spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu.
URL: http://www.muzeum-sumperk.cz/zarizeni/lovecko-lesnick...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové, informace o ozonové vrstvě.
URL: http://www.chmi.cz/meteo/ozon/hk.html
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profil pracoviště, zaměstnanci, kontakty, přehled publikační činnosti. Zaměření činnosti: geologie, mineralogie, petrografie a petrologie, geochemie, sedimentologia, paleontologie, geochemie, ekologie, ložisková geologie, regionální geologie Západních Karpat. Pracoviště se věnuje i pedagogické práci a vydává časopis Geologica Carpathica.
URL: http://www.geol.savbb.sk
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přírodovědná expozice s názvem Krajina v srdci Evropy představuje složitý a pestrý geologický vývoj krajiny pod Krušnými horami v průběhu milionů let a je doplněna přehledem současného stavu přírodního prostředí.
URL: http://www.muzeumlouny.cz/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum při Právnické fakultě University v Oslo, nezávislé národní centrum pro národní a mezinárodní výzkum v oblasti lidských práv, vzdělávání. Přehled programů, vzdělávácích příležitostí.
URL: http://www.humanrights.uio.no
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/OS/ostrava.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zoologický ústav Slovenské akademie věd. Výzkumné projekty, časopisy Biologia a Entomological Problems, publikační činnost, stránky jednotlivých oddělení...
URL: http://zoo.sav.sk
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled výzkumných skupin, časopisy Biologické listy a Folia Biologica, odkazy na související stránky.
URL: http://www.img.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Smyslem činnosti Institutu je podpora vědeckého výzkumu dějin "konečného řešení židovské otázky" v českých zemích a dějin terezínského ghetta a zprostředkování jeho výsledků odborné i laické veřejnosti.
URL: http://www.terezinstudies.cz/cz2/ITI/ITI
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základním účelem a posláním ústavu je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům. Zabývá se mj. problematikou znečištění půdy a vod, komplexními pozemkovými úpravami, ochranou rašelinišť a využitím rašeliny, hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích aj.
URL: http://www.vumop.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Unie sdružuje všech patnáct českých a čtyři slovenské zoologické zahrady. Je odborným a morálním garantem všech členských zoo.
URL: http://www.zoo.cz/
The Refugee Studies Center (Centrum pro studia uprchlíků)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum bylo založeno v roce 1982 jako součást Centra rozvojových studií na Oxfordské univerzitě. Specializuje se na výzkum a výuku o příčinách a následcích nucené migrace. Jeho čtyřmi hlavními cíli jsou: výzkum, výuka, šíření poznatků a mezinárodní kooperace.
URL: http://www.rsc.ox.ac.uk/
Centre of Migration Studies in Warsaw - Project IDEA (Centrum migračích studií ve Varšavě - Projekt IDEA)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IDEA - Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union (Středomořské a východoevropské země jako nové cíle imigrace v EU) je projekt Centra migračních studií ve Varšavě zaměřený zejména na Českou republiku, Řecko, Maďarsko, Itálii, Polsko, Portugalsko a Španělsko. Cílem je poskytnout politikům na národních i evropské úrovni kvalitní informace o migračních tocích v těchto zemích.
URL: http://www.idea6fp.uw.edu.pl
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav, která vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.
URL: http://www.chmi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu České Budějovice. Předpověď počasí, klimatologické a hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/CB/cb.html
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav hydrologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Výzkumné projekty, publikace, časopis Journal of Hydrology and Hydromechanics, stránky jednotlivých oddělení...
URL: http://www.ih.savba.sk
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, laboratořích a pořádaných sympóziích.
URL: http://www.umbr.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pracoviště Akademie věd ČR. Soustředí se na výzkum v oborech: dějiny umění, teorie umění a estetika, teorie a historie architektury, památková péče. Zpracovává dlouhodobé projekty.
URL: http://www.udu.cas.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedna z nejvýznamnějších evropských institucí, zabývající se multidisciplinárním výzkumem drogové problematiky.
URL: http://www.cedro-uva.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci seznamuje se životem tohoto českého antropologa. Antropologická a národopisná expozice.
URL: http://www.infohumpolec.cz/muzeum/
Centre of Migration Research (Centrum pro studium migrace)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Polské výzkumné centrum při Varšavské univerzitě
URL: http://www.migracje.uw.edu.pl/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky projektu Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace, na jehož realizaci se podílejí Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti FSS MU v Brně, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a Výzkumné centrum Brno.
URL: http://www.migrujici.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum má za cíl koordinovat činnost v oblasti výuky a výzkumu životního prostředí mezi jednotlivými pracovišti Univerzity Karlovy i pracovišti mimouniverzitními.
URL: http://www.czp.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Předpověď počasí, hydrologické a sněhové informace.
URL: http://www.chmi.cz/PL/plzen.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumné činnosti ústavu sídlícího v Průhonicích u Prahy, o historii ústavu, o seminářích pořádaných ústavem, o Průhonickém parku...
URL: http://www.ibot.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, o oblastech výzkumu, publikacích a konferencích.
URL: http://www.ujf.cas.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky vědecké a vzdělávací organizace, jejíž hlavním cílem je ochrana ohrožených mořských živočichů. Informace o aktuálních projektech, fotogalerie a novinky z dané oblasti. (Projekty jsou zeměřeny v prvé řadě na velryby.)
URL: http://www.cascadiaresearch.org
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Švédský vládní Výbor pro alkoholismus a toxikomanie. Většina ve švédštině, v angličtině k dispozici výsledky školských průzkumů.
URL: http://www.can.se
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace o ústavu, přehled odebíraných mezinárodnách časopisů.
URL: http://www.iach.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
URL: http://boris.natur.cuni.cz/kdgd/
Ercomer (Evropské výzkumné centrum na migraci a etnické vztahy)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum studující problematiku mezinárodní migrace, etnických vztahů, rasismu, etnických konfliktů v evropském kontextu.
URL: http://www.ercomer.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mineralogická, zoologická, paleontologická a antropologická expozice, řada přírodovědných oddělení, historie a struktura Národního muzea v Praze, časopisy a publikace a řada dalších informací včetně virtuální galerie 3D modelů sbírkových předmětů.
URL: http://www.nm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/BR/brno.html
Institute of Entomology (Entomologický ústav)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Entomologický ústav Akademie věd ČR. Přehled výzkumných aktivit, stránky jednotlivých oddělení, časopis European Journal of Entomology, odkazy na související stránky...
URL: http://www.entu.cas.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akciová společnost, zabývající se výzkumem v oblasti jaderné energetiky a radioaktivního záření.
URL: http://www.nri.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum provádí výzkum v sociální oblasti, poskytuje poradenskou činnost v sociální oblasti, vytváří analýzy situace romské komunity v obci a regionu, návrhy na řešení, analýzy řešení bytové problematiky atd.
URL: http://www.ncss.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studie o medicínském využití marihuany, pořízená severoamerickým Národním centrem akademického tisku. Obsahuje rozsáhlý přehled vědecké literatury na toto téma.
URL: http://www.nap.edu/readingroom/books/marimed/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální prohlídka ústavu, informace o jednotlivých sektorech a laboratořích ústavu, přehled pořádaných kongresů, historie ústavu...
URL: http://www.biomed.cas.cz/mbu/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Katedry demografie Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze.
URL: http://nb.vse.cz/kdem/
Migration Dialogue (Dialog o migraci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné informační centrum zaměřené na mapování jevu migrace v moderním světě.
URL: http://www.migration.ucdavis.edu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stálá expozice "Dějiny Benátecka"- zatím dokončen vstupní sál (osobnosti regionu, dějiny muzea), oddělení životního prostředí, expozice archeologie.
URL: http://www.benatky.cz/muzeum/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum dopravního výzkumu (CDV) je státní příspěvkovou organizací v působnosti Ministerstva dopravy a spojů ČR. Jeho základním účelem je výzkumná a vývojová činnost pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MDS ČR.
URL: http://www.cdv.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti ústavu, o jeho jednotlivých odděleních a laboratořích, publikační činnosti, časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica...
URL: http://www.ueb.cas.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace zřízená slovenským ministerstvem zemědělství. Mnoho informací a odkazů týkajících se zemědělství.
URL: http://www.uvtip.sk
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Středisko zajištuje informační promeny - dokumentaci o českých soudobých skladatelích, archiv not a nahráveka, kontakty na instituce. HIS připravuje kulturní program, vydává publikace.
URL: http://www.musica.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Krkonošská muzea ve Vrchlabí, Jilemnici a Pasekách nad Jizerou. Expozice "Kámen a život" a "Člověk a hory".
URL: http://www.krnap.cz/index.php?option=com_content&task...
Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty (Vývojové a výzkumné centrum o migraci, globalizaci a chudobě)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Toto výzkumné centrum je řízeno hlavním výzkumným týmem na univerzitě v Sussexu, ale zároveň vytváří multidisciplinární tým výzkumníků z Evropy, Afriky, Asie a Blízkého Východu. Na webu lze nalézt working papers a další výzkumné zprávy a publikace.
URL: http://www.migrationdrc.org/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum zaměřené na azylové a imigrační právo Evropské unie.
URL: http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/odnetuk.html
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stálá expozice seznamuje s jednou z nejvýznamnějších epoch v architektonickém a urbanistickém vývoji města Brna. Umístěna v prostorách historického hradu Špilberk.
URL: http://www.spilberk.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost sdružuje zájemce činné v botanice. Věnuje se pěstování a propagaci všech oborů botaniky.
URL: http://www.natur.cuni.cz/CBS/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Laboratoře biochemie dřevokazných hub pod Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR.
URL: http://www.biomed.cas.cz/mbu/gabriel/czindex.htm
British Antartic Survey (Britský antarktický výzkumný program)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o organizaci, Antarktidě, novinky ...
URL: http://www.antarctica.ac.uk
Sussex Centre for Migration Studies (Centrum pro studium migrace při univerzitě v Sussex)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum univerzity v Sussex věnující se migraci. Nabízejí magisterské a doktorské kurzy ze studia migrace. Publikují časopis Journal of Ethnic and Migration Studies, řídí Center for Studies of Migration, Globalization and Poverty.
URL: http://www.sussex.ac.uk/migration/
Oxford Department of International Development (Odbor Oxfordu pro mezinárodní rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum zaměřené na studium etnicity, nerovností mezi lidmi a sociální rozvoj. Novinky, projekty, studie, semináře.
URL: http://www.qeh.ox.ac.uk
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem. Přírodovědné a národopisné sbírky.
URL: http://www.ompv.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru geografie a příbuzných oborů. Jejím účelem je další rozvoj geografie a geografického vzdělávání, propagace a realizace výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oboru geografie.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o společnosti a jejích pracovních skupinách.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~demodept/cds/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum seznamuje s historií těžby zlata na Písecku, chráněnými územími okresu Písek, geologií a mineralogií Písecka. Expozice "Ryby a rybářství" prezentuje v řadě akvárií představuje ryby českých řek, rybníků a přehradních nádrží.
URL: http://www.prachenskemuzeum.cz/
International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE) (Mezinárodní migrace, integrace a sociální soudržnost)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IMISCOE je síť 23 evropských výzkumných center sdružujících výzkumníky z oblasti společenských věd, práva i humanitních věd zabývajících se výzkumem migrace, integrace a sociální soudržnosti. Na stránkách je možné nalézt informace o mnoha výzkumech, hledat v online knihovně (některé texty jsou ke stažení ve formátu pdf, jiné ne).
URL: http://www.imiscoe.org/
Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) (Institut migrace a etnických studií)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum pro studium migrace a etnických aspektů migrace v Nizozemí. Výzkum, studie, publikace, statistika.
URL: http://www2.fmg.uva.nl/imes/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum, specializované na hornictví a návazné výroby, nabízí rovněž přírodovědnou expozici věnovanou přírodě Sokolovska. Přírodovědné oddělení muzea se specializuje na botaniku.
URL: http://www.volny.cz/muzeumsokolov/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká vědecká společnost pro mykologii je dobrovolná výběrová organizace. Vydává vědecká publikace, provozuje mykologickou knihovnu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/cvsm/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Slovenské akademie věd (SAV). Informace o SAV, jejích jednotlivých ústavech a výsledcích vědeckého výzkumu.
URL: http://www.savba.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované astronomii. Aktuality, procházky oblohou ...
URL: http://www.astro.cz
Centrer for injury prevention Policy Safety Lit (Centrum pro politiku prevence úrazů "Světlo bezpečí")
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články a studie z oblasti bezpečnosti, vydává San Diego State University.
URL: http://www.safetylit.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Statistické údaje Českého statistického úřadu týkající se cizinců v ČR.
URL: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod
Migration Research Unit (MRU) (Institut pro výzkum migrace)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný institut zaměřený na zvyšování informovanosti o otázkách mezinárodní migrace v národním, evropském a nadnárodním kontextu. Výzkum, publikace, studium.
URL: http://www.geog.ucl.ac.uk/mru/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie osídlení jižní Moravy, antropologická expozice, sladkovodní akvárium, fauna Moravy, expozice věnovaná zakladateli geneticky Mendelovi, mineralogicko-petrografická expozice Svět nerostů, paleontologická expozice.
URL: http://www.mzm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká asociace ložiskových geologů (ČALG) je dobrovolná stavovská organizace sdružující odborníky pracující na výzkumu, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin v České republice.
URL: http://web.quick.cz/CALG/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Struktura ústavu, témata výzkumu, praktické aplikace výzkumu, vědecké konference, historie ústavu...
URL: http://www.iic.cas.cz
Wildlife Conservation Society (Společnost pro ochranu volně žijících organismů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Společnosti pro ochranu volně žijících zvířat, založené v roce 1895 a sídlící v ZOO v newyorském Bronxu.
URL: http://www.wcs.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Státní rostlinolékařské správy, která je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Povinně zvěřejňované informace, legislativa, tiskové zprávy, odkazy.
URL: http://www.srs.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný ústav řeší problémy zemědělské ekonomiky, poskytuje odborný servis pro MZe ČR a jiné orgány státní správy. Podílí se na zpracování agrární politiky s ohledem na členství ČR v EU.
URL: http://www.vuze.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum seznamuje s historií dolování stříbra, součástí muzea je i zpřístupněný starý stříbrný důl.
URL: http://www.cms-kh.cz/
Migration Policy Institute (MPI) (Institut migrační politiky)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nevládní neziskový výzkumný institut ve Washingtonu zabývající se migrací. Specializuje se na USA a Evropu.
URL: http://www.migrationpolicy.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Expozice Beskydy - příroda a lidé. Výzkum a dokumentace přírody v Beskydech.
URL: http://web.telecom.cz/muzeumbeskyd/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zabezpečuje geologický průzkum území Slovenské republiky, tvoří informační systém v geologii, vykonává funkci ústřední geologické knihovny, vydává geologické mapy a publikace.
URL: http://www.gssr.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled oddělení, vydavatelská činnost ústavu, časopis Folia Zoologica, výzkumné projekty, publikace...
URL: http://www.ivb.cz/
Whalesafari (Velrybí safari)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Whale Center v severním Norsku, které se zabývá studiem velryb a nabízí turistům možnost pozorování těchto kytovců.
URL: http://www.whalesafari.no
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Monitoring Zemědělské vodohospodářské správy se zabývá sledováním vybraných proměnných prostředí ve spravovaných akvatických ekosystémech podle aktuálních potřeb organizace a zřizovatele.
URL: http://www.monsms.cz/monitoring/
Center for International and European Law on Immigration and Asylum (CIAL) (Centrum mezinárodního a evropského práva pro otázky imigrace a azylu)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum zaměřené na legislativní rámec jevu migrace. Mezinárodní právo, právo EU, legislativní změny, novinky, grafy, statistika. Bylo založeno v roce 1994 profesorem Hailbronnerem z německé university v Konstanzi.
URL: http://migration.uni-konstanz.de
MIGRINTER - Migration internationales, espaces et sociétés (MIGRINTER - Mezinárodní migrace, prostory a teritoria)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MIGRINTER je název výzkumného týmu sídlícícho ve Francii, který se specializuje na studium mezinárodní migrace a interetnických vztahů. Na internetových stránkách naleznete kromě podnětů na vlastní výzkum i publikace a dokumenty.
URL: http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Zabývá se mj. klimatologií, meteorologií, využíváním větrné energie.
URL: http://www.ufa.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum kroměřížského regionu, expozice "Člověk a příroda", Klub UNESCO Kroměříž.
URL: http://www.muzeum-km.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha) je specializovanou organizací, která se zabývá inženýrskou, projektovou a konzultační činností v oblasti městského dopravního inženýrství, především pro hlavní město Prahu, ale i pro ostatní pražské nebo mimopražské zákazníky.
URL: http://www.udi-praha.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se zabývá zkoumáním procesů v zemské kůře, indukovaných zejména antropogenní činností, včetně jejich účinků na životní prostředí. Přehled jednotlivých výzkumných středisek.
URL: http://www.ugn.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum vzniklo na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Posláním centra je vytvářet předpoklady pro systematické studium integrace menšinových skupin, a to zejména s ohledem na jeho sociální aspekty
URL: http://www.fss.muni.cz/spsp/cpsims/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky výzkumného pracoviště zřízeného Ministerstvem práce a sociálních věcí nabízí úplné texty výzkumných zpráv a analýz, statistických bulletinů od roku 1998, odkazy. Zaměření výzkumné a konzultační činnosti ústavu: trh práce a zaměstnanost, sociální dialog a pracovní vztahy, sociální ochrana, rodina, rovné příležitosti, příjmy a mzdy.
URL: http://www.vupsv.cz/
Mexican Migration Project (Projekt - migrace v Mexiku)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Probíhající průzkum mexických a amerických vědců studující a dokumentující proces mexické migrace do Spojených států.
URL: http://mmp.opr.princeton.edu
U.S. Census Bureau (Americký statistický úřad)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
United States´ Census Bureau je vládní statistický úřad. Tento odkaz vede na sekci stránek tohoto úřadu týkající se migrace.
URL: http://www.census.gov/population/www/socdemo/migrate....
Transnational Communities Programme (Program nadnárodních společenství)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky podávají informace především o výzkumném pracovišti: Tématicky rozdělený seznam výzkumných projektů a jejich popis. Na stránkách je seznam Událostí o akcích spojených s činností programu a o řadě dalších konferencí na akademické půdě, vždy s programem akce. Směrovník odkazů je zaměřený na výzkumné organizace. Vyhledávání na stránkách je možné podle klíčových slov. Traces je čtvrtletně vydávaný výběr článků a zpráv, na stránkách jsou dostupná v plném znění pouze vydání od roku 1998 do 2002. Pracovní dokumenty obsahují výběr plných textů publikací vydaných v rámci programu, včetně výběru Traces. Na stránkách jsou plné texty zkrácených výzkumných zpráv pod sekcí Breafings. Půlročně vycházející Věstník informuje o dění na výzkumném pracovišti, nových knihách a výzkumných projektech. Věstník je ke stažení v plném znění. V Knižních řadách jsou základní informace o publikační činnosti programu. Na stránkách je k dispozici mailing list.
URL: http://www.transcomm.ox.ac.uk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Regionální muzeum na zámku v Mikulově. Expozice o historii vinohradnictví a vinařství.
URL: http://www.rmm.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky odborné agentury zřízené Ministerstvem životního prostředí SR. Informace o stavu životního prostředí na Slovensku, o ekologické politice, ekologické časopisy...
URL: http://www.sazp.sk
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hostorie, informace o jednotlivých odděleních, oblasti výzkumu, časopis Acta Montana...
URL: http://www.irsm.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice (VÚKOZ) je příspěvkovou organizací MŽP. Vedle tradičního květinářství, sadovnictví a krajinářství se věnuje i vyhodnocování genofondů kulturních a domácích rostlin, využívání šlechtitelských, množitelských a pěstebních metod, biotechnologií a výzkumu rychle rostoucích dřevin pro bioenergetiku.
URL: http://www.vukoz.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká pobočka mezinárodního Institutu pro informační design situovaná v Benešově. Středisko zajišťuje speciální kulturní program a provoz médiatéky.
URL: http://www.institut-informacniho-designu.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CENIA je státní příspěvková organizace resortu Ministerstva životního prostředí České republiky. Poskytuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vznikla k 1. 4. 2005 transformací z Českého ekologického ústavu (ČEÚ).
URL: http://www.cenia.cz
Migration Dialogue (Migrační dialog)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o mezinárodní migraci specializovaného pracoviště Kalifornské univerzity v Davisu. Členění do sekcí (probíhající projekty, migrační zprávy, informace o přednáškách a konferencích), které se dále větví.
URL: http://migration.ucdavis.edu
United Nations - Population Division (Organizace spojených národů - oddělení pro studium populace)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky oddělení pro studium populace Organizace spojených národů. Vědecké publikace a studie ke stažení.
URL: http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresa a kontakty na muzeum.
URL: http://www.muzeum-beroun.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum se specializací na těžbu zlata v ČR. Expozice o historii turistiky a trampingu v ČR.
URL: http://www.nohme.cz/muzeum.htm
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Botanický ústav Slovenské akademie věd. Informace o prováděném výzkumu, seznam publikací, seznam časopisů v knihovně ústavu aj.
URL: http://ibot.sav.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, vědecké výsledky, současné projekty...
URL: http://www.upb.cas.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje odborné informace a konzultace, vydává odborné časopisy a publikace, provozuje knihovnu a informační portál Agro-navigátor.
URL: http://www.uzpi.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace pro studenty - studijní programy, témata školních prací, granty, projekty.
URL: http://pdf.osu.cz/
The Association for the Study of Peak Oil & Gas (Asociace pro studium ropného a plynného vrcholu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace vědců zabývající se problematikou očekávaného nedostatku ropy a zemního plynu.
URL: http://www.peakoil.net
European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (Evropské výzkumné centrum migrace a etnických vztahů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) podněcuje a podporuje komparativní výzkumy na poli mezinárodní migrace a mezietnických vztahů v evropském kontextu. Centrum se nachází na fakultě sociálních studií na utrechtské univerzitě.
URL: http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/...
Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) (Centrum pro studium mezinárodní politiky)
Jazyk: IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Italské nevládní výzkumné centrum se sídlem v Římě. Zabývá se také výzkumem migrace.
URL: http://www.cespi.it/home.html
Institute for Social Studies (ISS) (Institut sociologických studií)
Jazyk: AJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum zaměřené na otázky migrace v Polsku z evropského kontextu. Výzkum, publikace, konference.
URL: http://www.iss.uw.edu.pl/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SIM je výzkumná instituce při Právnické fakultě University v Utrechtu. Založena v roce 1981. Cílem je sloužit jako centrum studií lidských práv. SIM realizuje výzkumné projekty a shromažďuje a zveřejňuje informace o lidských právech. Na stránkách přehled projektů, nabídka kurzů, databáze: knihovna knih, seriálů, stavu ratifikace, nástrojů v oblasti lidských práv. Databáze precedenčního práva z významných světových institucí - např. ECHR, UNCOM aj. Nástroje jsou protokoly, deklarace, charty apod. roztříděné dle institucí.
URL: http://sim.law.uu.nl/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká společnost pro výzkum a využití jílů sdružuje odborníky zabývající se výzkumem přírodních jílových akumulací nebo různě upravených.
URL: http://www.clays.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, dosažené výsledky, časopisy Chemické listy, Collection
of Czechoslovak Chemical Communications a Bulletin Českých chemických společností, pořádané přednášky a konference...

URL: http://www.uochb.cas.cz
Institut de recherche por le développement (Institut pro výzkum a rozvoj)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Francouzský státní institut, zaměřující se na výzkum tropických oblastí - zejména jejich životního prostředí, ale i například sociálních otázek.
URL: http://www.ird.fr
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Fakulty sociálních věd UK v Praze. Seznam kateder a sylaby předmětů.
URL: http://www.fsv.cuni.cz
M. King Hubbert Center for Petroleum Supply Studies (Hubbertovo středisko pro studia zásobování ropou)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum při americké Colorado Univerisity of Mines shromažďuje, studuje a rozšiřuje informace o globálním zásobování ropou. Poslední zprávy z roku 2002.
URL: http://hubbert.mines.edu
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) (Institut pro výzkum migrace a mezikulturní studia)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut je součástí Univerzity v Osnabrücku, stránky v němčině a angličtině informují o činnosti institutu, publikacích, výzkumných projektech, konferencích a přednáškách a doktorandském programu. Odkazy na německé, ale i další evropské a světové organizace věnující se migraci.
URL: http://www.imis.uni-osnabrueck.de
Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull´Immigrazione (FIERI) (Mezinárodní a evropské fórum o výzkumu imigrace)
Jazyk: AJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky italské nevládní organizace se sídlem v Turíně. Nabízející výzkumy, statistiky a články o migraci zejména v Itálii. Důraz je kladený i na evropský rozměr. Stránky jsou anglicky a italsky.
URL: http://www.fieri.it
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
TRANSIT MIGRATION je experimentální, interdisciplinární a politický projekt. Zkoumá, jakým způsobem transnacionální migrace mění Evropu, a s tím spojené diskurzy zaměřené na politiku, občanství či pracovní trh. Stránky projektu jsou v angličtině a němčině.
URL: http://www.transitmigration.org/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Národní instituce pro lidská práva, součást Danish Centre for international Studies and Human Rights. Provádí výzkum, vzdělávání, dokumentaci, organizuje národní i mezinárodní programy. Na LP se dívá z multidisciplinárního pohledu.
URL: http://www.humanrights.dk
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav ekologie lesa Slovenské akademie věd ve Zvolenu. Informace o výzkumných projektech, publikacích, časopis Folia eocologica, ...
URL: http://sav.savzv.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká společnost chemická (ČSCH) reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v ČR. Pomáhá svým členům rozšiřovat jejich profesionální znalosti, propaguje nové poznatky ze všech chemických oborů. Chce podávat veřejnosti objektivní informace o chemii a jejím vlivu na životní prostředí. Mj. stránka "zelené a užitečné chemie", odkazy na související stránky aj.
URL: http://www.csch.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka - pracoviště pro výzkumně odbornou, metodickou a informační činnost (podporu státní správy) v oblasti odpadového hospodářství
URL: http://ceho.vuv.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EIoP vydává vědecké analýzy politických, ekonomických a historických otázek týkajících se evropské integrace. Je provozována rakouskou Asociací pro evropská studia.
URL: http://eiop.or.at/eiop/
Institute of Migration (Institut pro studium migrace)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný ústav sídlící ve Finsku, pracující na neziskovém základě, jehož cílem je studovat otázky mezinárodní migrace a migrace ve Finsku, podporovat kompilaci informací, provádět výzkum etnik. Slouží také jaké informační zdroj pro genealogy.
URL: http://www.migrationinstitute.fi
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky organizace vykonávající státní geologickou službu v ČR. ČGS zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.
URL: http://www.geology.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Museum zaměřené na mimoevropské civilizace, s obsáhlým depositářem spírkových předmětů a jedinečnou knihovnou odborné literatury.
URL: http://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum založeno dánskou vládou v roce 2003. Zabývá se výzkumem a informačními aktivitami v oblasti zahraniční, bezpečnostní, rozvojové politiky, konflikty, holocaustem, genocidou a lidskými právy v Dánsku i v zahraničí. Skládá se ze dvou nezávislých institucí - Danish Institute for International Studies, DIIS a Danish Institute for Human Rights, DIHR, které zajišťují výzkum, analýzy a další aktivity. DCISM provozuje knihovnu.
URL: http://www.dcism.dk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/UL/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav krajinné ekologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Aktivity a projekty, publikační činnost, mezinárodní spolupráce, časopisy Ekológia a Životné prostredie.
URL: http://www.uke.sav.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se zabývá základním výzkumem v oboru chemie a fyziky polymerů. Informace o činnosti jednotlivých oddělení, směry výzkumu, přehled vzdělávacích akcí...
URL: http://www.imc.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum průmyslového dědictví ČR se zabývá historií, architekturou technických památek a průmyslových staveb, industriálních areálů a novými možnostmi jejich využití.
URL: http://vcpd.cvut.cz/
Mångkulturellt centrum Botkyrka (Multikulturní centrum v Botkyrce)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Švédská organizace zaměřená především na výzkum, vydavatelskou činnost a výměnu zkušeností a informací týkajících se migrace a sociální a kulturní odlišnosti.
URL: http://www.mkc.botkyrka.se/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studiu, konferencích, vědeckých aktivitách. Odkazy zaměřené na geografii v ČR a ve světě.
URL: http://www.geography.cz/socgeo/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled hlavních oblastí výzkumu, probíhajících vědeckých grantů, nabídka publikací, kontakty.
URL: http://www.eu.cas.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stálé expozice Ostravského muzea zahrnují přírodovědné a hornické expozice.
URL: http://www.ostrmuz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká zoologická společnost (ČZS) sdružuje členy, kteří studují z nejrůznějších hledisek živočichy a pracují v tomto oboru na vědecké úrovni. Vydává odborné publikace, provozuje knihovnu zoologických časopisů.
URL: http://www.natur.cuni.cz/zoospol/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam oddělení, publikační činnost, historie ústavu...
URL: http://www.gli.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Antropologické muzeum umístěné na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy má charakter univerzitní sbírky a je rozděleno do dvou oddělení, na část muzeální (přístupnou veřejnosti) a depozitář (určený pro studijní a vědecké účely). V muzeu jsou umístiny přibližně čtyři tisíce exponátu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~hmc/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Český přehradní výbor vykonává funkci Českého národního výboru Mezinárodní přehradní komise (International Comission on Large Dams - ICOLD/ Comité international des grandes barages - CIGB), která byla založena v roce 1928.
URL: http://www.csvts.cz/cvtvhs/cpv.php
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled oddělení, observatoří, informace o pořádaných seminářích, odkazy na geofyzikální stránky...
URL: http://www.ig.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká mykologická společnost je občanské sdružení, jehož cílem je především mykologická osvěta - poradenská činnost, ochrana hub, lesů a přírody vůbec, prevence proti otravám houbami. Společnost vydává časopis.
URL: http://www.myko.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se zabývá zejména biologickými procesy v údolních nádržích. Oddělení, projekty, publikace...
URL: http://www.hbu.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je odbornou státní institucí ochrany přírody, jejíž hlavní činností je zajišťování metodické, dokumentační, informační, monitorovací, vědeckovýzkumné, výchovně-vzdělávací a poradenské činnosti v oblasti péče o přírodu a krajinu.
URL: http://www.ochranaprirody.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky na serveru Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Informace o sbírkách z oblasti mikroorganismů, především o bakteriích, kvasinkách, houbách a řasách. Většina sbírek vydává vlastní katalog.
URL: http://www.natur.cuni.cz/fccm/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR, má za úkol provádění inventarizace lesů v ČR, vyhotovování a správu dat oblastních plánů rozvoje lesů včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů ČR, zajišťování funkce informačního datového centra odvětví lesního hospodářství a myslivosti.
URL: http://www.uhul.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránka Geologického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Seznam výzkumných projektů, časopis Geologica Carpathica..
URL: http://www.geol.sav.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předpověď počasí pro severovýchodní Čechy, informace o klimatologii, hydrologii a čistotě ovzduší.
URL: http://www.chmi.cz/poboc/HK/hradec.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka vzdělávacích kurzů v oblasti MKV - vzdělávání romských asistentů, příprava romských dětí ke studiu, kurzy romského jazyka, multikulturní výchova pro pedagogy, vzdělávací programy pro imigranty.
URL: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/kmv/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o společnosti a jejích sekcích a o parazitologii v ČR.
URL: http://www.parazitologie.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -