spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané odkazy v Kultuře

Dikat - P
Programový systém pro tvorbu, lokalizaci a vedení digitálních map nemovitých kulturních památek ČR a pro jejich automatizovaného propojení s negrafickými daty katastru nemovitostí a údajů o památkových objektech. Dikat - P je tvořen pro potřeby Státního ústavu památkové péče.
http://www.vugtk.cz/gis/dikat-p
Datum vložení: 11.12.2003 14:28       Datum poslední změny: 23.12.2017 9:02
Festival Pro Tibet Ostrava
Kulturní a osvětový festival pro podporu svobody Tibetu. Probíhá každý rok v březnu na mnoha místech v Ostravě. Obsahuje přednášky, cestopisy, besedy, výstavy, koncerty a další doprovodný program.
http://ProTibet.org
Datum vložení: 8.3.2005 15:17       Datum poslední změny: 18.2.2017 23:08
Společnost Vítězslavy Kaprálové
Společnost vznikla v Praze roku 1997. Její náplní je rozšiřovat povědomí o jedinečném díle Vítězslavy Kaprálové. Současně podporuje ženy věnující se hudbě vzdělávací a výzkumnou činností i prostřednictvím speciálních projektů.
http://www.kapralova.org
Datum vložení: 9.7.2003 15:48       Datum poslední změny: 18.2.2016 20:03
Kultura do města
Občasnké sdružení, které si klade za cíl kulturně oživovat město Kutná Hora.
http://kulturadomesta.ecn.cz/
Datum vložení: 15.12.2003 17:33       Datum poslední změny: 8.11.2014 12:55
Lounská farnost - Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Římskokatolická sakrální farnost sídlící v centru Loun v chrámu sv. Mikuláše, který je národní kulturní památkou. Jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka pochází z roku 1332. Hlavní náplní stránek je informovat o životě farnosti. Jejich nedílnou součástí jsou také informace o budově kostela.
http://www.farnostlouny.com
Datum vložení: 21.11.2004 23:06       Datum poslední změny: 26.2.2012 23:39
Starý židovský hřbitov
Židovský hřbitov z 15. století. Významná součást pražského Židovského města. Národní kulturní památka.
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czcemetery.htm
Datum vložení: 27.5.2003 8:43       Datum poslední změny: 17.5.2011 15:33
Autopohádky
Čeští animátoři v čele s legendárním Břetislavem Pojarem připravili filmovou podobu známých Autopohádek spisovatele Jiřího Marka.
http://www.autopohadky.cz/
Datum vložení: 4.3.2011 1:41       Datum poslední změny: 17.5.2011 11:44
Unie pro Roudnici nad Labem
Unie pro Roudnici nad Labem je sdružení podobně smýšlejících lidí, kteří mají společný cíl tj., rozvíjet společně Roudnici nad Labem. Unie pro Roudnici nad Labem má ve svých řadách celou řadu významných osobností a rodáků. Lékaři, učitelé, podnikatelé, ale i úspěšný fotbalový trenér jsou lidé, kteří tvoří tým s bohatými zkušenostmi - nechte je pracovat pro Vás a pro město. O svých plánech jsme kdykoliv ochotni diskutovat nejen se zastupiteli ostatních politických stran a uskupení, ale hlavně s Vámi.
http://www.unieproroudnici.cz
Datum vložení: 25.8.2010 13:40       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:50
Institut dokumentárního filmu (Institute of Documentary Film)
Nezisková organizace, zameřená na podporu nezávislého a autorského dokumentárního filmu. Soustředí se zejména na pořádání workshopů a seminářů, propagaci autorského filmu, organizování přehlídek, propojování profesionálů ze střední a východní Evropy.
http://www.DOKweb.net
Datum vložení: 6.10.2003 13:16       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:39
Architekti
Nezávislá komunikační platforma pro architekty, architektonické ateliery, zahradní architekty, fotografy architektury, modelářské dílny.
http://www.arch.cz
Datum vložení: 15.5.2001 14:30       Datum poslední změny: 12.2.2011 20:18
Antonie
Tanečnice, spolupracující s různými hudebníky, výtvarníky a fotografy. Její improvizace nacházejí inspiraci v rozličných prostorách a vztazích mezi hudbou, tancem, hlasem, tělem a objekty.
http://www.divadlo.cz/antonie
Datum vložení: 29.5.2004 13:38       Datum poslední změny: 28.5.2010 18:24
Divadlo Líšeň
Brněnské nezávislé divadlo, které vzniklo v roce 1998. Zaměřuje se na původní experimentální tvorbu - výtvarné a loutkové divadlo, improvizaci. V rámci projektu Divadlo zapomenutému publiku navštěvuje dětské domovy a další podobná zařízení.
http://www.divadlolisen.cz
Datum vložení: 29.5.2004 13:51       Datum poslední změny: 28.5.2010 18:24
Divadlo 29
Interdisciplinární kulturní scéna v Pardubicích. Prezentuje nejširší spektrum všech druhů soudobého uměleckého vyjádření.
http://www.divadlo29.cz/
Datum vložení: 15.5.2004 15:26       Datum poslední změny: 28.5.2010 18:23
Vrtule 1
Pražská kapela Vrtule 1 složená ze šesti hudebníků, hrající ve stylu »rhythm and funky«, která vznikla v roce 1997.
http://www.noise.cz/vrtule1
Datum vložení: 19.5.2004 23:10       Datum poslední změny: 28.5.2010 18:22
Český experimentální film
Přehled mladých experimentálních tvůrců - přehled tvorby, download (Martin Blažíček, Filip Čeněk, Martin Čihák, Jan Daňhel, Jakub Halousek, Martin Ježek,Emil Kubiš, Petr Marek, Ultra, Vít Pancíř,
Alice Ružičková, František Wirth)
http://filmmakers.node9.org/
Datum vložení: 2.5.2004 13:52       Datum poslední změny: 28.5.2010 18:21
Euroart
Mezinárodní setkání předních komorních souborů a sólistů se Stamicovým kvartetem. Pořadatelem je společnost Euroart. Koncerty probíhají v průběhu celého roku.
http://www.euroart.cz
Datum vložení: 21.5.2004 17:51       Datum poslední změny: 28.5.2010 18:03
Belarusian Review
Stránky věnované Bělorusku, provozované Belarusan-American Association,Inc. Na stránkách : aktuality a vše o Bělorusku.
http://www.belreview.cz
Datum vložení: 18.10.2004 16:27       Datum poslední změny: 18.5.2010 17:36
Freshfilmfest
Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival se zaměřením na studentskou a debutouvou tvorbu.
http://www.freshfilmfest.net
Datum vložení: 27.11.2005 12:09       Datum poslední změny: 18.5.2010 16:59
Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Regionální muzeum v Kopřivnici vzniklo v roce 1997, v současné době zahrnuje 4 expozice ve třech budovách: Technické muzeum TATRA - přehled výroby světoznámé automobilky od prvního automobilu Präsident až po Tatru 700, Expozice Emila a Dany Zátopkových - životní příběh slavného atletického páru, Muzeum Šustalova vila - stálá expozice věnována někdejší kopřivnické továrně na hliněné zboží a malíři a ilustrátoru Zdeněku Burianovi, a Muzeum Fojtství - nejstarší dochovaná budova ve městě, historie kočárové výroby v Kopřivnici, slavní rodáci Kopřivnice.
http://www.tatramuseum.cz
Datum vložení: 9.6.2007 12:02       Datum poslední změny: 18.5.2010 16:25
Open field, o.s. (otevřené pole)
Sdružení umělců zaměřených na tanec, hudbu, literaturu a vizuální umění střední Asie, Středního Východu a severní Afriky
http://www.openfield.cz
Datum vložení: 17.7.2007 23:52       Datum poslední změny: 18.5.2010 16:22
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT