spravující organizace: Podané ruce
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze periodika věnovaného drogové problematice a tématům s ní úzce souvisejícím. ZAOSTŘENO NA DROGY je periodikum určené odborné veřejnosti a všem zájemcům o informace o drogové problematice.
URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/15/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze odborného časopisu zaměřeného na prevenci, léčbu a výzkum drogových závislostí.
URL: http://www.adiktologie.cz
Addiction (Závislost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze prestižního vědeckého časopisu. Přístup k plným verzím u vybraných čísel, 14 dní volný promo přístup u všech.
URL: http://www.addictionjournal.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická verze časopisu American Journal of Drug and Alcohol Abuse.
URL: http://www.dekker.com/servlet/product/productid/ADA
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové poradenství, kontakty, informace, zkušenosti exusera.
URL: http://www.abraka.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové noviny zabývající se drogovou problematikou, aktualizovaný seznam kontaktů na odborná zařízení, aktuální seznam vzdělávání v drogové oblasti, odborné texty a studie aj.
URL: http://www.sananim.cz/dis
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Podané ruce
www.podaneruce.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -