.
http://www.karluv-most.cz

Česká asociace dul  Edit
Stránky asociace sdružující duly - speciálně vyškolené ženy, které poskytují ženám především psychickou ale i fyzickou oporu v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Na stránkách aktualizovaný přehled dul, nabídka kurzu pro duly, aktuality, informační zázemí.
http://www.rodina.cz/duly

STUD Brno - pro náctileté  Edit
První moravská poradna pro mládež se specializací na gay, lesbickou a bisexuální problematiku.
http://teen.stud.cz/sb-teen/

Společnost pro veřejnou dopravu  Edit
Stránky občanského sdružení Společnost pro veřejnou dopravu.
http://www.spvd.cz

Iuridicum remedium  Edit
Občanské sdružení zabývající se ochranou lidských práv pomocí právní pomoci a legislativních aktivit. Na stránkách právní rozbory k problematickým návrhům zákonů.
http://www.iure.org

Český zahrádkářský svaz  Edit
Informace pro členy i nečleny tohoto zájmového svazu.
http://www.zahradkari.cz

Caring Consumer  Edit
Stránka britské organizace PETA (Lidé pro etické zacházení se zvířaty), na které mj. zjistíte, které firmy testují a které netestují své výrobky na zvířatech.
http://www.caringconsumer.com

Stakeholder Forum for Our Common Future (Fórum zainteresovaných pro naši společnou budoucnost) Edit
Celosvětová koalice organizací zabývajích se problematikou trvale udržitelného rozvoje.
http://www.unedforum.org

Centrum pro studium demokracie a kultury  Edit
Kulturní organizace se sídlem v Brně, která působí v oblasti vzdělávání. Rozvíjé kulturní aktivity v rámci sociálních a humanitních věd tj. zejména publikační a vydavatelská činnost, organizaci přednášek, konferencí.
http://www.cdkbrno.cz

Slavonická renesanční společnost  Edit
Slavonické občanské sdružení pro kulturní život. Oblasti působení jsou zejména - rozvoj občanské společnosti, vybudování komunitního a rozvojového centra, interpretace místního dědictví.
http://www.slavonice.cz

Budhistické kulturní centrum  Edit
Budějovické centrum buddhismu Diamantové cesty se hlásí ke Karmapovi Thaje Dordžemu a pracuje pod vedením Lamy Oleho Nydahla.
http://www.bks.cz

Open Art  Edit
Občanské sdružení Open Art Nová Paka bylo založeno v roce 1996. Cílem organizace je rozvoj kulturního povědomí regionu (organizování a podpora netradičních kulturních akcí, tvůrčích dílen).
http://www.open-art.cz/

Občanské sdružení za starou Ostravu  Edit
Cílem sdružení je ochrana památek v Ostravě, sledování proměn města, vyjadřování se k stávajícím objektům či novostavbám a v případě ohrožení památek či specifické tváře města a jeho okolí činit vše pro jejich záchranu.
http://www.fajnaostrava.com

Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin  Edit
Sdružení dětských country tanečních skupin a jednotlivců se zájmem o country
http://www.cccdca.cz/

Občanské sdružení Škola dětem  Edit
Cílem sdružení je založit a provozovat školu pro nadané děti se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na rozvoj svobodné a tvořivé osobnosti.
http://www.skoladetem.cz/

Občanské sdružení Senior servis  Edit
Působí na území Ostravy - provozuje internetový klub důchodců a kulturní osvětovou činnost
http://sweb.cz/seniorservis/sen.htm

Cestovní klub důchodců při Kulturním klubu Poštovka  Edit
Organizování společných vycházek a výletů a v pořádání poznávacích zájezdů pro seniory.
http://web.quick.cz/postovkaklub/cestovni_klub_duchodcu.htm

Ecce homo  Edit
Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí.
http://hospice.cz/eccehomo/

Národní dobrovolnické centrum - Program Senior  Edit
Program pro pomoc obyvatelům domovů pro důchodce, rozšíření možnosti využití jejich volného času a zapojení občanů do péče o seniory, kteří nemohou prožít podzim svého života v domácím prostředí.
http://www.hest.cz/ndc_8.shtml

Informační středisko pro seniory Šumperk  Edit
Nabízí široké veřejnosti veškeré informace o pečovatelské službě, sociálních dávkách, postupu při vyřizování nejrůznějších záležitostí, základní zdravotnické informace apod.
http://www.pontis.cz/iss/

Občanské sdružení Remedium Praha  Edit
Programy pro seniory v rámci komunitního projektu v městské části Praha 3.
http://www.remedium.cz/index.php?page=programy_pro_seniory

Domov Sue Ryder,o.p.s.  Edit
Poskytuje zdravotně ošetřovatelskou péči těžce zdravotně postiženým seniorům, kteří jsou z důvodů své choroby a věku odkázáni na trvalou asistenci druhé osoby.
http://www.sue-ryder.cz/

Cipísek - Centrum ilustrace Písek (The Centre of Illustration for Children) Edit
Centrum podporuje fenomén české ilustrace vytvářením interatkivního multidisciplinárního centra dětské ilustrace. V bývalé sladovně vznikne Muzeum české ilustrace pro děti.
http://www.cipisek.com/

Earthworks St. Albans  Edit
Britské neziskové sdružení, zabývající se komunitním zahradničením, obnovitelnými zdroji energie a ochranou přírody, rovněž ve spolupráci s handicapovanými lidmi.
http://www.earthworksstalbans.co.uk

Pračlověk  Edit
Sdružení, které pod sebou shromažďuje další, ale hlavně pořádá semináře školící nejen NO, ale i obyčejné lidi.
http://www.praclovek.cz/

Občanské sdružení Pod křídly  Edit
Pomoc dospělým dětem, které vyrůstaly v pěstounské péči, při vstupu do samostatného života.
http://www.podkridly.cz/

Občanské sdružení DOM  Edit
Posláním sdružení je všestranná podpora dětí a mladých lidí vyrůstajících bez dobrého rodinného a sociálního zázemí.
http://www.dom-os.cz/

Euronet European Childrens Network  Edit
Síť organizací činných v oblasti dětských práv, která se angažuje v kampaních za dětská práva v EU
http://www.europeanchildrensnetwork.org

Logos Praha  Edit
Občanské sdružení Logos Praha je ekumenické křesťanské společenství, jehož cílem je integrace homosexuálních jedinců do společnosti a církví. Obsahem je pastorační, socioterapeutická a poradenská práce s homosexuálně orientovanými občany a jejich rodinami, osvětové působení na širší veřejnost a HIV prevence.
http://logos.wz.cz

CENN - Caucasus Environmental NGO Network (CENN - Síť kavkazských environmentálních nevládních organizací) Edit
CENN sdružuje ekologické organizace z Arménie, Azerbajdžánu a Gruzie, částečně také z Ruska Turecka. Vydává elektronický zpravodaj, zveřejňuje informace o ekologické legislativě aj.
http://www.cenn.org/

Bio Ernte (Bio sklizeň) Edit
Stránky rakouského svazu ekologických zemědělců.
http://www.ernte.at

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska  Edit
Společnost pro udržitelný rozvoj česko-německého pohraničí.
http://www.sluknovsko.unas.cz

Divadlo Valmet  Edit
Občanské sdružení založené v březnu 2003 skupinou studentů katedry činoherního divadla na DAMU.
http://www.divadlovalmet.cz

Asociace pro mezinírodní otázky  Edit
Nevládní nezisková organizace usilující o zvýšení informovanosti o české zahraniční politice.
http://www.amo.cz

Sdružení Tejnka  Edit
Usiluje o udržení historického a památkového rázu starého Břevnova. Sdružení se zasloužilo o návrh revitalizace čtvrti, protest proti neprůhlednému jednání úředů při bourání barokního domu čp. 338.
http://www.tejnka.cz

Galerie Display  Edit
Nestátní nezisková galerie v Praze. Vznikla na podzim roku 2001 jako výstavní prostor pro současné vizuální umění. Provozovatelem je občanské sdružení Display.
http://www.display.cz

Arnika  Edit
Ekologické sdruženi Arnika, které převzalo část aktivit organizace Děti Země. Věnuje se zejména ochraně přírody, toxickým látkám a odpadům a podpoře účasti veřejnosti.
http://www.sdruzeniarnika.cz

Hnutí DUHA Olomouc  Edit
Stránky místní skupiny Hnutí DUHA v Olomouci. Zabývá se zejména problematikou odpadů, ale i problematikou supermarketů a propagaci biopotravin a ekologického zemědělství.
http://hnutiduhaolomouc.ecn.cz

Jizersko-ještědský horský spolek  Edit
Spolek přátel hor Libereckého kraje zabývající se vlastivědou a ochranou přírody.
http://www.horskyspolek.cz

Autoklub České republiky  Edit
Autoklub České republiky hájí zájmy motoristické veřejnosti a zastupuje ji ve vztahu k centrálním orgánům a institucím. Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským sdružením.
http://www.autoklub.cz

Český svaz ochránců přírody  Edit
Celorepubliková nevládní organizace. Na stránkách najdete informace o činnosti sdružení, seznam všech základních organizací ČSOP, informace o síti stanic pro handicapované živočichy a různé rady a kalendář pořádaných akcí.
http://csop.ecn.cz

O nás? S námi!  Edit
- aneb strategie udržitelného rozvoje v ČR očima aktérů z environmentální, ekonomické a sociální sféry. Platforma pro setkávání institucí a odborníků ze všech oblastí společenského života České republiky s cílem zapojit aktéry z environmentální, ekonomické a sociální sféry do diskuzí o udržitelném rozvoji a přípravné fáze práce na strategii udržitelného rozvoje České republiky. Projekt Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s.
http://www.udrzitelnyrozvoj.ecn.cz

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina  Edit
Poslání, seznam členů, projekty a aktivity.
http://www.pavucina-sev.cz

Ústav pro ekopolitiku  Edit
Odborná nevládní organizace, zabývá se dopady environmentální politiky na úrovni státu, regionů a obcí, zkoumá mezinárodní souvislosti ochrany životního prostředí, věnuje pozornost environmentálním souvislostem přidružení ČR k EU.
http://www.ekopolitika.cz

Sdružení Krajina  Edit
Sdružení, které se na Vysočině věnuje péči o krajinu (kosení luk, výsadbě dřevin, ÚSES), ochraně biodiverzity (lesní mravenci, obojživelníci, netopýři, plazi, Natura 2000), ekologické výchově a práci s veřejností.
http://www.sdruzenikrajina.cz/

Konopa  Edit
Stránky sdružení Konopa o všestraném využití konopí - energetická plodina, vlákno, zemědělství, lékařství, životní prostředí,...
http://www.konopa.cz/

CEE Bankwatch Network  Edit
Mezinárodní nevládní organizace sdružuje nevládní organizace zemí střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států. Zabývá se monitorováním aktivit mezinárodních finančních institucí a navrhuje alternativy k jejich politice. Soustřeďuje se zejména na energetiku, dopravu a rozšíření EU.
http://www.bankwatch.org/

Klub pestovateľov rastlín  Edit
Prodej rostlin a semen z celého světa, mapování rozšíření nového škůdce kukuřice v Evropě - Diabrotica virgifera virgifera, prodej časopisu Naše rastliny a Botanix.
http://www.kpr.sk

Společnost přátel beouronského umění  Edit
Sdružení opatství sv. Gabriela v Praze, které rozvíjí poselství berounské umělecké školy. Berounská umělecka škola byla založena v 19. stol. čerpá inspiraci z umění staroegyptského, řeckého, římského, byzantského i z raného křesťanství.
http://www.beuron.cz

natruc - studentské sdružení pro design  Edit
Natruc podporuje projekty a uplatnění studentů a absolventů uměleckých škol v oboru design.
http://www.natruc.com

Monumenti - obecně prospěšná společnost  Edit
Obnova a dokumentace památek a kulturniho dědictví. Jedním z projektů je zpracování vzpomínek a historicky významných míst a památkek ve Slezsku.
http://www.monumenti.cz

Spoločnosť ľudí dobrej vôle  Edit
Spoločnosť je dobrovoľným združením občanov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na humanitárnej pomoci ľuďom, ktorí pre svoj trvalý, dlhodobo-nepriaznivý zdravotný stav, zmenu štatútu svojho postavenia (utečenci), alebo iné sociálne postihnutie, nie sú schopní sami sa plne o seba postarať. Na stránkách přehled aktivit, které realizuje také s podporou Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) na Slovensku.
http://www.cassovia.sk/sldv/

V. T. O. M. - Sdružení vodácko turistických oddílů mládeže  Edit
Sdružení zabývající se prací s dětmi a mládeží se zaměřením na integrací dětí z dětských domovů do své činnosti. Je členem Asociace A-TOM.
http://www.vtom.cz

Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže  Edit
Tandem vysílá i přijímá dobrovolníky z a do Německa, znamená i všeobecnou česko-německou spolupráci mladých lidí, podporuje učitele a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí, podněcuje výměnné projekty a napomáhá zainteresovaným institucím (školám, sdružením, mládežnickým iniciativám či jiným organizacím) při prohlubování a zprostředkovávání kontaktů, poskytuje poradenské služby a podporuje instituce a organizace, které realizují česko­-německé výměny mladých lidí, má celorepublikovou působnost.
http://tandem.adam.cz

Gay iniciativa v České republice  Edit
Veřejná prezentace g/l minority, kulturně společenské a poradenské aktivity. Na stránkách témata: gay a politika, registrované partnerství, gay a právo, gay a HIV/AIDS, gay v krizi, gay a svět. Odkazy na související stránky.
http://gay.iniciativa.cz

Společnost pro trvale udržitelný život - regionální pobočka Karlovy Vary  Edit
Pozvánky na akce, informace o pobočce, články.
http://www.mrgrafiti.cz/stuz

Komunitní projektové centrum Český Krumlov  Edit
Organizace, která zajišťuje asistenční službu neziskovým organizacím ohledně přípravy projektů a jejich realizaci, zviditelňuje roli nevládního neziskového sektoru, podílí se na zdůrazňování výhod evropské integrace.
http://www.demokracie.krumlov.cz/index.php3?page=projekty&section=os

Organizace pro pomoc uprchlíkům  Edit
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)pomáhá uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky, kteří jsou ve své vlasti pronásledováni z důvodu politického, etnického, náboženského, rasového nebo kvůli své příslušnosti k určité sociální skupině, a také těm, kteří již v ČR požívají práva azylu a dočasné ochrany.
http://opu.cz/

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)  Edit
Posláním této neziskové organizace je poskytování pomoci uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců, přicházejícím do České republiky. Pomoc spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů.
http://web.quick.cz/refugees/Web/index.htm

Die off (Vymřít) Edit
Stránky zabývající se vyčerpáním nerostných surovin,
udržitelností, klimatickými změnami, nemocemi, únosností,...
http://dieoff.org

IPEN - The International POPs Elimination Network (IPEN - Mezinárodní sít pro eliminaci POP látek) Edit
Mezinárodní síť organizací usilujících o eliminaci znečištění prostředí perzistentními organickými látkami (POPs), tj. dioxiny, PCB, pesticidy apod.
http://ipen.ecn.cz

IPEN Europe  Edit
Evropská pobočka mezinárodní sítě IPEN (The International POPs Elimination Network, Mezinárodní síť pro eliminaci POP látek.
http://pops.ecn.cz

Sdružení Flos Aquae  Edit
Informace o sinicích a možných opatřeních proti jejich přemnožení ve vodních nádržích, prací prášky a sinice aj.
http://www.sinice.cz

Australian Council for Interantional Development (Australské forum pro mezinárodní rozvoj) Edit
ACFID je nezávislá australská organizace sdružující nevladní organizace, které se věnují rozvji a rozvojové pomoci v celém světě. Má přes 80 členů.
http://www.acfid.asn.au

Save the Children  Edit
Save the Children je nejstarší a také největší nezávislá dětská organizace. V rámci Aliance Save the Children existuje 27 nezávislých organizací Save the Children, které dohromady pomáhají dětem ve více než 115 zemích na celém světě.
http://www.savethechildren.net

Šumava 21  Edit
Sdružení pro záchranu lesů Šumavy, které nesouhlasí s politikou nezasahování do přirozeného vývoje lesních porostů, kterou prosazuje Ambrozkovo vedení MŽP a Hnutí DUHA.
http://www.sumava21.cz

The International Coalition for Development Action  Edit
ICDA je koalice rozvojových NGOs a jiných sociálnich organizací. Byla založena v roce 1976, zaměřuje se zvláště na spravedlivé mezinárodní rozdělení, spravedlivý obchod a související oblasti.
http://www.icda.be

Aid Watch  Edit
Aid Watch je nevládní organizace moniturující činnost australských rozvojových nevladních organizací. Jejich činnost je zaměřena zvláště na monitoring financí NGOs a zda příslušné finance skončí ve správných rukou na správném místě.
http://www.aidwatch.org.au

World Vision International  Edit
World Vision je mezinárodní křesťanská humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem, zvláštěm pak dětem, na celém světě dosáhnout lepších životních podmínek.
http://www.wvi.org

Center for Economic and Policy Research  Edit
CEPR podporuje demokratickou debatu o nejduležitějších ekonomických a sociálních otázkách, které ovlivňují lidské životy. CEPR kromě jiného zajišťujé také výzkum a výuku dané problematiky.
http://www.cepr.net

Sdružení hliněného stavitelství  Edit
Sdružení hliněného stavitelství sdružuje zájemce o nepálenou hlínu a další přírodní materiály, podporuje užití nepálené hlíny v nových stavbách a podporuje ochranu a záchranu existujících hliněných staveb jako součásti našeho kulturního dědictví. Informace o využití hlíny v historických i současných stavbách.
http://www.hlina.info/

EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství České republiky  Edit
Občanským sdružení odborníků (poradců, výzkumných pracovníků a pedagogů) v oblasti ekologického zemědělství.
http://www.epos.ecn.cz

Nádraží v centru  Edit
Občanská koalice, která vystupuje proti plánům na přesun brněnského hlavního nádraží.
http://www.nadrazivcentru.cz

Spolek přátel plavby Děčín  Edit
Spolek podporuje a propaguje vodní dopravu, vystupuje za výstavbu jezů na Labi.
http://home.tiscali.cz/spp_decin/

Sdružení Země  Edit
Občanské sdružení Země má své kořeny v hnutí Anastasia - volné skupině čtenářů a příznivců knih Vladimíra Megreho – Zvonící cedry Ruska. Hlavním projektem sdružení je Rodová osada - ekovesnička, v níž každá rodina hospodaří na rozloze zhruba 1 hektaru. Dále ekologická výchova, sázení stromů, pěstování bylin...
http://www.sdruzenizeme.cz

ZO ČSOP Křižánky  Edit
Občanské sdružení, které bylo založeno za účelem zajištění managementu nejohroženějších chráněných území a biotopů na území bývalého okresu Jičín a v Českém ráji. Zabývá se i péčí o handicapované živočichy a ekologickou výchovou.
http://www.csopkrizanky.cz

Daphne - inštitút aplikovanej ekológie  Edit
Organizace založená mladými vědci, dnes se zabývá aplikovanou ekologií, managementem chráněných území, infomováním veřejnosti a ovlivňováním politiky a legislativy v oblasti životního prostředí. Realizuje projekty zaměřené na ochranu travních a mokřadních ekosystémů Slovenska.
http://www.daphne.sk

50 years is enough  Edit
50 years is enough je sdruzeni vice nez 200 americkych hnuti a rozvojovych organizaci usilujicich o transformaci Mezinarodniho menoveho fondu a Svetove banky. Sdruzeni spolupracuje s vice nez 180 mezinarodnimi partnery ve vice nez 60 zemich.
http://www.50years.org

Bank Information Center  Edit
BIC je nezávislá, nezisková a nevládní organizace, která se snaží umožnit obzvatelům rozvojových zemí ovlivnit aktivity Světové banky i dalších rozvojových bank, způsobem, který podporuje občanská práva a trvale udržitelný rozvoj.
http://www.bicusa.org

Berne Declaration (Bernská Deklarace) Edit
Bernská Deklarace je švýcarská nevládní organizace, která působí od roku 1968. V rámci svých výchovných a výzkumných programů podporuje rovnější, trvalejší a demokratičtější vztahy mezi "severem a jihem". Adresuje také problémy nespravedlivého mezinárodního obchodu, neudržitelné spotřeby a kulturní předsudky.
http://www.evb.ch

Bretton Woods Project  Edit
Bretton Woods Project funguje jako síť, poskytovatel informací, informovatel médií a "hlídač", který podrobně zkoumá a ovlivňuje Světovou Banku a Mezinárodní Měnový fond.
http://brettonwoodsproject.org

Center for Economic Justice (Centrum pro ekonomickou spravedlivost) Edit
Centrum pro ekonomickou spravedlivost nebo take "Boykot Svetove banky" je mezinarodni kampan, ktera vytvari moralni, politicky a financni tlak na Svetovou banku. Tuto organizaci vvytvorilo 35 zemi z "Jihu" a USA v roce 2000.
http://econjustice.net

Center of Concern  Edit
COC podporuje vznik vice spravedliveho a trvale udrzitelneho lidskeho rozvoje pro vsenchny lidske bytosti na svete, zlaste chude.
COC(Rethinking Bretton Woods) prosazuje reformy mezinarodnich financnich instituci, ktere zlepsuji trvale udrzitelny rozvoj.
http://www.coc.org

Focus on the Global South  Edit
Focus on the Global South je rozvojový program pod záštitou Chulalongkorn University v Bankoku. Jeho cílem je zkoumat a analyzovat taktiky rozvojové politiky a také obnažit utiskující ekonomické a politické struktury a instituce.
http://www.focusweb.org

Halifax Initiative  Edit
Halifax Initiative je koalice rozvojovych, environmentálních, lidskoprávních a mnoha jiných skupin, které znepokojují mezinárodní finanční szstémy a instituce.
http://www.halifaxinitiative.org

Regionální evropské informační středisko  Edit
Informační poradenské a konzultační služby pro neziskový sektor, činnost Regionálního evropského informačního střediska.
http://www.volny.cz/reisp/

Člověk v tísni  Edit
Společnost Člověk v tísni usiluje o zvýšení tolerance, odstranění rasových a národnostních předsudků a xenofobie v ČR, věnuje se humanitární pomoci potřebným v zahraničí a v ČR, usiluje o zavedení interkulturního vzdělávání do všech sfér českého vzdělávacího systému.
//http://www.clovekvtisni.cz/vzdelavaciprojekty.php

FLO - Fairtrade Labelling Organizations International  Edit
Mezinárodní organizace udělující ochrannou známku - certifikát spravedlivého obchodu - FAIRTRADE. Sídlí v německém Bonnu a dohlíží na dodržování přísných pravidel, která pro produkci a obchodování s Fairtrade produkty platí. Organizace vznikla v roce 2003 sdružením 17 národních certifikačních organizací.
http://www.fairtrade.net

Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje  Edit
Stránky jedné z krajských organizací Spolku pro obnovu venkova. Slouží i široké diskusi o venkově nejen v kraji.
http://www.obnovavenkova.cz

Síť mateřských center v ČR (The Network of Mothers Centres in Czech Republic) Edit
Síť MC v ČR sdružuje více jak 80 mateřských center. Na stránkách je možné najít historii Sítě, její současné aktivity, seznam mateřských center, zapojení do mezinárodních struktur. Síť poskytuje poradenství nově vznikajícím centrům, pořádá vzdělávací semináře.
http://www.materskacentra.cz/

Fórum dárců  Edit
Organizace usilující o podporu filantropie v České republice. V jejím rámci funguje Asociace nadací Fóra dárců, Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a Klub firemních dárců Donator.
http://www.donorsforum.cz/

Agentura Pondělí - Agentura pro Podporované zaměstnávání  Edit
Občanské sdružení, které vzniklo v roce 2001 při ÚSP Horní Poustevna za účelem pomoci občanům s postižením při nalezení a udržení si pracovního místa na otevřeném trhu práce. Agentura poskytuje službu Podporované zaměstnávání. Na stránce informace pro zájemce, zaměstnavatele, příběhy klientů, spolupracující organizace.
http://www.agenturapondeli.cz/

Klub Hurá kamarád  Edit
Občanské sdružení zaměřené na práci s dětmi, mládeží a mladými lidmi v obtížných životních situacích. Sdružení provozuje a nabízí: Kontaktní a protidrogové centrum AD, Dům na půli cesty, Přechodné zaměstnání, Nízkoprahový klub pro volný čas dětí a mládeže, Centrum náhradní rodinné péče, Agenturu KHK.
http://www.khk.cz

SKP-Centrum  Edit
Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1992 pod názvem Středisko křesťanské pomoci v Pardubicích. Nyní poskytuje široké spektrum sociálních služeb na území města Pardubic a na Holicku. Patří mezi ně např. komplexní domácí péče, azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Paprsek, azylový dům pro muže, chráněné dílny a centrum denních aktivit pro duševně nemocné, areál pro mentálně postižené, dobrovolnické centrum, nízkoprahové centrum, občanská a právní poradna aj.
http://www.skp-centrum.cz

PermaLot  Edit
Sdružžení PermaLot usiluje o místní trvalou udržžitelnost ve vesnici Svojanov podporou ekonomických alternativ v regionu a příkladem trvale udržžitelného žživota, přírodního stavění, alternativní energie, nakládání s odpady a ekovesnice.
http://www.permalot.org

Českomoravské sdružení pro ochranu přírody (ČSPOP)  Edit
Občanské sdružení zabývající se ochranou přírody a krajiny. Soustava NATURA 2000, databázový informační systém ochrany přírody, chráněná území, ohrožené druhy rostlin a živočichů zejména v oblasti Hostýnských vrchů.
http://www.cspop.cz

První společnost za práva koček  Edit
Posláním společnosti je osvěta ke zvýšení odpovědnosti a péče lidí o kočky. Cílem je posílení preventivních a legislativních opatření za účelem zamezení krutého zacházení s kočkami, zamezení jejich nekontrolovatelného množení a postihování ukrutností na nich páchaných. Aktuální nabídka koček z mikroazylu - každá kočka má své foto a popisek.
http://prava.kocek.kocky-online.cz

Campaign for Freedom of Information (Kampaň za svobodu informací) Edit
Britská nevládní organizace pracující na zlepšení přístupu veřejnosti k oficiálním informacím a na zajištění, že britský zákon o přístupu k informacím - Freedom of Information Act je efektivně uplatňován a využíván. Kampaň byla založena v roce 1984, podporuje ji více než 90 národních organizací. Zákon vstupuje v platnost 1.1.2005. Na stránkách kampaně budou zveřejňovány např. dobré praxe při jeho využívání, dále zde najdete nabídku praktických kurzů, praktické informace.
http://www.cfoi.org.uk

Statewatch  Edit
Nezávislá skupina právníků akademiků, novinářů, vědců a aktivistů ze 13 zemí založená v r. 1991. Podporuje investigativní publicistiku a výzkum v oblasti státu a práva, občanských svobod, otázkách spravedlnosti, odpovědnosti a otevřenosti. Pomocí zpráv, analýz a přehledů podporuje občanskou společnost v její diskusi a výměně názorů. Provozuje mailing list, vydává bulletin, na stránkách nabízí zpravodajství, v roce 1997 založila SEMDOC - Statewatch evropské monitorovací a dokumentační středisko pro oblasti svého zájmu.
http://www.statewatch.org/

Olympic Watch: Committee for the 2008 Olympic Games in a Free and Democratic Country (Výbor pro olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi) Edit
Mezinárodní výbor - občanské sdružení založený v roce 2001 sídlící v Praze, monitoruje, jak Čínská lidová republika dodržuje lidská práva, a vede kampaň za zlepšení situace před tím, než má Peking hostit letní OH 2008. Klíčovými oblastmi zájmu jsou svoboda slova a přístup k informacím; perzekuce opozice vs. rozvoj demokracie; trest smrti a mučení; Tibet; a Tchaj-wan. Mezi aktivity patří i intervence ve specifických případech porušování lidských práv.
http://www.olympicwatch.org/

The Access Initiative (TAI)  Edit
Světová koalice občanských organizací která podporuje implemetaci a využívání práva na informace, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v otázkách životního na národní úrovni. TAI vede pět organizací: Corporación PARTICIPA (Chile), Thailand Environment Institute (Thailand), World Resources Institute (United States), Environmental Management and Law Association (Hungary), Advocates Coalition for Development and Environment (Uganda).
http://www.accessinitiative.org/

Česká společnost pro výživu a vegetariánství  Edit
Oficiální stránka ČSVV propagující vegetariánství a zdravý životní styl.
http://www.csvv.cz

Feministická skupina 8. března  Edit
Informace o feminismu, anarchofeminismu, časopis Přímá cesta a zpravodaj Siréna.
http://fs8brezna.ecn.cz

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů  Edit
Občanské sdružení, které pořádá konference a semináře pro širokou veřejnost umožňující diskusi s představiteli náboženských společností, reprezentantů hnutí apod, provozuje poradenskou linku a poradnu pro veřejnost. Na stránce přehled aktivit a upozornění na nejbližší semináře.
http://www.sekty.cz

IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM - Mezinárodní federace hnutí zabývajících se organickým zemědělstvím) Edit
Mezinárodní svaz organizací a institucí, které se zabývají ekologickým zemědělstvím.
http://www.ifoam.org

Dobrovolnické centrum Máme otevřeno?  Edit
Zprostředkování dobrovolnické činnosti pomáhající lidem s postižením, servis pro organizace se zájmem o dobrovolníky, semináře o dobrovolnictví, prezentace dobrovolnictví na veřejnosti.
http://www.mameotevreno.cz/html/index.php?s1=1&s2=10&PHPSESSID=e2849cc5304ffa8baf0f4078bd07ee79

Empowering women to active European Citizenship (Evropská asociace práv žen) Edit
Political participation of women and an enhanced visibility and influence of women's contribution to the future of Europe needs political educational projects that empower women from all over Europe! EWEC is an educational project for women from different backgrounds, professions and age groups...
http://www.ewec.net

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR  Edit
Informace o soutěži, kterou organizuje Gender Studies, o. p. s. Naleznete zde i rubriku Rovne příležitosti v praxi podnikatelského sektoru.
http://rovneprilezitosti.ecn.cz

Evropská kontaktní skupina v ČR  Edit
Nezisková organizace zaměřující se na problematiku dopadu ekonomické transformace a globalizace na životní podmínky, postavení a roli žen ve společnosti. Na stránkách - info o projektech, kalendář akcí.
http://eks.ecn.cz

Women's eNews (E-zprávy pro ženy) Edit
Zpravodajské stránky zaměřené na ženská témata a zabývající se perspektivou žen ve veřejné politice. Denní zpravodajství z celého světa ....
http://www.womensenews.org

Občanské sdružení Dialog vědy s uměním  Edit
Vzniká jako sdružení pro jedince se zájmem propojovat oblasti vědy a umění. Na tomto poli zakládá a rozvíjí svou činnost.
http://giboda.aoedesign.de

Centrum informací pro občanskou společnost - CIPOS  Edit
Cílem centra je podpora rozvoje občanské společnosti v regionu Prostějovska. CIPOS poskytuje informační servis nevládním neziskovým organizacím, mezi projekty patří Regionální evropské informační středisko (REIS) - informační a konzultační služby veřejnosti týkajících se vstupu ČR do EU. Na stránce informace o PRKNU - Prostějovská koalici neziskových organizací.
http://www.cipos.wz.cz

Centrum vzdelávania neziskových organizácií  Edit
Centrum vzdelávania neziskových organizácií je organizace s několikaletými zkušenostmi v oblasti tvorby a řízení projektů. Poskytuje poradenské, konzultační a expertizní služby, inovuje, připravuje a realizuje ekonomické a manažerské vzdělávání.
http://www.cvno.sk/

Institut komunitního rozvoje  Edit
Občanské sdružení, které se zabývá vzděláváním neziskových organizací, veřejné správy, zaměstnanců podniků a nezaměstnaností ohrožených občanů, trvale udržitelným rozvojem, podporou zavádění principů partnerství, podpora spolupráce neziskových organizací a veřejné správy v Moravskoslezském kraji.
http://www.ikor.cz/

Institut Kos  Edit
I-kos je občanské sdružení zaměřené na podporu rozvoje know-how pomáhajících profesionálů a organizací poskytujících profesionální pomoc. Zabývá se vzděláváním v oblasti supervize a koučování.
http://web.quick.cz/i-kos/

Jihočeské matky  Edit
Nevládní organizace, usilující o zastavení rizikových technologií, zejména jaderné energetiky. Aktivně vystupuje zejména proti Jaderné elektrárně Temelín.
http://www.jihoceskematky.cz

Sdružení pro výstavbu dálnice D3  Edit
Nevládní organizace prosazující výstavbu dálnice D3 Praha - České Budějovice. Množství informací o dálnici D3 a argumenty pro její výstavbu.
http://www.pro-d3.cz

Omega Liberec  Edit
Občanské sdružení, jehož cílem je rozvoj občanské vzdělanosti, nefinančně podporuje neziskový sektor v oblasti poradenských, publikačních, informačních a analytických služeb. Pořádá také vzdělávácí akce pro NNO.
http://www.tima-liberec.cz/omega/

Changenet  Edit
Nekomerční poskytovatel internetových komunikačních a informačních služeb pro občanské organizace. Vytváří prostor pro efektivní komunikaci a sdílení informací mezi občanskými organizacemi, prezentuje tyto organizace na veřejnosti. Provozuje zpravodajský portál občanského sektoru na Slovensku.
http://www.changenet.sk

Společenství Vita Ostrava  Edit
Uskupení organizací a projektů okolo občanského sdružení Vita v Ostravě. Poskytuje prostor, služby a prostředky pro realizaci projektů a činností z oblasti ochrany životního prostředí, ekovýchovy a vzdělávání, rozvoje neziskového sektoru. Občanské sdružení Vita působí jako ekologická poradna a středisko ekologické výchovy.
http://www.vitaova.cz/

Partners Czech  Edit
Občanské sdružení, které se orientuje na provádění výukových a školících programů v oblasti právní výchovy, výchovy k toleranci, multikulturní výchovy apod. Zajišťuje školení neziskových organizací, zástupců národnostních menšin, pedagogů i státních úředníků. Poskytuje facilitační, poradenské a mediační služby a nabízí vzdělávácí programy neziskovým organizacím.
http://www.partnersczech.cz

Klub Středozemě  Edit
Klub Středozemě provozuje občanské sdružení Klub Sluníčko - Unijazz se sídlem v Novém Městě na Moravě, který chce vytvářet prostor pro nekomerční kulturní aktivity, prostor pro lidi, kteří se chtějí spíše setkávat a sdílet než vymezovat, kteří raději tvoří než pouze pasivně konzumují. Středozemě funguje od roku 2001 a pořádá kulturní akce - koncerty, výstavy, besedy, poslechovky, literární večery aj.
http://stredozeme.klubslunicko.cz

Yad Sarah  Edit
Izraelská organizace pracující s dobrovolníky v oblasti sociálních služeb.
http://www.yadsarah.org/

CEB - Cyklistika a energie budoucnosti  Edit
CEB je občanské sdružení se sídlem v Praze. Jeho hlavním cílem je propagace městské cyklistiky, cykloturistiky, rekreační cyklistiky a konceptu Greenways (Zelených cest) a obnovitelných zdrojů energie.
http://www.cyklopraha.cz/?from=ekolink.cz

Sdružení Biotrin  Edit
Nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderní biotechnologii, zejména o geneticky modifikovaných organismech.
http://www.biotrin.cz

Agent Orange a Spolana Neratovice  Edit
Stránky organizace Greenpeace.
http://www.greenpeace.cz/agentorange

Stud Brno  Edit
Stud Brno je sdružení lesbických dívek a gayů, především studentů brněnských vysokých a středních škol. Stud je diskusní klub o všem, co se homosexuality týká i netýká, někdy filmový klub a jindy turistická parta....
http://www.stud.cz

G-liga  Edit
G-Liga je volným názorovým, komunikačním a informačním uskupením jednotlivých občanů, spolků a organizací, které spojuje snaha o dosažení uzákonění partnerského soužití osob stejného pohlaví v České republice a jeho promítnutí do celého právního řádu našeho státu. Stránky G-ligy jsou součástí stránek gay.komunita.cz.
http://gay.komunita.cz/g-liga

Centrum pre podporu miestného aktivizmu  Edit
Stránky slovenské nevládní ekologické organizace. Zabývá se mj. podporou obcí ohrožených výstavbou přehrad a právním poradenstvím.
http://www.cepa.sk

Česká protipovodňová asociace  Edit
Stránky občanského sdružení obsahují řadu informací a odkazů k problematice povodní, povodňových plánů aj.
http://www.povodne.cz

Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity  Edit
Rosa je obecně prospěšná společnost. Byla založena v roce 1991 organizacemi ČSOP jako nadace, aby informovala o problematice ochrany přírody a životního prostředí. Rosa provozuje ekologickou poradnu pro veřejnost, pořádá diskuse, vede komunitní projekty, pořádá kurzy tradičních řemesel, vydává Bulletin Rosy 11x ročně, vytváří stránky www.ekospotrebitel.cz, je členem STEP a KOSA.
http://www.zelenabrana.cz/rosa/

World Wildlife Fund  Edit
Rozcestník na webové stránky poboček WWF po celém světě.
http://www.wwf.org

WWF International  Edit
Mezinárodní nevládní organizace pro ochranu přírody. Souhrnné informace o činnosti, historii WWF, působení WWF v jednotlivých regionech.
http://www.panda.org

Útulek pro kočky Dobřichov  Edit
Malý soukromý útulek se nachází ve vesničce Dobřichov (Pečky), okres Kolín. Celoročně nabízí vakcinovaná koťata i dospělé kastrované kočky. Hledá laskavé lidi na podporu své činnosti.
http://utulek-dobrichov.kocky-online.cz

Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii  Edit
Sdružení zaměřené na vzdělávání - projekty určené studentům i jejich učitelům a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupráce s vládními, nevládními, českými i mezinárodními organizacemi a institucemi podílejícími se na demokratickém vývoji společnosti.
http://www.svod.cz

Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země  Edit
Stránky organizace zabývající se ochranou dravých ptáků a sov.
http://www.detizeme.cz/kodas/

Hnutí Duha Česká Lípa  Edit
Stránky místní skupiny Hnutí Duha založené v srpnu 2002. Hlavní činností je ochrana přírody a krajiny, realizovaná nejen na Českolipsku. Zabývá se také cyklistickou dopravou, těžbou na kopci Tlustec a dalšími aktivitami. Na stránce aktuality a pozvánky, články a názory, literární a kulturní tipy.
http://duha-ceskalipa.ecn.cz

Christian Children's Fund  Edit
CCF je jednou z nejstarších mezinárodních organizací, která pomáhá dětěm zvláště v rozvojových zemích. Jejich prací pomáhájí také komunitám, aby se staly soběstačnými. V současnosti pomáhájí více než 7,6 mil. dětěm a ostatním rodiným příslušníkům ve více než 30 zemích.
http://www.christianchildrensfund.org/

Základní kynologická organizace č. 207 v Českých Budějovicích  Edit
Stránky kynologické organizace, která nabízí profesionální výcvik psů, psí školu a psí hotel pro všechna plemena.
http://www.webpark.cz/psihotel

Klub nemocných cystickou fibrosou  Edit
Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1992. Jeho smyslem a cílem je trvalé zlepšování zdravotních a sociálních podmínek nemocných CF, spolupráce s Centrem CF v Motole. Činnost Klubu zahrnuje osobní asistenci u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, psychologickou poradnu, vydávání klubového zpravodaje, pořádání edukačních programů pro rodiče, přispívání na přímořské nebo vysokohorské léčebné pobyty pro CF pacienty, pořádání benefičních akcí.
http://www.cfklub.cz

Cystic Fibrosis Worldwide  Edit
Mezinárodní nezisková organizace podporující nemocné cystickou fibrosou i organizace a jednotlivce, které se jim snaží pomáhat, na celém světě, především v méně rozvinutých zemích. Funguje jako platforma pro výměnu informací, nabízí a podporuje léčbu CF v jednotlivých zemích, výzkum, nabízí vzdělávání, iniciuje sbírky, poskytuje granty. Sídlí v Holandsku. Členem jsou národní organizace i kliniky z více než 60 zemí světa.
http://www.cfww.org/

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.  Edit
Společnost založená v roce 1999 se věnuje péči o přírodu a krajinu, rozvoji měst a obcí s účastí občanů a občanských organizací v oblasti Jizerských hor. Společnost také poskytuje služby, pořádá vzdělávací akce, podporuje rozvoj neziskového sektoru v regionu.
http://www.projizerky.cz/

Společnost přátel přírody  Edit
Občanské sdružení spojující praktickou ochranu přírody s ekovýchovou. Mezi aktivity patří pěstování původních dřevin ve vlastních lesních školkách, programy pro školy, víkendovky s dobrovolníky, praxe pro studenty. Do roku 2002 působilo sdružení pod názvem Staří ochránci Jizerských hor.
http://www.cmelak.cz

SOS Menschenrechte (SOS Lidská práva) Edit
Spolek pro diskusi, konference a lidská práva.
http://www.sos.at/

SOS Racisme  Edit
Mezinárodní federace sdružující pobočky v různých částech Evropy.
http://www.sos-racisme.org

Asociace pro právo veřejného zájmu  Edit
Public Interest Lawyers Association (PILA) je nevládní organizace zastřešující společné aktivity právníků Ekologického právního servisu a Ligy lidských práv. K cílům PILA mj. patří ochrana lidských práv, životního prostředí a dalších veřejných zájmů právní cestou a propagace pojmu "právo veřejného zájmu" a informování o jeho obsahu.
http://www.pilaw.cz

Boquerón, o.s.  Edit
Občanské sdružení vzniklo v ČR s úmyslem pomoci jednomu zapomenutému místu v jedné z nejchudších oblastí severní Argentiny, které se jmenuje San Jose del Boquerón. Podporuje a propaguje charitativní a sociální pomoc. Zejména prostřednictvím kulturních akcí informuje českou věřejnost o životě lidí v tomto a dalších regionech Latinské Ameriky.
http://www.boqueron.info

Brailcom, o.p.s.  Edit
Stránky obecně prospěšné společnosti Brailcom, která realizuje projekty na zvýšení informovanosti zrakově postižených, poskytuje služby v oblasti internetu, elektronických publikací, hardware a software pro zrakově postižené.
http://www.brailcom.cz

Česká rada humanitárních organizací  Edit
Koalice nestátních poskytovatelů sociálních, zdravotně sociálních a vzdělávacích služeb sociálně znevýhodněným skupinám občanů. Rada má téměř 200 členů, v rámci struktury působí prezídium, republiková rada, valná hromada, krajské rady atd.
http://www.crho.cz

České fórum pro rozvojovou spolupráci  Edit
FoRS sdružuje české nevládní organizace působící v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce, rozvojové výchovy a humanitární pomoci. Cílem FoRS je podporovat vznikající rozvojovou konstituenci v České republice. Členem FORS je 16 organizací.
http://www.fors.cz

Divadlo Nablízko  Edit
Na začátku všeho byla DAMU – ročník J.Borny a J.Březinové na katedře alternativního a loutkového divadla, kde většina současných členů DN studovala. Samostatnou profesionální činnost zahájilo DN představením Tracyho tygr W. Saroyana v režii umělecké šéfové DN Apoleny Vynohradnykové 19.1.1999. Působí v Malém Nosticově divadle v Praze.
http://www.divadlonablizko.cz

Ekumenická akademie Praha  Edit
Občanské sdružení, které se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace. Obsahově se zaměřuje na otázky kultury, politiky, vztahů církve a společnosti, sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje a ve významné míře otázkami vztahů Severu a Jihu. Od roku 2004 se zabývá spravedlivým obchodem - provozuje velkoobchod i internetový obchod s fair trade potravinami.
http://www.ekumakad.cz

Rozkoš bez rizika  Edit
Občanské sdružení jehož hlavním cílem je prevence šíření HIV/AIDS a diagnostika a léčba všech dalších sexuálně přenosných chorob, gynekologických onemocnění a různých infekcí. Na stránce profil organizace, projekty, časté dotazy, ABC HIV.
http://www.volny.cz/rozkos

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim  Edit
Základní organizace ČSOP jejímž posláním je ochrana přírody a krajiny a ekologická výchova na Podblanicku. V centru města Vlašimi provozuje Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, které je sídlem a zároveň centrem aktivit. Informace o činnosti organizace, kalendář akcí.
http://www.csopvlasim.cz

Health Care Without Harm  Edit
Mezinárodní koalice a zároveň kampaň sdružující přes 400 organizací z více než 52 zemí - včetně nemocnic, sdružení lékařů, pacientů i NNO, která prosazuje takovou péči o zdraví a léčení lidí, která nemá zároveň negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.
http://www.noharm.org

WWF International  Edit
Mezinárodní nevládní organizace pro ochranu přírody. Souhrnné informace o činnosti, historii WWF, působení WWF v jednotlivých regionech.
http://www.panda.org

Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ  Edit
Společnost pro trvale udržitelný život zaměřuje svou činnost na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni. Na stránkách Zpravodaj vydávaný cca 2x za rok, pozvánky na akce, informace o společnosti.
http://www.stuz.cz

ZO ČSOP JARO Jaroměř  Edit
Organizace se zabývá praktickou ochranou přírody na Královéhradecku - záchranná stanice pro volně žijící živočichy, ekocetrum, akce pro veřejnost, dětské oddíly, informace o životním prostředí, pozemkový spolek (tipy na výlety), péče o přírodu a krajinu.
http://www.volny.cz/csop.jaromer/

České Švýcarsko  Edit
Stránka organizace České Švýcarsko o.p.s obsahuje celou řadu informací o regionu, turistice, národním parku a přírodě.
http://ceskesvycarsko.cz/

Centrum inovací a rozvoje  Edit
Nezisková organizace, která dříve působila pod jménem České centrum čistší produkce (CPC). Zaměřuje se zejména na ekologické systémy řízení podniků (EMS), environmentální technologie, prevenci odpadů a vzdělávání.
http://www.cir.cz/

CMA - společnost pro výzkum historického podzemí  Edit
Stránka společnosti CMA, která provádí průzkumné, výzkumné a dokumentační práce v historických podzemních prostorách, starých důlních dílech a jejich povrchovém zařízení. Provozuje důlní expozici Chrustenická šachta - muzeum těžby železné rudy u obce Loděnice.
http://www.podzemi-cma.cz

Chaloupky - Středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě  Edit
Obecně prospěšná společnost Chaloupky připravuje programy v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Jejich cílem je posilovat odpovědnost vůči životnímu prostředí, přiblížit život na venkově, šetrné hospodáření a využívání krajiny, ukazovat krásy přírody a předávat znalosti a vědomosti o přírodě, přírodních zákonitostech a souvislostech.
http://www.chaloupky.cz

Dokumentační středisko pro lidská práva  Edit
Občanské sdružení jehož cílem je shromažďování a poskytování informací vztahujících se k lidským a občanským právům především v ČR. Stránky nabízí texty více než 40 zákonů a mezinárodních dohod týkající se lidských práv. Dále se stránky věnují protidrogové represi v ČR a policejnímu násilí. Poslední aktualizace v roce 2000.
http://www.lidska-prava.cz

DROM - romské středisko  Edit
Základním cílem střediska je oslovovat a nabízet aktivity co nejširšímu okruhu dětí, dospívajících i dospělých lidí především z romské komunity.
http://www.drom.cz

Středisko ekologické výchovy Ametyst  Edit
Středisko se zabývá zejména ekologickou výchovou, věnuje se ale i činnosti v oblasti odpadů a mapování krajiny a krajinných prvků.
http://www.sev-ametyst.cz/

Israel Marine Mammal Research & Assistance Center (Izraelské centrum pomoci a výzkumu mořských savců) Edit
Nezisková organizace zabývající se studiem a ochranou kytovců, kteří žijí ve východní části Středozemního moře.
http://immrac.haifa.ac.il/

The Federation for American Immigration Reform (FAIR) (Společnost za americkou imigrační reformu) Edit
The Federation for American Immigration Reform (FAIR) je národní, nezisková, členská organizace občanů, kteří sdílejí obecné přesvědčení, že americká imigrační politika musí být reformována tak, aby sloužila národním zájmům.
http://www.fairus.org/

Svoboda zvířat Plzeň o. s. - Sekce na ochranu koček  Edit
Svoboda zvířat Plzeň o.s.- Sekce na ochranu koček se snaží zlepšit život opuštěným, toulavým a týraným kočkám. Zdravým kočkám a koťatům hledáme domovy prostřednictvím tisku i internetu - podívejte se na fotonabídku na našich stránkách.
http://svoboda-zvirat.kocky-online.cz/

Občanského sdružení Krnovská synagoga  Edit
Ochrana a oživení kulturních památek v oblasti Krnova. Historie o osobnostech a památkám židovské obce v regionu Krnova a Bruntálu, informace o aktuálních projektech.
http://www.mujweb.cz/www/synagoga

Česká filmová a televizní akademie  Edit
Prospěšná společnost podporující kvalitu a prestiž české filmové a televizní tvorby - nominace na Oskara, televizní ceny Elsa, soutěž Český lev.
http://www.cfta.cz

In spe  Edit
Sdružení pro rozvoj hudebního divadla - specializace na prostorové pojetí, světelný design, workshopy pro tvorbu se světlem. Projekty Lamenty a Bludný Holanďan.
http://www.inspe.cz

A4 - nultý priestor  Edit
Multifunkční nekomerční centrum současné kultury v centru Bratislavy. Orientuje se na tvorbu, prezentaci a vzdělávání o aktuálních projevech současného divadla, tance, hudby, filmu a současné vizuální kultury a umění nových médií.
http://www.a4.sk

Unijazz  Edit
Unijazz je občanské sdružení, které v roce 1997 navázalo na činnost Jazzové sekce. Sdružuj příznivce alternativní hudby a všestranně napomáhá vzniku hudebních projektů.
http://www.unijazz.cz

Ekologický projekt Hradební  Edit
Stránky ekologického klubu Hradebka z Hradce Králové, který se zabývá mj. ochranou dravců a žab a separovaným sběrem baterií.
http://hradebni.flyweb.cz

Čítárna U čerta s knihou  Edit
Stránky nového projektu na podporu čtenářství u dětí a mládeže v ČR.
http://web2u.cz/citarny/

Prostor - architektura,interiér,design  Edit
Hlavní činností Prostoru jsou publikační, vzdělávací a výstavní činnost v oblasti architektury, interiéru a designu. Specialiyované programy pro mladé odborníky.
http://www.prostor-ad.cz

KODAS - Klub ochrany dravců a sov  Edit
Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země organizuje mj. Akci Falco na střežení mláďat dravců.
http://kodas.detizeme.cz

Asociace českých filmových klubů  Edit
Asociace sdružuje 120 filmových klubů. Působí jako hlavní pořadatel letní filmové školy v Uherském Hradišti a filmového festivalu Projekt 100.
http://www.artfilm.cz

Stránka královéhradeckých betlémářů  Edit
Stránky pobočky Českého sdružení přátel betlémů.
http://betlemari.hyperlink.cz

České sdružení přátel betlémů  Edit
České sdružení přátel betlémů bylo založeno v roce 1990 a bylo přijato do Světové federace betlemářů (UN-FOE-PRAE) se sídlem v Římě jako řádný člen.
http://www.volny.cz/vaclik

Svoboda zvířat  Edit
Česká nevládní organizace zabývající se právy zvířat.
http://www.svobodazvirat.cz/

Kmen - Centrum komunitních aktivit, Praha 6  Edit
Připravuje program zaměřený na nespecifikovanou prevenci zaměřenou zejména na rizikovou mládež v Praze 6. Poskytuje informační servis o psychosociálních službách v lokalitě. Je součástí systému prevence a poradenství o.s. Prev-Centrum.
http://www.kmen.info

Muslim-inform - internetové stránky Muslimské unie  Edit
Cílem občanského sdružení Muslimská unie je šířit, plánovat a zajišťovat objektivní informování o islámu. Podporuje vzdělání v oblasti kultury, nabízí pomoc sociálně slabým, nemocným a živelnými pohromami či jinak postiženým muslimům. Na stránkách Koránské texty, výroky Proroka, tradice, knihy a články, stanovy a akce Unie.
http://www.muslim-inform.cz/

Občanské sdružení klášter Bechyně  Edit
Sdružení, které původně rozšiřovalo nabídku vzdělávacích aktivit základní umělecké školy, postupně rozšířilo svou činnost na organizováním letních workshopů, setkávání studentů s umělci, kulturní reprezentaci města. Prostor školy je propojen s krásnými prostory gotického kláštera.
http://www.klaster-bechyne.org

PETA - People for the Ethical Treatment of Animals (Lidé pro etické zacházení se zvířaty) Edit
Stránka mezinárodní organizace usilující o etické zacházení se zvířaty.
http://www.peta.org

Ekocentrum Podhoubí  Edit
Pražské občanské sdružení, které se zabývá ekologickou výchovou dětí a mládeže, vzděláváním a osvětou, sociálními službami a kulturními programy pro veřejnost.
http://www.podhoubi.ecn.cz/

Florbal s handicapem  Edit
Oficiální webové stránky tělesně postižených, kteří hrají florbal. Na tomto webu se nachází aktuality, ankety, odkazy, fotogalerie a další zajímavosti.
http://www.fbh.cz

Centrum pro rodinu Sluníčko  Edit
Nabízí své služby rodinám v Karviné a okolí, bylo založeno roku 2003 jako první mateřské centrum v Karviné. Původní zaměření na matky na rodičovské dovolené a jejich děti se postupně rozšiřuje na celou rodinu. Mezi pravidelné programy patří cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro těhotné, aerobik, tvoření pro děti i rodiče, Kamínky-křesťanský program, Klub dvojčat, Integrovaná herna, dále pak nejrůznější akce a výlety.
http://www.centrum-slunicko.cz

Občanské sdružení Rozvoj  Edit
Občanské sdružení, jehož cílem je vytváření programů zaměřených na prevenci kriminality a drogovou prevenci, vytváření a realizaci kulturních a vzdělávacích projektů pro romskou komunitu, pomoc pří řešení problematiky lidských práv a svobod občanů národnostních a etnických menšin.
http://www.rozvoj.com

Na počátku  Edit
Občanské sdružení, které usiluje o ochranu a rozvoj lidského života. Zabývá se poskytováním sociálních služeb, které jsou určeny především těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Provozuje Domov pro dětský život - azylový dům pro matky v tísni.
http://www.sweb.cz/napocatku

Gender Studies, o.p.s.  Edit
Oficiální webové stránky obecně prospěšné společnosti Gender Studies, která se zabývá postavením žen a mužů ve společnosti.
http://www.genderstudies.cz

Help in Danger (Pomoc v nebezpečí) Edit
Organizace poskytující pomoc technického a zdravotního charakteru při hromadných neštěstích a rozsáhlých přírodních katastrofách. Jejími členy jsou převážně profesionálové z oblasti medicíny, potápění, horolezecké a speoleogické činnosti.
http://www.hid.cz

Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii  Edit
Sdružení zaměřené na vzdělávání - projekty určené studentům i jejich učitelům a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupráce s vládními, nevládními, českými i mezinárodními organizacemi a institucemi podílejícími se na demokratickém vývoji společnosti.
http://www.svod-cz.info

Green doors, o.s.  Edit
Posláním sdružení je sociální reintegrace mladých lidí, jejichž život zasáhla schizofrenie. Trénink probíhá zejména v kavárnách v Praze - Jelení, Café na půl cesty, Pátá kolona. Sdružení připravuje kulturní program a společenské akce pro podporu duševního zdraví.
http://www.greendoors.cz

Zeměpisná společnost MORAVA  Edit
Občanské sdružení, nezávislá dobrovolná dětská turisticko-vlastivědná organizace se sídlem v Brně a 35 letou tradicí. Jednotlivé oddíly jsou zaměřené na různé typy odborností (živá příroda, neživá příroda a kulturní historie), VI. oddíl sídlí v Mikulově. ZS Morava je členem České rady dětí a mládeže.
http://www.zsmorava.cz

Fokus Praha - sdružení pro péči o duševně nemocné  Edit
Sdružení, jehož cílem je pomáhat duševně nemocným spoluobčanům zkvalitnit jejich život, pomáhat jim v překonávání problémů spojených s nemocí a v integraci do společnosti prostřednictvím různých forem rehabilitační, sociální a léčebné péče.
http://www.fokus-praha.cz

ACORUS  Edit
Občanské sdružení provozující psychosociální centrum. Poskytuje komplexní sociálně právní a terapeutickou pomoc ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem. Ambulantní a následná pomoc.
http://www.acorus.cz

Šermířský spolek Kojetín  Edit
Historický šerm a evropská bojová umění z doby středověku - prezentace, vystoupení, výuka.
http://www.serm-kojetin.wz.cz

Národní databáze občanských podnětů  Edit
Databáze konstruktivních podnětů pro zvýšení efektivity práce institucí veřejné a státní správy. Vyhledávání dle 12 parametrů.
http://www.podnety.cz

Proutek  Edit
Občanské sdružení, které se zabývá zkvalitňováním života lidí s různými handicapy, hlavně prostřednictvím chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením.
http://www.webpark.cz/proutek

Horizonty  Edit
Občanské sdružení Horizonty se zabývá využitím participativních přístupů v oblasti organizačního rozvoje a komunitní práce. Mezi hlavní aktivity patří vytváření a realizace výcvikových programů i jednotlivých školení, facilitace workshopů, rozvoj a propagace participativních metod.
http://www.horizonty.org

AgEnDa, občanské sdružení  Edit
Občanské sdružení AgEnDa se zabývá osvětou využívání obnovitelných zdrojů energie, problematikou nakládání s odpady a ochranou životního prostředí obecně.
http://www.os-agenda.cz

Ornita  Edit
Ornita je občanské sdružení, které nabízí pražským dětem možnost zapojit se především do ornitologických projektů, tj. projektů na poznávání a ochranu ptactva. Pořádá pro děti přednášky, výpravy za ptactvem, lesní naučné brigády, soutěž.
http://www.ornita.cz

Sdružení Porta Moravica  Edit
Občanské sdružení, založené na podporu snah o přípravu a realizaci projektu průplavu Dunaj-Odra-Labe.
http://portamoravica.webpark.cz

SOLITON, občanské sdružení  Edit
Občanské sdružení, které se mj. podílí na vydávání encyklopedické edice Chráněná území ČR a realizuje různé vzdělávací projekty v oblasti životního prostředí, často zaměřené na Brno.
http://www.soliton.cz

Isis International Manila  Edit
Mezinárodní feministická nevládní organnizace zabývající se informacemi pro ženy a podporou komunikace a síťováním založená v roce 1974. Má tři nezávislé kanceláře - v Africe, Asii a Latinské Americe.
http://www.isiswomen.org

Zelená cesta naděje  Edit
Neziskové sdružení z Přerovska. Zabývá se mj. sběrem PET lahví a obnovou dětských hřišť.
http://www.zelenacestanadeje.cz/

Inter-kontakt grafik  Edit
Občanské sdružení, které připravuje každoroční soutěžní výstavu Grafika roku (pro volnou grafiku) od roku 1994, Cena Vladimíra Boudníka od roku 1995, Mezinárodní trienále grafiky od roku 1993, s spolupráce s časopisem Grapheion.
http://www.ikg.cz

Česko-Indický Spolek (Czech-Indian Society) Edit
Dobrovolné sdružení občanů a právnických osob pro všestranné rozvíjení vztahů mezi lidem České republiky a Indické republiky s cílem prohlubovat vzájemné poznávání, posilovat vzájemné přátelství a přispívat tak k upevňování mírové spolupráce mezi národy. ČIS chce rovněž přispět k rozvoji studia indologických oborů v ČR.
http://indie.webpark.cz

In.dust  Edit
Občanské sdružení in.dust je zaměřené na nové formy vizuality ve filmu a videu a motion design. Slouží jako platforma pro lidi v této oblasti, pro podporu jejich projektů a pro zpřístupnění těchto forem umění široké veřejnosti.
http://www.indust.net

Gay a lesbická liga  Edit
Občanské sdružení Gay a lesbická liga vzniklo na ustavujícím sněmu dne 4. 4. 2004. Základním cílem GLL je podpora a prosazování legislativních úprav partnerského soužití osob stejného pohlaví, stejně jako podpora a prosazování odstranění všech forem diskriminace na základě citové a sexuální orientace. Členem ligy je nyní 10 nevládních organizací a jednotlivců.
http://www.gll.cz

Ostravské centrum nové hudby  Edit
Založené v roce 1999 vzniklo, aby umožnilo produkci Ostravských dní - letního institutu a festivalu pro umělce, skladatele, muzikology.
Centrum se také orientuje na publikování spojené se současnou novodobou hudbou.
http://www.ocnmh.cz

Baro  Edit
Občanské sdružení BARO tvoří skupina mladých lidí, které spojuje zájem o kulturu západní Afriky. Sdružení se snaží přiblížit toto kulturní dědictví černého kontinentu široké veřejnosti.
http://www.sweb.cz/baro.os

Poradna pro sexuální menšiny  Edit
Součást Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Nabízí poradenskou a terapeutickou pomoc všem, kdo mají potíže spojené s homo- či bisexuální orientací, transsexualitou/transgenderismem, transvestitismem/crossdressingem, intersexualitou (fyzickou pohlavní nejednoznačností) a také blízkým těchto lidí.
http://glbtiporadna.unas.cz

ZČ HB Svízel Přítula  Edit
Stránky Základního článku Bronosauru Svízel Přítula, jehož aktivity se zaměřují na dobrovolnou práci pro přírodu a kulturní či technické památky.
http://svizel.brontosaurus.cz

The Antarctica Project (Antarktický projekt) Edit
Americká ochranářská organizace zaměřená na Antarktidu.
http://www.asoc.org

Calla  Edit
Česká nevládní organizace, zabývající se poradenstvím v oblasti energetiky včetně jaderné a poradenstvím v oblasti správních řízení, které se týkají ochrany životního prostředí.
http://www.calla.cz

Evropská federace cyklistů (European Cyclists' Federation) Edit
Stránky Evropské federace cyklistů. Novinky z celé Evropy i ze světa, kalendář akcí, apod.
http://www.ecf.com

Biospotřebitel  Edit
Server sdružení "Pro-bio liga", které sdružuje spotřebitele biopotravin a přátele ekologického zemědělství. Informace o biopotravinách a ekologickém zemědělství, adresář prodejen, farem a restaurací, akce, poradna.
http://www.biospotrebitel.cz/

AGT CONSULTING o.s.  Edit
Občanské sdružení poradců, studentů a pedagogů, zabývající se agroenvironmentální problematikou a osvětou.
http://www.agtconsulting.wz.cz

ANNOPK - Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje  Edit
ANNO PK je občanským sdružením, sítí nestátních neziskových organizací (NNO) v Plzeňském kraji, která vznikla v roce 2004 z potřeby účinně prosazovat a hájit společné zájmy těchto organizací. Cílem ANNO PK je zlepšování postavení NNO ve společnosti, rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce, vytváření partnerství s veřejnými institucemi, podniky a soukromými subjekty aj. Na počátku roku 2006 bylo členy 16 NNO.
http://www.annopk.cz

Otevřená společnost, o.p.s.  Edit
Otevřená společnost funguje jako zdroj informací, analýz a know-how a vytváří znalostní základnu v oblastech, ve kterých přímo působí: přístup a participace občanů na správě věcí veřejných, reforma policejní služby, kulturní politika, sociální exkluze, rovné příležitosti pro ženy a muže. Společnost založila Nadace Open Society Fund Praha, která se rozhodla v roce 1999 osamostatnit některé ze svých v té době realizovaných programů.
http://www.otevrenaspolecnost.cz/

Koalice ProEquality  Edit
Think-tank - nezávislá platforma pro efektivní řešení problematiky genderových nerovností, jejímž cílem je vytvářet, shromažďovat a distribuovat know-how v oblasti rovného zacházení s muži a ženami na pracovním trhu. Na stránkách též informace o projektu Prolomit vlny - zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce.
http://www.proequality.cz/

SKAV - Stálá konference asociací ve vzdělávání  Edit
Dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Na počátku roku 2005 měl SKAV celkem 16 členů.
http://www.skav.cz

KOSA - Koalice občanských spotřebitelských aktivit ČR  Edit
KOSA sdružuje nevládní neziskové organizace, které prosazují základní práva spotřebitelů. Byla založena v roce 2001. V současnosti má 11 členských a 2 partnerské organizace.
http://www.kosa.cz

Asociace spotřebitelských organizací České republiky - ASO ČR  Edit
Asociace je dobrovolným sdružením nezávislých občanských spotřebitelských organizací ČR, která ve své činnosti zejména koordinuje činnosti členských organizací v rámci mezinárodních aktivit v oblasti ochrany zdraví a ekonomických zájmů.
http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/archive/1294/

Koalice SOS Praha  Edit
Volné společenství pražských občanských sdružení zabývajících se především ochranou životního prostředí v Praze. Cílem je podpořit účast občanů v plánovacích a rozhodovacích procesech, zlepšit praktickou komunikaci občanů se samosprávou a státní správou, zlepšit spolupráci soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Na stránkách - přehled členských organizací, aktuality, oblasti zájmu - dopravní alternativa pro Prahu, ovzduší v Praze.
http://www.sospraha.cz/

ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel  Edit
Asociace byla založena v roce 1992 jako servisní organizace zastřešující subjekty pracující ve prospěch sluchově postižených občanů ČR nebo jejich rodičů. Základním posláním ASNEP je umožňovat členům, aby se pravidelně setkávali.
http://www.asnep.cz/

AISO - Asociace informačních systémů pro občany se specifickými potřebami  Edit
Cílem asociace je prostřednictvím Internetu přispívat k odstraňování komunikačních bariér osob se specifickými potřebami a přispívat tak k jejich společenské integraci. Asociace vznikla jako reakce na nový stav věcí, především v oblasti předávání informací. Členem mohou být jak fyziské tak právnické osoby. AISO je iniciátorem projektu Helpnet - Informačního portálu pro osoby se specifickými potřebami.
http://www.aiso.cz/

Asociace pro rovné příležitosti mužů a žen  Edit
Cílem Asociace je podílet se aktivně na utváření podmínek pro rovné příležitosti mužů a žen ve všech aspektech veřejného a profesního působení. Jejím úkolem je sledování stávajících zákonů souvisejících s oblastí rovných práv při slaďování s legislativou EU. Pořádá různé semináře, workshopy… Sdružuje 30 ženských a rodinných organizací a jednotlivých osobností.
http://www.feminismus.cz/organizace.shtml?x=156835

A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí.  Edit
Střešní organizace NNO v dané oblasti, v roce 2001 měla 63 členů. Asociace má čtyři sekce - primární prevence, harm reduction, sekce terapeutických komunit, sekce intenzivní ambulantní a másledné péče. Dále realizuje Právní poradnu - projekt právní pomoci v otázkách drogové problematiky. Poradna nabízí poradenství, informační servis a odborné semináře.
http://www.asociace.org

Koalice “Děti patří do rodiny“  Edit
Dobrovolné účelové seskupení organizací, jehož cílem je změna a rozvoj systému péče o dítě a rodinu v České republice. Koalice vznikla v únoru 2004, jejím členem je zatím 12 organizací.
http://www.detskaprava.cz/koalice

Koalice dobrovolnických iniciativ  Edit
Činnost regionálních dobrovolnických center a programů koordinuje HESTIA - Národní dobrovolnické centrum.
http://www.hest.cz/koalicezkus.shtml

ANNO - Asociace nestátních neziskových organizací v ČR  Edit
Nepodnikatelské zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno v roce 2003 jako výsledek dlouhého procesu započatého počátkem 90. let. Členem Asociace NNO jsou všechna existující krajská všeoborová a některá oborová sdružení, dále jednotlivé NNO.
http://www.asociacenno.cz/

MANO - Moravskoslezská asociace neziskových organizací  Edit
Založena roku 2001 se sídlem v Ostravě. Na stránkách informace o kraji , o regionálním rozvoji kraje, zprávy z krajských konferencí.
http://www.cpkp.cz/mano/

ANNAKK - Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje  Edit
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje.
http://www.sweb.cz/annakk

ANNOLK - Asociace neziskových organizací Libereckého kraje  Edit
Zájmové sdružení založené v roce 2002 se sídlem v Liberci. Soustředí se na výměnu informací a zkušeností mezi členy. Nejvyšším orgánem sdružení je krajská konference, kterou svolává výbor 1x za rok. Na stránkách informace o činnosti sdružení, adresář kajských neziskovek, aktuality z regionu.
http://www.eufonie.cz/nnolk

CNOP - Centrum neziskových organizací Plzeň  Edit
CNOP vzniklo v roce 1995 a v současné době sdružuje 48 organizací. Cílem CNOP je vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci organizací, poskytovat jim poradenské a informační služby a prohloubit spolupráci mezi neziskovým sektorem a státní správou. Činnost CNOP řídí výkonná rada
http://info.plzen-city.cz/cnop

Koalice nevládek Pardubicka  Edit
Koalice je od roku 2004 registrována jako občanské sdružení. Sdružuje NNO pardubického regionu. Na počátku roku 2005 měla 14 členských organizací. Na stránkách informace o nabídce pro NNO, správní radě a odkaz na portál NNO pardubického kraje - www.nevladky.cz.
http://www.koalice.cz

KOUS - Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina  Edit
Neformální (bez právní subjektivity) uskupení volených zástupců NNO z kraje Vysočina. Zástupci jsou voleni krajskou konferencí NNO na období mezi 2 konferencemi, konané zpravidla jednou za rok. KOUS nemá vůči ostatním NNO žádné pravomoci, plní funkci podpůrné a iniciační instituce.
http://www.neziskovka.cz/cz/clanek.php?id=c_4189059eef8e9

OKNO - Olomoucká koalice neziskových organizací  Edit
Koalice založena v roce 1998 sdružuje více než 50 organizací. Koordinaci pro OKNO zajišťuje EPICO - Evropské poradenské informační centrum Olomouc.
http://www.okno-net.org

PRKNO - Prostějovská koalice neziskových organizací  Edit
Koalice byla založena v roce 2001. Jejím posláním je vytvářet předpoklady pro úspěšnější plnění poslání občanských iniciativ, kterým je především rozvoj občanské společnosti, včetně vytváření předpokladů pro lepší součinnost občanských iniciativ s orgány a institucemi místní samosprávy a státní správy v Prostějovském regionu.
http://www.cipos.wz.cz/cipos/prkno/prkno.htm

VSNO ZK - Volné sdružení NNO Zlínského kraje  Edit
Přístupová listina byla členy podepsána v květnu 2004. Na stránce aktuality a zápisy z jednání.
http://www.cpkp.cz/vsno-zk/

SKRK - Stálá komise regionální konference nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje  Edit
Otevřená platforma NNO. V současné době čítá přibližně 80 lidí. Setkává se cca 1x do měsíce v Olomouci. Na zasedáních SKRK jsou přítomni vždy seznámeni jednotlivými zástupci NNO v orgánech kraje o činnosti tohoto orgánu. Na stránkách Infosíť pro NNO, nástěnka, databáze NNO, dokumenty.
http://www.cpkp.cz/skrk

BMI sdružení - Březen, měsíc internetu  Edit
Posláním sdružení je podpora rozvoje internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Pravidelně realizuje projekt Březen - měsíc internetu, podporuje internetově orientované projekty organizací zdravotně postižených a další.
http://www.brezen.cz/

Car Busters (Krotitelé aut) Edit
Nezisková organizace, jejímž cílem je bojovat proti automobilové kultuře a prosazovat alternativní způsoby života po celém světě.
http://www.carbusters.org

United for Intercultural Action (Spojenci pro mezikulturní akci) Edit
Evropská síť více než 560 organizací ze 49 evropských zemí proti nacionalismu, rasismu a fašismu a na podporu uprchlíků a migrantů. Organizuje kampaně, pořádá konference. Sídlí v Amsterdamu. Na stránkách přehled kampaní, seznam členů, Evropský adresář proti rasismu, který vydává, kalendář akcí - Calendar of Internationalism.
http://www.united.non-profit.nl/

Forint - Fórum pro integraci  Edit
Sdružení neziskových organizací, které se zaměřují na odstraňování chudoby, sociální exkluze a integraci znevýhodněných skupin do společnosti. V lednu 2006 bylo členem sdružení sedm českých NNO. Stránky Forintu slouží také jako informační portál o sociální exkluzi.
http://www.forint.cz/

Malý princ - Klub Frikulín, Vodní draci  Edit
Sdružení Malý princ provozuje otevřený klub pro všechny děti a dětský oddíl dračích lodí. Poskytuje stovkám dětí, které vyrůstají v dětských domovech nebo "na ulici", možnost zažít, že je má někdo opravdu rád - a že i ony samy by totéž mohly přinést druhým.
http://www.malejprinc.cz

Duha Orion Krnov  Edit
Jedna z dužin Duhy - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, pobyt a pohyb v přírodě, recesi a hru. Zabývá se prací s dětmi z normálních rodin, spolupracuje s dětskými domovy. Provozuje oddíl turisticko-tábornický a oddíl Taekwondo. To vše pod heslem: Je dobré vedět, kde Vaše děti tráví svůj volný čas.
http://orion.duha.cz

HoSt Home Start Česká republika  Edit
Občanské sdružení, které se zaměřuje na pomoc rodičům nebo osobám pečujícím o dítě, na podporu rodinám s alespoň jedním dítětem předškolního věku prostřednictvím vyškolených dobrovolníků-rodičů. Spojuje ty, kteří již rodičovskou roli znají s těmi, kteří v tomto ohledu potřebují pomoc (velmi mladí rodiče bez zázemí, se zkušeností z dětských domovů, rodiče osamělí, izolovaní apod.)
http://www.hostcz.org

Společnost pro obrodu duchovních hodnot  Edit
Občanské sdružení usilující o pozvednutí dnešního stavu lidské společnosti k ušlechtilosti, kráse a čistotě, k rozkvětu národa; o ozdravění života na zemi. Pravdivý pohled na svět a život jako takový. Učebnice Člověk a Zákony. Zákony pro život na zemi.
http://www.os-obroda.cz

Český institut pro rozvoj a ochranu díla Ve Světle Pravdy  Edit
Vše o Pravdě. Odpovědi na otázky odkud, kam, proč a jak. Skutečný smysl bytí člověka. Nové vědění o lidském mozku a vesmíru. Nové poznání a souvislosti. Zákony pro život na zemi. Nabídka literatury, přednášek a seminářů.
http://www.ao-institut.cz

BAV - Buenos Aires Volunteer (Dobrovolníci Buenos Aires) Edit
Nabídka dobrovolnické činnosti v Argentině v sociálních slulžbách.
http://www.bavolunteer.org.ar/

Comité européen des associations d'intéret général - CEDAG (Evropský výbor dobrovolnických organizací) Edit
Síť dobrovolnických organizací z celé EU. Hlavní oblastí působností CEDAG je sociální politika a sociální ekonomie.
http://www.cedag.org/

Youth Forum (Evropské fórum mládeže) Edit
Evropská mládežnická platforma, která reprezentuje mládežnické organizace v mezinárodních institucích – hlavně v Evropské unii, v Evropské radě a v Organizaci spojených národů. Slouží na řízení informací a postojů mladých lidí a rozhodujících orgánů.
http://www.youthforum.org

The Platform of European Social NGOs (Platforma evropských sociálních NNO) Edit
Sociální platforma zprostředkovává zájmy evropských občanů, kteří se sdružili do těchto organizací kvůli stejným zájmům. Platforma zajišťuje širokou výměnu informací pro své členy na národní úrovni ohledně aktivit a politik EU.
http://www.socialplatform.org/

European Fundraising Association - EFA (Evropská asociace fundraisingu) Edit
Hlavním cílem asociace je snaha podpořit aktivity neziskového sektoru prostřednictvím filantropie a fundraisingu na evropské úrovni
http://www.efa-net.org/

European Liaison Committee for Social Housing CECODHAS (Evropský styčný výbor pro sociální bydlení) Edit
Cílem CECODHAS je podpora organizací, které se zaměřují na poskytování sociálního bydlení v Evropské unii.
http://www.cecodhas.org/

European Charities’ Committee on VAT – ECCVAT (Evropský charitativní výbor pro DPH) Edit
ECCVAT zkoumá dopad DPH a dalších daní na práci NNO, výsledky předává institucím EU.
http://www.eccvat.org/

The European Women´s Lobby (Evropská ženská lobby) Edit
EWL is the largest co-ordinating body of national and European non-governmental women's organisations in the European Union.
http://www.womenlobby.org

European bureau for lesser used languages (Evropský úřad pro méně frekventované jazyky) Edit
Evropský úřad pro méně frekventované jazyky (EBLUL) usiluje o aktivní prosazování aktivní politiky EU ve prospěch regionálních či menšinových jazyků a o obranu jazykových práv menšin.
http://www.eblul.org/

Europe Association for Planned Giving - EAPG (Evropské sdružení pro plánované dárcovství) Edit
EAPG propaguje vzdělávání a zvyšování povědomí o fundraisingu, dárcovství, daních z dárcovství, mezinárodní legislativě tykající se dobročinného dárcovství. Sdružení zkoumá techniky dárcovství, které mohou být využitelné v evropským kontextu.
http://www.plannedgiving.co.uk/

Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations - CONGO (Konference nevládních organizací pro poradní vztahy s OSN) Edit
Asociace usnadňuje účast NNO v diskuzích a rozhodnutích OSN.
http://www.ngocongo.org/

Civil Society Contact Group (Kontaktní skupina občanské společnosti) Edit
Kontaktní skupina občanské společnosti. Největší platforma občanských organizací v Evropě. Sdružuje sedm největších sítí evropských nevládních organizací – působících v různých oblastech. V listopadu 2002 zahájila kampaň Act 4 Europe.
http://www.act4europe.org/

European Foundation Centre - EFC (Evropské centrum nadací) Edit
Centrum má přes 200 členů, a dále síť středisek v téměř 40 zemích Evropy, které poskytují služby dalším organizacím. EFC pomáhá iniciovat partnerství mezi nadacemi v různých státech; podporuje dárcovství, rozvoj komunitní filantropie a komunitních nadací ve střední a východní Evropě.
http://www.efc.be/

Network of European Foundations (Síť evropských nadací) Edit
Posláním organitace je působit jako operační platforma pro rozvoj projektů mezi nadacemi a dalšími dobročinnými organizacemi a jinými dárcovskými programy a rozvíjet programy související s Evropou celosvětovou rolí Evropy.
http://www.nefic.org/

Evropské občanství a vláda (stránky ECAS)  Edit
Jedna ze tří hlavních tématických sekcí stránek ECAS - European Citizen Action Service. Obsahuje odkazy na stránky EU, publikace k tématu vydané ECAS atd
http://www.ecas.org/434/default.aspx?id=604

AgEnDa, občanské sdružení  Edit
Sdružení se zabývá se obnovitelnými zdroji energie a nakládáním s odpady, poskytuje poradenství a konzultace v této oblasti. Předkládá a realizuje projekty.
http://www.os-agenda.cz

NORA - Genderové informační centrum, o. p. s.  Edit
Na založení centra v roce 2004 se podílelo Gender centrum FSS MU v Brně, zájmové sdružení žen Medúza a Stud Brno. Mezi aktivity a projekty centra patří promítání filmů, diskusní kulaté stoly, přednášky, výzkumné projekty (např. výzkum rovných příležitostí mužů a žen v českých firmách), zapojení do dalších projektů.
http://www.gendernora.cz

Fórum 50%, o.s.  Edit
Občanské sdružení, které vzniklo v roce 2004 a jeho snahou je změnit současnou nelichotivou situaci na české politické scéně, kde jsou ženy na všech úrovních – místní, regionální i parlamentní nedostatečně zastoupeny a tím vyloučeny z rozhodovacích procesů. Mezi aktivity patří mediální kampaně v souvislosti s volbami, osvěta veřejnosti; analýzy a publikační činnost.
http://www.padesatprocent.cz

Europeum - Institut pro evropskou politiku  Edit
Institut se zabývá otázkami evropské integrace a s ní související transformaci politického, ekonomického a právního prostředí v České republice. Jeho cílem je přispívat svými aktivitami k dlouhodobému rozvoji demokracie, bezpečnosti, svobody a solidarity v Evropě. Institut formuluje stanoviska a nabízí alternativy k vnitřním reformám v České republice se záměrem zajistit její plnohodnotné členství a respektovanou pozici v Evropské unii.
http://www.europeum.org/

Strukturální fondy (projekt Transparency International ČR)  Edit
Cílem projektu je přispět k efektivnímu a transparentnímu využívaní strukturálních fondů Evropské unie v nových členských státech EU, a to prostřednictvím zvyšování povědomí o jejich účelu, způsobu rozdělování a používaní.
http://www.transparency.cz/index.php?id=2733

Strukturální fondy EU a jak na ně (stránky CpKP)  Edit
Přehledné a komplexní informace o strukturálních fondech, principech jejich fungování, podávání projektů zpracované Centrem pro komunitní práci v roce 2003 - informace pro programové období 2004-2006.
http://www.sfcd.cpkp.cz/SF/

Institut pro strukturální politiku  Edit
Zaměřuje se na regionální, hospodářskou, zemědělskou a sociální politiku i politiku životního prostředí jako základní směry strukturální politiky.
http://www.ireas.cz/

The European Institution for the Furtherance of Democracy - EID (Evropský ústav pro podporu demokracie) Edit
Ústav podporuje komunikaci mezi klíčovými rozhodovately z hlavních evropských států a státy ze střední, východní a jihovýchodní Evropy.
http://www.eid.at/

Democrat Youth Community of Europe - DEMYC (Demokratické mládežnické společenství Evropy.) Edit
Mezinárodní organizace mládežnického křídla Křesťanských demokratů, Konzervativců a dalších podobně smýšlejících stran. Cílem organizace je posilovat spolupráci mezi svými členskými organizacemi z různých států Evropy, a tím příspívat ke spojené Evropě.
http://www.demyc.org/

Amnesty International  Edit
Mezinárodní hnutí aktivně vystupující na obranu základních mezinárodně uznaných lidských práv. Vyšetřuje situaci lidských práv a vede kampaně proti jejich porušování. Organizuje národní sekce a místní dobrovolnické skupiny, které aktivně působí na řešení jednotlivých případů. AI vydává každý rok zprávu o stavu lidských práv v jednotlivých zemích.
http://www.amnesty.org

Stop přehradě  Edit
Stránky petičního výboru Stop přehradě, založeného odpůrci výstavby přehrad na Tišnovsku i v celé ČR. Informace o Plánu hlavních povodí připravovaném Ministerstvem zemědělství ČR.
http://www.stopprehrade.cz

Chytrému napověz...  Edit
Občanské sdružení vystupující proti stavbě přeložky silnice I/23 Libušiným údolím v Třebíči.
http://chytremunapovez.nazory.cz

Greenpeace International  Edit
Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace. Věnuje se mj. klimatu, toxickým látkám ochraně oceánů a velryb, vystupuje proti jaderné energii.
http://www.greenpeace.org

The European Disability Forum (Evropské fórum postižených) Edit
The EDF slouží k prezentaci postižených v dialogu s EU a jejími orgány. Cílem je propagace rovných příležitostí pro postižené a pro zajištění přístupu k základním a lidským právům.
http://www.edf-feph.org/

EPHA - promoting and protecting health at the European level (Evropská aliance veřejného zdraví) Edit
Zabývá se dialogem mezi občany, institucemi EU a NGO v oblasti ochrany zdravotních zájmů lidí žájících v Evropě a v podpoře zdravotníckých politik.
http://www.epha.org/

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem  Edit
Společnost je zaměřena zejména na komunitní plánování, zpracování projektových žádostí pro Strukturální fondy Evropské unie, rozvoj lidských zdrojů, integraci znevýhodněných skupin na trh práce a podporu neziskového sektoru. Posláním je rozvíjet neziskový sektor a posilovat jeho konkurenceschopnost na Evropském sociálním trhu.
http://www.ckpul.cz

Zelený kruh - oborová platforma NNO pracujících v ochraně ŽP  Edit
Oborová platforma neziskových organizací (NNO) pracujících v oblasti ochrany životního prostředí byla ustavena na konci roku 2002. Organizační zázemí oborové platformy zajišťuje Zelený kruh - asociace NNO působících v ochraně životního prostředí. Členem platformy bylo na začátku roku 2004 více než 60 organizací.
http://www.zelenykruh.cz/cz/oborova-platforma/co-je-oborova-platforma.html

Společnost pro ochranu půdy v ČR  Edit
Občanské sdružení zabývající se ochranou půdy (zejména zemědělské) a vztahem člověka k půdě. Zajímavosti a informace o půdě, vodě, klimatu. Projekt hospodářské soběstačnosti obce.
http://www.ochranapudy.cz

Za Matku Zem - Prešov  Edit
Stránky zřejmě bývalé prešovské pobočky občanského sdružení ochránců životního prostředí a lidských práv. Zabývá se hlavně problematikou energie, energetiky a vody.
http://www.zmzpresov.sk

Za matku Zem  Edit
Občanské sdružení zabývající se životním prostředím a lidskými právy. Věnuje se hlavně energetice (obnovitelné zdroje energie,úspory energie, jaderná energia...), klimatickým změnám, odpadům a problémům Bratislavy.
http://www.zmz.sk

Česká společnost pro právo životního prostředí  Edit
Česká společnost pro právo životního prostředí sdružuje především právníky, ale též odborníky jiných profesí, které spojuje zájem o poznání a rozvoj práva životního prostředí.
http://www.cspzp.com

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím  Edit
Internetové stránky občanského sdružení, které se zabývá ochranou přírody a životního prostředí, v současné době zejména otázkou silničního okruhu na severozápadě Prahy. Jeho aktuálním cílem je zábránit realizaci varianty "J" a prosadit variantu "Ss".
http://www.drahan.chabry.cz/

S drakem rval se Michael  Edit
Občanské sdružení, které vzniklo v roce 2003. Jeho cílem je ochrana krajiny Českého ráje, vystupuje proti stavbě rychlostní silnice R35 v trase Turnov - Jičín přes Český ráj. Na stránce informace o R35, petice, diskuse.
http://ceskyraj.xf.cz/

Hnutí DUHA: Nerostné suroviny  Edit
Postoje a aktivity Hnutí DUHA v oblasti těžby a využívání nerostných surovin.
http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=programy&art=vypis&id_prace=9

WWF Latvija (WWF Lotyšsko) Edit
Stránky lotyšské pobočky World Wide Fund for Nature (WWF). Informace o lotyšské přírodě a projektech na její ochranu.
http://www.pdf.lv/

Zero Waste New Zeland  Edit
Server nadace Zero Waste New Zealand, která propaguje strategii Zero Waste pro minimalizaci odpadů na Novém Zélandu.
http://www.zerowaste.co.nz

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals  Edit
Britská Královská společnost na ochranu zvířat je jednou z nejstarších organizací svého druhu. Byla založena roku 1840 a její patronkou se stala královna Viktorie.
http://www.rspca.org.uk/

European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (Evropský program pro využití vodíku a technologii palivových článků) Edit
Cílem programu je podporovat rozvoj evropských vodíkových technologií a vývoj levného a spolehlivého vodíkového palivového článku.
https://www.hfpeurope.org/

Hnutí DUHA: Energetika  Edit
Kampaň Hnutí DUHA zaměřená na energetiku
http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=programy&art=vypis&id_prace=13

Hnutí DUHA: Odpady  Edit
Kampaň Hnutí DUHA zaměřená na odpady
http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=programy&art=vypis&id_prace=5

Hnutí DUHA: Zemědělství  Edit
Program Hnutí DUHA zaměřený na zemědělství.
http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=programy&art=vypis&id_prace=7

Centrum Amelie  Edit
program psychosociální pomoci pro onkologicky a jinak nemocné i pro jejich blízké.
http://www.programamelie.cz/

Občanské sdružení Zachraňte koně  Edit
Stránky sdružení, které provozuje útulek pro týrané koně. Působí především na Moravě. Rady, odkazy, informace.
http://www.volny.cz/zachrante-kone/

Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP  Edit
Podpora jednotlivců i kolektivů dětí a mládeže s kladným vztahem k přírodě - náměty pro činnost, dotace, časopis, metodická pomoc, dotazy a odpovědi, odkazy, ...
http://www.smop.cz

Spolek Šalamoun.  Edit
Spolek na podporu nezávislé justice se zaměřuje na občanskou kontrolu orgánů činných v trestním řízení. Informuje o aktuálních kauzách, kterými se zabývá, stránky obsahují některé zákony v elektronické podobě a odkaz na Advokátní komoru. V seznamu rubrik je i poradna a rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu.
http://www.volny.cz/spoleksalamoun/

Provázek, o.s.  Edit
Občanské sdružení pomáhající dětem v dětských domovech a kojeneckých ústavech. Vede několik programů na pomoc dětem a podporuje rozvoj dobrovolnictví v těchto zařízeních.
http://www.provazek.org/

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu  Edit
CZ BIOM je nevládní nezisková organizace podporující rozvoj fytoenergetiky v České republice a sdružující většinu odborníků, podnikatelů a aktivistů v oblasti energetického využívání biomasy. Zpravodajství, akce, databáze, burza...
http://biom.cz

Sdružení TEREZA  Edit
Sdružení pro ekologickou výchovu, která má pomáhat dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Školní ekologické projekty (GLOBE, Ekoškola/Eco-Schools, Les ve škole - škola v lese), výukové programy pro školy, semináře pro učitele, zájmové kroužky, akce pro veřejnost, internetový obchůdek.
http://www.terezanet.cz

Regionální centrum ČSOP - Pardubický kraj  Edit
Regionální centrum ČSOP Pardubického kraje prezentuje činnosti ČSOP na celoregionální úrovni, komunikace se základními organizacemi (ZO) ČSOP v regionu (včetně poskytování poradenství, zprostředkování kontaktů), zastupování zájmů ČSOP vůči státním i nestátním subjektům s celoregionální působností (Pardubický kraj).
http://www.csop-rcpk.org/

Rurality, Environment Development -RED (Venkov, životní prostředí, rozvoj) Edit
Mezinárodní asociace založená v roce 1980 se zaměřuje na podporu rozvoje venkova.
http://www.ruraleurope.org/

"D" Liberec  Edit
dobrovolnické programy - Pět P pro školní děti a starší dobrovolníky, Dobrovolnictví nezaměstnaných, vzdělávací kurzy.
http://volny.cz/d-os/

Pomoc uprchlíkům  Edit
Aktivity Arcidiecézní charity Litoměřice na podporu uprchlíkům a migrantům - azylová zařízení, ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu, poradna pro uprchlíky a migranty, práce s veřejností a prezentace uprchlické problematiky, humanitární sklady ošacení.
http://www.dchltm.cz/sluzby.php?id=U

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) – ČR  Edit
Stránky české pobočky organizace zabývající se migračními programy. Na stránkách přehled realizovaných, probíhajících a plánovaných programů zaměřených na reintegraci, repatriaci, dobrovolný návrat.
http://www.iom.cz/

01/30 ZO ČSOP Troja  Edit
Domovská stránka pražské organizace Českého svazu ochránců přirody (ČSOP) Troja. Akce na ochranu přírody, akce pro mládež, časopis Trojské koniny...
http://www.csoptroja.ecn.cz

Ekologický právní servis  Edit
Nevládní organizace právníků, která se soustřeďuje na prosazování tzv. práva veřejného zájmu, poskytuje občanům a nevládním organizacím právní servis zejména v případech ochrany životního prostředí, lidských práv, kulturního bohatství a přístupu k informacím.
http://www.i-eps.cz

HUDEKOS  Edit
Hudebně ekologická společnost je součást České hudební společnosti. Zabývá se problematikou hluku, organizuje v ČR den proti hluku.
http://www.hudekos.info/

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva  Edit
Občanské sdružení, které se zabývá otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazování rovných příležitostí a pomocí rodinám. Věnuje se i výzkumu, sleduje legislativní praxi přijímání nových zákonů a obecné problémy jejich uvádění do praxe, připomínkuje návrhy zákonů. Na stránkách přehled pojektů, zprávy a stanoviska k zákonům.
http://www.poradna-prava.cz/

Charita Česká republika - pomoc migrantům  Edit
Stránky o humanitární pomoci migrantům žijícím v ČR, kterou organizuje Charita Česká republika.
http://www.charita.cz/article.asp?nArticleID=1191&nDepartmentID=183&nLanguageID=1

Poradna pro integraci  Edit
Občanské sdružení, jehož cílem je pomoci při adaptaci a posléze integraci uprchlíků a ostatních cizinců do nového prostředí, s konečným cílem prevence negativních jevů, provázejících uprchlictví, zejména rasismu a xenofobie. Stránka obsahuje základní informace o organizaci, přehled projektů, tiskové zprávy, aktuality a různé dokumenty týkající se uznaných uprchlíků a integrace cizinců.
http://www.p-p-i.cz

Amnesty International Česká republika  Edit
Česká sekce celosvětové organizace Amnesty International, která vede kampaně za mezinárodně uznaná lidská práva. Na stránce přehled místních dobrovolnických skupin (Praha, Brno, Pardubice), události, nabídka jak se zapojit.
http://www.amnesty.cz/

Most pro lidská práva  Edit
Stránky neziskové organizace zabývající se poradenstvím a pomocí s hledáním zaměstnání cizincům ve východích Čechách.
http://www.mostlp.org/

Centrum pro integraci cizinců  Edit
Stránky občanského sdružení nabízející radu a pomoc imigrantům. Konkrétně se jedná o poskytování sociálního poradenství, pomoci při jednání s úřady, asistence při hledání vhodného bydlení, zaměstnání apod.
http://www.cicpraha.org

Sdružení občanů zabývajících se emigranty  Edit
SOZE je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování pomoci uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců, přicházejících do České republiky.
http://www.soze.cz/

Organizace pro pomoc uprchlíkům  Edit
Nevládní neziskovou organizací,která se zabývá právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR.
http://www.opu.cz/

Společnost Člověk v tísni - Program migrace  Edit
Stránky programu Člověka v tísni zabývajícího se migrací. Cílem programu je mimo jiné systematicky poskytovat objektivní informace o migraci v českém, evropském i světovém měřítku.
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=115&sid=115&id=321

Berkat - občanské sdružení  Edit
Sdružení zprostředkovává co nejvíce přímých informací o životě lidí v Čečensku. Impulsem ke vzniku Berkatu byla snaha pokračovat v práci stejnojmenného sdružení, které spoluzakládala Petra Procházková v r. 2000 v Ingušetii na podporu dětského stacionáře v Grozném. Informace o sdružení a jeho projektech, lidech v něm, dokumenty a prohlášení Berkatu.
http://www.berkat.cz

Stránky občanského sdružení OBERIG.  Edit
Občanské sdružení „OBERIG“ se převážně zabývá otázkou integrace cizinců a neformálnímu vzdělávání mládeže.
http://oberig.os.sweb.cz/

Slovo 21  Edit
Občanské sdružení založené v dubnu 1999 v Praze. Mezi hlavní aktivity patří boj proti rasismu, ochrana lidských práv, vytváření tolerance vůči minoritám, zejména Romům, budování multikulturní společnosti, mediální prezentace minorit v České republice.
http://www.slovo21.cz/

Oddělené migrace Diecézní charity Brno  Edit
Stránky Diecézní charity Brno informující o programu pomoci pro cizince.
http://dchbrno.caritas.cz/06/?IdPage=81

STEP - Síť ekologických poraden  Edit
STEP byla založena v roce 1997 aby posílila možnosti prosazování společných cílů ekologických poraden a napomohla zlepšit efektivitu jejich práce. Na stránce informace o členských organizacích, poradenské činnosti, nabídce STEPu pro své členy, obce a občany. Informace o trvale udržitelné spotřebě.
http://www.ekoporadna.cz

REC  Edit
Regionální Environmentální Centrum pro střední a východní Evropu (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe - REC) je mezinárodní organizace, která napomáhá řešení problémů životního prostředí v zemích střední a východní Evropy.
http://www.rec.org

Obecně prospěšná společnost Milešovka  Edit
Stránky organizace, která se zabývá nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou. Turistické informace, informace o počasí a podnebí aj.
http://www.sweb.cz/milesovka

Bratislavský mineralogický klub  Edit
Občanské sdružení sdružující zájemce o mineralogii. Články, galerie, fórum, odkazy.
http://bmksk.blogspot.com

La Strada - Prevence obchodu se ženami  Edit
Organizace zaměřující se na prevenci obchodu se ženami a podporu obětí tohoto obhodu. Stránky nabízí popis aktivit, přehled realizovaných projektů, kontaktní SOS linku.
http://www.strada.cz

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem  Edit
Poradenství s nabídkou krizové intervence, informační materiály, rodičovská soudržnost a podpora, besedy, setkání rodičů, letní rekondiční pobyty.Speciální pedagogické centrum Dítě, Speciální mateřská škola.
http://www.downsyndrom.cz/

Sdružení zdravotně postižených v ČR  Edit
Sdružuje největší organizace základních druhů zdravotního postižení (tělesně, vnitřně, sluchově, mentálně a zrakově). Zabývá se integrací zdravotně postižených do společnosti, koordinací členských organizací při řešení věcí společného zájmu, přímé poskytování služeb pro zdravotně postižené občany ČR. Informace o organizaci, stacionářích, centrech služeb, občasný zpravodaj SZdP E-Elán.
http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=28&idc=1031330329

Studio Oáza - kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením  Edit
Hudební, pohybové, dramatické a výtvarné kroužky pro mentálně postižené.
http://www.special.cz/oaza/

Hestia - Národní dobrovolnické centrum  Edit
Podpora dobrovolnictví v ČR, poradenství, výcviky koordinátorů dobrovolníků. Pro zájemce příležitosti k dobrovolnické službě. Program Pět P pro pomoc dětem školního věku. Vysílající organizace Evropské dobrovolné služby.
http://www.hest.cz

Česká tektonická skupina  Edit
Občanské sdružení, faktický pokračovatel České tektonické skupiny pracující od roku 1996 jako odborná skupina ČGS. Česká tektonická skupina pracuje v rámci České geologické společnosti a jejím cílem je spojovat všechny geology se zájmem o geodynamické procesy vzniku zemské kůry v tom nejširším měřítku.
http://www.geology.cz/cts

Moravský ornitologický spolek  Edit
Moravský ornitologický spolek (MOS) je zájmová organizace milovníků ptactva. Mnoho informací z oblasti ornitologie, tiskové zprávy, nabídka publikací a videokazet, katalog knihovny MOS na internetu...
http://www.mos-cso.cz

Česká společnost ornitologická  Edit
Dobrovolné sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a všech zájemců o ptáky a přírodu. Informace o ptačích druzích, jejich výzkumu a ochraně, publikace o ptácích.
http://www.birdlife.cz/

N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek  Edit
Oficiální stránky Nepomuckého ornitologického spolku.
http://www.nospolek.cz/

Lomikámen, o.s.  Edit
Lomikámen poskytuje sociální služby v berounském regionu. Posláním sdružení je podpora lidí s psychickými problémy poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání pracovních a sociálních dovedností a osvěta v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích akcí. Od dubna 2008 sdružení provozuje tréninkovou kavárna Jiná káva.
http://www.lomikamen.cz

Dobrovolnické centrum Kladno, o. s.  Edit
Dobrovolnické centrum Klado, o. s.
http://www.dckladno.estranky.cz

Sdružení pro integraci a migraci  Edit
SIMI tvoří bývalá Poradna pro uprchlíky a Centrum pro otázky migrace, které se v létě 2008 s Poradnou sloučilo. Internetová stránka organizace pomáhající žadatelům o azyl obsahuje základní informace o řízení o azylu, popis projektů a aktivit organizace. Lze zde nalézt také užitečné kontakty a odkazy.
http://www.uprchlici.cz

Ukrajinská iniciativa v ČR  Edit
Stránky sdružující Ukrajince žijící v ČR. Vydává také časopis pro Ukrajince POROHY.
http://www.ukrajinci.cz/index.php/cz/1/1

Nesehnutí  Edit
Nezávislé sociálně ekologické hnutí, nevládní organizace zabývající se sociálními příčinami a důsledky ekologických problémů. Zabývá se mj. dopravou, právy zvířat a lidskými právy. Mezi jeho dlouhodobé programy patří Ekoporadna (ekobrana.cz), Zaostřeno na hypermarkety (hyper.cz), Ženská práva jsou lidská práva, Bezpečí pro uprchlíky, Zbraně, nebo lidská práva?, Za práva zvířat.
http://www.nesehnuti.cz

AFS Mezikulturní programy  Edit
Mezinárodní dobrovolnická nevládní organizace, která poskytuje mezikulturní vzdělávací příležitosti pro mladé lidi. Specializuje se na vysílání českých středoškoláků do zahraničí a naopak hostí zahraniční studenty u nás v českých hostitelských rodinách. Studenti navštěvují střední školu a prostřednictvím svých spolužáků, kamarádů a hostitelské rodiny se učí o životě v dané kultuře. Dále AFS organizuje různé semináře a workshopy na školách na téma mezikulturní vzdělávání.
http://www.afs.cz

Programy Méďa  Edit
OS Petit sdružuje odborníky z oblastí vývoje software, dětské psychologie a speciální pedagogiky a využívá jejich znalostí i zkušeností pro tvorbu i aplikování speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických počítačových programů pro děti s postižením.
http://petit-os.cz

Pontis Šumperk, o.p.s.  Edit
Sociální služby, pomoc lidem v nesnázích.
http://www.pontis.cz/

Česká Asociace Pracovníků Linek Důvěry  Edit
Občanské sdružení založené v roce 1995, jehož cílem sdružovat linky důvěry, podporovat je v jejich odborném rozvoji, svoji metodickou činností chránit profesionalitu a dobré jméno těchto zařízení, chránit pracovníky i klienty. Na stránce dokumenty, stanovy Asociace, mapa a kontakty na více než 50 linek důvěry v ČR, odkazy na akreditované výcviky.
http://www.capld.cz

Feantsa  Edit
Stránka informačních pramenů a informací o bezdomovectví v Evropě. Feantsa mapuje bezdomovectví ve všech evropských zemích.
http://www.feantsa.org

Framework Convention Alliance  Edit
Světová aliance nevládních organizací na podporu Rámcové dohody Rámcové dohody o kontrole tabáku. Na stránkách např. odpovědi na nejčastější otázky k Rámcové dohodě, informace o průběhu ratifikace dohody.
http://www.fctc.org

Centrum vzdelávania neziskových organizácií  Edit
Vzdělávací projekty, průzkumy a analýzy vzdělávacích potřeb neziskových organizací, mezinárodní spolupráce.
http://www.cvno.sk/

Volonté Czech, o.p.s.  Edit
Nevládní organizace zaměřená na organizaci rozvojové a humanitární pomoci se zvláštním zřetelem na nábor, přípravu a zapojení dobrovolníků do mezinárodních misí demokratizačního, mírového a humanitárního charakteru.
http://www.polytechna.eu/volonte-czech-ops/

Agentura neziskového sektoru)  Edit
AGNES je občanské sdružení, jehož vznik byl iniciován Nadací rozvoje občanské společnosti s cílem, aby AGNES pokračovala ve vzdělávacích aktivitách, které NROS zahájila, a aby rozvíjela další činnosti, směřující k rozvoji neziskového sektoru v České republice.
http://www.agnes.cz

SKOK - Spolek komise oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti  Edit
Posláním sdružení je přispívat k rozvoji sociálních a zdravotně sociálních služeb v ČR a jejich kvality. Cílem je např. podílet se na tvorbě sociální politiky, zastupovat své členy. Sdružuje poskytovatele sociálních a zdravotně sociálních služeb i zaměstnavatele pracovníků v těchto službách. Ke dni 31. 12. 2004 měl SKOK 74 členů.
http://www.skok.biz/

Ukrajinská iniciativa v České republice  Edit
Nezisková diasporní organizace jejímž cílem je udržovat a rozvíjet ukrajinskou kulturu v rámci evropského a českého společenství. Vydává časopis pro Ukrajince v ČR Porohy. Na stránkách informace o aktivitách pro děti, informace o aktivitách v Aktualitách, diskuse, ukrajinské a české odkazy.
http://www.ukrajinci.cz/

INEX-SDA  Edit
Občanské sdružení provozující dobrovolnické projekty i další aktivity na různých místech ČR, dobrovolnické workcampy po celém světě.
http://www.inexsda.cz

Jahoda  Edit
Dobrovolnická organizace, která se věnuje dětem žijícím v azylovém zařízení (s maminkou nebo bez ní) a organizace, která provozuje otevřený klub pro děti ze sídliště Praha - Černý Most. Spolupracuje na vytváření podmínenk pro dobrovolníky.
http://www.jahodaweb.cz

Humanisti.cz  Edit
Stránky občanského sdružení Dialog, které je jedním ze tří občanských sdružení, které v ČR zastupují mezinárodní Humanistické hnutí. Účastní se projektů - adopce afrických dětí na dálku, projektů v rámci Kampaně lidské podpory, kurzy pro dobrovolníky.
http://www.humanisti.cz

Národní rada zdravotně postižených ČR  Edit
NRZP vznikla v roce 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci ČR. Jejím členem je téměř 90 organizací. Na stránkách najdete informace o organizační struktuře, jednotlivé komory zdravotně postižených, krajské rady zdravotně postižených, legislativa, dokumenty.
http://www.nrzp.cz/

Baobab Jeseník  Edit
Základní článek Hnutí Brontosaurus Baobab Jeseník byl založen 21. března 2001 v Jeseníku. Smyslem jeho existence je pořádat nejrůznější akce určené veřejnosti (především mladým lidem) - pro ochranu přírody, pro zachování kulturního dědictví kraje apod. Akce Baobabu jsou otevřené všem, kteří chtějí poznávat nové lidi i sebe v zajímavých situacích - při dobrovolnické práci či hrách, chtějí pomoci při ochraně životního prostředí nebo rozvíjení odkazu naších předků nebo jen chtějí alespoň na chvíli žít prostěji, blíže přírodě.
http://baobab.brontosaurus.cz/

www.extc.cz (Sdružení Podané ruce)  Edit
Stránky fungují v rámci programu Prevence zneužívání syntetických drog Sdružení Podané ruce. Nabízejí informace o drogách, nebezpečných látkách, které se mohou vyskytnout v tabletách extáze, zdravotních rizicích rekreačního užívání návykových látek (zejména syntetickcých drog) a novinky z této oblasti.
http://www.extc.cz

Český západ  Edit
Stránky občanského sdružení, jehož posláním je podporovat integraci romské komunity do majoritní společnosti. Činnost sdružení, fotogalerie.
http://www.cesky-zapad.cz/

The european consumer´s organization (Evropská spotřebitelská unie) Edit
Organizace zastřešující evropské spotřebitele.
http://www.beuc.org

The European Council for Village and Small Town - ECOVAST (Evropská rada pro vesnici a malé město) Edit
ECOVAST sdružuje přes 500 členů z 20 evropských zemí. Cílem organizace je podpora ekonomické, sociální a kulturní vitality a administrativní identity venkovských sploečenství po celé Evropě.
http://www.ecovast.org/

European Anti Poverty Network - EAPN (Evropská síť za odstranění chudoby) Edit
Síť nevládních organizací a skupin, které se zabývají bojem proti chudobě, sociálnímu vyloučení a diskriminaci v členských státech EU. Byla založena v r. 1990. EAPN má status poradce při Radě Evropy.
http://www.eapn.org

European Forum for the Arts and Heritage - EFAH (Evropské fórum pro umění a kulturní dědictví) Edit
Evropské fórum pro umění a kulturní dědictví. Mezi cíle fóra, jehož členem je nyní 86 organizací, patří: zvýšení povědomí a kulturní dimenzi Evropy; prostřednictvím dialogu s představiteli EU ovlivnit jejich porozumění a aktivity v této oblasti; zajistit široké povědomí o kulturní politice, kterou považuje za důležitý faktor sociálního rozvoje.
http://www.efah.org/

European Minority Youth Network (Evropská síť menšinové mládeže) Edit
Síť menšinové mládeže usiluje o rozvoj spolupráce menšinových mládežnických organizací v Evropě; prosazování lidských práv, demokratických hodnot, tolerance a další.
http://www.network.ngo.lv/

European Music Office - EMO (Evropská hudební kancelář) Edit
EMO reprezentuje veškerý evropský hudební sektor a prosazuje základní cíle evropských zájmů na poli hudby.
http://www.emo.org/

Europa nostra  Edit
Europa Nostra je pan-evropská federace sdružující více než 200 neziskových nestátáních organizací z oblasti kulturního dědictví.
http://www.europanostra.org

EUROCITIES  Edit
Eurocities je sítí největších evropských měst, poskytuje prostor pro výměnu zkušeností a znalostí, analýzu společných problémů a vývoj inovačních řešení v dialogu měst s evropskými institucemi o všech aspektech právního systému EU týkajících se měst a jejich obyvatel.
http://www.eurocities.eu/

European University Association - EUA (Sdružení evropských univerzit) Edit
Posláním EUA je propagovat rozvoj souvislého systému vzdělávání v oblast vysokého školství a výzkumu.
http://www.eua.be

CONCORD - European NGO Confederation for Relief and Develepment (Evropská konfederace NNO na podporu a rozvoj) Edit
Konfederace více než 1200 NNO z 18 národních platforem a 14 evropských sítí
http://www.concordeurope.org

Health First Europe  Edit
Hlavním cílem organizace je snaha dostat pacienty do středu pozornosti a diskusí ve zdravotnictví.
http://www.healthfirsteurope.org/

SOLIDAR  Edit
Hlavními oblastmi působnosti aliance a jejích členů jsou podpora práv pracujících, snaha o vytváření sociálně soudržné Evropy, kampaně na podporu respektu vůči pracovníkům z cizích zemí, výměna informací a dobrých příkladů mezi NNO v oblasti boji proti diskriminaci, a dále koordinace, zvyšování kapacit a školicí aktivity v oblasti humanitární pomoci.
http://www.solidar.org/

The European Offender Employment Forum - EOEF (Evropské fórum pro pracovní příležitosti delikventů) Edit
Posláním EOEF je čelit problematice zločinu prostřednictvím efektivní politiky a metod znovuzačlenění delikventů do společnosti, a to především vytvářením pracovních příležitostí.
http://www.eoef.org/

European Network Against Racism - ENAR (Evropská síť proti rasismu) Edit
ENAR sdružuje nevládní organizace ze členských států EU, zaměřené na boj proti rasismu. Současně slouží jako fórum pro výměnu informací a a zasazuje se o zvýšení efektivity aktivit napomáhajících antidiskriminační politice EU.
http://www.enar-eu.org/

The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities - EASPD (Evropská asociace poskytovatelů služeb pro postižené) Edit
EASPD zaujímá klíčové postavení jako asociace reprezentující neziskové organizace, které hájí zájmy postižených občanů, i ty, jež se zasazují o vybudování inkluzivní společnosti
http://www.easpd.org/

Commissio Episcopatuum Communitaris Europensis - COMECE (Výbor pro biskupské konference Evropského společenství) Edit
Hlavní činnost Výboru spočívá v monitorování a analyzování politiky EU a rozšiřování povědomí a informovanosti církve o vývoji politiky a legislativy EU, a to nejen v oblasti náboženské, ale i politické, společenské, hospodářské, legislativní, v problematice lidských práv a dalších oblastech.
http://www.comece.org

The European Health Alliance - EPHA (Evropská aliance pro veřejné zdraví) Edit
Cílem EPHA je propagace a ochrana zájmů evropských občanů v oblasti zdravotnictví a posílení dialogu mezi evropskými institucemi, občany a neziskovými organizacemi.
http://www.epha.org/r/13

CpKP - Centrum pro komunitní práci  Edit
Občanské sdružení které vychází z přesvědčení, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci či městě. Cílem je vytvářet možnosti pro zapojení občanů do rozhodování, podporovat jejich odpovědnost k místu kde žijí. Na stránkách info o třech programech CpKP: Zapojování veřejnosti, EU a regionální rozvoj, Spolupráce NNO. Info o aktivitách místních poboček: Jižní Čechy, Západní Čechy, Střední Morava, Moravskoslezsko.
http://www.cpkp.cz/

Different life  Edit
Nevládní organizace, která se zabývá informační činností hlavně v těchto oblastech: práva zvířat, životní prostředí, lidská práva.
http://www.differentlife.cz

Sdružení železničních zákazníků (SŽZ)  Edit
Předmětem činnosti SŽZ je zastupování zákazníků železničních dopravců. Rady pro finančně výhodné cestování po železnici, test služeb ČD aj.
http://www.asymetric.cz/sdruzeni/

Worldwatch Institute  Edit
Worldwatch Institute je odborná nevládní organizace, která se zabývá monitorováním ekologických problémů a otázkami sociálně spravedlivé společnosti. Vydává měsíčník World Watch a výroční zprávu "Stav Světa" (State of the World).
http://www.worldwatch.org

Sdružení pro probaci a mediaci v justici  Edit
Informační centrum sdružení poskytuje mnoho dokumentů a článků k problematice alternativních trestů. Sdružení se věnuje vytváření a rozvíjení efektivní sítě sociálních služeb v systému trestní justice, spolupracuje při souvisejících legislativních změnách, uplatňuje a ověřuje nové alternativní přístupy (metody) práce s občany, kteří jsou trestně stíháni nebo odsouzeni za trestné činy.
http://www.spj.cz/

Svaz pacientů ČR  Edit
Svaz pacientů ČR je občanské sdružení, které hájí zájmy a práva pacientů při přípravě zákonů a vyhlášek; účastní se jednání DŘ dle zákona 48/97Sb., poradního sboru ředitele SÚKLu, jednání Zdravotního výboru PS PČR, pracovních komisí MZ a řeší stížnosti pacientů.
http://www.pacienti.cz

Zelený kruh  Edit
Asociace nevládních neziskových organizací působících v ochraně životního prostředí. Jeho posláním je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí a zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí. V rámci Zeleného kruhu pracuje informační a poradenské centrum pro veřejnost a legislativní centrum.
http://www.zelenykruh.cz

The Akha Heritage Fundation (Nadace kulturního dědictví Akhů) Edit
Thajská nezisková organizace, která se snaží o azchování kultury a zajištění práv etnické menšiny v Thajsku.
http://www.akha.org/

Pop!ulation coalition (Pop!ulační koalice) Edit
Organizace založená roku 1994 za účelem šíření povědomí o dopadech populačních tlaků a nadměrné spotřeby na udržitelnou budoucnost.
http://www.populationpress.org/

Negative population growth (Negativní populační růst) Edit
Americká organizace založená roku 1972. Cílem je vzdělávat
americkou veřejnost a politické lídry o škodlivých následcích
o přelidnění na ŽP, zdroje a kvalitu života.
http://www.npg.org

Population council (Rada populace) Edit
Stránky mezinárodní, neziskové organizace, která vede výzkum ve třech směrech:
biomedicína, společenské vědy, zdravotnictví. Tento výzkum - a informace, které podává - pomáhá změnit způsob myšlení lidí o problémech spojených s reprodukčním zdravím a populačním růstem.
http://www.popcouncil.org/

Carrying capacity network  Edit
Americká organizace, která se zaměřuje na dosáhnutí národní
revitalizace, populační stabilizace, imigrační redukce,
ekonomické udržitelnosti a zachování zdrojů.
http://www.carryingcapacity.org

Český helsinský výbor  Edit
Nevládní nezisková organizace zaměření na ochranu lidských práv, člen Mezinárodní helsinské federace. Mezi její hlavní aktivity tradičně patří projekt Vězeňství a trestní justice. V jeho rámci se provádí monitoring podmínek vězeňství, vazby a v některých případech i litigační aktivity.
http://www.helcom.cz

PEFC Česká republika  Edit
Paneuropean Forest Certification (PEFC) Česká republika je zájmové sdružení právnických osob podporujících trvale udržitelné hospodaření v lesích.
http://www.pefc.cz

Ekodomov  Edit
Stránky občanského sdružení Ekodomov nabízejí informace o sběru a využití bioodpadu z domácností.
http://www.ekodomov.cz/

Linka Bona  Edit
Agentura účinně podporuje oběti domácího násilí, a to prostřednictvím snadno dosažitelných informací, rady a podpory. Umožňuje obětem domácího násilí aktuální orientaci v systému záchranné sítě státních i nestátních služeb v České republice.
http://www.volny.cz/bona-linka/

Center for Migration Studies (Centrum pro migrační studia) Edit
Nezisková organizace se sídlem na Staten Island, New York.
Založena roku 1964. Umožňuje nezávislý pohled na studium mezinárodní migrace a uprchlíků.
Šíří nové poznatky prostřednictvím publikací.
http://cmsny.org

Americans for immigration control (Američané za imigrační kontrolu) Edit
Stránky americké lobby řadových voličů, která usiluje o redukci imigrace do USA. Vyvíjí tlak na Kongres, vzdělává a informuje občany, příležitostně vystupuje v rádiích.
http://www.immigrationcontrol.com

Slovenská humanitná rada - utečenci  Edit
Přehled činností v rámci programu pomoci uprchlíkům a žadatelům o azyl na Slovensku.
http://www.shr.sk/utecenci.htm

Laktační liga  Edit
Propagace, podpora, a zásady správné výživy kojenců v ČR
http://www.kojeni.cz/

Mačky SOS  Edit
Prezentace útulku a jeho aktivit. Fotografie a charakteristiky koťat i dospělých koček (vakcinovaných a kastrovaných) k umístění.
http://www.mackysos.sk/

Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat  Edit
Nevládní nezisková organizace, součást Hnutí Brontosaurus. Slunovrat pořádá dobrovolné pracovní akce doprovázené zážitkovými programy
http://www.slunovrat.info

SOLITON, o. s.  Edit
Sdružení vedené RNDr. Miroslavem Sedláčkem připravuje a rediguje text encyklopedické edice Chráněná území ČR (15 svazků á 500-1000 stran), připravuje a vydává další odbornou a populární literaturu, natáčí vzdělávací videa a multimédia.
http://www.soliton.cz

Krajské centrum Duhy pro Olomoucký kraj  Edit
Jsme jediným oprávněným reprezentantem sdružení dětí a mládeže Duha na území Olomouckého kraje. Sdružujeme 7 základních článků (dužin) s téměř 1.000 individuálních členů.
http://olomoucka.duha.cz

Civitas per Populi  Edit
Občanské sdružení se zaměřuje na vzdělávání v oborech, které ovlivňují vytváření zdravého životního a obytného prostředí sídel (např. urbanismus, architektura, zahradní architektura, pozemní a dopravní stavitelství, sociologie, veřejná správa apod.). Snaží se napomáhat účasti veřejnosti v procesu urbanistické a architektonické tvorby a v procesu územního plánování - pomocí plánovacích víkendů, výstav apod.
http://www.civitasperpopuli.org/

Suchopýr  Edit
Obecně prospěšná společnost Suchopýr se zabývá pěstováním a výsadbou původních druhů dřevin na území Chráněnné krajinné oblasti Jizerské hory a Frýdlanstka a ekologickou výchovou mládeže. Organizace nabízí žákům základních a středních škol několik ekologicko-výchovných programů zaměřených na různé oblasti životního prostředí ve středisku ekologické výchovy.
http://www.suchopyr.cz

Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15  Edit
Mikulovské ekocentrum se zaměřuje především na ekologickou výchovu dětí, veřejnosti, turistů a občanů Mikulova. Pořádá každoročně Den Země, Ptačí festival, Noc pro netopýry a mnohé další. Zabývá se m.j. mimoškolní činností dětí a mládeže, organizuje brigády a exkurze v CHKO Pálava.
http://www.cev.palava.cz

SPIN - sdružení pro videotrénink interakcí v ČR  Edit
Vzdělávací programy: Odborné semináře (1 až 2 denní); Úvodní 3 denní kurs seznamující s metodou Videotrénink interakcí a jejími aplikacemi v oblasti psychosoc. služeb, zdravotnictví a školství; na něj navazující 2 letý Základní výcvik ve VTI (certifikace "videotrenér"); Supervizní výcvik pro videotrenéry.
http://www.spin-vti.cz

Rytmus  Edit
Občanské sdružení poskytující služby, které umožňují dospělým lidem a dětem převážně s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí, mít příležitosti srovnatelné s vrstevníky.
http://www.rytmus.org

International Centre on Migration and Health (ICMH) (Mezinárodní organizace pro migraci a zdraví) Edit
Nezisková mezinárodní organizace zaměřená na zlepšování kvality zdraví coby důsledku migračních vln. Zprávy, možnosti stáží a dalšího vzdělávání.
http://www.icmh.ch

International Coalition for the Sustainable Production and Consumption (ICSPAC) (Mezinárodní koalice pro udržitelnou výrobu a spotřebu) Edit
Koalice nevládních organizací, zabývajících se vzorci udržitelné výroby a spotřeby s celosvětovou působností.
http://www.icspac.net

Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi  Edit
Nabídka koček a koťat k umístění, informace o životě s kočkou, zajímavosti, odkazy.
http://www.kocici-utulek.cz

Stěnava  Edit
Stěnava je občanské sdružení zaměřené na podporu rozvoje Broumovska, česko-polské přeshraniční spolupráce a mezinárdních aktivit v souvislosti se vstupem ČR do EU
http://www.stenava.org

o.s. OSA, Centrum pro podporu samostatnosti  Edit
Cíle sdružení: Umožnit lidem s mentálním postižením, kteří využívají naši službu, žít životem jako jejich vrstevníci. Poskytnout těmto lidem podporu při rozvoji samostatnosti a kompenzovat věci, které díky svým omezením nezvládají sami.
V čem můžeme pomoci - oblasti: sociální dovednosti, rozhodování, komunikace, domácnost, volný čas, cestování, úřední záležitosti, požívání veřejných míst a služeb, sebeobsluha, zdraví a bezpečnost, společnost, přátelé, vztahy, rodina
Služby: individuální podpora, víkendové výcviky, skupiny
http://osa.webpark.cz

Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením  Edit
Občanské sdružení, poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením. Chráněné bydlení, Podporované zaměstnávání, Centrum denních služeb.
http://www.spolecnostduha.cz

Egredior  Edit
Občanské sdružení, které pořádá semináře a kursy pro učitele, volnočasové pedagogy (např. SVČ, DDM), vedoucí pracovníky vzdělávacích institucí a zájemce z řad veřejnosti. Smyslem těchto akcí je vytvářet prostor pro společné hledání efektivních forem vzdělávání a poskytnout též příležitost k sebepoznání a seberozvoji všech zúčastněných.
http://www.egredior.cz/

Občanské sdružení Altus  Edit
Nezisková organizace s působností v Chrudimi a okolí. Mezi hlavní činnost patří volnočasové aktivity a propagace neziskových organizací.
http://www.altus.chrudimka.cz

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM  Edit
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM se zaměřuje na otázky evropské integrace a s ní související transformaci politického, ekonomického a právního prostředí v České republice. Institut formuluje stanoviska a nabízí alternativy k vnitřním reformám v České republice se záměrem zajistit její plnohodnotné členství a respektovanou pozici v Evropské unii.
http://www.europeum.org

Občanské sdružení Logo  Edit
Občanské sdružení Logo poskytuje služby rané péče, sociální rehabilitace, centra denních služeb, terénní logopedii a fyzioterapii a odborné sociální poradenství osobám s poruchami řeči a/nebo pohybu. Zajišťuje také distribuci logopedických pomůcek, pořádá školení v oblasti AAK a péče o osoby se zdravotním postižením.
http://www.oslogo.cz

Občanské sdružení PROSTOR PRO  Edit
PROSTOR PRO je občanské sdružení, které vytváří a nabízí prostor pro sociální a volnočasové aktivity, zaměřené především na děti a mládež.
http://www.prostorpro.cz

Česká Jazzová Společnost  Edit
Česká Jazzová Společnost je občanské sdružení jazzových příznivců, fanoušků, muzikantů a organizátorů jazzových akcí. Její historie sahá až do dob hluboké totality, kdy zastřešovala dění na skutečné jazzové scéně a usnadnila existenci některých festivalů a jazzových klubů.
http://czechjazz.org

Sportovní klub vozíčkářů Praha  Edit
Sport tělesně postižených lidí je významná součást jejich života. Vyžaduje ovšem kromě větší energie také větší náklady a také velké množství dobrovolnické práce.
http://www.skvpraha.org

Hosana Karviná, dílny  Edit
Stránky sociálně terapeutických dílen střediska Hosana Karviná, dílny.
Informace o bezplatně poskytovaných službách, lidé s mentálním postižením, kalendář akcí, keramické dílny, sponzoring, dobrovolníci, info pro žadatele o službu
http://www.sdkabo.cz/hosana-karvina-dilny

VICTORIA REGIA, centrum pro ženy, o.s.  Edit
Občanské sdružení, které se zaměřuje především na ženy na mateřské či rodičovské dovolené, ženy v domácnosti a ženy v náročných životních situacích. Nabízíme bezplatnou on-line psychologickou poradnu, semináře, přednášky.
http://victoria-regia.com

IUSTITIA OMNIBUS (Spravedlnost pro všechny) Edit
Nezisková společnost zabývající se pomoci lidem v nouzi, tísni, nebo s problémy v životě.
http://iustitiaomnibus.cz/

Syrakus, o.s.  Edit
Syrakus je společnost, která vznikla v roce 2008 se statutem občanského sdružení, jehož náplní je vědecko-výzkumná činnost v oblasti přírodních věd. Stěžejním oborem zájmu sdružení je archeologie spolu s příbuznými obory historie, geologie a hornictví. Cílem je badatelská a publikační činnost, popularizace a propagace s následným výstupem pro odbornou a laickou veřejnost.
http://www.syrakus.org/

Nová ekonomika, o.p.s.  Edit
Nová ekonomika vyhledává a prosazuje inovativní ekonomické modely a přístupy, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.
http://www.nova-ekonomika.cz

OPORA o.s.  Edit
Poskytované sociální služby: pečovatelská služba, domácí hospicová péče, sociální poradenství s půjčovnou kompenzačních pomůcek, taneční terapie pro seniory, osvětová činnost.
http://www.opora-os.cz

Prevence proti Pneumokoku  Edit
Občanské sdružení Nahlas-os se zaměřuje na prevenci a boj proti onemocnění dětí pneumokoky.
Sdružení taktéž pomáhá postiženým dětem a rodinám s léčbou a dalšími postupy jak se tomuto onemocnění bránit.
http://www.nahlas-os.cz

Elektromobily občanské sdružení  Edit
Vše o elektromobilech, materiál na téma baterie, regulátory a jiné technické detaily. Informace o činnosti prvního Českého klubu elektromobilistů při ČVUT. Diskuze o individuálních přestavbách a souvisejicí národní i EU legislativě.
http://www.elektromobily.org

Občanské sdružení Brandýs ve světě  Edit
Spolek Brandýs ve světě je dobrovolné sdružení občanů, rodáků a přátel města Brandýsa nad Orlicí, které svým působením rozvíjí kulturní a společenský život ve městě, podporuje rozvoj cestovního ruchu a popularizuje Brandýs doma i v zahraničí.
http://www.brandys-ve-svete.cz

České hry o.s.  Edit
Sdružení odborných dobrovolníků z oboru elektronické zábavy, kteří od roku 2001 společně podporují komunikaci a spolupráci mezi herními tvůrci, vzdělávají a motivují začínající vývojáře a popularizují českou a slovenskou herní tvorbu.
http://www.ceske-hry.org

POHODA, o.s.  Edit
POHODA poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým poškozením mozku (např. po úrazu) v Praze. K jejím službám patří čtyři chráněné komunitní byty, denní stacionář a centrum osobní asistence.
http://www.pohoda-help.cz

TyfloCentrum Praha, o. p. s.  Edit
Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Praha je specializované centrum služeb pro nevidomé a slabozraké občany Prahy a Středočeského kraje. Základním cílem je podporovat těžce zrakově postižené lidi v plné integraci do společnosti, zejména poskytováním příležitostí vedoucích k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.
http://praha.tyflocentrum.cz

Magdaléna, o.p.s.  Edit
Naším posláním je prevence a léčba závislých na návykových látkách.
http://www.magdalena-ops.cz

Machaon International (Zdruzenie pre ochranu prirody) Edit
specializovana neziskova organizacia podporujuca ochranu prirody a medzinarodnu spolupracu v tejto oblasti
http://sites.google.com/site/machaoninternational/

Asociace Pět P v ČR  Edit
Asociace je zastřešujícím občanským sdružením pro program Pět P v ČR, vznikla v roce 2001. Program je českou verzí amerického programu Big Brothers Big Sisters - jeden dospělý dobrovolník se pravidelně věnuje jednomu dítěti. Na stránkách info o programu, regionální centra v ČR, odkazy na programy ve světě, kalendář akcí.
http://www.petp.cz

Samari, o.s., humanitární a rozvojová organizace  Edit
SAMARI, o. s. pomáhá potřebným. Sdružení podporuje vzdělání, dobrovolnictví, přispívá ke zmírňování následků katastrof. Realizuje projekt Paprsky naděje pro Bangladéš („adopce na dálku“), provozuje dobrovolnické centrum, organizuje zahraniční brigády aj.
http://www.samari.cz

Masarykova společnost Hradec Králové  Edit
Občanské sdružení, které se snaží rozšiřovat znalosti o Masarykově učení a díle, podporovat kritické myšlení a v souladu s Masarykovým humanitním programem nenásilně přispívat k rozvoji lidského ducha a demokratické společnosti. Pořádá přednášky, vydává časopis Masarykův lid (dříve Odkaz). Dále se zabývá např. tématy 1. republika, E. Beneš, bolševismus, nacismus... Na stránce kontakty na další pobočky MS.
http://www.masarykovaspolecnost.info

Fair, o. s.  Edit
Hlavním posláním Fair, o. s. je přispět k rozvoji venkova v rozvojových zemích a tím předcházet odchodu venkovských obyvatel do chudinských čtvrtí, rozšiřovat o nich povědomí, snažit se zlepšit situaci v nich.
http://www.fair-ngo.eu

Camino, o.s.  Edit
Občanské sdružení Camino zprostředkovává informace, zajišťuje kulturní a vzdělávací programy sluchově a zrakově handicapované s ohledem na zvýšení možností jejich společenského uplatnění.
http://www.camino.cz

Dílny tvořivosti  Edit
Občanské sdružení Dílny tvořivosti nabízí podporu lidem s kombinovaným postižením a lidem po poranění mozku. Cílem je rozšířit možnosti uživatelů zapojit se do běžného života. Lidem po poranění mozku umožňuje setkání s dalšími lidmi, kteří prošli stejnou zkušeností a dává podporu při hledání dalšího uplatnění, při návratu k aktivnímu životu.
http://www.dilnytvorivosti.cz

Centrum pro podporu samostatnosti Osa  Edit
S pomocí dobrovolníků pomáháme dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít jejich život samostatněji, kvalitněji. Nabízíme služby individuální, skupinové a víkendové podpory.
http://www.samostatnost.cz/

Sdružení pěstounských rodin  Edit
Vyhledává pro sociálně osiřelé děti novou rodinu a pomáhá stávajícím pěstounským rodinám. Snaží se napomáhat vzniku a rozvoji pěstounských rodin, které si berou do své péče děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů.
http://www.pestouni.cz/

Českomoravská psychologická společnost  Edit
Dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů ČR. Podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů a dalších zájemců o obor. Pořádá vzdělávácí akce, vydává publikace.
http://cmps.ecn.cz

Jihočeská rozvojová o.p.s.  Edit
Jihočeská rozvojová o.p.s poskytuje obecně prospěšné služby formou realizace projektů, grantových programů (krajských i národních), bezplatného poradenství, organizace akcí určených široké veřejnosti a bezplatného informačního servisu .
http://www.jr-spolecnost.cz

Profem - Konzultační středisko pro ženské projekty o.p.s.  Edit
Poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. Podpora témat z oblasti ženských lidských práv (násilí na ženách, diskriminace na pracovním trhu, ženy a lékařská péče) formou publikací, seminářů, konferencí, akcí a public relations. Stránky se věnují třem tématům: násilí na ženách, žena a globalizace a žena na pracovním trhu. I. zpravodaj se podrobněji zaměřuje na otázku domácího násilí. Seznam odkazů na české a zahraniční webové stránky týkající se ženských lidských práv.
http://www.profem.cz

Centrum aktivního porodu  Edit
Občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2000 je ideovým pokračovatelem Centra aktivního porodu, které do roku 2000 existovalo v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. Jeho cílem je šířit a prosazovat do porodnické péče ČR myšlenku přirozeného, aktivního porodu. Aktuálním záměrem je vybudovat nový porodní dům.
http://www.rodina.cz/cap

Aletta, Institute for Women’s History  Edit
Centrum působící v Amsteradamu jako zdroj informací, knihovna a informační centrum pro všechnym kteří hledají knihy, periodika, data, adresy, archivní materiály - současné i historické, národní i mezinárodní - týkající se žen. Odpovídá také na odborné dotazy. Vydává tři periodika: časopis Lover - magazine for feminism, culture and science (v holandštině) IIAV News and IIAV International News (v angličtině). Spolupracuje se zahraničními partnery na výzkumných a vzdělávácích projektech.
http://www.aletta.nu/aletta/eng

Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov  Edit
Databáze neziskových organizací spolupracujících s dobrovolníky, databáze dobrovolníků, zprávy o dobrovolnictví v regionu Pelhřimov
http://www.fokusvysocina.cz/pages.aspx?p=41

Asociace pro právní otázky imigrace  Edit
Cílem sdružení je vyhledávat nedostatky právní úpravy otázek spojených s přistěhovalectvím a usilovat o jejich nápravu. K dosažení tohoto cíle ASIM využívá především metodu strategické litigace - tedy zastupování a další asistenci cizincům ve vytipovaných právních případech, jejichž výsledek by mohl vést k prosazení systémových změn.
http://www.asimos.cz

Naděje  Edit
Občanské sdružení Naděje je misijní a charitativní iniciativa založená v roce 1990. Ve svých programech pomáhá lidem na okraji společnosti (Integrační program), mentálně postiženým, starým lidem (Program pro třetí věk), dalšími programy jsou náhradní rodinná péče, misijní program, zdravotní program, potravinová pomoc a banka pro potřebné.
http://www.nadeje.cz/

Zachraňte Střížák!  Edit
Stránky občanské iniciativy, která má za cíl zabránit plánované výstavbě sjezdové dráhy v rámci gigantického multifunkčního sportoviště - tzv. Eden parku v Ústí nad Labem. Aktuality, petice (jaro 2004), mapy a plány, diskuse.
http://strizak.xf.cz/

Klub přátel Lukova  Edit
Základní organizace Hnutí Brontosaurus. Nevládní organizace zabývající se ekologickou výchovou a opravami hradu Lukova.
http://lukov.brontosaurus.cz

Český svaz ochránců přírody - ZO 33/03 ČSOP  Edit
Převažující činnost: program Formica - ochrana lesních mravenců, program podpory hnízdních možností ptactva - spolupráce s LČR , ochrana lesních porostů.
http://www.csop3303.cz

Centrum modelových ekologických projektů pro venkov, Hostětín  Edit
Program modelových ekologických projektů pro venkov Hostětín v Bílých Karpatech poskytuje informace o energii z biomasy a dalších obnovitelných zdrojích a o tom, jak energií neplýtvat. Na stránkách jsou rovněž informace o výtopně na dřevo v Hostětíně, moštárně a sušírně ovoce.
http://hostetin.veronica.cz

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko  Edit
Hlavním cílem společnosti je rozvíjení povědomí o ochraně přírody a životního prostředí prostřednictvím vzdělávacích programů. Pro děti a mládež připravuje přednášky o CHKO Křivoklátsko, exkurze a vícedenní ekologická terénní praktika.
http://www.is-krivoklat.cz

Občanské sdružení Zebín  Edit
Křesťanské sdružení, které se zabývá i péčí o přírodní památku - čedičový kopec Zebín u Jičína - a o kapli na jeho vrcholu.
http://www.zebin.ic.cz

Sdružení pro tábor  Edit
Občanské sdružení - člen Asociace turistických oddílů mládeže, pořádá tábory pro děti od 8 do 16 let.
http://www.sptlomnice.net/

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.  Edit
Věnuje se podpoře pěstounských rodin a péči o ohrožené děti. Dále poskytuje poradenství a služby pro neziskový sektor. Posláním je podporovat plný a harmonický rozvoj dítěte a rodiny jako základní jednotky společnosti, zejména té náhradní.
http://www.mikulasops.cz

Kultura do města  Edit
Občasnké sdružení, které si klade za cíl kulturně oživovat město Kutná Hora.
http://kulturadomesta.ecn.cz/

občanské sdružení M.O.S.T. (Charitable Society of Tolerance) Edit
Občanské sdružení M.O.S.T. organizuje od r. 2007 humanitární projekt „Kmotrovství na dálku“. Prostřednictvím českých dárců podporuje studia tibetských dětí, které utekly do indického exilu, staré Tibeťany a malé ladacké mnichy studující tradičním způsobem v klášterech.
http://www.protibet.org

Dobrovolnické centrum Ústavu sociální práce Jihočeské University  Edit
Dlouhodobé programy pro dobrovolníky: Canisterapie, Pět P, Dobrovolníci v nemocnici. Centrum zajišťuje kontakty s organizacemi v Jihočeském regionu, které spolupracují s dobrovolníky.
http://www.zsf.jcu.cz/struktura/utvary/usp/id_ustavu.html

Společnost pro elektroakustickou hudbu (SEAH)  Edit
SEAH sdružuje odborníky v oboru elektroakustické hudby. Podporuje vznik a propagaci elektroakustické hudební tvorby a působí jako pořadatel mezinárodní soutěže Musica Nova.
http://www.cibulka.com/SEAH/SEAH-c.htm

Dětská agentura Maya  Edit
Občanské sružení připravuje víkendové pobyty s různým zaměřením, rozličné typy soutěží, tábory letní, zimní či o jarních prázdninách a mnoho dalších akcí.
http://www.opava.cz/maya/