spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Forced Migration Online (Nucená migrace online)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový portál o nucené migraci a různých typech přesídlení na celém světě. Několik rozdělovníků, adresář kontaktů, katalog tématických a regionálních odkazů. Přístup do digitální knihovny. Portál realizuje oxfordské Centrum pro uprchlická studia.
URL: http://www.forcedmigration.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vše o migraci v ČR a dalších zemích střední a východní Evropy: články, projekty organizací, legislativní dokumenty, studie, novinky, kalendář akcí, odkazy na odbornou literaturu. Stránky spravuje Multikulturní centrum Praha.
URL: http://www.migraceonline.cz
Migration Information Source (Migrační informační zdroj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Migration Information Source přináší čerstvé myšlenky, autoritativní data od mnoha organizací a vlád celého světa a globální analýzy mezinárodních migračních a uprchlických procesů. Stranky jsou projektem Migration Policy Institute.
URL: http://www.migrationinformation.org
The Immigration Portal (Imigrační portál)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web odkazuje na více než 25000 stránek s informacemi o imigračních zákonech. Je primárně určen pro odborníky zabývající se imigračními zákony. ILW.COM dále publikuje periodikum Imigration Daily, denník zabývající se imigračními zákony.
URL: http://www.ilw.com/
Biuletyn migracyjny (Migrační buletyn)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Polský informační buletyn o migraci, který vydává Centrum pro studium migrace při Varšavské univerzitě a Centrum mezinárodních vztahů.
URL: http://www.migration-news.uw.edu.pl/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.
URL: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
Storie migranti - una storia delle migrazioni attraverso i racconti dei migranti (Migrační příběhy - dějiny migrací prostřednictvím vyprávění migrantů)
Jazyk: AJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka v italštině, angličtině a francouzštině, kde jsou k nalezení životní příběhy a vyprávění migrantů v Itálii. Redakce tyto příběhy pouze sbírá a šíří.
URL: http://193.204.255.27/~migranti/
Antropoweb (Antropoweb)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
AntropoWeb (AW) je českým společenskovědním portálem, provozovaným je při Katedře antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
URL: http://antropologie.zcu.cz/
Migrations and Identities (Migrace a identity)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nový odborný časopis univerzity v Liverpoolu zaměřující se na proměny v chápání sebe i druhých, které způsobuje lidská migrace. Vychází dvakrát ročně.
URL: http://migrationsandidentities.lupjournals.org/defaul...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborný měsíční časopis, ve kterém se čtenáři mohou seznámit s nejnovějšími výzkumy zaměřenými na migraci a integraci cizinců ve světě. Texty vybírá a edituje Centrum pro výzkum migrace na Univerzitě v Sussexu.
URL: http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/1369183X.html
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách Migration News je možné nalézt nejdůležitější události na poli migrace a integrace za poslední čtvrt století. Stránky jsou tematicky rozděleny na Severní Ameriku, Evropu, Asii a další.
URL: http://migration.ucdavis.edu/mn/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce

Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

Od svého založení v roce 1999 neustále rozšiřujeme svou nabídku vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou veřejnost připravujeme dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

www.migraceonline.cz

www.mkc.cz

Kontaktní adresa: Multikulturní centrum Praha, Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1
Účetní adresa: Prokopova 9, 130 00 Praha 3

Telefon/fax: (+420) 296 325 345
E-mail: infocentrum@mkc.cz

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -