spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze především pro pedagogy, kteří hledají inspiraci v oblasti interkulturního vzdělávání nebo chtějí se svými kolegy sdílet podklady k výuce. Součást stránek projektu Varianty - interkulturní vzdělávání.
URL: http://www.varianty.cz/ma_form.asp
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze dobrovolnických projektů po celém světě.
URL: http://www.idealist.org/ip/volunteerOpportunitySearch...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Týdně aktualizovaná databáze obsahuje uzávěrky českých i zahraničních nadací, státní správy, programy Evropské unie a programech zahraničních zastupitelských úřadů v České republice. Do grantového kalendáře jsou zahrnuty i různé fellowshipy či vzdělávací programy věnované pracovníkům neziskového sektoru.
URL: http://granty.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přes 600 podrobně zpracovaných památek a kulturních objektů ČR - hrady, zámky, tvrze, kláštery, kostely, synagogy, hradiště, mlýny, hamry, hutě, pomníky, rozhledny, letohrádky, pevnosti a další.
URL: http://www.pamatky.com
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Alternativní archiv, který dokumentuje filmové metráže, video, audio materiály. Materiály jsou určené jak pro publikum tak pro umělce k novému zpracování. Další projekty sdružení jsou veskrze orientované na film.
URL: http://www.atelierdoc.sk
Center for the Study of Political Graphics, Los Angeles (Centrum pro studium politické grafiky, Los Angeles)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací archiv, který shromažďuje a uchovává dokumenty (více jak 50000 plakátů) a výstavy domácích a mezinárodních plakátů vztahujících se k historickému a současnému hnutí pro mír a sociální spravedlnost.
URL: http://www.politicalgraphics.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katalog firem zabývajících se nakládáním s odpady. Přístup k plné verzi je placený.
URL: http://www.recyklace.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obchod a databáze CD s etnickou hudbou - 2800 titulů. Výběr podle interpreta, geografického území a oblíbeného stylu.
URL: http://www.etno.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Registr provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhledává podnikatelské subjekty v ČR dle IČO, názvu, obce, ulice, okresu. Vyhledá firmu nebo jméno a příjmení fyzické osoby.
URL: http://rzp.mpo.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Veřejné kurzy, kurzy na místu, poradenství a konzultace, vzdělávací akce, školení, semináře a poradenství pro firmy i širokou veřejnost. Nabídka firem a společností dle jednotlivých oblastí a oborů.
URL: http://www.educity.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační systém, který umožňuje vyhledávání nad všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Využívá řadu zdrojových registrů - především Obchodního rejstřík, Živnostenský rejstřík (RŽP) a Registr ekonomických subjektů (RES). Provozuje ministerstvo financí ČR.
URL: http://wwwinfo.mfcr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=869
Information sources and contacts (Rejstřík zdrojů a informací)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze nabízí rychlý přístup ke specifickým zdrojům informací, kontaktním místům a institucím EU.
URL: http://europa.eu/geninfo/info/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server, věnovaný dějinám a faktografii 2. světové války.
URL: http://www.fronta.cz/
Central and Eastern Europe's cultural institutions (Kulturní instituce centrální v východní Evropy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt organizace Kultur kontakt zlepšující přístup k aktualizovaným informacím. Databáze obsahuje kulturní nadace, galerie, divadla, hudební a umělecká centra. Data jsou uspořádána abecedně v anglickém jazyce.
URL: http://www.cee-culture.info/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pravidelně aktualizovaný katalog firem, které se zabývají obnovitelnými zdroji energie.
URL: http://www.ekowatt.cz/katalog_firem
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Digitálního Lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. století spravuje Společnost pro současné umění (SCA). Po rozšíření informací o galerie, kolektivní výstavy, výt.skupiny, sdružení, školy vznikl informační systému pro oblast výtvarného umění. V září 1998 vyšlo první vydání Lexikonu na CD.
URL: http://www.sca-art.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresář institucí z oblasti životního prostředí sídlících v Ústeckém kraji.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/verejna_sprava/adresar.ht...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze nevládních neziskových organizací ze střední, východní a jihovýchodní Evropy.
URL: http://www.europe.or.at/
The World Heritage List (Seznam světového dědictví)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví - "seznam UNESCO".
URL: http://whc.unesco.org/heritage.htm
Euro Info Centres (Euro infocentra)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze euroinfocenter.
URL: http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze uměleckých děl pocházejících z majetku holocaustu.
URL: http://www.restitution-art.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výběr užitečných adres nevládních neziskových organizací působících v oblasti životního prostředí v České republice.
URL: http://cde.ecn.cz/dokumenty/ruzne/NNO.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled nejdůležitějších mezinárodních institucí a organizací monitorujících situaci zdravotně postižených osob v jednotlivých zemích.
URL: http://www.vlada.cz/1250/vrk/vybory/vvzpo/organizace....
European Address Book Against Racism (Evropský adresář proti rasismu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresář, který vytváří a každoročně aktualizuje síť organizací proti rasismu - United for Intercultural Action. V roce 2002 obsahoval celkem 2023 kontaktů (e-mail, tel, web...) na evropské instituce, které se zabývají otázkami týkajícími se rasismu, fašismu, nacionalismu nebo aktivně napomáhají migrantům a uprchlíkům.
URL: http://www.united.non-profit.nl/pages/dbase.htm
Katalog neziskových organizací v ČR (Database of Non-Profits Organisations in the Czech Republic)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katalog neziskových organizací v ČR je celostátním přehledem služeb a produktů, které poskytují české neziskovky. Je místem na internetu, kde má veřejnost příležitost vyhledat si potřebné služby nebo produkty. Katalog je i marketingovým nástrojem pro neziskovky, které v něm nabízejí svoje produkty.
URL: http://neziskovky.cz/katalog/
Women composers (Ženy skladatelky)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Abacední databáze hudebních skladatelek, která reprezentuje zlomek z více než 6000 umělkyň o kterých existují záznamy v encyklopediích. Zahrnuje skladatelky jejichž díla jsou zaznamenány na hudebních nosičích.
URL: http://www.kapralova.org/DATABASE.htm
VolunteerHub.com (Dobrovolnické středisko)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam dobrovolnických organizací a projektů, většinou z USA ale i z rozvojových zemí. Možnosti účasti v zahraničních projektech pro dobrovolníky. Lze vložit vlastní organizaci s nabídkou aktivit.
URL: http://www.volunteerhub.com
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze interinstitucionálních postupů, která sleduje hlavní fáze rozhodovacích procesů mezi Komisí a ostatními orgány.
URL: http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpracovává internetouvou databázi bibliografických záznamů literatury dotýkající se českého poválečného umění. Realizuje mezinárodní projekty, sympozia, výstavní činnost.
URL: http://vvp.avu.cz/
Summaries of the Union's legislation (Shrnutí právních předpisů EU)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Uživatel zde najde stručný přehled právních předpisů EU z různých oborů.
URL: http://europa.eu/legislation_summaries/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka zpřístupńuje část databáze děl českých soudobých skladatelů, kterou vytváří Hudební informační středisko.
URL: http://musicbase.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze ženských neziskových organizací, genderových organizací a dalsích subjektů zabývajících se problematikou rovných příležitostí
URL: http://www.feminismus.cz/organizace.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze finančních zdrojů provozovaná obecně prospěšnou společností Neziskovky.cz obsahuje grantové programy a uzávěrky určené pro neziskové organizace, které vyhlašují české a zahraniční nadace a nadační fondy, ministerstva, kraje a obce, Evropská unie a další grantující subjekty.
URL: http://dbfz.neziskovky.cz/search.aspx
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze Národního památkového ústavu. Movité památky, národní kulturní památky, chráněná území, zpřístupněné památky, povolení k restaurování.
URL: http://monumnet.npu.cz/monumnet1.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katalog obalů a jejich výrobců, aktuality z obalového průmyslu.
URL: http://www.adresarobalare.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam všech potravin v ČR s informacemi o jejich nutričních hodnotách, složení, fotografie a články o zdravém životním stylu a výživě. Seznam bezlepkových a BIO potravin.
URL: http://www.chemievjidle.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresář kontaktů na firmy působící v oblasti vodního hospodářství, čištění a úpravy vody, stokování a nakládání s odpady.
URL: http://www.e-voda.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stovky různých workcampů - krátkodobých dobrovolnických projektů - v Evropě, Severní i Latinské Americe, Austrálii, Asii a Africe. Workcamp si můžete vyhledat v online databázi nebo v katalogu, který je ke stažení podle světadílů.
URL: http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tipy a inspirace na výlety po českých hradech a zámcích. Databáze zahrnuje i praktické informace o otevíracích hodinách a cenách prohlídky.
URL: http://www.domek.cz/toulavy.htm
Just Volunteers (Jen dobrovolníci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze dobrovolnických příležitostí hlavně v USA, je možno ale zaregistrovat požadavek, nebo nabídku z jiné země.
URL: http://volunteers.baou.com/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tematicky roztříděný seznam adres firem podnikajících v oblasti zahrad s popisem činnosti a nabídkou jejich služeb.
URL: http://www.zahrady.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují podrobný popis včetně fotografií celkem 210 druhů
URL: http://www.akva.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový oborový katalog pro architekturu, stavebnictví, umění a design. Odkazy na architekty, zajímavé projekty a stavby, galerie, odborná média, stavební firmy a mnohé další.
URL: http://architektura.e-prostor.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Abecedně a tematicky roztříděný adresář firem z oboru vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie.
URL: http://www.tzb-info.cz/adr/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katalog MK-ČR firem a restaurátorů (s povolením i bez povolení). Stránky jsou doplněny burzou nabídek a poptávek.
URL: http://www.restaurator.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam odkazů na zahraniční stránky zabývající se cukrovkou.
URL: http://members.tripod.com/Jon_Diabetes/links2.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -