spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
International Court of Justice (Mezinárodní soudní dvůr)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky nejvyššího soudního orgánu Spojených národů se sídlem v holandském Haagu.
URL: http://www.icj-cij.org/
International Criminal Court (Mezinárodní trestní soud)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mezinárodního trestního soudu založeného v roce 1998.
URL: http://www.un.org/icc
United Nations - General Assembly (Valné shromáždění OSN)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Valného shromáždění, jež je hlavním poradním orgánem OSN.
URL: http://www.un.org/ga
United Nations - Security Council (Rada bezpečnosti OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Rady bezpečnosti OSN, jejíž primární odpovědnost spočívá v udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
URL: http://www.un.org/Docs/sc/
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
International Court of Justice (Mezinárodní soudní dvůr)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky nejvyššího soudního orgánu Spojených národů se sídlem v holandském Haagu.
URL: http://www.icj-cij.org/
International Criminal Court (Mezinárodní trestní soud)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mezinárodního trestního soudu založeného v roce 1998.
URL: http://www.un.org/icc
United Nations - General Assembly (Valné shromáždění OSN)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Valného shromáždění, jež je hlavním poradním orgánem OSN.
URL: http://www.un.org/ga
United Nations - Security Council (Rada bezpečnosti OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Rady bezpečnosti OSN, jejíž primární odpovědnost spočívá v udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
URL: http://www.un.org/Docs/sc/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:
Multikulturní centrum Praha - www.mkc.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -