spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studie UNICEF z roku 2000 týkající se fenoménu domácího násilí.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=9448
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o genocidě arménského obyvatelstva ze strany Turecka.
URL: http://sweb.cz/pkg002/data/svet/genocida.doc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Genocida v mezinárodním právu veřejném na příkladě Tibetu.
URL: http://www.tibinfo.cz/clanek.php?id=244
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum provedený Dětským fondem OSN - UNICEF v 35 zemích Evropy a Střední Asie / prosinec 2000 - únor 2001/.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=32&i=2
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vývoj kriminality dětí a mladistvých v roce 2001. Statistické údaje.
URL: http://www.mvcr.cz/statistiky/krim_stat/2002/deti.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborná studie věnované problematice jednoho z největších poválečných mocenských konfliktů.
URL: http://members.tripod.com/%7EKlempera/2bekrize.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum CVVM o uzákonění partnerství homosexuálů (květen, 2003).
URL: http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=62787
Planet for life (Planeta pro život)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rodina webových stránek věnovaných několika aspektům přicházející světové energetické krize.
URL: http://planetforlife.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příručka Standardy ochrany svobody projevu obsahuje shrnutí nejvýznamnějších případů o svobodě projevu, které řešil Evropský soud pro lidská práva. Vydala Human Rights Students´ Initiative při Středoevropské univerzitě.
URL: http://www.otevrete.cz/index.php?akce=rubrika&rubrika...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminární práce L. Kupčíkové z katedry Veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK v Praze.
URL: http://tolerance.cz/kurzy/kupcikova.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výsledky reprezentativního výzkumu Gfk Praha na téma sexuální obtěžování.
URL: http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8896.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autorkou je studentka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem z katedry bohemistiky a slavistiky. Uvádí odkazy na literaturu.
URL: http://www.ujep.cz/ujep/pf/kbohem/ergo/krei.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum GfK Praha na téma sexuální obtěžování.
URL: http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8638.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje a statistiky o domácím násilí nejen na Slovensku.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2306
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o legálních a ilegálních drogách. Oficiální web Národního monitorovacího střediska (NMS), jehož cílem je monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek v ČR, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. NMS je součástí rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR.
URL: http://www.drogy-info.cz
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Statistický úřad Evropského společenství umožňuje přístup k různým statistikám EU, členských zemí EU, euro-zóny a dalších zemí.
URL: http://europa.eu.int/comm/eurostat/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Závěrečná zpráva z projektu Squatting a pražská municipalita - problematika squatů z pohledu squatterů a pražských zastupitelů. Zadavatelem projektu bylo Městské centrum sociálních služeb a prevence.
URL: http://pes.fsv.cuni.cz/projekt_squat.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anotace probíhajících studií a plná znění dokončených studií o drogách a drogových závislostech Národního monitorovacího střediska (NMS).
URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/13/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek z 20. 10. 2003 - Praha Amnesty International; snaha vymanit se z chudoby, zneužívání zbraní, porušování lidských práv, ...
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=ztlx2--&x=1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva proFem, o. p. s. o domácím násilí v ČR.
URL: http://www.feminismus.cz/download/domaci%20nasili.pdf
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Statistika o metadonové léčbě ve Švýcarsku.
URL: http://www.nasuko.ch/nms/db
Enlargement: Gender and Governance (Rozšíření EU: Gender a vládnutí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt, podporovaný EU, zabývajicí se rozšířováním EU, genderem a vládnutím. Jedná se o tříletý projekt, který je prováděn ve dvanácti zemích. Analyzuje politickou participaci a reprezentaci žen. Účastní se i Česká republika.
URL: http://www.qub.ac.uk/egg
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. se výzkumem dospívajících zabývá více než 25 let. Jeho práce patří k nelúplnějším a nejlépe zdokumentovaným výzkumům v této oblasti.
URL: http://www.insoma.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Abstrakta studie, srovnávající dopad prevence a represe na užívání kokainu; modeluje a vzájemně srovnává jejich finanční nákladnost při hypotetickém dosažení stejných výsledků. Garant studie - RAND - je pravděpodobně nejvýznamnější nestátní vědeckou a analytickou institucí v USA.
URL: http://www.rand.org/publications/MR/MR331/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Proč je v Kolumbii tolik násilí? Příčiny smrti, fakta Amnesty International o Kolumbii, ...
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzlx1--&x=1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fakta Českého statistického úřadu o prostituci, jak je uvedl na svých internetových stránkách (2002).
URL: http://www.ucetnisvet.cz/article.php?id=1927
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsáhlá stránka plná definic jednotlivých typů prevence, souhrnu některých amerických studií na toto téma a užitečných odkazů.
URL: http://www.umsl.edu/~rkeel/180/prevent.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Údaje o azylovém řízení jsou dělené na měsíční, roční a víceleté přehledy.
URL: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_rizen...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyšetření stavu pohybového systému pomocí kineziologického rozboru u lidí s cystickou fibrosou.
URL: http://www.ftvs.cuni.cz/pds/konference2/Sekce%201/S-1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.
URL: http://www.uzis.cz/cz/archiv03/14_03.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdělení Hnutí pro život ČR týkající se výzkumu o postojích českých občanů k interrupcím (2001).
URL: http://www.britskelisty.cz/0109/20010925n.html#13
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva Českého ústavu zdravotnických informací a statistiky.
URL: http://www.uzis.cz/cz/publikac/knihovna_uzis_pdf/potr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Statistiky týkající se problematiky interrupcí v ČR i ve světě.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115226
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Ústavu zdravotnickych informaci a statistiky ve formátu pdf.
URL: http://www.uzis.cz/cz/publikac/knihovna_uzis_pdf/zeny...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tématická příloha na stránkách Nadace Naše Dítě věnovaná Úmluvě o právech dítěte.
URL: http://www.detskaprava.cz/rodic/download/prava_deti.p...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem projektu je zamezit odebírání dětí do ústavní výchovy, v případě jejich umístění návratu zpět do rodiny a pomoci rodině, aby dítě mohlo doma zůstat.
URL: http://www.poradna-prava.cz/cesky/projekt_zpet_do_rod...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Míry nezaměstnanost, grafy, tabulky a doplňkové informace k vývoji nezaměstnanosti v ČR.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=929
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek o krizi v Etiopii. Rozpory mezi humanitární a zorzvojovou pomocí.
URL: http://www.infoservis.net/art.php?id=1043837243
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o genocidě ve Rwandě.
URL: http://www.unhcr.cz/10.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozsáhlá studie Tomáše Houšky o efektivitě protidrogových primárních programů u nás z první poloviny roku 2003. Obsahuje data o současné "drogové" situaci na našich školách, statistiky, které prozradí, co s čím souvisí a které preventivní aktivity jsou jak úspěšné.
URL: http://www.abcde.cz/studie/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O stavu české justice informoval ministr spravedlnosti Pavel Rychetský Poslaneckou sněmovnu dne 10.4.2003. Podstatné body z jeho odpovědi přináší příspěvek spolku Juristik.
URL: http://pravnik5.juristic.cz/239338
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva za období 1995 – 1999 předložená Výboru pro práva dítěte v souladu s článkem 44 Úmluvy dne 1. března 2000.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=247
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hrozí Zemi přelidnění? ... Populační růst se zpomaluje, i v zemích "třetího světa" ... změny v minulosti, současnost, vliv náboženství, předpoklad vývoje, ...
URL: http://zeme.mysteria.cz/view.php?cisloclanku=20040228...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zhodnocení důležitosti rovnosti mužů a žen podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102226&CAI=...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -