spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sylaby předmětů probíhajících nebo chystaných na Fakultě sociálních věd University Karlovy. Jsou mezi nimi i menšiny, antidiskriminační politika a praxe, Romové v Evropě a politika inkluze ad.
URL: http://www.fsv.cuni.cz/sylaby
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sylabus předmětu pro 2. ročník studijního programu Ošetřovatelství. Témata předmětu: Etika, náboženství, vztahy, rituály spojené s odlišným původem pacientů.
URL: http://www.upol.cz/UP/Struktura/Lf/Sylaby/Oset_k/tpok...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sylabus a anotace předmětu vyučovaném na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v rámci katedry celoživotního vzdělávání.
URL: http://www.scvu.upol.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Multikulturní centrum Praha - www.mkc.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -