spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Síť více než 280 britských nevládních organizací pracujících na poli mezinárodního rozvoje a rozvojové výchovy
URL: http://www.bond.org.uk
Bratungstelle fur private Trager in der Entwicklunszusammenarbeit (Poradenská služba pro soukromé subjekty v rozvojové splupráci)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Německá poradenská služba pro subjekty participující na německé rozvojové spolupráci.
URL: http://www.paritaet.org/bengo/
Development (EU a její rozvojová politika)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecná stránka EU věnovaná rozvojové spolupráci
URL: http://www.europa.eu.int/comm/development/index_en.ht...
Directory of Development Organisations (Adresář rozvojových organizací)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují adresář rozvojových organizací zabývajících se rozvojovou prací. Obsashuje téměř 30.000 kontaktů na organizace (mezinárodní organizace, vládní instituce, soukromý sektor, rozvojové agentury, univerzity, vzdělávací a výzkumné instituce, NNO, nadace, banky, rozvojové konzultační firmy). Kontakty zvlášť na každou zemi - v PDF souboru.
URL: http://www.devdir.org
European Centre for Development Policy Management (Evropské centrum pro rozvojové vedení)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum funguje od roku 1986 v Maastrichtu v Holansku při EU
URL: http://www.ecdpm.org
Humanitarian Aid Office (Kancelář pro humanitární pomoc)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mandátem ECHO je poskytovat humaitární pomoc obětem přírodních katastrof nebo ozbrojených konfliktů vně Evropské unie. Záměrem je směřovat pomoc přímo k těm, již se nacházejí v tísni, nehledíce na rasu, vyznání nebo politické pesvědčení.
URL: http://www.europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum Rady Evropy založené v r. 1989 podporuje spolupráci a solidaritu mezi severem a jihem a snaží se o zlepšování vzdělanosti a informovanosti o vzájemné závislosti obyvatel světa.
URL: http://www.coe.int/t/e/north-south_centre/
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace rpo ekonomickou splupráci a rozvoj - OECD)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky OECD věnované rozvojové problematice
URL: http://www.oecd.org/topic/0,2626,en_2649_201185_1_1_1...
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oxfam international je konfederace 12 organizací pracujících společně ve více než sto zemích na trvalém řešení chudoby, utrpení a nespravedlnosti
URL: http://www.oxfam.org
Prague Watchdog (Prague Watchdog)
Jazyk: ČJ, AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Čečensko. Zpravodajství, analýzy a další podrobné informace o konfliktu v Čečensku (od roku 1999) a souvisejícím dění na Kavkaze a v Rusku. Důraz na lidská práva, místní politickou situaci, média a humanitární pomoc.
URL: http://www.watchdog.cz/cesky
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled projektů zahraniční rozvojové pomoci v gesci Monistertva životního prostředí
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Regional Bureau for Europe and The Commonwealth of Independent States (RBEC) (Regionální kancelář Rozvojového programu OSN pro Evropu a SNS)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky regionální kanceláře Rozvojového programu OSN pro Evropu a státy SNS
URL: http://www.undp.org/rbec/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Reliefweb je projektem Kanceláře OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Poskytuje široké spektrum informaci z oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
URL: http://www.reliefweb.int
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecně prospěšná společnost Řádu Svatého Jana Jeruzalemského, známějšího jako Řád maltézských rytířů. Působí ve více než 100 zemích světa, což je slušná základna pro mezinárodní pomoc.
URL: http://www.maltezskapomoc.cz
Search for details of EU external aid projects (vyhledávání detailů o projektech externí pomoci EU)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nástroj na vyhledávání všech dostupných grantů v gesci EuropeAidu
URL: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská oficiální rozvojová pomoc v gesci Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky.
URL: http://www.slovakaid.mfa.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem naší aktivity je poskytnutí trvalé podpory a pomoci ohroženým barmským skupinám v Indii, zejména uprchlíkům, prodemokratickým aktivistům a obětem hladomoru v čjinském regionu.
URL: http://shop.burma-center.org
U.S. Agency for International Development (Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj)
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spojené státy dlouhodobě podporují rozvojové programy ve světě, pomáhají obětem přírodních katastrof a podílejí se na zlepšování života v demokratických zemích
URL: http://www.usaid.gov
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Kancelář OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Kanceláře OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA)
URL: http://www.reliefweb.int/ocha_ol/onlinehp.html
United Nations - Economic and Social Development (Spojené národy - Ekonomický a sociální rozvoj)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky OSN věnované problematice sociálního a ekonomického rozvoje ve světě
URL: http://www.un.org/esa/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -