spravující organizace: InternetPoradna
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, RJ, UJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webové stránky Programu boje proti AIDS Státního zdravotního ústavu, informace o nemoci, kontakty na zařízení věnující se problematice a léčbě AIDS/HIV, Národní linka pomoci AIDS.
URL: http://www.aids-hiv.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační systém pro zdravotně postižené. Součástí jsou články, legislativa, adresář služeb, přehled a odkazy na pomůcky, poradna, diskuse, anketa.
URL: http://www.infoposel.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problematika AIDS, homosexuality, informace o nemoci, přenosu, pravidlech bezpečného sexu.
URL: http://whyme.euweb.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
AIDS projekt Mládeže červeného kříže, informace, besedy, kontakty na odborníky.
URL: http://www.sweb.cz/aids.projekt/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradna pro prevenci sociálně patologických jevů a prevenci HIV/AIDS. Internetové poradenství.
URL: http://sweb.cz/D-kontakt/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Program prevence HIV-AIDS. Informace o viru, nemoci, léčbě, kontakty na krajské a okresní hygienické stanice.
URL: http://hiv-aids.004.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osobní stránky k problematice HIV/AIDS. Informace o rizicích, nemoci a léčbě.
URL: http://www.paveldanko.com/hiv-aids/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o AIDS na portálu Medicentrum - příznaky, komplikace, prevence, rizika, vyšetření, osobní příběhy, výzkum, otázky a odpovědi.
URL: http://zdravi.medicentrum.com/ed/0/do/diseases/aids/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky firmy GlaxoSmithKline s informacemi o HIV / Aids, kontakty na lékaře, psychologickou pomoc, informace o Domě Světla - azylovém zařízení pro všechny lidi žijící s infekcí HIV a nemocí AIDS, o lécích, elektronická poradna.
URL: http://www.hiv.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace pro gaye a lesby, jak se chránit před HIV/AIDS na gay.komunita.cz.
URL: http://gay.komunita.cz/aids-uvod
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
AIDS FAQ. Často kladené otázky a odpovědi na téma AIDS a HIV, on-line poradna. Otázky roztříděny do 11 kategorií.
URL: http://aidsfaq.ihelpdesk.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o nemoci, přenosu, slovníček výrazů souvisejících s tématem AIDS/HIV.
URL: http://lidius-aids.wz.cz
Omladina JAZAS - Yugoslav Youth Association Against AIDS (Jugoslávská asociace mladých proti AIDS)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nevládní humanitární organizace založená v roce 1994 jejímž hlavním cílem je bojovat proti HIV/AIDS v Srbsku a Černé Hoře pomocí prevence a pomoci lidem žijícím s AIDS. Pořádá např. mezinárodní letní školu Stop AIDS, AIDS informační servis.
URL: http://www.jazas.rs
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
InternetPoradna - informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké, laickou i odbornou veřejnost. Cílem projektu je poskytovat bezplatné poradenství v oblastech: zrakové, sluchové, tělesné a mentální postižení, drogy a závislosti, neziskový sektor a psychologické poradenství. Od června je v provozu také E-linka důvěry, internetová varianta linky důvěry. V současné době je do projektu zapojeno více než 130 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní. Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -