spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované dětem, které se narodí s vrozenou vývojovou vadou ústrojí dýchacího, trávicího a urogenitálního. Cílem stránek je poskytnutí informací o možnostech současné léčby, kontaktů na specializovaná pracoviště a emailové poradny pro rodiče i lékaře.
URL: http://www.sweb.cz/chirurgieVVV/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradna pro rodiče dětí s fenylketonurií.
URL: http://www.espku.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky dětské alergologie Ostrava pro rodiče dětí s alergickým onemocněním.
URL: http://www.allergology.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránka Všeobecné zdravotní pojišťovny o podmínkách smluvního krátkodobého či dlouhodobého pojištění cizinců.
URL: http://www.vzp.cz/vzp/cz/klienti/produkty/smluvni/ind...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní onkologické centrum 1. lékařské fakulty UK vzniklo jako koordinační onkologické centrum zajišťující komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie na špičkové úrovni.
URL: http://www.koc.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o onkologických onemocněních, prevenci a osvětě, důležitá telefonní čísla. Ústav sídlí v Brně a poskytuje všestrannou péči pacientům se solidními nádorovými onemocněními se zvláštním zřetelem na karcinom prsu, kolorekta, melanom, gynekologické národy a sarkomy. Významná je jeho vědecko-výzkumná činnost.
URL: http://www.mou.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Diagnostika a terapie poruch řeči a jazyka u dětí i dospělých.
URL: http://home.tiscali.cz/~cz417522/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Diagnostika a poradenství v oblasti logopedie, náprava vadné výslovnosti, překonávání obtíží v komunikaci a rozvoj slovní zásoby.
URL: http://www.logopediest.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klinická logopedie a psychologie, ORL a foniatrie. Výuka němčiny a angličtiny pro děti se specifickými poruchami učení.
URL: http://www.logoped.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborná logopedická péče pro děti a mladistvé, kteří pokulhávají za přirozeným vývojem své
řeči.(oblast výslovnosti, oblast rozvoje a použití slovní zásoby, větné stavby, sluchového vnímání a grafomotoriky).

URL: http://www.volny.cz/logodi/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje ambulantní a lůžkovou péči pro dětské i dospělé pacienty s onemocněním či postižením pohybové soustavy a bolestivými stavy a rehabilitaci pooperačních či poúrazových stavů, výroba ortopedicko - protetických pomůcek.
URL: http://www.hamzova-lecebna.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Logopedie, poruchy učení, videotrénink
URL: http://sweb.cz/kovarovam/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoce specializovaný odborný léčebný ústav pro poskytování specializované komplexní léčebné rehabilitace pacientům po úrazech a operacích pohybového ústrojí.
URL: http://www.ruhrabyne.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžištěm činnosti LDN je geriatrická problematika nemocných - doléčení, stabilizace zdravotního stavu, rehabilitace, využití dietologie. Nedílnou součástí péče o pacienty je odborná ošetřovatelská péče.
URL: http://www.nempr.cz/odd2400.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klinika kompletní rehabilitace.
URL: http://www.monada.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
LDM je umístěna v budově nazvané Osada. Toto oddělení má tradici v péči o polymorbidní staré nemocné, v jejich rehabilitaci a rozvoji psychosociální soběstačnosti.
URL: http://www.albertinum-olu.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dotované ozdravné klimatické pobyty pro děti (v doprovodu rodičů) s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém či psoriáza.
URL: http://cckprosek.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace IPPNW sdružuje národní organizace lékařů a zdravotníků usilující o prevenci poškození zdraví v důsledku válečných konfliktů, zejména jaderné války nebo jaderného terorismu.
URL: http://www.mujweb.cz/www/IPPNW/index.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují odkazy týkající se HIV, jsou zde zařazeny charakteristiky jednotlivých postižených regionů a odkazy související s touto nemocí
URL: http://who.int/topics/hiv_infections/en/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Český červený kříž je humanitární občanské sdružení. Ve smyslu Ženevských úmluv je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby.
URL: http://www.cck-cr.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují nejrůznější odkazy, popisy událostí, zpráv,programů týkajících se malárie,stejně tak jako kontakty na organizace spolupracující s WHO na tomoto tématu.
URL: http://who.int/topics/malaria/en/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nové specializované pracoviště "Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy" bylo otevřeno při Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN v Praze.
URL: http://www.vodopad.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdravotnické zařízení Diecézní charity v Hradci Králové.
URL: http://www.hospic.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -