spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deklarace byla diskutována na sjezdu Evropské alzheimerovské asociace v Lucernu v roce 1998. Asociace reprezentuje 3,5 milionu lidí postižených demencí a jejich rodiny ve více než 20 evropských zemích. Jako občané Evropy také oni mají právo na to, aby jejich potřeby byly respektovány.
URL: http://www.alzheimer.cz/index.php?PageID=26
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poslední fáze lidského života, která není vždy spojena s fyziologickým stářím organizmu a relativním úbytkem sil je nejméně uspokojivě zmapována. Jen několik málo autorů se problematice smrti a umírání věnuje komplexně nejen z hlediska potřeb umírajícího, ale také z hlediska potřeb jeho blízkých. Elisabeth Kubler-Ross je jednou z vůdčích osobností na světě, která ve svých dílech oslovuje nejen nemocné, ale i zdravé lidi bez ohledu na profesi.
URL: http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Praktické rady týkající se tělesné péče i poznatky o vztazích a komunikaci se staršími lidmi.jsou určeny nejen rodinným příslušníkům, ale také pečovatelkám, sociálním pracovníkům a zdravotnickému personálu.
URL: http://obchod.studovna.cz/kniha.asp?csl=1985
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
S cílem řešit důsledky globálního stárnutí populace byly vypracovány zásadní mezinárodní dokumenty, obsahující konkrétní návrhy na řešení problematiky stárnutí a stáří. Také česká společnost je nucena reagovat na demografické změny.
Usnesením vlády ČR ze dne 15.května 2002 č. 485 byl Národní programu přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 schválen.

URL: http://www.mpsv.cz/cs/1055
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autorka v knize jemným způsobem reflektuje zisky a ztráty, které přináší stárnutí.
S jemností osvobozuje od přirozených obav a oslavuje velké dobrodružství života v naději a víře. /Stroudová /

URL: http://www.ikarmel.cz/kniha/Stari-je-dar_10203.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo po dlouhé a vzrušené debatě dne 25. června 1999 velkou většinou hlasů dokument, který reaguje na aktuální problém medicíny v rozvinutých zemích.
URL: http://www.hospice.cz/hospice1/data/radaevro.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Českého helsinského výboru financovaný z programu Evropské Unie Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů (realizace 2003-2005).
URL: http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=77&cid=490
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -