spravující organizace: Gender Studies, o. p. s.
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie 1. vlny feminismu v USA a Evropě a nástup a transformace 2. feministické vlny.
URL: http://www.sweb.cz/barbora.osvaldova/docs/reflex1.rtf
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekofeminismus jako sociální hnutí, filosofická koncepce a životní styl, část 2.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2167
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Esej o vlivu globalizace od ekofeministky V. Shivy.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/pc1nasiliglob.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s autorkou knihy o španělské ženské anarchistické organizaci Mujeres Libres z 6. ledna 1997.
URL: http://fsa.anarchismus.org/index.php?id=165
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Feminismus - cíl a jeho proudy, základní pojmy feministické teorie, gender jako rozdílnost a mocenský vztah, gender a stát, instituce občanství.
URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/student/novak1.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje o feminismu ze stránek organizace Different life.
URL: http://www.differentlife.ic.cz/pravalidska05.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Martina Pachmanová je odbornou asistentkou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde přednáší dějiny a teorii výtvarného umění. Současně pracuje jako nezávislá kurátorka a umělecká kritička.
URL: http://www.part.cz/buxus/generate_page.php3?page_id=4...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kritika feminismu, která si klade za cíl prokázat, že feminismus neosvobozuje.
URL: http://interkom.scifi.cz/1994/19940554.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o ekofeminismus - jeho směrech a historii - z letáku nevládní organizace Nesehnutí.
URL: http://nesehnuti.ecn.cz/cz/tiskoviny/fem.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza různých typů fotografií z genderové perspektivy.
URL: http://virtualni.institut.cz/bio_inst/99_00/texty/arc...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Videodokument a sborník (Život není na prodej - ženy, děti a příroda, alternativa k politice Světové banky, MMF a WTO), který vydala organizace Agentura Gaia jako součást projektu Čas je život.
URL: http://www.ecn.cz/gaia/projekty/zivot.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pojednání o lesbickém feminsmu, esencialismu a lesbickém erosu.
URL: http://www.scalex.cz/sophia/aspekt/lorde.htm
Querelles-Net - Forum mit Jiřina Šiklová (Rozhovor s Jiřinou Šiklovou na Querelles-Net)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor se socioložkou Jiřinou Šiklovou, která přišpěla k etablování gender studies v České republice. Součástí jsou i dva články o současném feminismu v ČR.
URL: http://www.querelles-net.de/forum/forum3-1.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přechod ke 2. vlně feminismu a její charakteristika z pera H. Havelkové. Text ze semináře organizace Nesehnutí Ženská práva jsou lidská práva.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=13650
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historický pohled na postavení žen v českých zemích z časopisu Český dialog.
URL: http://www.cesky-dialog.net/clanek.php?idcl=270&aidci...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika 1. vlny feminismu, její cíle a podoby z pera H. Havelkové ze semináře organizace Nesehnutí Ženská práva jsou lidská práva.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=13649
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza vtipů o ženách - jsou vtipné nebo sexistické?
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2152
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je ekofeminismus a k čemu je dobrý? Základní charakteristika tohoto myšlenkového směru a jeho nejvýznamnější představitelky.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=13358
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Politický boj a sexismus v Čechách od Aleny Wagnerové - analýza na základě zveřejnění fotografií polonahé P. Buzkové.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115238
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekofeminismus jako životní styl, sociální hnutí a filosofická koncepce.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2161
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kritika feminismu jako totalitní ideologie - analýza různých oblastí a historického vývoje ženských práv.
URL: http://web.telecom.cz/cmincmin/feminismus.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sociologický článek Radky Radimské z elekteronického periodika Gender - rovné příležitosti - výzkum posuzující vývoj vztahu mezi ženou a mužem a jejich pohledu na rodičovství.
URL: http://www.genderonline.cz/index.php?page=clanek&subr...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historické pozadí ekofeminismu, dialog ekofeminismu a hlubinné ekologie a jeho politické uplatnění.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=1396
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Recenze filmů od R. Škrobálkové věnované ženské tématice na festivalu Jeden svět 2003.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=130962
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je ženský princip a ženské hodnoty? Agenda 21 a současné rozdělení moci, peněz a práce.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115092
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s psychologem H. Davidem na www.studovna.cz.
URL: http://psychologie.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tuto kategorii spravuje:
Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.

Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.

Aktitivity Gender Studies, o. p. s.: knihovna, on-line feministické knihkupectvi, přednášky a semináře, veřejná databáze organizací, projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, KARAT Coalition, Network of East West Women, Koordinační kruh prevence násilí na ženách, Asociace pro rovné příležitosti, Zameřeno na komerční sektor, publikační činnost.

Gender Studies, o. p. s. Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Tel./fax:224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -