spravující organizace: Gender Studies, o. p. s.
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zde najdete základní informace o tom, co jsou to poruchy příjmu potravy - anorexie a bulimie, jak je u sebe či u ostatních poznáme a co můžeme v případě zjištění nemoci dělat.
URL: http://www.pppinfo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované tématu poruch příjmu potravy. Najdete na nich různé informace o příznacích, terapii, o tom, co dělat, když někdo z vašich blízkých poruchou příjmu potravy onemocní, nebo co můžete udělat, pokud sami máte anorexii či bulimii.
URL: http://anorexie.wz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klasifikace nádorů prsu, nejnovější informace, doporučené mamografie.
URL: http://www.mamma.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Zdraví - informace o rakovině prsu, klimakteriu atd.
URL: http://zdravi.dama.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Obezita a nadváha na lekarna.cz.
URL: http://www.lekarna.cz/skolazdravi/lekce_uvod.php?lekc...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnující se zdraví žen na feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Historie na www.feminismus.cz se zabývá historií žen a ženského hnutí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Ekofeminismus zabývající se tímto feministickým směrem.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Kultura na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vydává Anarchofeministická skupina. Celá vydání anarchofeministického časopisu Přímá cesta ve formátu pdf a Sirény v html.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/casopisy.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Náboženství a spiritualita na internetovém serveru www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rodina a výchova na stránkách Anarchofeministické skupiny.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/fem.html#rodina
Czech Feminist Trailblazers (Průkopníci českého feminismu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o historii ženského hnutí a českých ženských organizacích a teoretické články o stavu ženského hnutí v ČR.
URL: http://www.pinn.net/~sunshine/czech/czech.html
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Historie anarchofeminismu na stránkách Anarchofeministické skupiny.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/fem.html#histor...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie domu ve Smečkách, který patřit v době 1. republiky Ženskému klubu českému a sloužil jako významené centrum ženského hnutí. Stránka obsahuje i aktuální informace o aktivitách směřujících k navrácení tohoto domu.
URL: http://www.feminismus.cz/smecky/historie.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Kultura a umění na stránkách Anarchofeministické skupiny. Obsahuje příspěvky z oblasti filmu, hudby, literatury a umění.
URL: http://anarchofeminismus.ecn.cz/files/kult.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rodičovství na feministickém informačním serveru www.feminismus.cz - součástí jsou také podrubriky Porodnictví a Reprodukční práva.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
časopis Československé anarchistické federace, sedmé číslo se zaměřuje na feminismus
URL: http://existence.csaf.cz/casopisy/existence_07.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články k tématu rodina a děti na portálu Tiscali.
URL: http://www.tiscali.cz/wome/wome_center_TISCAL.384107....
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt organizace STUD Brno.
URL: http://www.stud.cz/sb-aids
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Interrupce na stránkách Hnutí pro život ČR.
URL: http://prolife.cz/potrat/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika zabývající se různými proudy feminismu.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika jazyk a média z gender pohledu.
URL: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=rj--1-138377
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tuto kategorii spravuje:
Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.

Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.

Aktitivity Gender Studies, o. p. s.: knihovna, on-line feministické knihkupectvi, přednášky a semináře, veřejná databáze organizací, projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, KARAT Coalition, Network of East West Women, Koordinační kruh prevence násilí na ženách, Asociace pro rovné příležitosti, Zameřeno na komerční sektor, publikační činnost.

Gender Studies, o. p. s. Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Tel./fax:224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -