spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Náplní občanského sdružení AMA (Asociace manažerů absolventů) je zejména vzájemná výměna informací mezi absolventy kurzu Řízení neziskových organizací a podpora jejich osobního rozvoje.
URL: http://www.amanno.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace od roku 1994 sdružuje lidi, kteří mají hlubší zájem o arteterapii. Na stránkách sdružení zprostředkovává přehled o literatuře, internetovou galerii, diskusní fórum a další informace z oboru.
URL: http://www.arteterapie.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální prezentace Asociace bezpečnostních poradců v drážní nákladní dopravě (RID). Diskusní fórum, přehled související legislativy, seznam členů.
URL: http://abp.wz.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky České advokátní komory jsou jediným oficiálním místem, kde jsou na Internetu zveřejňovány informace České advokátní komory, a to zejména:
- seznam advokátů
-základní informace o Komoře.

URL: http://www.cak.cz/1250/akomora/frame.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesní organizace výtvarných umělců. Buduje síť kontaktních míst. Podporuje umělce informačními službami. Podílí se na organizování soutěží a výstavních přehlídek.
URL: http://www.uvucr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení profesionálních a tvurčích fotografů České republiky, jako volné pokračování svazu výtvarných umělců - fotografické sekce.
URL: http://www.asociacefotografu.com
Federation of European Direct selling associations (Federace evropských asociací přímého prodeje)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Všechno zboží je doručováno do domu spotřebitele. Využívají zejména spotřebitelé bydlící na vesnicích a v menších městech, kde není možnost zboží přímo zakoupit v kameném obchodě.
URL: http://www.fedsa.be/en/index.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webový portál severočeské, středočeské, jihočeské a moravské sekce Asociace podnikatelek a manažerek.
URL: http://www.podnikatelky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesní organizace usilující o posílení samostatného výkonu profese dle platné legislativy EU a ČR. Informuje rodičovskou veřejnost o povolání porodní asistentky a její práci v ambulancích, porodnicích i terénu.
URL: http://www.unipa.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky asociace nabízejí akce a nabídky vzdělávání, právní informace, diskusní stránku.
URL: http://www.capacz.cz
Direct selling Association (Asociace přímého prodeje v USA)
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

URL: http://www.dsa.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesní unie českých galerií, která sdružuje galerie za účelem koordinace jejich činnosti při tvorbě, správě, a ochraně a zveřejňování uměleckých sbírek jako součásti národního kulturního dědictví.
URL: http://www.cz-gallery.com
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nevládní organizace, která sdružuje jak profesionální a dobrovolné mediátory, tak i laickou veřejnost, podporuje myšlenku mimosoudního způsobu řešení konfliktů a rozvoje mediačních služeb.
URL: http://www.amcr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace je občanské sdružení podle zákona čl. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Asociace sdružuje právnické a fyzické osoby působící v elektronické komerci
URL: http://www.apek.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení majetkových sporů. Další informace, nejčastější dotazy a odpovědi, kontakty,rozhodčí a poplatkový řád přinášejí stránky Sdružení rozhodců, s.r.o.
URL: http://www.sdruzenirozhodcu.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresa Českého rybářského svazu, legislativa týkající se rybářství, statistika úlovků a další informace.
URL: http://www.rybsvaz.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Reprezentuje zájmy evropských výrobců strojů, zejména ve vztahu k úřadům nebo asociacím.
URL: http://www.cecimo.be/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace sdružuje nezávislé rozhodce pro řešení majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb.
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Další informace o průběhu řízení jsou k dispozici všem zájemcům o tento způsob vyrovnání.

URL: http://www.asrr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem komory je stanovovat a udržovat normy pro praktikování klasické homeopatie. Stránky obsahují rejstřík registrovaných homeopatů, etický kodex, nabídku kurzů a přednášek.
URL: http://www.homeopathy.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
W3Cje forum pro informace, komerci, komunikaci a kolektivní sdílení znalostí. Vyvíjí interoperabilní technologie pro správu webu v jeho optimální podobě.
URL: http://www.w3.org/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Enviromentální aspekty podnikání, statistiky vývoje životního prostředí, články, informace. Odpadové fórum, alternativní energie.
URL: http://www.cemc.cz/
International Telecommunication Union (Mezinárodní telekomunikační unie)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
je mezinárodní organizace /v rámci OSN/, ve které jsou zastoupeny vlády a soukromý sektor.
URL: http://www.itu.int
Canadian Organic Growers (Kanadští organičtí pěstitelé)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky kanadské národní informační sítě pro organicky hospodařící farmáře, zahradníky a spotřebitele.
URL: http://www.cog.ca
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
RPR byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy k dosažení čestné, decentní, legální a pravdivé reklamy na území České republiky.
URL: http://www.rpr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ELSA je největší světová nezávislá asociace studentů práva. Pořádá přednášky, semináře a konference s právní problematikou.
URL: http://www.elsa.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace profesionálních myslivců České republiky je samosprávnou stavovskou organizací sdružující myslivce.
URL: http://www.profimysl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavovská organizace soukromých zemědělců České republiky. Vychází z tradic a přesvědčení o perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.
URL: http://www.asz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o alergenech, alergiích. Odbornou veřejnost informuje prostřednictvím tisku, www stránek. Organizuje přednášky, semináře, kurzy a další odborné akce. Pořádá kongresy, sympozia, konference a obdobná setkání vnitrostátního i mezinárodního charakteru.
URL: http://217.11.254.44/csaki/index.php
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká advokátní komora je samosprávné sdružení advokátů zřízené zákonem. Její právníci Vám radí co dělat v případě, že potřebujete advokáta a nemáte finanční prostředky na jeho zaplacení.
URL: http://www.cak.cz/1250/akomora/index.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovské stránky organizace. Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) je výběrovým sdružením předních odborníků z oblasti odvádění a čištění odpadních vod z České republiky, Slovenska i ze zahraničí. AČE ČR byla založena v r. 1993 a od té doby si získala pevné místo mezi naší vodohospodářskou veřejností.
URL: http://www.ace-cr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stávkový řád ČLK upravuje průběh stávky a podmínky, za kterých lze stávkovat ve zdravotnických zařízeních. Obsahem jsou také konkrétní formy stávek.
URL: http://www.medical.cz/lok/ukazakt.asp?ID=71
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Mj. prosazuje zájmy průmyslu vůči vládě a parlamentu.
URL: http://www.spcr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace sdružuje odborníky v oborech hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie.
URL: http://www.cah.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
UHS vznikla v roce 1990 jako profesní organizace, sdružující české i zahraniční historiky umění a studenty oboru. Společnost vydává dvakrát ročně Bulletin UHS.
URL: http://www.udu.cas.cz/uhs
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace sdružuje osoby a organizace, jejichž cílem je provozování technologie a procesu recyklace odpadních materiálů z demolic a výstavby stavebních objektů. Informace o recyklaci stavebních materiálů, druhy recyklátů a možnosti jejich využití.
URL: http://www.arsm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení odborníků v oblasti ekologického zemědělství - usiluje o zlepšení odborné kvalifikace ekologických zemědělců, zlepšení zpracování bioproduktů a jejich odbytu.
URL: http://epos.ecn.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Při AEM vzniklo i Sdružení velkých spotřebitelů energie, které se snaží ovlivnit legislativu v zájmu velkých spotřebitelů energie.
URL: http://www.aem.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Svaz vodního hospodářství (SVH) sdružuje organizace v oblasti vodního hospodářství – podniky Povodí, podniky Vodovodů a kanalizací a další akciové, příspěvkové i jiné společnosti. SVH usiluje v součinnosti s orgány státní správy a ve spolupráci s ostatními podnikatelskými organizacemi o vytvoření legislativních i jiných podmínek pro účinné hospodaření a podnikání se svěřeným majetkem v podmínkách přechodu k tržnímu hospodářství. SVH se aktivně podílí na vytváření národohospodářské politiky ve své oblasti, ve vazbě na ostatní odvětví a obory.
URL: http://www.svh.cz
New Media Scotlant (Nová média Skotsko)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
New Media Scotland agentura realizující umělecké projekty užívající nové technologie. Cílem je podpora výzkumu a rozvoje oblasti, vytváření nových možností pro umělce. Agentura působí na národní úrovni.
URL: http://www.mediascot.org/index.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asocicace usiluje o sdružení odborníků pracujících v hydrologii na Slovensku. Stanovy, dokumenty, akce.
URL: http://www.ahs.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesionální překlad do a ze znakové řeči
URL: http://sweb.cz/cktzj/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky německého sdružení Deutsches Atomforum, které provozuje využívání jaderné energie. Informace o jaderné energii, o kontejnerech určených pro přepravu a uchování radioaktivního odpadu, o meziskladech radioaktivního odpadu, o jaderných elektrárnách.
URL: http://www.kernenergie.de
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení autorů hudebních děl, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv. Na základě oprávnění uděleného MKČR podle platného autorského zákona vykonává kolektivní správu autorských majetkových práv k dílům hudebním s textem či bez textu.
URL: http://www.osa.cz
WeiberWirtschaft eG (Ženské podnikání)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum WeiberWirtschaft eG je největším ženským družstevním a operačním projektem pro začátky ženského podnikání v Německu a také v Evropě.
URL: http://www.weiberwirtschaft.de
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Produkční formace podporující vznik nových projektů v oblasti žonglování a cirkusové performance. Spolupráce s divadly, příprava art-terapeutických prjektů.
URL: http://www.hep.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace jejíž cílem je podpora sídelních struktur, ochrana kulturního dědictví a udržení ekologické rovnováhy. Rozvíjí zahraniční spolupráci, osvětovou, poradenskou, publikační činnost.
URL: http://www.urbanismus.cz/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Goldrausch (Zlatá horečka) je ženská síť založená v roce 1982, která poskytuje finanční podporu podnikatelkám a ženským projektům sídlícím v Berlíně.
URL: http://www.goldrausch-frauennetzwerk.de
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Samosprávné profesní sdružení autorizovaných architeků, autorizovaných urbanistů a autorizovaných projektantů ÚSES. Na stránkách publikuje architektonické soutěže, právní informace aj.
URL: http://www.cka.cc
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -