spravující organizace: Gender Studies, o. p. s.
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ilustrativní příklad zavádění klauzule o sexuálním obtěžování do praxe.
URL: http://www.feminismus.cz/diskfull.shtml?x=103719
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jak čelit násilí na pracovišti podle právničky Jany Veselé.
URL: http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/08_2001/nasil...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výklad Zákoníku práce (včetně sexuálního obtěžování a diskriminace) od JUDr. Ladislava Jouzy.
URL: http://ppam.elanor.cz/07-2000/u20000711.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace o problematice obchodu se ženami.
URL: http://new.ecn.cz/index_asp.stm?x=/Soc/Zeny_muzi/text...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje o obchodu se ženami v ČR i ve světě.
URL: http://www.infoservis.net/art.php?id=1052916932
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Znásilnění jako zbraň ve válce.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=65886
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jak byla ošetřena prostituce za c. k. mocnářství (T. Tyl, 2003, e-pravo).
URL: http://zakony.ihned.cz/tisk_clanky.php3?precti=20279
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nová slovenská legislativa týkající se domácího násilí.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=16849
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek L. Prčíkové z Finančních novin o sexuálním obtěžování.
URL: http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20030521...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Může genderově nestereotypní výchova vést k eliminací násilí na ženách?
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=4380
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přínosy legalizace prostituce od L. Prčíkové.
URL: http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20020411...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o obchodu se ženami ve světě.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2175
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přednáška týkající se opatření v oblasti násilí na ženách vztahující se k situaci v USA.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2305
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminární práce na téma domácí násilí - vymezení pojmu, fakta o domácím násilí a jeho příčinách, legislativa, péče o oběti domácího násilí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115241
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza postavení prostitutek ve Velké Británii.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=11592
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Znásilnění žen jako válečná zbraň v době pádu Berlínské zdi.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=10957
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza násilí páchaného na civilistech v roce 1945 v Berlíně.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=10689
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o domácím násilí, mýty a fakta a kam se obrátit na pomoc.
URL: http://scio.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04/04Domaci_...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o domácím násilí a rady pro pracovníky, kteří se věnují dětem a dospívající mládeži.
URL: http://www.vzdelavani.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postoje a názory ke znásilnění veřejnosti, stereotypy, které se vážou k tomuto jevu, které shrnuje Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
URL: http://bkb.juristic.cz/169364/old
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tuto kategorii spravuje:
Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.

Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.

Aktitivity Gender Studies, o. p. s.: knihovna, on-line feministické knihkupectvi, přednášky a semináře, veřejná databáze organizací, projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, KARAT Coalition, Network of East West Women, Koordinační kruh prevence násilí na ženách, Asociace pro rovné příležitosti, Zameřeno na komerční sektor, publikační činnost.

Gender Studies, o. p. s. Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Tel./fax:224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -