spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Adra je humanitární organizace zapojená do mezinárodních rozvojových projektů a poskytující přímou humanitární pomoc v řadě zemí. Snaží se o zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Na stránkách informační servis o činnosti Adry - mezinárodní, centrální i oblastních klubů, přehled projektů. ADRA provozuje také Nadaci ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj.
URL: http://www.adra.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ubytování a pomoc pro matky s dětmi a rodiny, které se ocitly v tíživé životní situaci.
URL: http://www.sweb.cz/charitakr/azyl.html
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život. Služby jsou určeny matkám s dětmi (těhotným ženám), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou samy řešit.
URL: http://admdjihlava.euweb.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Církevní dětský domov rodinného typu pro 10 dětí.
URL: http://www.emanuel.caritas.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charita je účelové zařízení římskokatolické církve, jejím cílem je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Charita má několik programů aktivit: domácí a stacionární péče, osobní asistence postiženým, pomoc těžce nemocným, humanitární pomoc do zahraničí (např. Adopce na dálku), domovy pokojného stáří, pomoc lidem bez domova, pomoc matkám s dětmi v tísni. Při DCHP působí např. Krizová služba, Poradna pro cizince a uprchlíky.
URL: http://www.charita.cz/dchplzen
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dočasné ubytování pro ženy s dětmi (resp. osamocené ženy či muže s dětmi), které ze závažných osobních či objektivních důvodů ztratily dočasně či trvale možnost vlastního bydlení.
URL: http://www.ortex.cz/charita/dmd.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zařízení poskytuje ubytování matkám s dětmi v sociální a bytové tísni na základě žádosti, kterou projedná sociální komise.
URL: http://www.charitabrno.cz/Marketa/marketa_text.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přechodné ubytování, poradenské, sociální a výchovné služby osamělým matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné či krizové situaci, kterou nemohou či neumějí samy řešit.
URL: http://www.dchltm.cz/sluzby.php?id=m
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje přechodné ubytování pro překlenutí tíživé situace po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle však na půl roku, pro matky s dětmi do osmnácti let. V rámci ochrany nenarozeného života poskytuje pomoc nastávajícím matkám.
URL: http://www.zlin.caritas.cz/chd.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Monitoruje společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporuje prorodinné aktivity v naší zemi. Bylo založeno v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a jeho činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve.
URL: http://www.rodiny.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje kvalitní poradenství v širokém spektru sociální, právní a rodinné problematiky, včetně ochrany lidských práv
URL: http://www.sweb.cz/charitakr/spolu.html
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -