spravující organizace: Attavena
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení zabývající se mezinárodními výměnami mládeže, kulturními výměnami a Evropskou dobrovolnou službou.
URL: http://slunceweb.cz
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
META Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je nevládní nezisková organizace působící v oblasti migrace a vzdělávání od roku 2006. Svou činnost soustředí na podporu mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR. Sdružení nabízí této skupině pomoc při rozhodování o jejich dalším životě v ČR nebo jinde, při volbě studia a povolání, při řešení problémů v oblasti vzdělávání spjatých s jejich specifickým sociálním a právním postavením
URL: http://www.meta-os.cz/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt TRIALOG: Rozšiřování EU a nevládní organizace zabývající se rozvojovou pomocí. TRIALOG si klade za cíl rozšiřovat povědomí o tématech vztahů mezi "severem a jihem" v kontextu procesu rozšiřování Evropské unie a podporuje vytváření společné sítě nevládních organizací ze zemí EU a kandidátských zemí.
URL: http://www.trialog.or.at
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální kniha o Public relations od Ivana Žáry. Naleznete zde i kapitoly věnované neziskovému sektoru.
URL: http://www.pppr.sk/virtualna_kniha.html
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na tři desítky publikací ve formátu pdf s tématy: Monitorovanie prístupového procesu do EÚ, Ženy v spoločnosti, Internet, Štipendijné programy, Podpora výučby anglického jazyka, Verejná správa, Právo a neziskové organizácie a další.
URL: http://www.osf.sk/Slovak/category.php?CategoryID=38
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovská stránka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
URL: http://www.svkos.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o provozu, přírůstcích, fondech knihovny v širokém záběru témat pro neziskové organizace. Knihovna obsahuje i fond audiovizuálních médií. Možnost on-line vyhledávání podle klíčových slov.
URL: http://www.mkc.cz/kat.shtml?restrict=category.......1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články pro řízení nejen NNO, chcete mit v organizaci dobry a motivovany kolektiv, nevite jak lidi donutit, aby efektivneji pracovali a podobna temata najdete právě na tomto webu.
URL: http://vzdelavani.ihned.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brněnský institut rozvoje občanské společnosti má za poslání rozvíjet komunikaci mezi občanskými společnostmi a komerční sférou. Pořádají mnoho školení a vzdělávacích akcí.
URL: http://www.trialog-brno.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním společnosti je vyvíjet a uplatňovat sociální, vzdělávací a motivační programy, které účinně podporují zaměstnatelnost a sociální začlenění znevýhodněných jednotlivců a skupin obyvatelstva.
URL: http://www.reintegra.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sedukon je NNO, která se zaměřuje na vzdělávání nezaměstnaných a jiných sociálně znevýhodněných skupin, problematiku rovnosti pohlaví v oblasti politické, sociální, zaměstnanecké, vzdělávací, atd. a výzkum a prevence násilí na ženách: domácí, psychologické, fyzické, sexuální.
URL: http://www.sedukon.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Junior Achievement je NO, která byla založena roku 1919 v USA. Jejím hlavním cílem je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání.
URL: http://www.jacr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut EuroSchola je občanské sdružení, které podporuje evropskou integraci, vzdělanost a rozvoj občanské společnosti.
URL: http://www.euroschola.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesně zájmová organizace pracovníků reklamy a Public Relations.
URL: http://www.mospra.cz/odkazy.skoly.php
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Toto občanské sdružení se zabývá výzkumem, výcvikem, vzděláváním, vydáváním účelových publikací, poradenstvím, supervizí a stážemi pro dobrovolníky a profesionály v pomáhajících profesích. Navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR i zahraničí.
URL: http://www.hest.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Počítačový klub pro tělesně postižené. Pronajímaní počítačové techniky, kopírovací služby, tisk, vypalování CD. Pořádání počítačových kurzů pro ZP.
URL: http://www.zelenyptak.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výměna informací a zkušeností mezi donátory, vzdělávání pracovníků organizací udělujících granty, vzdělávání podniků v oblasti sponzorství, aktivity na podporu rozvíjení filantropie.
URL: http://www.donorsforum.cz/index.php?lang=&kat=9&id=30
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předmět neziskové organizácie na Fakultě podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislavě.
URL: http://fpm.euba.sk/predmet/KPH/nezorg.htm
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, která poskytuje profesionálně vzdělávací a konzultačně poradenské služby a vydává publikace.
URL: http://www.pdcs.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora spolupráce mezi NNO prostřednictvím pravidelného setkávání, společného vzdělávání, plánování a realizací společných projektů.
URL: http://www.remedium.cz/index.php?page=centrum_NNO
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská nezávislá nezisková organizace zaměřená na otázky udržitelného rozvoje a podpory filantropie a neziskového sektoru.
URL: http://www.etp.sk/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, jejímiž cíli jsou rozvoj managementu, řízení lidských zdrojů ,rozvoj neziskových organizací a výzkum a publikační aktivity.
URL: http://www.ipr.sk
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace, která nabízí vzdělávání jazykové i odborné neziskovým organizacím i široké veřejnosti.
URL: http://www.evi.sk/index.php?menu=study
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a nabídka vzdělávacích aktivit NIA - Neziskové informační agentury, která je součástí Společenství Vita - uskupení organizací a projektů okolo občanského sdružení Vita v Ostravě.
URL: http://www.vitaova.cz/clanek.asp?ID=45
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka vzdělávání pro NNO - nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, atd.). Stránky vznikly v rámci projektu "Posílení kapacity vzdělávání nestátních neziskových organizací" realizovaného Otevřenou společností, o.p.s.
URL: http://www.studujte.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním centra je napomáhat studiu sociálních aspektů integrace menšinových skupin i praktické sociální práci s příslušníky etnických menšin.
URL: http://www.fss.muni.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Asociace občanských poraden je sdružovat občanské poradny do sítě a podporovat je v jejich práci tak, aby poskytovaly kvalitní služby. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích.
URL: http://www.1snsc.sk/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společné pracoviště Katedry veřejné ekonomie ESF MU v Brně a občanského sdružení Trialog zabývající se výzkumem ekonomiky neziskových organizací a iniciováním odborné i veřejné diskuse o společenském a hospodářském významu občanské společnosti.
URL: http://www.e-cvns.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akreditovaná vzdělávací instituce. Vzdělávání profesionálů v sociálních službách.
URL: http://www.fokustvs-vzdelavani.cz
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení zabývající se mezinárodními výměnami mládeže, kulturními výměnami a Evropskou dobrovolnou službou.
URL: http://slunceweb.cz
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
META Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je nevládní nezisková organizace působící v oblasti migrace a vzdělávání od roku 2006. Svou činnost soustředí na podporu mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR. Sdružení nabízí této skupině pomoc při rozhodování o jejich dalším životě v ČR nebo jinde, při volbě studia a povolání, při řešení problémů v oblasti vzdělávání spjatých s jejich specifickým sociálním a právním postavením
URL: http://www.meta-os.cz/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt TRIALOG: Rozšiřování EU a nevládní organizace zabývající se rozvojovou pomocí. TRIALOG si klade za cíl rozšiřovat povědomí o tématech vztahů mezi "severem a jihem" v kontextu procesu rozšiřování Evropské unie a podporuje vytváření společné sítě nevládních organizací ze zemí EU a kandidátských zemí.
URL: http://www.trialog.or.at
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální kniha o Public relations od Ivana Žáry. Naleznete zde i kapitoly věnované neziskovému sektoru.
URL: http://www.pppr.sk/virtualna_kniha.html
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na tři desítky publikací ve formátu pdf s tématy: Monitorovanie prístupového procesu do EÚ, Ženy v spoločnosti, Internet, Štipendijné programy, Podpora výučby anglického jazyka, Verejná správa, Právo a neziskové organizácie a další.
URL: http://www.osf.sk/Slovak/category.php?CategoryID=38
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovská stránka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
URL: http://www.svkos.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o provozu, přírůstcích, fondech knihovny v širokém záběru témat pro neziskové organizace. Knihovna obsahuje i fond audiovizuálních médií. Možnost on-line vyhledávání podle klíčových slov.
URL: http://www.mkc.cz/kat.shtml?restrict=category.......1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články pro řízení nejen NNO, chcete mit v organizaci dobry a motivovany kolektiv, nevite jak lidi donutit, aby efektivneji pracovali a podobna temata najdete právě na tomto webu.
URL: http://vzdelavani.ihned.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brněnský institut rozvoje občanské společnosti má za poslání rozvíjet komunikaci mezi občanskými společnostmi a komerční sférou. Pořádají mnoho školení a vzdělávacích akcí.
URL: http://www.trialog-brno.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním společnosti je vyvíjet a uplatňovat sociální, vzdělávací a motivační programy, které účinně podporují zaměstnatelnost a sociální začlenění znevýhodněných jednotlivců a skupin obyvatelstva.
URL: http://www.reintegra.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sedukon je NNO, která se zaměřuje na vzdělávání nezaměstnaných a jiných sociálně znevýhodněných skupin, problematiku rovnosti pohlaví v oblasti politické, sociální, zaměstnanecké, vzdělávací, atd. a výzkum a prevence násilí na ženách: domácí, psychologické, fyzické, sexuální.
URL: http://www.sedukon.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Junior Achievement je NO, která byla založena roku 1919 v USA. Jejím hlavním cílem je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání.
URL: http://www.jacr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut EuroSchola je občanské sdružení, které podporuje evropskou integraci, vzdělanost a rozvoj občanské společnosti.
URL: http://www.euroschola.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesně zájmová organizace pracovníků reklamy a Public Relations.
URL: http://www.mospra.cz/odkazy.skoly.php
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Toto občanské sdružení se zabývá výzkumem, výcvikem, vzděláváním, vydáváním účelových publikací, poradenstvím, supervizí a stážemi pro dobrovolníky a profesionály v pomáhajících profesích. Navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR i zahraničí.
URL: http://www.hest.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Počítačový klub pro tělesně postižené. Pronajímaní počítačové techniky, kopírovací služby, tisk, vypalování CD. Pořádání počítačových kurzů pro ZP.
URL: http://www.zelenyptak.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výměna informací a zkušeností mezi donátory, vzdělávání pracovníků organizací udělujících granty, vzdělávání podniků v oblasti sponzorství, aktivity na podporu rozvíjení filantropie.
URL: http://www.donorsforum.cz/index.php?lang=&kat=9&id=30
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předmět neziskové organizácie na Fakultě podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislavě.
URL: http://fpm.euba.sk/predmet/KPH/nezorg.htm
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, která poskytuje profesionálně vzdělávací a konzultačně poradenské služby a vydává publikace.
URL: http://www.pdcs.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora spolupráce mezi NNO prostřednictvím pravidelného setkávání, společného vzdělávání, plánování a realizací společných projektů.
URL: http://www.remedium.cz/index.php?page=centrum_NNO
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská nezávislá nezisková organizace zaměřená na otázky udržitelného rozvoje a podpory filantropie a neziskového sektoru.
URL: http://www.etp.sk/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, jejímiž cíli jsou rozvoj managementu, řízení lidských zdrojů ,rozvoj neziskových organizací a výzkum a publikační aktivity.
URL: http://www.ipr.sk
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace, která nabízí vzdělávání jazykové i odborné neziskovým organizacím i široké veřejnosti.
URL: http://www.evi.sk/index.php?menu=study
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a nabídka vzdělávacích aktivit NIA - Neziskové informační agentury, která je součástí Společenství Vita - uskupení organizací a projektů okolo občanského sdružení Vita v Ostravě.
URL: http://www.vitaova.cz/clanek.asp?ID=45
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka vzdělávání pro NNO - nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, atd.). Stránky vznikly v rámci projektu "Posílení kapacity vzdělávání nestátních neziskových organizací" realizovaného Otevřenou společností, o.p.s.
URL: http://www.studujte.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním centra je napomáhat studiu sociálních aspektů integrace menšinových skupin i praktické sociální práci s příslušníky etnických menšin.
URL: http://www.fss.muni.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Asociace občanských poraden je sdružovat občanské poradny do sítě a podporovat je v jejich práci tak, aby poskytovaly kvalitní služby. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích.
URL: http://www.1snsc.sk/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společné pracoviště Katedry veřejné ekonomie ESF MU v Brně a občanského sdružení Trialog zabývající se výzkumem ekonomiky neziskových organizací a iniciováním odborné i veřejné diskuse o společenském a hospodářském významu občanské společnosti.
URL: http://www.e-cvns.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akreditovaná vzdělávací instituce. Vzdělávání profesionálů v sociálních službách.
URL: http://www.fokustvs-vzdelavani.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Attavena
www.attavena.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -