spravující organizace: InternetPoradna
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Veřejná sbírka, kterou pořádá občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé od roku 2002. Sbírka se koná na podporu činnosti LORM, které organizuje dlouhodobé projekty - např. poskytování terénních služeb hluchoslepým klientům, výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu či sebeobsluhy, tlumočení, průvodcovské a předčitatelské služby, edukačně-rehabilitační pobyty, vydávání bulletinu Doteky; a nové projekty - např. osobní asistence, rozvoj taktilního znakového jazyka, podporované zaměstnávání a pracovní rehabilitace hluchoslepých nebo např. zimní pobyt na běžkách pro hluchoslepé.
URL: http://www.cervenobiledny.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační systém pro zdravotně postižené. Součástí jsou články, legislativa, adresář služeb, přehled a odkazy na pomůcky, poradna, diskuse, anketa.
URL: http://www.infoposel.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web pro organizace pracující s nevidomými spoluobčany. Návody, registrace, pomoc, adresáře, jak upravit počítač atd. Provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
URL: http://is.braillnet.cz/
Klub Krteček (Klub Krteček)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Klub Krteček v Písku. Pomáháme zdravotně postiženým dětem a jejich rodičům při každodenním zvládání problémů, které souvisejí s handicapovaným členem v rodině. Poskytujeme služby speciální pedagoga, sociální poradenství (i v terénu), canisterapii,odlehčovací služby. Dále provozujeme denní centrum, jehož součástí je keramická dílna jak pro děti tak pro dospělé, kroužek Šikulka a kroužek zooterapie - péče o zvířátka.
URL: http://www.krtecek-pi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Knihy pro nevidomé, časopisy.
URL: http://www.ktn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Pomáhá zejména nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace.
URL: http://svetluska.centrum.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
InternetPoradna - informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké, laickou i odbornou veřejnost. Cílem projektu je poskytovat bezplatné poradenství v oblastech: zrakové, sluchové, tělesné a mentální postižení, drogy a závislosti, neziskový sektor a psychologické poradenství. Od června je v provozu také E-linka důvěry, internetová varianta linky důvěry. V současné době je do projektu zapojeno více než 130 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní. Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -