spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení, jehož hlavní činností je práce s dětmi a mládeží: Víkendové pobytové akce, sportovní výlety, tábory, soutěžní odpoledne pro děti a další akce směřující k podpoře cílové skupiny.
URL: http://www.artega.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace sdružující nízkoprahové sociální služby. Zastupuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Na stránkách - akce, dokumenty, "Výroční ceny" pro pracovníky a zařízení z oboru "nízkoprahových sociálních služeb".
URL: http://www.streetwork.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká národní agentura Mládež je organizační složkou Národního institutu dětí a mládeže MŠMT a je pověřena realizací a koordinací vzdělávacího programu Evropské unie "Mládež v akci", který je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let a pracovníkům s mládeží. Součástí programu je např. Evropská dobrovolná služba, která umožňuje jednotlivcům nebo skupinám mladých lidí (18 - 30 let) vykonávat dobrovolnou službu po dobu až 12 měsíců v jiné zemi, než ze které pocházejí. Dobrovolníci jsou přínosem pro místní komunitu, učí se novým dovednostem a jazykům a objevují jinou kulturu. Více informací naleznete na webových stránkách České národní agentury Mládež.
URL: http://www.mladezvakci.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení DreamBox pořádá letní dětské tábory s výukou angličtiny.
URL: http://www.dreamboxos.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České stránky Eurodesk - evropské informační sítě, která působí v 31 zemích a která poskytuje přístup k evropským informacím pro mladé lidi a pro pracovníky s mládeží a v oblasti vzdělávání. Nabízí informace o evropských programech a grantech pro mladé lidi, aktivitách v zahraničí - studiu, práci, cestování, ubytování, dobrovolnictví, au-pair; kontakt na zahraniční organizace, obecné informace o EU.
URL: http://www.eurodesk.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, PJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktuality, folklorní festivaly, soubory a skupiny, regionální sdružení, osobnosti FoS ČR, časopis Folklor... Hlavní představitel kulturně zaměřených sdružení u nás.
URL: http://www.fos.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní článek Hnutí Brontosaurus, zaměřuje se na dobrovolnické akce na pomoc přírodě a kulturním památkám v Praze a Čechách. Víkendové akce a akce Prázdin s Brontosaurem pro mládež od 16ti let.
URL: http://rozruch.brontosaurus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o tomto typu sociální služby, která je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Na stránce sdresář zařízení, diskuze, nabídky zaměstnání.
URL: http://www.nzdm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, která podporuje děti do 18 let žijící v České republice. Jejím logem je žluté kuře. Všechny vybrané peníze jsou rozdělovány veřejným výběrovým řízením neziskovým organizacím na včasnou a účinnou pomoc dětem.
URL: http://www.pomoztedetem.cz
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.

URL: http://www.pratele-prirody.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příprava na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy.
URL: http://www.zkousky-nanecisto.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Všetko o očkovaní. Povinné očkovanie detí, odporúčané očkovanie a iné druhy očkovania proti chorobám. Očkovanie na Slovensku, očkovací kalendár, odporúčania odborníkov a najčastejšie otázky o očkovaní.
URL: http://www.sprievodcaockovanim.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
URL: http://www.vsemivjemy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší zpravodajsko-publicistický portál pro mladé na českém internetu. Brigády, seminárky a referáty, inzerce.
URL: http://www.studentskemestecko.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Taneční škola - Astra Praha.Provozuje taneční kurzy, letní školu tance, sportovní tanec. Lektory jsou profesionální učitelé a trenéři. Všechny aktivity jsou pro děti, mládež i dospělé. Individuální lekce pro cizince. Taneční vystoupení pro večírky a plesy, sólisté i formace.
URL: http://www.astra-praha.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie žonglování, techniky a návod pro žonglování, aktuální program žonglérských představení a akcí,
obchod s vybavením.

URL: http://www.zonglovani.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -