spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předlohy ustanovujících dokumentů jednotlivých typů NNO, vzory nejčastěji používaných smluv a komentáře k nim, vzory a předlohy účetních dokumentů a výkazů. Součást Informačního servisu pro NNO.
URL: http://new.ecn.cz/index.stm?x=74255
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postup jak založit tři nejběžnější typy neziskových organizací (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond) včetně vzorů a předloh ustanovujících dokumentů a zákonů upravujících fungování jednotlivých organizací.
URL: http://new.ecn.cz/index.stm?x=73475
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -