spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam vzdělávacích projektů podporovaných Britskou radou. Mezi ně jsou zařazeny i projekty multikulturního vzdělávání pro učitele a integrace romských žáků.
URL: http://www.britishcouncil.cz/eproject/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum romistiky na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1996 funguje jako odborné pedagogické pracoviště určené pro vzdělávání pedagogů v oblasti romistiky.
URL: http://www.romistika.eu
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací akce a projekty pořádané či podporované Multikulturním centrem Praha.
URL: http://www.mkc.cz/vaktivity.shtml
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Multikulturní centrum Praha - www.mkc.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -