spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akademie vznikla v roce 1997 a jejím cílem je výchova v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie a vlastní prožitek v oblasti sociální problematiky v nejširším slova smyslu. Tato výchova se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků ze školy a sebepoznáním jednotlivých studentů. Škola nabízí denní i dálkové studium.
URL: http://www.akademietabor.cz/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut pro drogový výzkum při Brémské universitě.
URL: http://www.bisdro.uni-bremen.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky komunitního domova pro mentálně postižené. Camphill ČK je občanské sdružení, které:
a)podporuje rozvoj sociální terapie dospělých osob s mentálním postižením,
b)organizuje v tomto smyslu vzdělávací kursy a kulturní aktivity,
c)podporuje rozvoj zdravého životního stylu souvisejícího s pěstováním a využíváním bioproduktů,
d)vydává informace o camphillském hnutí, biodynamickém zemědělství, léčebné pedagogice a antroposofickém nazírání na svět a činnost člověka v něm,
e)spolupracuje s mezinárodním hnutím camphillu a dalšími příbuznými iniciativami, včetně recipročních stáží, školení a dobrovolných pracovních výměn.

URL: http://www.camphill.cz/
CIEMI (Informační a vzdělávací centrum mezinárodní migrace)
Jazyk: AJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační a vzdělávací centrum zaměřené na mezinárodní migraci. Dokumenty, publikace.
URL: http://www.ciemi.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o církevních školách, předškolních a školských zařízeních, katalog škol, legislativa, další odkazy.
URL: http://skolstvi.cirkev.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o daltonské výuce, materiály do výuky, projekty. Odkazy na další internetové stránky.
URL: http://sweb.cz/daltonsky/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
St. George's Hospital Medical School - Londýnská univerzita, Centrum pro výzkum závislostí. Obsahuje souhrn studií Centra, linx na terapeuty po obou březích Temže a zřídka aktualizované novinky. Vedoucím katedry je Hamid Ghodse - člen INCB.
URL: http://www.sghms.ac.uk/Departments/addictive_behaviou...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vše o vzdělávacím projektu včetně nabídky kurzů.
URL: www.doto.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Programy vzdělávacích seminářů a konferencí pořádaných na půdě UK v Praze na téma tolerance, rozvoje lidských práv, demokracie a evropské integrity.
URL: http://www.eis.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Smysl a cíle projektu, nabídka kurzů, odkazy na články k tématu.
URL: http://www.kritickemysleni.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola s výukou podle M. Montessori až do 9. ročníku.
URL: http://www.e-montessori.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Montessori školy. Informace o pedagogice M. Montessori. Ohlasy rodičů.
URL: http://web.quick.cz/montessori/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
E-learningový kurz vzdělávání pro pracovníky mateřských škol obsahuje mimo jiné také modul multikulturní výchova.
URL: http://www.net-university.cz/hlavni/programy/msa.htm#...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresář pedagogických center z celé republiky.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/Adresar_PCaaa.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresář pedagogických center z celé republiky.
URL: http://www.msmt.cz/files/htm/Adresar_PCaaa.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací kurzy týkající se multikulturní výchovy a výchovy k toleranci a proti rasismu připravované ve spolupráci s významnými tuzemskými i zahraničními pracovišti nejen pro pedagogické pracovníky.
URL: http://www.pcpraha.cz/odd38.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací program Evropské unie, který klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání.
URL: www.csvs.cz/socrates
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o možnosti řešit výchovné problémy prostřednictvím videonahrávek a následných konzultací s odborníky.
URL: www.spin-vti.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky společenství.
URL: http://www.spolecenstvizs.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky společnosti Step by step. Seznamy MŠ a ZŠ Začít spolu, vzdělávací semináře atd.
URL: http://www.sbscr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola poskytující vzdělání v oblasti lidských práv a multikulturní výchovy. Spolupracuje na projektech Socrates - interkulturní vzdělávání a mezinárodních seminářích o lidských právech.
URL: http://www.skolamv.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky školy založené na A. S. Neillem na principech antiautoritativní výchovy.
URL: www.s-hill.demon.co.uk/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pražské Školy hrou.
URL: http://www.skola-hrou.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací organizace akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR jejímž posláním je rozvoj místní demokracie prostřednictvím vzdělávání volených představitelů a pracovníků veřejné správy po celé ČR. Na stránce nabídka kurzů ústředí i všech 11 poboček v ČR, přehled projektů, nabídka dalších služeb.
URL: http://www.vcvscr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o programu při ZŠ Klánovice.
URL: http://www.zs-kl.cz/vyuka/inform/zacit.html
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek pro rodiče na serveru Rodina.cz
URL: http://www.rodina.cz/clanek1601.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola v Praze - Modřanech, která se hlásí k přívlastku komunitní škola.
URL: http://www.zsangel.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola nabízející speciální výukové programy pro děti z převážně romských rodin v rámci mikrotříd, které respektují jejich učební tempo.
URL: http://sweb.cz/zs.havlickovonamesti
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručná charakteristika projektu Zdravá škola na 15. ZŠ v Mostě.
URL: http://15zsmost.edu-most.cz/vzpra99.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Bezbariérová inovativní ZŠ zapojená do projektu Dokážu to a Socrates.
URL: http://www.zsplhov.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem národní škola, Zdravá škola, projektem Comenius. Jako jedna z mála škol v ČR umožňuje i domácí vzdělávání na 2. stupni ZŠ.
URL: http://www.letohradska.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obecné školy s programem Začít spolu. Informace o programu.
URL: http://www.zscernice.pilsedu.cz/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ZŠ využívající ve výuce prvky daltonské výuky. Informace o vzniku a podstatě daltonského plánu.
URL: http://zsharracha.jilemnicko.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://web.spinet.cz/zsjm/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.4zscv.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní škola s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.zskrepice.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem Začít spolu a Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.mendelova.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola využívající prvky daltonské výuky.
URL: http://www.zsmohylova.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ZŠ s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.zsokruzni.zlinedu.cz/zdrav1.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky ZŠ s programem Začít spolu, SPIN a Dokážu to. Rozšířená výuka výtvarné výchovy a uměleckých řemesel.
URL: http://www.zspetriny.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky základní školy s programem Zdravá škola. Informace o programu.
URL: http://www.zsprim.cz/skola/prisko1.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky ZŠ s programem Začít spolu, . Informace o programu.
URL: http://www.skola-radotin.cz/new_page_2.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky ZŠ s programem Začít spolu, . Informace o programu.
URL: http://www.zs-sdrupha.cz/zas.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola využívající prvky daltonské výuky.
URL: http://www.volweb.cz/zsstankova/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -