spravující organizace: Společnost pro Studia člověka
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond Kanady poskytuje pomoc ohroženým a různě znevýhodněným skupinám společnosti, včetně romské menšiny, podporuje rovné postavení žen ve společnosti a účast veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na místní úrovni, dobrovolnické aktivity na místní úrovni a komunitní rozvoj.
URL: http://www.canada.cz/typo3files/Fond_Kanad.674.0.html
Royal Netherlands Embassy (Velvyslanectví Nizozemského království) Upravit
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předled asistenčních a podpůrných bilaterálních programů Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Programy Matra, Matra Kap, Matra Pre-accession/Good Governance, kulturní programy a stipendia.
URL: http://www.netherlandsembassy.cz/en/embassy/bilateral...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Společnost pro Studia člověka
www.volny.cz/society
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -