spravující organizace: Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Belgian Biosafety Server (Vše nejen o evropské "biobezpečnosti" rostlin a potravin.)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server založen za účelem zvýšit spotřebitelské znalosti o regulatorních a vědeckých aspektech biotechnologií a biobezpečnosti.
URL: http://biosafety.ihe.be/
Consumer information from the FDA office of women´s health (Informace pro spotřebitelky z ženského centra US FDA)
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zabývá se spotřebitelstvím z hlediska žen, jejich potřeb a práv.
URL: http://www.fda.gov/womens/taketimetocare/consumer.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze spotřebitelských zkušeností umožňuje spotřebitelům zadat svou dobrou či špatnou zkušenost s konkrétní firmou či výrobkem a poučit se ze zkušeností jiných.
URL: http://www.spotrebitele.info/databaze/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem je poskytnout otevřené diskusní a informační fórum pro všechny účastníky diskuze o ICT. Maximalizovat komunikaci mezi průmyslem, spotřebiteli a státními orgány. Pro maximální zainteresovanost všech stran se neplatí členské příspěvky.
URL: http://www.eping.org/
European Commission Libraries Catalogue (katalog Knihovny evropské komise)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

URL: http://europa.eu.int/eclas/
European Research into Consumer Affairs (Evropský výzkum ve spotřebitelských záležitostech)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
European Research into Consumer Affairs' si klade za cíl zlepšit život evropských spotřebitelů, zejména těch zranitelných. Dějě se tak pomocí výzkumu, předávaného v dalších podobách veřejnosti.
URL: http://www.net-consumers.org/erica/index.htm
Federal Links (Federální odkazy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na instituce státní správy USA, oblast spotřebitelství.
URL: http://www.consumer.gov/Links.htm
International consultative group on food irradiation (Mezinárodní konsultační skupina pro mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace zaměřená na mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin; publikace, programy, předpisy týkající se ozařování potravin; mezinárodní konference, kontaktní adresy v jednotlivých státech EU.
URL: http://www.iaea.org/icgfi/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba umožňuje operativní seznámení s rozličnými spotřebitelskými informacemi. V levém okně je zobrazen seznam témat a otázek. Texty jednotlivých otázek s odpověďmi se zobrazují v pravo.
URL: http://www.spotrebitele.info/kartoteka/
Konsumenforum (Fórum spotřebitele, Švýcarsko)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ve švýcarsku žije 7 milionů spotřebitelů. Není zde ale žádná strana, nebo neutrální hnutí na obranu jejich zájmů. Proto je zde konsumenForum.
URL: http://www.konsum.ch
Konsumentenfragen (Ministerstvo pro ochranu spotřebitele, Rakousko)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

URL: http://www.konsumentenfragen.at/cms/site/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhledávání v oblastech Home Safety, Road Safety, Occupational Safety,Water & Leisure Safety, Play Safety, Product Safety ve Velké Británii.
URL: http://www.rospa.com/CMS/index.asp
National consumer council (Národní spotřebitelská rada Velké Británie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The National Consumer Council je nezávislý spotřebitelský expert, zastupující zájmy spotřebitelů.
URL: http://www.ncc.org.uk/about.htm
National Consumer Research Centre Finland (Národní spotřebitelský výzkum, Finsko)
Jazyk: jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Primární funkcí National Consumer Research Centre je primární produkce a šíření dat výzkumu, která by mohla být použita ve prospěch spotřebitelů.
URL: http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/english/
National Institute for Consumer Research, Norway (Národní institut pro spotřebitelský výzkum, Norsko)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The National Institute for Consumer Research (SIFO) - výzkum je konán za účelem podpory spotřebitelských zájmů. Vedení jmenuje Ministerstvo pro deti a rodinné vztahy. Základní financování zajišťuje norský parlament.
URL: http://www.sifo.no/english/
Online Consumers Education (Spotřebitelské vzdělávání.)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Waleského spotřebitelského výboru pro vzdělávání sporřebitelů
URL: http://www.consumereducation.org.uk/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Bezplatná právní poradna pro spotřebitele na internetu. Na dotazy odpovídá kolektiv poradny pod vedením právníka.
URL: http://www.spotrebitel.cz/poradna/
The American council on consumer interest (Americká rada pro spotřebitelskou otázku)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem je zajišťovat profesionální komunikaci mezi veřejností, vzdělávacími programy, zástupci průmyslu, státu, školství a vědců pomocí publikací, programů a networkingu.
URL: http://www.consumerinterests.org/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka o zavedení Eura v Evropské Unii, zřizovatelem je Irská vláda.
URL: http://www.irlgov.ie/ecbi-euro/
US Consumer Gateway (Brána do spotřebitelských informací od vlády USA)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdroj spotřebitelských informací od federální vlády USA.
URL: http://www.consumer.gov/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor pro dohled nad potravinami a léčivy v USA
URL: http://www.fda.gov/opacom/morecons.html
verbraucher (Spotřebitelská centrála Hessen)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je ochránce zájmů spotřebitele proti zvůli průmyslu a úřadů. Koordinuje spotřebitelskou činnost v oblasti Hessenska, Německo.
URL: http://www.verbraucher.de/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) - občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů tam, kde síly jednotlivců nestačí.
Provozujeme síť poraden pro spotřebitele, internetový server Svět spotřebitelů, vydáváme informační materiály a realizujeme další aktivity.

Více informací získáte na www.spotrebitele.info.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -