spravující organizace: InternetPoradna
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované informacím o těhotenství s cukrovkou.
URL: http://www.elis.sk/gynek/full/pg397b.pdf
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text se věnuje koncepci starosti o diabetickou nohu.
URL: http://www.elis.sk/bll/97/full/Bll1097i.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o cukrovce.
URL: http://www.kapitoly.cz/pdf/cukrovka.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled vybraných článků na téma HIV / AIDS z roku 2000 na stránkách Státního zdravotního ústavu - Centra epidemiologie a mikrobiologie.
URL: http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr0700/news.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osobní stránky diabetika. Informace o nemoci, projevech, inzulínové pumpě.
URL: http://jurin-pr.nazory.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Péče o nemocné cukrovkou – akcent na multidisciplinární charakter léčby.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0101/med0139.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o nemoci, příčiny onemocnění, léčba, léky, terapie.
URL: http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0201/med0228.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační publikace pro lékaře oboru diabetologie. Přináší pro daný rok všechny relevantní kontaktní a systematické odborné údaje z oboru tak, aby lékař (zdravotník) nemusel vyhledávat data z různých zdrojů (brevíře, seznamy, internet...) a ověřovat jejich aktuálnost a platnost. Údaje jsou důsledně ověřovány a aktualizovány, tam kde je to možné vždy přímo u zdroje. V roce 2003 vydalo nakladatelství Geum.
URL: http://www.geum.org/pd_zakli.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika, diagnostika, dědičnost, léčba, nemocniční pobyty.
URL: http://www.med.kuleuven.ac.be/cme/cf/Leaflet%20Slovak...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kniha týkající se lidské genetiky, genetické poruchy, léčby, rehabilitace.
URL: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
InternetPoradna - informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké, laickou i odbornou veřejnost. Cílem projektu je poskytovat bezplatné poradenství v oblastech: zrakové, sluchové, tělesné a mentální postižení, drogy a závislosti, neziskový sektor a psychologické poradenství. Od června je v provozu také E-linka důvěry, internetová varianta linky důvěry. V současné době je do projektu zapojeno více než 130 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní. Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -