spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Trest smrti dává možnost nekrvavé obrany. Je-li člověku dovoleno zabít útočníka, který mu hrozí smrtí, tím spíše je možné bránit se hrozbou zabití. Článek Grzegorze Świderského se zabývá těmito i dalšími argumenty na nezávislém serveru Národní myšlenka.
URL: http://www.narmyslenka.cz/uvah/uvah064.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pojednání o postavení žen v disentu - undergroundu a Chartě 77 od Mirka Vodrážky.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115211
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
6. února 2001 uplynulo deset let od doby, kdy v naší zemi vstoupila v platnost Úmluva o právech dítěte. Jaká práva obsahuje a jak jsou naplňována?
URL: http://obchod.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=471
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O bezpečnost svých dětí mají obavy rodiče nejen o prázdninách. Snad každé dítě již slyšelo, že nemá chodit s cizími lidmi, nemá otvírat někomu, koho nezná apod. Co ale dělat, když se do nebezpečné situace dostane, jak se zachovat a koho požádat o pomoc? Kdy pustit dítě samotné do kina či na koupaliště?
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Potlačování základních lidských práv už není záležitostí jen jedné země nebo státu, ale začíná být doslova globální. Na obou polokoulích vyskakují stále častěji ohníčky totality, společným jmenovatelem u všech je naprostá absence jakéhokoliv odporu veřejnosti. Tento názor obhajuje ve svém komentáři Vladimír Stwora, vydavatel Zvědavce. Od roku 1986 žije v Ontariu v Kanadě.
URL: http://www.zvedavec.org/zpravySQL.php?clanek_id=5
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o azylovém zařízení pro děti, které provozuje Fond ohrožených dětí. Týraným, zanedbávaným a zneužívaným dětem nabízí přechodnou péči rodinného typu.
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekofeminismus jako sociální hnutí, filosofická koncepce a životní styl, část 2.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2167
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek z Britských listů od Jaroslava Pánka.
URL: http://blisty.cz/txt.php?id=10500
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc. (Autor je členem předsednictva SPRSV)
Otevřená sexuální výchova a osvěta musí být dostupná všem, od školáků po nemocné, invalidy a důchodce. Každý člověk má právo na poučení o tak základních věcech, jako jsou plánování rodiny, včetně výhodné a dostupné antikoncepce, sexuální poruchy a problémy, případně sexuální deviace a sexuální delikvence.

URL: http://www.planovanirodiny.cz/sv-pravo/mitlsexv.phtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Všechny děti patří do rodiny, i ty se zdravotním postižením. Mobilis,o.s.
URL: http://www.braillnet.cz/mobilis/rodina.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek reagující na schválení návrhu zákona o registrovaném partnerství. Hlavní body tohoto návrhu zákona jsou: stejná práva jako heterosexuální manželství při nakládání s majetkem, penězi a v úředním styku; vznik partnerství v přítomnosti matrikáře a dvou svědků; ukončení soužití rozhodnutím soudu; nepovoluje osvojení dítěte.
URL: http://www0.bbc.co.uk/czech/lupacr/115.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s jednou ze zakladatelek Společnosti pro talent a nadání psycholožkou Evou Vondrákovou.
URL: http://archiv.newton.cz/ss/2001/10/16/e2af709147a186b...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každá školní třída má svého intelektuála, šprta s tlustými brýlemi a samými jedničkami. Rodiče se svým zázračným dítětem chlubí, učitelé je dávají za vzor ostatním a spolužáci mu nadávají do šplhounů.
URL: http://www.tiscali.cz/ente/ente_center_intell.1445.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Martina Ehla o Světové obchodní organizaci, podmínkách vzniku, cílech, oblastech působení a jednáních.
URL: http://www.rozvojovka.cz/wto.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jakkoli není definice pojmu nadání a talent všeobecně přijatá, je jisté, že jedinci obdaření zvláštními schopnostmi musí ještě disponovat silnou motivací, pílí, vytrvalostí a dalšími vlastnostmi. K důležitým aspektům, kterými jsou i náhoda nebo štěstí, se řadí i systematický vliv rodiny, společnosti a státu.
URL: http://www.ipos-mk.cz/casopis/clanky/200011011.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Shrneme-li stručně stav výchovy talentů v polovině 90. let jak v ČR, tak v jiných zemích, dostaneme se k závěrům, které nepodporují jednoznačně představu o kompatibilitě české společnosti s vyspělými společnostmi současného světa.
URL: http://www.quido.cz/talent.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měsíčník Ministerstva vnitra - lidská práva a policie. Pohled na práva dítěte odboru prevence kriminality MV.
URL: http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2000/0010/prava...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O talenty je možné pečovat už v mateřské školce.
URL: http://www.ipos-mk.cz/casopis/clanky/200012014.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prečo sa z niekoho stane geniálny matematik, fenomenálny skladateľ, supervýkonný manažér alebo polyglot, ktorý sa učí jeden cudzí jazyk za druhým? Kto alebo čo za to môže? Hormóny, prostredie, rodičia?
URL: http://www.davinci.host.sk/Docs/SME_21042001.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zamyšlení nad postavením žen v politickém životě od M. Vodrážky.
URL: http://www.feminismus.cz/vodrazka/tajne.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kam se obrátit a důležitá telefonní čísla pro oběti domácího násilí
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie 1. vlny feminismu v USA a Evropě a nástup a transformace 2. feministické vlny.
URL: http://www.sweb.cz/barbora.osvaldova/docs/reflex1.rtf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mirek Vodrážka se zamýšlí nad tím, jaké pohlaví má politická moc a její krize? Proč společnost různé ženské postoje považuje za samozřejmé a hlouběji je nereflektuje?
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115130
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charakteristika 1. vlny feminismu, její cíle a podoby z pera H. Havelkové ze semináře organizace Nesehnutí Ženská práva jsou lidská práva.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=13649
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminární práce na téma domácí násilí - vymezení pojmu, fakta o domácím násilí a jeho příčinách, legislativa, péče o oběti domácího násilí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115241
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace o problematice obchodu se ženami.
URL: http://new.ecn.cz/index_asp.stm?x=/Soc/Zeny_muzi/text...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Indický ekonom Amartya Sen poukazuje na skutečnost, že hladomor není jen důsledkem nedostatku potravin.
URL: http://www.vesmir.cz/02_99/71.htm
The gender gap (Genderová mezera)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek z časopisu Time o postavení žen ve vědě.
URL: http://www.time.com/time/europe/html/040119/brain/gen...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stanovisko Sdružení Tejnka ke způsobu likvidace sqatu Ladronka.
URL: http://www.squatt.wz.cz/ladronka.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Daniela Municha v MF Dnes o nutnosti zákonně omezit právo na stávku ve státem posvěcených monopolech.
URL: http://195.113.12.52/munich/TEXTY/D717_03.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza postavení prostitutek ve Velké Británii.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=11592
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje o obchodu se ženami v ČR i ve světě.
URL: http://www.infoservis.net/art.php?id=1052916932
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Jima Perona o neúspěších poskytované zahraniční
pomoci africkým státům. Nástin řešení situace. Článek publikován
na stránkách novozélandského Institutu liberálních hodnot.

URL: http://www.ilv.org.nz/index.php?action=view_article&a...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stranka pro romaky i neromaky z celeho sveta.
URL: http://www.romove.com
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je ekofeminismus a k čemu je dobrý? Základní charakteristika tohoto myšlenkového směru a jeho nejvýznamnější představitelky.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=13358
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní rozbor legálnosti a nelegálnosti stávky v České televizi od JUDr. Zdeny Kindlové na Britských listech.
URL: http://www.britskelisty.cz/0101/20010110g.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Znásilnění žen jako válečná zbraň v době pádu Berlínské zdi.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=10957
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s Hanou Čepovou z Asociace podnikatelek a manažerek na téma e-obchod.
URL: http://www.izhubnu.cz/index0.asp?kateg=6&Clanek=281&a...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Názory a příspěvky rodičů a příznivců k tématu domácí vzdělávání u nás i v zahraničí na portálu www.rodina.cz.
URL: http://www.rodina.cz/scripts/k.asp?kid=39&pid=14
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domácí násilí není normální jev. Nikdo není povinen snášet ponižování ze strany partnera. . .
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekofeminismus jako životní styl, sociální hnutí a filosofická koncepce.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2161
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvě úvahy Martina Schmarze ve Svobodných rozhledech: "Ochrana svobody projevu v USA" a "Státem posvěcené "právo" na svobodu slova nepotřebujeme".
URL: http://rozhledy.tripod.com/sr7r30.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza násilí páchaného na civilistech v roce 1945 v Berlíně.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=10689
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jak byla ošetřena prostituce za c. k. mocnářství (T. Tyl, 2003, e-pravo).
URL: http://zakony.ihned.cz/tisk_clanky.php3?precti=20279
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Více než 50 odpovědí řady známých osobností z řad umělců, politiků, odborníků atd. na stránkách Hra o Zemi. Odpovědi byly získány v roce 2000.
URL: http://hraozemi.cz/anketa.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Názory, komentáře a polemiky o životním prostředí nejen z EkoListu.
URL: http://www.ekolist.cz/nazory.stm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o domácím násilí, mýty a fakta a kam se obrátit na pomoc.
URL: http://scio.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04/04Domaci_...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Report M. Ljubkové z představení knihy T. Spencerové z nakladatelství G plus G Jsem tranďák!
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=135698
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Adama Zbiejczuka o Spravedlivém obchodu.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1-17951...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historické pozadí ekofeminismu, dialog ekofeminismu a hlubinné ekologie a jeho politické uplatnění.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=1396
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pojednání o lesbickém feminsmu, esencialismu a lesbickém erosu.
URL: http://www.scalex.cz/sophia/aspekt/lorde.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Shrnutí priorit Rady vlády pro rovné příležitosti pro rok 2003 s ohledem na hodnocení dosavadních aktivit jak Rady, tak i vlády samotné, a rozhodnutí souvisejících s legislativou rovných příležitostí. Článek Renaty Škrobálkové na portálu Econnect z května 2003.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=135444
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Esej od Marie Zimmermannové v časopise Informace královéhradecké diecéze.
URL: http://ikd.diecezehk.cz/clanek.php?claid=1271
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek J. Sobotkové o případu nucených sterilizací Romek na Slovensku, který obsahuje i odkazy na organizace, které se touto problematikou zabývají a zpráva Tělo a duše.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzgx1--&x=1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Ivana Ryndy z roku 2000 vysvětlující omyly v chápání globalizace, znaky globalizace a další.
URL: http://globalizace.ecn.cz/diskuse/read.php?f=5&i=94&l...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Tomáše Tožičky o příčinách , důsledcích a dosavadních pokusech při řešení mezinárodních dluhů.
URL: http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=205...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka podnikatele-ekologa a kandidáta do Senátu ve volbách v roce 2000 z Desné v Jizerských horách. Různé články a názory na ekologická témata.
URL: http://www.joukl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co to je ženský princip a ženské hodnoty? Agenda 21 a současné rozdělení moci, peněz a práce.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115092
Querelles-Net - Forum mit Jiřina Šiklová (Rozhovor s Jiřinou Šiklovou na Querelles-Net)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor se socioložkou Jiřinou Šiklovou, která přišpěla k etablování gender studies v České republice. Součástí jsou i dva články o současném feminismu v ČR.
URL: http://www.querelles-net.de/forum/forum3-1.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o domácím násilí a rady pro pracovníky, kteří se věnují dětem a dospívající mládeži.
URL: http://www.vzdelavani.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příspěvek J. Severa na Britskych listech k diskuzi o legislativnim zakazu interrupcí.
URL: http://www.britskelisty.cz/0104/20010404m.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Michaely Horákové o Světové bance, jejím složení, působení, cílech, pozitivech a negativech jejích aktivit.
URL: http://www.rozvojovka.cz/wb.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Miloše Picka se zaměřuje na 4 okruhy, na které působí globalizace, tj. technika, společnost, ekonomika a politika.
URL: http://www.blisty.cz/2004/7/2/art18788.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Esej o vlivu globalizace od ekofeministky V. Shivy.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/pc1nasiliglob.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historický pohled na postavení žen v českých zemích z časopisu Český dialog.
URL: http://www.cesky-dialog.net/clanek.php?idcl=270&aidci...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příspěvek L. Sokačové z rubriky Hyde park v MF Dnes k diskuzi nad legislativním zákazem interrupcí.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/zakaznicneresi.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Michaely Horákové o historii vzniku MMF, jeho aktivity ve světě, cíle, způsob pomoci.
URL: http://www.rozvojovka.cz/mmf.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Argumenty pro globalizaci britského ministra zahraničních věcí Jacka Strawa.
URL: http://www.britskelisty.cz/0109/20010911e.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Diskuse o globalizaci, Světové bance, Mezinárodním měnovém fondu a jejich zasedání v Praze v roce 2000.
URL: http://globalizace.ecn.cz/diskuse/list.php?f=5
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s autorkou knihy o španělské ženské anarchistické organizaci Mujeres Libres z 6. ledna 1997.
URL: http://fsa.anarchismus.org/index.php?id=165
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza vtipů o ženách - jsou vtipné nebo sexistické?
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2152
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brněnské sdružení gayů a lesbiček STUD nabízí souhrn informací, které souvisejí s přístupem EU a jejích členských zemí k homosexuálním občanům a k jejich partnerskému životu.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=136580&apc=zz...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Recenze filmů od R. Škrobálkové věnované ženské tématice na festivalu Jeden svět 2003.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=130962
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Martina Wolfa o globalizaci, nastartování rozvoje či dotacích zemědělství.
URL: http://www.blisty.cz/2004/8/24/art19460.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační servis - domácí násilí připravuje tisková mluvčí Ministerstva vnitra
URL: http://www.mvcr.cz/aktualit/sdeleni/2001/nas_dite.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Feminismus - cíl a jeho proudy, základní pojmy feministické teorie, gender jako rozdílnost a mocenský vztah, gender a stát, instituce občanství.
URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/student/novak1.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Politický boj a sexismus v Čechách od Aleny Wagnerové - analýza na základě zveřejnění fotografií polonahé P. Buzkové.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115238
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sociologický článek Radky Radimské z elekteronického periodika Gender - rovné příležitosti - výzkum posuzující vývoj vztahu mezi ženou a mužem a jejich pohledu na rodičovství.
URL: http://www.genderonline.cz/index.php?page=clanek&subr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s psychologem H. Davidem na www.studovna.cz.
URL: http://psychologie.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Martina Ehla o rozvojových bankách v různých regionech, jejich činnostech.
Odkazy na články o Asijské, Islámské, Africké, Meziamerické rozvojové bance a Evropské bance pro obnovu a rozvoj.

URL: http://www.rozvojovka.cz/db.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Martina Hekrdly o sociálních důsledcích volného obchodu, který je jádrem globalizace. Podkladem článku byla zpráva Mezinárodního úřadu práce.
URL: http://www.blisty.cz/2004/3/1/art17152.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor Waltera Wielanda s Marcelem Rebiaiem v Jeruzalémě v únoru 2002.
URL: http://www.betanie.cz/zvk/izrael2.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje o feminismu ze stránek organizace Different life.
URL: http://www.differentlife.ic.cz/pravalidska05.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kritika feminismu jako totalitní ideologie - analýza různých oblastí a historického vývoje ženských práv.
URL: http://web.telecom.cz/cmincmin/feminismus.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postoje a názory ke znásilnění veřejnosti, stereotypy, které se vážou k tomuto jevu, které shrnuje Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
URL: http://bkb.juristic.cz/169364/old
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text o rovnosti mužů a žen při výkonu ekonomické aktivity.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_horska...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
7 článků o nemoci AIDS na africkém kontinentě : 1, AIDS v Africe; 2, Editorial; 3, AIDS se šíří slovem; 4, Dá se na AIDS vydělat?; 5, O sexu je nutné mluvit; 6, Bojují za život a proti všem; 7, Rozhodnutí jihoafrického soudu zpřístupní chudým léky proti AIDS
URL: http://www.infoservis.net/art.php?idGr=1016104465&idC...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články, názory, postřehy a komentáře k současným událostem, ale i aktuality, próza, poezii, pohádky a podobné práce autorů, kteří nechtějí svoji tvorbu nechat zahálet "v šuplíku".
URL: http://www.webpraha.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Náboženská analýza problému holocaustu.
URL: http://liben.evangnet.cz/kazani/dt/dt7_1nn.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Martina Pachmanová je odbornou asistentkou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde přednáší dějiny a teorii výtvarného umění. Současně pracuje jako nezávislá kurátorka a umělecká kritička.
URL: http://www.part.cz/buxus/generate_page.php3?page_id=4...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Znásilnění jako zbraň ve válce.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=65886
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Propopulační politika z feministického pohledu od L. Jarkovské.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_jarkov...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Téma Infoservisu Člověka v tísni nabízí 10 článků - úvah a komentářů o odbchodu se zbraněmi z roku 2001 a začátku 2002.
URL: http://www.infoservis.net/art.php?idGr=992609712&idCo...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Tomáše Peciny s fotografiemi Štěpána Kotrby o policejním vyklizení squatu Ladronka (Britské listy).
URL: http://www.britskelisty.cz/0011/20001110d.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o ekofeminismus - jeho směrech a historii - z letáku nevládní organizace Nesehnutí.
URL: http://nesehnuti.ecn.cz/cz/tiskoviny/fem.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kritika feminismu, která si klade za cíl prokázat, že feminismus neosvobozuje.
URL: http://interkom.scifi.cz/1994/19940554.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nová slovenská legislativa týkající se domácího násilí.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=16849
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ilustrativní příklad zavádění klauzule o sexuálním obtěžování do praxe.
URL: http://www.feminismus.cz/diskfull.shtml?x=103719
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek L. Prčíkové z Finančních novin o sexuálním obtěžování.
URL: http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20030521...
The Myth of Overcrowding (Mýtus přelidnění)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Jima Perona o mýtu přelidnění Země, o populační politice a pojednání o problematice přelidnění Afriky. Zveřejněn na stránkách Institutu liberálních hodnot Nového Zélandu - nezisková a nestranná vzdělávací organizace.
URL: http://www.ilv.org.nz/index.php?action=view_article&a...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text o problematice změny klimatu a klimatologii. Vybrané zdroje a odkazy v češtině.
URL: http://www.oteplovani.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Videodokument a sborník (Život není na prodej - ženy, děti a příroda, alternativa k politice Světové banky, MMF a WTO), který vydala organizace Agentura Gaia jako součást projektu Čas je život.
URL: http://www.ecn.cz/gaia/projekty/zivot.html
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Může genderově nestereotypní výchova vést k eliminací násilí na ženách?
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=4380
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jak čelit násilí na pracovišti podle právničky Jany Veselé.
URL: http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/08_2001/nasil...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek na serveru Juristic.cz. "V případě, že se chování zaměstnanců velmi úzce dotýká lidské důstojnosti, pověsti, zdraví, které snižuje sebevědomí zaměstnance a vytváří negativní atmosféru na pracovišti vůči jinému zaměstnanci, má tento zaměstnanec několik možností, jak se bránit..."
URL: http://pracko.juristic.cz/109008
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek o zkušenostech homosexuálního páru na lidovky.cz od L. Nejezchlebové.
URL: http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=52343
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza různých typů fotografií z genderové perspektivy.
URL: http://virtualni.institut.cz/bio_inst/99_00/texty/arc...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přednáška týkající se opatření v oblasti násilí na ženách vztahující se k situaci v USA.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2305
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výklad Zákoníku práce (včetně sexuálního obtěžování a diskriminace) od JUDr. Ladislava Jouzy.
URL: http://ppam.elanor.cz/07-2000/u20000711.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přínosy legalizace prostituce od L. Prčíkové.
URL: http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20020411...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Radka Štancla věnovaný bývalému pražskému squatu na stránkách internetového časopisu pro nezávislou kulturu, společnost a média K.U.L.T..
URL: http://www.roxy.cz/kult/archive/ini6.htm
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O trestu smrti a jeho křesťanském významu pojednává článek Martina Doležala na stránkách enternetové revue Katolík.
URL: http://www.katolikrevue.cz/civitas/trest_smrti.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Simone Radačičové o studii Mezinárodní organizace práce, která se zabývá rozměrem a dopady globalizace.
URL: http://www.blisty.cz/2004/3/1/art17152.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přechod ke 2. vlně feminismu a její charakteristika z pera H. Havelkové. Text ze semináře organizace Nesehnutí Ženská práva jsou lidská práva.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=13650
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o obchodu se ženami ve světě.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2175
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek shrnující současný stav v oblasti rovných příležitostí v ČR (květen, 2003).
URL: http://www.bo.cz/zapisnik/view.php?cisloclanku=200305...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek z internetového Jobžurnálu - rubriky Trendy. Jobžurnál je součástí stránek společnosti Jobpilot.cz.
URL: http://www.jobpilot.cz/content/service/jobjournal/tre...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Názor psychologa z května 2001 publikovaný na webových stránkách pro učitele základních a středních škol Česká škola.
URL: http://www.ceskaskola.cz/Ceskaskola/Ar.asp?ARI=2469&C...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
7 článků na téma : 1, Smířlivá politika pro znesvářený kontinent; 2, NEPAD odráží současný stav Afriky; 3, Malý krok, ale správným směrem; 4, Jihoafrická republika novým lídrem Afriky?; 5, Zklamání pro Ghanu i pro celou Afriku 6, Bída neokolonialismu; 7, Svým lidem mohli slíbit jen málo
URL: http://www.infoservis.net/art.php?idGr=1027415869&idC...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zamyšlení Josefa Šmajze nad vztahem filosofie a ekologie.
URL: http://www.phil.muni.cz/fil/texty/filaekol.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komentář Milana Neuberta o svobodě slova v ČR, s porovnáním kontinentálního a anglosaského přístupu ke svobodě projevu.
URL: http://www.sds.cz/docs/prectete/10let/zavorka.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Alternativní archiv textů z ekonomie, ekologie, politologie atd. se zaměřením na aktuální problémy dneška a zasedání MMF/SB Praha 2000.
URL: http://archiv.webpark.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autor kritizuje označování stromů určených k pokácení reflexivní barvou.
URL: http://www.mujweb.cz/www/neuteseny/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Trest smrti je ďalšou veľkou otázkou, s ktorou sa súčasný svet ešte nevysporiadal. Niektorí ho považujú za neprípustný, iní za úplne legitímny spôsob ochrany spoločnosti. Článok Richarda Mátéffyho z 8.4.2002 na stránkach e-magazinu Pravé spektrum.
URL: http://www.prave-spektrum.sk/article.php?92
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránka s cílem zmírnit výskyt dětské pornografie.
URL: http://www.detskapornografie.wz.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -