spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akce Brontosaurus je program poskládaný z víkendových a jiných akcí, na které může přijít pomoci každý, kdo chce. Akce mají pomoci přírodě a také lidem, kteří se o ni starají, nebo se snaží hospodařit a žít podle principů trvale udržitelného života (ekologům - praktikům). Pořádá Zakladní článek Hnutí Brontosaurus Ještěr.
URL: http://akce.brontosaurus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cykloputování krajem bohaté minulosti a opuštěné přítomnosti ve dnech 22. - 30. července 2006. Pořádají Milhaus a Ježi ze ZČ Hnutí Brontosaurus Svízel Přítula.
URL: http://www.krajem.estranky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každoroční letní tábor pro dospělé, zaměřený na ochranu přírody CHKO Český kras. Tábor je pořádán ZO ČSOP Alkazar 03-01.
URL: http://www.alkazar.wz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o prázdninových kursech pro mládež pořádaných Brontosaurem Praha 7
URL: http://www.ekokurs.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -