spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané odkazy v Kormidle

Dikat - P
Programový systém pro tvorbu, lokalizaci a vedení digitálních map nemovitých kulturních památek ČR a pro jejich automatizovaného propojení s negrafickými daty katastru nemovitostí a údajů o památkových objektech. Dikat - P je tvořen pro potřeby Státního ústavu památkové péče.
http://www.vugtk.cz/gis/dikat-p
Datum vložení: 11.12.2003 14:28       Datum poslední změny: 23.12.2017 9:02
Nadace Mezinárodní potřeby
Křesťanská nadace, jejímž posláním je pomoc křesťanům v šíření Kristova evangelia. Většina prostředků pochází od církví a jednotlivých křesťanů z ČR a ze zahraničí. Hlavním projektem je "Zdravá mládež", dále organizuje také adopce na dálku. Člen mezinárodní misijní a charitativní sítě The Inter-National Needs Network (IN Network).
http://www.incz.info
Datum vložení: 3.1.2004 13:17       Datum poslední změny: 28.2.2017 9:06
Festival Pro Tibet Ostrava
Kulturní a osvětový festival pro podporu svobody Tibetu. Probíhá každý rok v březnu na mnoha místech v Ostravě. Obsahuje přednášky, cestopisy, besedy, výstavy, koncerty a další doprovodný program.
http://ProTibet.org
Datum vložení: 8.3.2005 15:17       Datum poslední změny: 18.2.2017 23:08
občanské sdružení M.O.S.T. (Charitable Society of Tolerance)
Občanské sdružení M.O.S.T. organizuje od r. 2007 humanitární projekt „Kmotrovství na dálku“. Prostřednictvím českých dárců podporuje studia tibetských dětí, které utekly do indického exilu, staré Tibeťany a malé ladacké mnichy studující tradičním způsobem v klášterech.
http://www.protibet.org
Datum vložení: 22.11.2009 19:37       Datum poslední změny: 14.2.2017 21:01
Společnost Vítězslavy Kaprálové
Společnost vznikla v Praze roku 1997. Její náplní je rozšiřovat povědomí o jedinečném díle Vítězslavy Kaprálové. Současně podporuje ženy věnující se hudbě vzdělávací a výzkumnou činností i prostřednictvím speciálních projektů.
http://www.kapralova.org
Datum vložení: 9.7.2003 15:48       Datum poslední změny: 18.2.2016 20:03
MZe: Lesní hospodářství
Oblast "Lesní hospodářství" na serveru Ministerstva zemědělství ČR.
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=77
Datum vložení: 27.9.2003 19:18       Datum poslední změny: 3.1.2015 21:32
Kultura do města
Občasnké sdružení, které si klade za cíl kulturně oživovat město Kutná Hora.
http://kulturadomesta.ecn.cz/
Datum vložení: 15.12.2003 17:33       Datum poslední změny: 8.11.2014 12:55
Gender centrum na FSS MU
Gender centrum vzniklo v roce 2000 na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem je sledovat gender problematiku a aktivity nejen v prostředí univerzity a poskytovat o nich informace veřejnosti. Funguje jako informarmační centrum a pořádá vzdělávací akce ke zvýšení obecné informovanosti v oblasti rovných práv žen a mužů a práv a postavení sexuálních minorit.
http://gendercentrum.unas.cz
Datum vložení: 25.6.2003 14:41       Datum poslední změny: 18.3.2014 14:17
ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy (ROSA - centre for battered and lonely women)
Azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti v azylovém domě s utajenou adresou, odborné sociální poradenství ženám obětem domácího násilí v poradenském centru a telefonická krizová linka pro oběti domácího násilí
http://www.rosa-os.cz
Datum vložení: 19.5.2003 22:02       Datum poslední změny: 18.3.2014 14:16
Bohemia Gas s.r.o.
Dodavatel zkapalněných plynů propanu, butanu a propan-butanu. Seznam čerpacích stanic LPG pro automobilisty.
http://www.bohemiagas.cz
Datum vložení: 8.1.2001 12:09       Datum poslední změny: 24.6.2013 19:13
Ekokompas
Environmentální mesíčník pro mládež a učitele. Plné texty článků.
http://ekokompas.host.sk
Datum vložení: 29.8.2001 14:05       Datum poslední změny: 15.3.2012 9:27
Portál životního prostředí
Informační systém o životním prostředí provozovaný Ministerstvem životního prostředí ČR.
http://portal.env.cz
Datum vložení: 17.12.2001 17:57       Datum poslední změny: 15.3.2012 9:23
Lounská farnost - Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Římskokatolická sakrální farnost sídlící v centru Loun v chrámu sv. Mikuláše, který je národní kulturní památkou. Jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka pochází z roku 1332. Hlavní náplní stránek je informovat o životě farnosti. Jejich nedílnou součástí jsou také informace o budově kostela.
http://www.farnostlouny.com
Datum vložení: 21.11.2004 23:06       Datum poslední změny: 26.2.2012 23:39
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Věnuje se podpoře pěstounských rodin a péči o ohrožené děti. Dále poskytuje poradenství a služby pro neziskový sektor. Posláním je podporovat plný a harmonický rozvoj dítěte a rodiny jako základní jednotky společnosti, zejména té náhradní.
http://www.mikulasops.cz
Datum vložení: 12.8.2011 14:41       Datum poslední změny: 26.2.2012 23:29
Infomuslim
Informace pro muslimy v ČR
http://www.infomuslim.euweb.cz
Datum vložení: 27.4.2006 18:05       Datum poslední změny: 3.12.2011 22:20
Sdružení pro tábor
Občanské sdružení - člen Asociace turistických oddílů mládeže, pořádá tábory pro děti od 8 do 16 let.
http://www.sptlomnice.net/
Datum vložení: 5.8.2003 22:28       Datum poslední změny: 3.10.2011 11:50
Liga lidských práv
Posláním Ligy lidských práv je rozšiřovat povědomí o lidských právech a aktivně pomáhat osobám zejména těm, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) – svá práva uplatňovat, bezplatná právní pomoc. V současnosti se zaměřuje na osm oblastí: 1. prevence domácího násilí (případy),2. ochrana dětských práv (případy), 3. prevence protiprávních sterilizací (případy), 4. ochrana práv osob s duševní nemocí a mentálním postižením, 5. zlepšení informovaného souhlasu pacientů, 6. dodržování lidských práv policií (případy), 7. svoboda sdružování, 8. lidská práva ve vzdělání.
http://www.llp.cz
Datum vložení: 19.9.2007 14:50       Datum poslední změny: 20.9.2011 10:57
ZŠ Pramínek Brno – Bystrc
Stránky obecné školy s programem Začít spolu. Informace o programu.
http://www.praminek.cz/vyuka.html
Datum vložení: 10.6.2003 19:52       Datum poslední změny: 12.9.2011 22:19
Starý židovský hřbitov
Židovský hřbitov z 15. století. Významná součást pražského Židovského města. Národní kulturní památka.
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czcemetery.htm
Datum vložení: 27.5.2003 8:43       Datum poslední změny: 17.5.2011 15:33
Autopohádky
Čeští animátoři v čele s legendárním Břetislavem Pojarem připravili filmovou podobu známých Autopohádek spisovatele Jiřího Marka.
http://www.autopohadky.cz/
Datum vložení: 4.3.2011 1:41       Datum poslední změny: 17.5.2011 11:44
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je škola zřízená Zlínským krajem, která je vytvořena sloučením několika škol. V současné době má asi 1000 žáků a 280 zaměstnanců. Svým žákům nabízí vedle povinné výuky mnoho zajímavých aktivit a zájemcům může poskytovat nové formy dalšího vzdělávání. Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje se svými absolventy i s budoucími zaměstnavateli žáků a přizpůsobuje výukové osnovy jejich potřebám.
http://www.hskm.cz
Datum vložení: 4.2.2011 17:32       Datum poslední změny: 17.5.2011 11:39
Unie pro Roudnici nad Labem
Unie pro Roudnici nad Labem je sdružení podobně smýšlejících lidí, kteří mají společný cíl tj., rozvíjet společně Roudnici nad Labem. Unie pro Roudnici nad Labem má ve svých řadách celou řadu významných osobností a rodáků. Lékaři, učitelé, podnikatelé, ale i úspěšný fotbalový trenér jsou lidé, kteří tvoří tým s bohatými zkušenostmi - nechte je pracovat pro Vás a pro město. O svých plánech jsme kdykoliv ochotni diskutovat nejen se zastupiteli ostatních politických stran a uskupení, ale hlavně s Vámi.
http://www.unieproroudnici.cz
Datum vložení: 25.8.2010 13:40       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:50
Bedýnky
ZDRAVÍČEK je Česká značka kvality a pravosti farmářských BIO produktů a je dodavatelem těch nejkvalitnějších čerstvých BIO potravin přímo z farmy do domu, škol a restaurací a je poradcem v oblasti zdravé výživy, zdravého pohybu, péče o tělo a péče o děti. Zdravíček propojuje chuť zdravě žít s realitou.
http://www.zdravicek.cz
Datum vložení: 9.8.2010 8:14       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:47
Místní skupina ČČK Neuhaus
Místní skupina ČČK Neuhaus, Český Červený kříž, Jindřichův Hradec, první pomoc
http://www.cckneuhaus.cz
Datum vložení: 4.1.2011 0:26       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:43
Mikrogranty pro barmské urprchlíky v Indii
Chceme pomoci malým iniciativám barmských uprchlíků v Indii zvládat nemalé potíže. Na těchto stránkách můžete adoptovat projekt dle svého výběru.
http://shop.burma-center.org/mikrogranty/barma/
Datum vložení: 25.8.2010 22:34       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:42
Občanské sdružení Zebín
Křesťanské sdružení, které se zabývá i péčí o přírodní památku - čedičový kopec Zebín u Jičína - a o kapli na jeho vrcholu.
http://www.zebin.ic.cz
Datum vložení: 2.3.2005 12:22       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:42
Portál veřejné správy ČR
Elektronická brána do úředního světa České republiky. Správcem je Ministerstvo informatiky. Smyslem portálu je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy. Adresář obsahuje kontakty na orgány státní správy a samosprávy. Sekce Zákony nabízí vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU. Sekce Životní situace Vám pomůže při řešení nejrůznějších konkrétních problémů. V sekci Podání je možné vybranou agendu přímo vyřídit s využitím elektronického formuláře - např. daňová přiznání, formuláře pro státní sociální podporu, podání Veřejnému ochránci práv, zápis do obchodního rejstříku aj. Na stránkách je také vstup do Katastru nemovitostí. Všechny služby Portálu jsou bezplatné.
http://portal.gov.cz/
Datum vložení: 12.1.2005 16:52       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:40
Institut dokumentárního filmu (Institute of Documentary Film)
Nezisková organizace, zameřená na podporu nezávislého a autorského dokumentárního filmu. Soustředí se zejména na pořádání workshopů a seminářů, propagaci autorského filmu, organizování přehlídek, propojování profesionálů ze střední a východní Evropy.
http://www.DOKweb.net
Datum vložení: 6.10.2003 13:16       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:39
Camphill České Kopisty
Stránky komunitního domova pro mentálně postižené. Camphill ČK je občanské sdružení, které:
a)podporuje rozvoj sociální terapie dospělých osob s mentálním postižením,
b)organizuje v tomto smyslu vzdělávací kursy a kulturní aktivity,
c)podporuje rozvoj zdravého životního stylu souvisejícího s pěstováním a využíváním bioproduktů,
d)vydává informace o camphillském hnutí, biodynamickém zemědělství, léčebné pedagogice a antroposofickém nazírání na svět a činnost člověka v něm,
e)spolupracuje s mezinárodním hnutím camphillu a dalšími příbuznými iniciativami, včetně recipročních stáží, školení a dobrovolných pracovních výměn.
http://www.camphill.cz/
Datum vložení: 23.5.2003 23:04       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:37
AWRES - Association for Water Research and Environmental Safety (Asociace pro výzkum vody a bezpečné životní prostředí)
Nevládní nezisková organizace zaměřená na problematiku životního prostředí
http://www.awres.cz
Datum vložení: 7.2.2011 20:45       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:36
Stavby ze slaměných balíků
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
http://www.stavbyzeslamy.cz
Datum vložení: 24.9.2010 19:54       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:35
Architekti
Nezávislá komunikační platforma pro architekty, architektonické ateliery, zahradní architekty, fotografy architektury, modelářské dílny.
http://www.arch.cz
Datum vložení: 15.5.2001 14:30       Datum poslední změny: 12.2.2011 20:18
Eshop - Biofarma Sasov
E-shop biofarmy Sasov - bio vepřové i bio hovězí maso z vlastního chovu a vlastních faremních jatek, stejně jako bio brambory, bio hranolky, biouherák i biolovečák z kanečků.
http://e-shop.biofarma.cz/
Datum vložení: 9.12.2010 0:21       Datum poslední změny: 9.12.2010 0:31
Biofarma Sasov
Biofarma Sasov - v e-shopu nabízí bio vepřové i bio hovězí maso z vlastního chovu a vlastních faremních jatek, stejně jako bio zeleninu. Jízdárna pro připravuje vyjížďky na koních po okolí Jihlavy, jezdecký výcvik i ustájení koní.
http://biofarma.cz
Datum vložení: 9.12.2010 0:16       Datum poslední změny: 9.12.2010 0:31
Geologické lokality
Vyhledávání v databázi zajímavých geologických lokalit České geologické služby.
http://lokality.geology.cz
Datum vložení: 17.11.2010 14:54       Datum poslední změny: 17.11.2010 14:54
Rebilance zásob podzemních vod
Projekt vedený Českou geologický službou, jeho cílem je přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky, a příprava metodického a organizačního základu pro systémové a pravidelné přehodnocování přírodních zdrojů podzemních vod na celém území ČR v budoucích letech.
http://www.geology.cz/rebilance
Datum vložení: 13.9.2010 15:43       Datum poslední změny: 13.9.2010 15:43
Tisková kancelář Scientologické církve
Co je to Scientologie? Kdo byl L. Ron Hubbard? Scientologická církev - její protidrogové a další aktivity. Nové i starší tiskové zprávy a mnoho dalších informací.
http://www.scientologie.cz/tisk
Datum vložení: 20.1.2004 21:50       Datum poslední změny: 27.8.2010 13:12
Dopravní podnik Mladá Boleslav s. r. o.
Stránky mladoboleslavského dopravního podniku. Přepravní podmínky, jízdní řády.
http://www.dpmlb.cz
Datum vložení: 8.2.2001 10:54       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:56
Moravský kras
Informace o Moravském krasu a vstupném do jeho jeskyní na stránkách Okresního úřadu Blansko.
http://www.blansko.cz/turistika/moravskykras.php
Datum vložení: 2.2.2001 8:52       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:55
Česká zoologická společnost
Česká zoologická společnost (ČZS) sdružuje členy, kteří studují z nejrůznějších hledisek živočichy a pracují v tomto oboru na vědecké úrovni. Vydává odborné publikace, provozuje knihovnu zoologických časopisů.
http://www.natur.cuni.cz/zoospol/
Datum vložení: 29.1.2001 16:01       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:52
Horolezecké noviny
Zpravodajství o horolezectví v rámci Sportovních novin (ČTK).
http://www.sportovninoviny.cz/dalsi/horolezectvi/
Datum vložení: 9.1.2001 14:19       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:51
Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko
Hlavním cílem společnosti je rozvíjení povědomí o ochraně přírody a životního prostředí prostřednictvím vzdělávacích programů. Pro děti a mládež připravuje přednášky o CHKO Křivoklátsko, exkurze a vícedenní ekologická terénní praktika.
http://www.is-krivoklat.cz
Datum vložení: 5.1.2001 14:27       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:50
Zprávy ze SEVEn
Zpravodaj vydává Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn), jeho hlavní náplní je tématika snižování energetické náročnosti.
http://www.svn.cz
Datum vložení: 5.1.2001 14:00       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:48
Centrum modelových ekologických projektů pro venkov, Hostětín
Program modelových ekologických projektů pro venkov Hostětín v Bílých Karpatech poskytuje informace o energii z biomasy a dalších obnovitelných zdrojích a o tom, jak energií neplýtvat. Na stránkách jsou rovněž informace o výtopně na dřevo v Hostětíně, moštárně a sušírně ovoce.
http://hostetin.veronica.cz
Datum vložení: 5.1.2001 13:34       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:48
Český svaz ochránců přírody - ZO 33/03 ČSOP
Převažující činnost: program Formica - ochrana lesních mravenců, program podpory hnízdních možností ptactva - spolupráce s LČR , ochrana lesních porostů.
http://www.csop3303.cz
Datum vložení: 7.12.2000 18:40       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:42
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu.
http://www.muzeum-sumperk.cz/zarizeni/lovecko-lesnicke-muzeum-v-usove/
Datum vložení: 7.12.2000 18:06       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:41
Ostravské muzeum
Stálé expozice Ostravského muzea zahrnují přírodovědné a hornické expozice.
http://www.ostrmuz.cz
Datum vložení: 7.12.2000 17:45       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:40
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Museum zaměřené na mimoevropské civilizace, s obsáhlým depositářem spírkových předmětů a jedinečnou knihovnou odborné literatury.
http://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum/
Datum vložení: 7.12.2000 16:36       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:39
Národní Park Šumava
Stránky Hnutí DUHA věnované problematice kůrovcové kalamity a jejího zvládání v Národním parku Šumava.
http://hnutiduha.cz/nase-prace/lesy/sumava/kurovec-na-sumave/
Datum vložení: 5.12.2000 19:29       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:37
Klub přátel Lukova
Základní organizace Hnutí Brontosaurus. Nevládní organizace zabývající se ekologickou výchovou a opravami hradu Lukova.
http://lukov.brontosaurus.cz
Datum vložení: 25.10.2000 14:22       Datum poslední změny: 3.8.2010 18:35
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT