spravující organizace: Společnost pro Studia člověka
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Veřejná sbírka, kterou pořádá občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé od roku 2002. Sbírka se koná na podporu činnosti LORM, které organizuje dlouhodobé projekty - např. poskytování terénních služeb hluchoslepým klientům, výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu či sebeobsluhy, tlumočení, průvodcovské a předčitatelské služby, edukačně-rehabilitační pobyty, vydávání bulletinu Doteky; a nové projekty - např. osobní asistence, rozvoj taktilního znakového jazyka, podporované zaměstnávání a pracovní rehabilitace hluchoslepých nebo např. zimní pobyt na běžkách pro hluchoslepé.
URL: http://www.cervenobiledny.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společný projekt Fóra dárců - organizace pro dárce (nadace, firmy, nadační fondy) a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Cílem projektu je nabídnout nadacím a neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od individuálních dárců formou SMS zpoplatněné paušální částkou 30,-. Na stránce např. přehled aktuálních možností, kam poslat DMS.
URL: http://www.darcovskasms.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osobní stránky našeho syna Jakuba, který má dětskou mozkovou obrnu a touto cestou hledá pomoc. Příběh, diagnóza DMO, fotogalerie, pomoc, odkazy, kontakt ...
URL: http://www.jakublaga.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Veřejná sbírka na podporu rekonstrukce centra v Dobré Vodě, které bude sloužit nejen ke vzdělávání a společnému setkávání, ale také k poskytování sociálních služeb a zaměstnávání obyvatel Dobré Vody a okolí na Karlovarsku. Symbolem sbírky je keramický knoflík.
URL: http://www.cesky-zapad.cz/jak-nam-pomoci/podporte-nas...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, která podporuje děti do 18 let žijící v České republice. Jejím logem je žluté kuře. Všechny vybrané peníze jsou rozdělovány veřejným výběrovým řízením neziskovým organizacím na včasnou a účinnou pomoc dětem.
URL: http://www.pomoztedetem.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Veřejná sbírka, která byla spuštěna 1.12.2003. Hlavním záměrem celého projektu je ukázat na lidi okolo nás, kteří si zaslouží naši pozornost a přinejmenším i malou finanční pomoc z naší strany. Veřejná sbírka je koncipována na více let a bude prováděna po celé české části Euroregionu NISA (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku). Sbírku pořádá Nadace Euronisa a partnerem je HVB Bank.
URL: http://www.pozvedneteslabe.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Pomáhá zejména nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace.
URL: http://svetluska.centrum.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sbírku každoročně pořádá Česká katolická charita a její oblastní charity na území celé ČR. Jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové sbírky tak pomáhají i konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit. Sbírka vychází z biblické tradice putování tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara do Betléma, aby se poklonili nově narozenému Jezulátku.
URL: http://www.trikralovasbirka.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sbírku vyhlásilo Občanské sdružení Lungta veřejnou sbírku TIBET. Sbírka je zaměřena na podporu vzdělávání a školství tibetských komunit v Tibetu a tibetských oblastech mimo Tibet. Konkrétně pro podporu školy pro nevidomé ve Lhase, klášterních škol ve dvou klášterech v Ladaku a dětského Časopisu exilové mládeže.
URL: http://www.lungta.cz/verejna-sbirka-tibet
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Veřejná sbírka ve prospěch osob s tělesným postižením a prezentace problematiky života s postižením. Od roku 2004 ji společně organizují občanská sdružení Liga za práva vozíčkářů a Trend vozíčkářů, která jednak sdružují zdravotně postižené občany, a jednak poskytují sociální služby, jako jsou například osobní asistence nebo speciální doprava imobilních osob. Sbírka je vyhlášena na tři roky.
URL: http://www.tkanicka.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Společnost pro Studia člověka
www.volny.cz/society
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -