spravující organizace: Podané ruce
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozsáhlá studie Tomáše Houšky o efektivitě protidrogových primárních programů u nás z první poloviny roku 2003. Obsahuje data o současné "drogové" situaci na našich školách, statistiky, které prozradí, co s čím souvisí a které preventivní aktivity jsou jak úspěšné.
URL: http://www.abcde.cz/studie/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o legálních a ilegálních drogách. Oficiální web Národního monitorovacího střediska (NMS), jehož cílem je monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek v ČR, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. NMS je součástí rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR.
URL: http://www.drogy-info.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anotace probíhajících studií a plná znění dokončených studií o drogách a drogových závislostech Národního monitorovacího střediska (NMS).
URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/13/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Statistika o metadonové léčbě ve Švýcarsku.
URL: http://www.nasuko.ch/nms/db
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přiměřenost léčby zneužívání návykových látek v Evropě. Projekt regionání kanceláře WHO v Kodani, financovaný Evropskou komisí a švýcarským Ministesrtvem zdravotnictví, se zabývá evaluací poskytované léčby.
URL: http://http://www.who.dk/alcoholdrugs/Publications/20...
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problematice návykových látek zaměřená část serveru švýcarského ministerstva zdravotnictví, zahrnující mimo jiné informace o heroinové preskripci, epidemiologické informace atd.
URL: http://http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/themen/su...
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web švýcarského ministerstva zdravotnictví, věnovaný léčbě za podpory podávání farmaceutického heroinu těžce závislým.
URL: http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/themen/sucht/dro...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Abstrakta studie, srovnávající dopad prevence a represe na užívání kokainu; modeluje a vzájemně srovnává jejich finanční nákladnost při hypotetickém dosažení stejných výsledků. Garant studie - RAND - je pravděpodobně nejvýznamnější nestátní vědeckou a analytickou institucí v USA.
URL: http://www.rand.org/publications/MR/MR331/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsáhlá stránka plná definic jednotlivých typů prevence, souhrnu některých amerických studií na toto téma a užitečných odkazů.
URL: http://www.umsl.edu/~rkeel/180/prevent.html
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozsáhlá studie Tomáše Houšky o efektivitě protidrogových primárních programů u nás z první poloviny roku 2003. Obsahuje data o současné "drogové" situaci na našich školách, statistiky, které prozradí, co s čím souvisí a které preventivní aktivity jsou jak úspěšné.
URL: http://www.abcde.cz/studie/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o legálních a ilegálních drogách. Oficiální web Národního monitorovacího střediska (NMS), jehož cílem je monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek v ČR, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. NMS je součástí rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR.
URL: http://www.drogy-info.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anotace probíhajících studií a plná znění dokončených studií o drogách a drogových závislostech Národního monitorovacího střediska (NMS).
URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/13/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Statistika o metadonové léčbě ve Švýcarsku.
URL: http://www.nasuko.ch/nms/db
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přiměřenost léčby zneužívání návykových látek v Evropě. Projekt regionání kanceláře WHO v Kodani, financovaný Evropskou komisí a švýcarským Ministesrtvem zdravotnictví, se zabývá evaluací poskytované léčby.
URL: http://http://www.who.dk/alcoholdrugs/Publications/20...
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problematice návykových látek zaměřená část serveru švýcarského ministerstva zdravotnictví, zahrnující mimo jiné informace o heroinové preskripci, epidemiologické informace atd.
URL: http://http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/themen/su...
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web švýcarského ministerstva zdravotnictví, věnovaný léčbě za podpory podávání farmaceutického heroinu těžce závislým.
URL: http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/themen/sucht/dro...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Abstrakta studie, srovnávající dopad prevence a represe na užívání kokainu; modeluje a vzájemně srovnává jejich finanční nákladnost při hypotetickém dosažení stejných výsledků. Garant studie - RAND - je pravděpodobně nejvýznamnější nestátní vědeckou a analytickou institucí v USA.
URL: http://www.rand.org/publications/MR/MR331/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsáhlá stránka plná definic jednotlivých typů prevence, souhrnu některých amerických studií na toto téma a užitečných odkazů.
URL: http://www.umsl.edu/~rkeel/180/prevent.html
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Podané ruce
www.podaneruce.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -