spravující organizace: Amnesty International
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agora Central Europe se v České republice zaměřuje na podporu kvality demokracie skrze zapojování občanů do společenského dění, usiluje o zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany.
URL: http://www.agora-ce.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál Občanská společnost nabízí tři hlavní sekce: Právo vědět, Účast na rozhodování a Rovné příležitosti. Jeho cílem je nabídnout občanům i neziskovým organizacím praktické návody a informace potřebné pro aktivní účast na správě věcí veřejných a povzbudit je k aktivnější účasti na veřejném životě a rozhodování. Stránky nabázejí praktické příklady, právní normy. Dále také texty a eseje v sekci Filosofie a náměty pro Výchovu k občanství.
URL: http://obcan.ecn.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Otevřené společnosti, o.p.s. Stránky se skládají ze 6 základních sekcí: Svobodný přístup k informacím, Otevřenost rozhodování, Účast veřejnosti na rozhodování, Svobodné šíření informací, Poradna o svobodném přístupu k informacím a Diskuse. Součástí sekcí je související legislativa, příklady z praxe a kauzy, užitečné odkazy, dokumenty.
URL: http://www.otevrete.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky evropské kampaně nevládních organizací která se nyní zaměřuje na praktickou implementaci Aarhuské úmluvy. Výbor kampaně je vlastně pracovní skupinou European ECO Forum - koalice více než 200 environmentálních NNO ze zemí UNECE. Na stránce informace o Aarhuské úmluvě a plánovaných oficiálních akcích, přehled mezinárodních a národních aktivit NGOs, konferencí, dokumenty NGOs k Aarhuské úmluvě.
URL: http://www.participate.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně, kterou pořádá Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) - volné sdružení neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Stránky jsou určené obyvatelům měst zapojených do TIMURu a tvoří součást akcí pro veřejnost na podporu sledování Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Na stránkáh informace ze 4 měst: Hradec Králové, Vsetín, Svitavy, Mikroregion Záhořan.
URL: http://www.tema2005.timur.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnující se Aarhuské úmluvě a jejímu naplňování a praxi v České republice. AU je úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. Na stránkách text AÚ, aktuality, související odkazy, informace jak ji naplňovat. Stránky spravuje asociace Zelený kruh.
URL: http://www.ucastverejnosti.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jeden z programů aktivit Centra pro komunitní práci (CpKP). Na stránce novinky a aktuální projekty, praktické příklady.
URL: http://www.cpkp.cz/index.php?tbl=1&id=1
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
Amnesty International
www.amnesty.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -