spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katalog Států světa od MZV ČR, který uvádí informace především cestovatelského ražení.
URL: http://www.czechembassy.org/wwwo/mzv/default.asp?ido=...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na základě kompetenčního zákona je MZV ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy MZV ve spolupráci s Ministerstvem vnitra rovněž koordinuje poskytování humanitární pomoci ČR do zahraničí.
URL: http://www.mzv.cz/pomoc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozvojové středisko zřízené v roce 2001 je podpůrným odborným pracovištěm Ministerstva zahraničních věcí ČR v oblasti koordinace zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Rozvojové středisko s MZV aktivně spolupracuje na tvorbě strategií a rozvojových programů a participuje na budování institucionálního rámce vládního programu zahraniční spolupráce. Na stránce informce rozděleny pro neziskový sektor, firmy, studenty.
URL: http://www.rozvojovestredisko.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -