spravující organizace: InternetPoradna
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby
URL: http://www.haima.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení zájemců o chirurgickou léčbu obezity a pacientů, kteří podstoupili operaci bandáž žaludku. Informace o bariatrii, hubnutí.
URL: http://www.bandingklub.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SPCCH v ČR, o.s., je samostatným nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, sdružujícím 55.000 členů postižených civilizačními chorobami, především osob dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů.
URL: http://www.spcch.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sanatorium vzniklo v roce 1986 jako součást tehdejšího OUNZ Prahy 4, od roku 1990 je samostatným zdravotnickým zařízením. Má 3 oddělení: odd. pro terapii psychotických poruch a těžších hraničních stavů, odd. pro terapii lidí závislých na alkoholu, lécích či hracích automatech, odd. pro terapii neurotických, úzkostných a depresivních poruch či psychosomatických obtíží.
URL: http://www.ondrejov.cz
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby
URL: http://www.haima.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení zájemců o chirurgickou léčbu obezity a pacientů, kteří podstoupili operaci bandáž žaludku. Informace o bariatrii, hubnutí.
URL: http://www.bandingklub.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SPCCH v ČR, o.s., je samostatným nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, sdružujícím 55.000 členů postižených civilizačními chorobami, především osob dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů.
URL: http://www.spcch.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sanatorium vzniklo v roce 1986 jako součást tehdejšího OUNZ Prahy 4, od roku 1990 je samostatným zdravotnickým zařízením. Má 3 oddělení: odd. pro terapii psychotických poruch a těžších hraničních stavů, odd. pro terapii lidí závislých na alkoholu, lécích či hracích automatech, odd. pro terapii neurotických, úzkostných a depresivních poruch či psychosomatických obtíží.
URL: http://www.ondrejov.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
InternetPoradna - informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké, laickou i odbornou veřejnost. Cílem projektu je poskytovat bezplatné poradenství v oblastech: zrakové, sluchové, tělesné a mentální postižení, drogy a závislosti, neziskový sektor a psychologické poradenství. Od června je v provozu také E-linka důvěry, internetová varianta linky důvěry. V současné době je do projektu zapojeno více než 130 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní. Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -