spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané odkazy v Kultuře

Festival Pro Tibet Ostrava
Kulturní a osvětový festival pro podporu svobody Tibetu. Probíhá každý rok v březnu v Ostravě a dalších městech ČR . Obsahuje přednášky, cestopisy, besedy, výstavy, koncerty a další doprovodný program.
http://ProTibet.cz
Datum vlo?en?: 8.3.2005 15:17       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:09
Kultura do města
Spolek, které si klade za cíl kulturně oživovat město Kutná Hora.
http://kulturadomesta.ecn.cz/
Datum vlo?en?: 15.12.2003 17:33       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:06
Dikat - P
Programový systém pro tvorbu, lokalizaci a vedení digitálních map nemovitých kulturních památek ČR a pro jejich automatizovaného propojení s negrafickými daty katastru nemovitostí a údajů o památkových objektech. Dikat - P byl tvořen pro potřeby Státního ústavu památkové péče.
http://www.vugtk.cz/gis/dikat-p
Datum vlo?en?: 11.12.2003 14:28       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:06
The Kapralova Society
Společnost vznikla v Torontu roku 1998. Cilem společnosti je propagovat dílo Vítězslavy Kaprálové a upozorňovat na tvorbu skladatelek přítomnosti i minulosti. Za tímto účelem společnost vydává odborné periodikum a webové stranky, podporuje vydáváni dosud nevydaných partitur a nahrávek skladeb Vítězslavy Kaprálové a dává též podnět k provedení světových premier jejích děl.
http://www.kapralova.org
Datum vlo?en?: 9.7.2003 15:48       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:03
Divadlo pod Palmovkou
Web pražské divadelní scény.
http://www.divadlopodpalmovkou.cz
Datum vlo?en?: 6.11.2014 17:49       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:50
Iné Kafe
Informace o populární slovenské kapele Iné Kafe respektive Inekafe. Kompletní diskografie, videoklipy se známými písněmi a informace o koncertech.
http://ine-kafe.cz
Datum vlo?en?: 1.12.2011 15:09       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:16
stránky občanského sdružení VŠEMI VJEMY
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
http://www.vsemivjemy.cz/
Datum vlo?en?: 4.8.2011 23:36       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:53
Lounská farnost - Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Římskokatolická sakrální farnost sídlící v centru Loun v chrámu sv. Mikuláše, který je národní kulturní památkou. Jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka pochází z roku 1332. Hlavní náplní stránek je informovat o životě farnosti. Jejich nedílnou součástí jsou také informace o budově kostela.
http://www.farnostlouny.com
Datum vlo?en?: 21.11.2004 23:06       Datum posledn? zm?ny: 26.2.2012 23:39
Starý židovský hřbitov
Židovský hřbitov z 15. století. Významná součást pražského Židovského města. Národní kulturní památka.
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czcemetery.htm
Datum vlo?en?: 27.5.2003 8:43       Datum posledn? zm?ny: 17.5.2011 15:33
Autopohádky
Čeští animátoři v čele s legendárním Břetislavem Pojarem připravili filmovou podobu známých Autopohádek spisovatele Jiřího Marka.
http://www.autopohadky.cz/
Datum vlo?en?: 4.3.2011 1:41       Datum posledn? zm?ny: 17.5.2011 11:44
Unie pro Roudnici nad Labem
Unie pro Roudnici nad Labem je sdružení podobně smýšlejících lidí, kteří mají společný cíl tj., rozvíjet společně Roudnici nad Labem. Unie pro Roudnici nad Labem má ve svých řadách celou řadu významných osobností a rodáků. Lékaři, učitelé, podnikatelé, ale i úspěšný fotbalový trenér jsou lidé, kteří tvoří tým s bohatými zkušenostmi - nechte je pracovat pro Vás a pro město. O svých plánech jsme kdykoliv ochotni diskutovat nejen se zastupiteli ostatních politických stran a uskupení, ale hlavně s Vámi.
http://www.unieproroudnici.cz
Datum vlo?en?: 25.8.2010 13:40       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:50
Institut dokumentárního filmu (Institute of Documentary Film)
Nezisková organizace, zameřená na podporu nezávislého a autorského dokumentárního filmu. Soustředí se zejména na pořádání workshopů a seminářů, propagaci autorského filmu, organizování přehlídek, propojování profesionálů ze střední a východní Evropy.
http://www.DOKweb.net
Datum vlo?en?: 6.10.2003 13:16       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:39
Architekti
Nezávislá komunikační platforma pro architekty, architektonické ateliery, zahradní architekty, fotografy architektury, modelářské dílny.
http://www.arch.cz
Datum vlo?en?: 15.5.2001 14:30       Datum posledn? zm?ny: 12.2.2011 20:18
Antonie
Tanečnice, spolupracující s různými hudebníky, výtvarníky a fotografy. Její improvizace nacházejí inspiraci v rozličných prostorách a vztazích mezi hudbou, tancem, hlasem, tělem a objekty.
http://www.divadlo.cz/antonie
Datum vlo?en?: 29.5.2004 13:38       Datum posledn? zm?ny: 28.5.2010 18:24
Divadlo Líšeň
Brněnské nezávislé divadlo, které vzniklo v roce 1998. Zaměřuje se na původní experimentální tvorbu - výtvarné a loutkové divadlo, improvizaci. V rámci projektu Divadlo zapomenutému publiku navštěvuje dětské domovy a další podobná zařízení.
http://www.divadlolisen.cz
Datum vlo?en?: 29.5.2004 13:51       Datum posledn? zm?ny: 28.5.2010 18:24
Divadlo 29
Interdisciplinární kulturní scéna v Pardubicích. Prezentuje nejširší spektrum všech druhů soudobého uměleckého vyjádření.
http://www.divadlo29.cz/
Datum vlo?en?: 15.5.2004 15:26       Datum posledn? zm?ny: 28.5.2010 18:23
Vrtule 1
Pražská kapela Vrtule 1 složená ze šesti hudebníků, hrající ve stylu »rhythm and funky«, která vznikla v roce 1997.
http://www.noise.cz/vrtule1
Datum vlo?en?: 19.5.2004 23:10       Datum posledn? zm?ny: 28.5.2010 18:22
Český experimentální film
Přehled mladých experimentálních tvůrců - přehled tvorby, download (Martin Blažíček, Filip Čeněk, Martin Čihák, Jan Daňhel, Jakub Halousek, Martin Ježek,Emil Kubiš, Petr Marek, Ultra, Vít Pancíř,
Alice Ružičková, František Wirth)
http://filmmakers.node9.org/
Datum vlo?en?: 2.5.2004 13:52       Datum posledn? zm?ny: 28.5.2010 18:21
Euroart
Mezinárodní setkání předních komorních souborů a sólistů se Stamicovým kvartetem. Pořadatelem je společnost Euroart. Koncerty probíhají v průběhu celého roku.
http://www.euroart.cz
Datum vlo?en?: 21.5.2004 17:51       Datum posledn? zm?ny: 28.5.2010 18:03
Belarusian Review
Stránky věnované Bělorusku, provozované Belarusan-American Association,Inc. Na stránkách : aktuality a vše o Bělorusku.
http://www.belreview.cz
Datum vlo?en?: 18.10.2004 16:27       Datum posledn? zm?ny: 18.5.2010 17:36
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT