spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Tobacco Free Initiative (TFI) (Iniciativa pro osvobození od tabáku)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO) která iniciovala např. vytvoření a schválení v roce 2003 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC).
URL: http://www.who.int/tobacco/en/
EMEA - European Medicines Agency (Evropská medicínská agentura)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý orgán Evropské unie. Byla založena v roce 1993, sídlí v Londýně. Hlavní zodpovědností je ochrana veřejného zdraví a zdraví zvířat prostřednictvím hodnocení a kontroly léčiv užívaných v lidské i veterinární medicíně. Funguje jako síť, která shromažďuje věděcké informace členských států. Má tři komise: CHMP je odpovědná za lidská léčiva, CVMP je odpovědná za léčiva pro zvířata a COMP pro vzácné nemoci.
URL: http://www.emea.eu.int/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
U příležitosti 50. výročí UNHCR byl založen Uprchlický vzdělávací fond RET, jehož hlavním cílem je poskytnout kvalitní středoškolské a vyšší vzdělání co největšímu počtu uprchlických dětí.
URL: http://www.unhcr.cz/protect_educ.htm
NAME - National Association for Multicultural Education (Národní sdružení pro multikulturní vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace z USA. Multikulturní výchova na všech stupních škol, tvorba materiálů, strategií, vzdělávacích standardů.
URL: http://www.nameorg.org/
EuropeAid Co-operation Office (Kooperační kancelář EuropeAid)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním EuropeAidu je realizace a zavádění projektů vnější (zharniční) pomoci Evropské komise zemím postiženým chudobou, konflikty či nestabilitou. Projekty jsou financovány z rozpočtu Evropského společenství a z Evropského rozvojového fondu. Jedním z programů je např. EIDHR (viz samostatný odkaz).
URL: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované humanitárním a rozvojovým programům OSN.
URL: http://www.undp.org
OECD: Ethics and Corruption (OECD: Etika a korupce)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní dokumenty, publikace a doporučení OECD k tématu korupce, střetu zájmů a transparentnosti veřejného sektoru. Odkazy tříděné podle zemí, témat a typu dokumentů.
URL: http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34135_1...
The World Bank Group (Skupina Světové banky)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiálním cílem Skupiny Světové banky je zlepšování životních standardů obyvatel rozvojového světa prostřednictvím finančních půjček, politických rad, technické pomoci a sdílením znalostí. Skupinu Světové banky tvoří 5 finančních institucí, mezi nimi je i Mezinárodní banka pro obnovu rozvoj.
URL: http://www.worldbank.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Regionální kancelář Rozvojového programu OSN - pobočka Bratislava
URL: http://www.undp.sk
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nově zřízené oficialní stránky úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí. Přinášejí nejnovější aktuální informace o práci OSN v humanitárních oblastech.
URL: http://ochaonline.un.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada Evropy, založená v roce 1949, je nejstarší politickou organizací na kontinentu. Sdružuje 46 zemí, včetně 21 států střední a východní Evropy. Odlišuje se od Evropské unie sdružující 25 států. Sídlí ve Štrasburku v severovýchodní Francii. Mezi cíle RE patří ochrana lidských práv, parlamentní demokracie a zákonnosti; rozvoj celoevropských dohod ke standardizaci sociálních a právních postupů členských zemí.
URL: http://www.radaevropy.cz/
European Council on Refugees and Exiles (Evropská rada pro uprchlíky a exulanty)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ECRE sdružuje a zastřešuje 74 organizací pracujících s uprchlíky. Stránky nabízí odborné studie (původní i přes odkazy), statistiky a podkladové informace, prohlášení a tiskové zprávy, novinky a odkazy.
URL: http://www.ecre.org/
European Centre for Minority Issues (ECMI) (Evropské centrum pro otázky menšin)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum založené 3mi evropskými vládami v roce 1996 se pomocí akcí, výzkumu a dokumentace snaží podporovat vztahy mezi většinovou společností a menšinami v celé Evropě. Spolupracuje s vládami, mezivládními i nevládními organizacemi. Sídlí v Německu. Mezi projekty patří např. etnopolitická mapa Evropy, vydávání elektronického periodika JEMIE, síť NNO na podporu mezietnických vztahů v Makedonii, databáze právních norem a konvencí zajištujících práva menšin.
URL: http://www.ecmi.de
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (Mezinárodní centrum pro vývoj migrační politiky)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky (v angličtině) mezivládní organizace, která dlouhodobě sleduje vývoj zejména evropských migračních politik a nabízí vládám podklady k dalšímu rozhodování. Studie, projekty, projevy a publikace, odkazy.
URL: http://www.icmpd.org
International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky centrály IOM v Ženevě. Informace o cílích, struktuře a historii organizace, projekty a publikace, kalendář akcí, odkazy, archív, dokumenty ke stažení.
URL: http://www.iom.int/
International Labour Organization, Subregional office for Eastern Europe and Central Asia (Mezinárodní organizace práce, Subrigionální kancelář pro Východní Evropu a Střední Asii)
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problémy s HIV, dětská práce, gender, ochrana práce, pomoc se začátky podnikání, publikace, projekty
URL: http://www.ilo.ru/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pražské kanceláře UNHCR. Lze zde nalézt základní informace o uprchlících v České republice i ve světě, základní informace o uprchlickém právu a ochraně uprchlíků. Stránka je velmi přehledná a lze z ní přímo přejít na stránky UNHCR v ostatních zemích.
URL: http://www.unhcr.cz
Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka je zaměřená na působení OBSE v Bělorusku, Moldávii a na Ukrajině.
URL: http://www.osce.org/regions/13005.html
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Ruské federaci)
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působení UNHCR v Rusku, cíle, projekty, publikace
URL: http://www.unrussia.ru/en/institutions/unhcr.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním ČK je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických.
URL: http://www.ifrc.org
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezistátní organizace se zaměřuje na řešení problémů spojených s chudobou, sociální nerovností a imigrací.
URL: http://www.caritas-europa.org
Medecins san Frontieres - MSF (Lékaři bez hranic)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace humanitární pomoci poskytuje, ve více jak 70 zemích světa, nouzovou lékařskou pomoc obyvatelům v nebezpečí .
URL: http://www.msf.org
The European Union's Judicial Cooperation Unit - EUROJUST (Evropská jednotka pro soudní spolupráci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROJUST byl zřízen za účelem zvyšování efektivity těch orgánů členských států, které se zabývají závažnou přeshraniční organizovanou činností. Eurojust podporuje a zdokonaluje koordinaci při vyšetřování a trestním stíhání a rovněž poskytuje podporu členským státům, aby jimi prováděná vyšetřování a trestní stíhaní byla efektivnější.
URL: http://www.eurojust.europa.eu/
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Díky výměně zkušeností mezi různými regiony a kulturami v oblasti odborné přípravy a vzdělávání napomáhá ETF občanům rozvíjet jejich dovednosti, čímž podporuje lepší životní podmínky a aktivní účast občanů na životě demokratických společností, které respektují lidská práva a kulturní rozmanitost.
URL: http://www.etf.europa.eu/
The European Centre for Development of Vocational Training - Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem Cedefop je podpora evropské oblasti celoživotního vzdělávání v rozšířené EU jako celku. Cedefop tak činí prostřednictvím poskytování informací a analýz týkajících se systémů odborného vzdělávání a přípravy při zaměstnání, strategií, výzkumu a praxe.
URL: http://www.cedefop.europa.eu/
The European Centre for Diseaae Prevention and Control - ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem tohoto střediska je napomáhat při posilování evropské obrany proti nakažlivým chorobám, jako např. chřipce, viru SARS a HIV/AIDS.
URL: http://www.ecdc.europa.eu/
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním centrum pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogovém jevu na evropské úrovni.
URL: http://www.emcdda.europa.eu/
Centro Latinoamericano y Caribeno de demografía - División de poblacón (Latinskoamerické a Karibské demografické centrum - Populační oddělení)
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace poskytuje technickou asistenci, školení
a informace o populaci zemí regionu.

URL: http://www.eclac.org/celade/
Separated children in Europe programme (Program podporující odloučené děti v Evropě)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky společného programu UNHCR a organizace Save the Children zaměřeného na podporu odloučených dětí: statistiky, mezinárodní právní dokumenty, kontakty, publikace, zprávy o situaci odloučených odloučených dětí ve většině evropských zemí.
URL: http://www.separated-children-europe-programme.org/in...
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Tobacco Free Initiative (TFI) (Iniciativa pro osvobození od tabáku)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO) která iniciovala např. vytvoření a schválení v roce 2003 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC).
URL: http://www.who.int/tobacco/en/
EMEA - European Medicines Agency (Evropská medicínská agentura)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý orgán Evropské unie. Byla založena v roce 1993, sídlí v Londýně. Hlavní zodpovědností je ochrana veřejného zdraví a zdraví zvířat prostřednictvím hodnocení a kontroly léčiv užívaných v lidské i veterinární medicíně. Funguje jako síť, která shromažďuje věděcké informace členských států. Má tři komise: CHMP je odpovědná za lidská léčiva, CVMP je odpovědná za léčiva pro zvířata a COMP pro vzácné nemoci.
URL: http://www.emea.eu.int/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
U příležitosti 50. výročí UNHCR byl založen Uprchlický vzdělávací fond RET, jehož hlavním cílem je poskytnout kvalitní středoškolské a vyšší vzdělání co největšímu počtu uprchlických dětí.
URL: http://www.unhcr.cz/protect_educ.htm
NAME - National Association for Multicultural Education (Národní sdružení pro multikulturní vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace z USA. Multikulturní výchova na všech stupních škol, tvorba materiálů, strategií, vzdělávacích standardů.
URL: http://www.nameorg.org/
EuropeAid Co-operation Office (Kooperační kancelář EuropeAid)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním EuropeAidu je realizace a zavádění projektů vnější (zharniční) pomoci Evropské komise zemím postiženým chudobou, konflikty či nestabilitou. Projekty jsou financovány z rozpočtu Evropského společenství a z Evropského rozvojového fondu. Jedním z programů je např. EIDHR (viz samostatný odkaz).
URL: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované humanitárním a rozvojovým programům OSN.
URL: http://www.undp.org
OECD: Ethics and Corruption (OECD: Etika a korupce)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní dokumenty, publikace a doporučení OECD k tématu korupce, střetu zájmů a transparentnosti veřejného sektoru. Odkazy tříděné podle zemí, témat a typu dokumentů.
URL: http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34135_1...
The World Bank Group (Skupina Světové banky)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiálním cílem Skupiny Světové banky je zlepšování životních standardů obyvatel rozvojového světa prostřednictvím finančních půjček, politických rad, technické pomoci a sdílením znalostí. Skupinu Světové banky tvoří 5 finančních institucí, mezi nimi je i Mezinárodní banka pro obnovu rozvoj.
URL: http://www.worldbank.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Regionální kancelář Rozvojového programu OSN - pobočka Bratislava
URL: http://www.undp.sk
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nově zřízené oficialní stránky úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí. Přinášejí nejnovější aktuální informace o práci OSN v humanitárních oblastech.
URL: http://ochaonline.un.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada Evropy, založená v roce 1949, je nejstarší politickou organizací na kontinentu. Sdružuje 46 zemí, včetně 21 států střední a východní Evropy. Odlišuje se od Evropské unie sdružující 25 států. Sídlí ve Štrasburku v severovýchodní Francii. Mezi cíle RE patří ochrana lidských práv, parlamentní demokracie a zákonnosti; rozvoj celoevropských dohod ke standardizaci sociálních a právních postupů členských zemí.
URL: http://www.radaevropy.cz/
European Council on Refugees and Exiles (Evropská rada pro uprchlíky a exulanty)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ECRE sdružuje a zastřešuje 74 organizací pracujících s uprchlíky. Stránky nabízí odborné studie (původní i přes odkazy), statistiky a podkladové informace, prohlášení a tiskové zprávy, novinky a odkazy.
URL: http://www.ecre.org/
European Centre for Minority Issues (ECMI) (Evropské centrum pro otázky menšin)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum založené 3mi evropskými vládami v roce 1996 se pomocí akcí, výzkumu a dokumentace snaží podporovat vztahy mezi většinovou společností a menšinami v celé Evropě. Spolupracuje s vládami, mezivládními i nevládními organizacemi. Sídlí v Německu. Mezi projekty patří např. etnopolitická mapa Evropy, vydávání elektronického periodika JEMIE, síť NNO na podporu mezietnických vztahů v Makedonii, databáze právních norem a konvencí zajištujících práva menšin.
URL: http://www.ecmi.de
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (Mezinárodní centrum pro vývoj migrační politiky)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky (v angličtině) mezivládní organizace, která dlouhodobě sleduje vývoj zejména evropských migračních politik a nabízí vládám podklady k dalšímu rozhodování. Studie, projekty, projevy a publikace, odkazy.
URL: http://www.icmpd.org
International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky centrály IOM v Ženevě. Informace o cílích, struktuře a historii organizace, projekty a publikace, kalendář akcí, odkazy, archív, dokumenty ke stažení.
URL: http://www.iom.int/
International Labour Organization, Subregional office for Eastern Europe and Central Asia (Mezinárodní organizace práce, Subrigionální kancelář pro Východní Evropu a Střední Asii)
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problémy s HIV, dětská práce, gender, ochrana práce, pomoc se začátky podnikání, publikace, projekty
URL: http://www.ilo.ru/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pražské kanceláře UNHCR. Lze zde nalézt základní informace o uprchlících v České republice i ve světě, základní informace o uprchlickém právu a ochraně uprchlíků. Stránka je velmi přehledná a lze z ní přímo přejít na stránky UNHCR v ostatních zemích.
URL: http://www.unhcr.cz
Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka je zaměřená na působení OBSE v Bělorusku, Moldávii a na Ukrajině.
URL: http://www.osce.org/regions/13005.html
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Ruské federaci)
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působení UNHCR v Rusku, cíle, projekty, publikace
URL: http://www.unrussia.ru/en/institutions/unhcr.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním ČK je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických.
URL: http://www.ifrc.org
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezistátní organizace se zaměřuje na řešení problémů spojených s chudobou, sociální nerovností a imigrací.
URL: http://www.caritas-europa.org
Medecins san Frontieres - MSF (Lékaři bez hranic)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace humanitární pomoci poskytuje, ve více jak 70 zemích světa, nouzovou lékařskou pomoc obyvatelům v nebezpečí .
URL: http://www.msf.org
The European Union's Judicial Cooperation Unit - EUROJUST (Evropská jednotka pro soudní spolupráci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROJUST byl zřízen za účelem zvyšování efektivity těch orgánů členských států, které se zabývají závažnou přeshraniční organizovanou činností. Eurojust podporuje a zdokonaluje koordinaci při vyšetřování a trestním stíhání a rovněž poskytuje podporu členským státům, aby jimi prováděná vyšetřování a trestní stíhaní byla efektivnější.
URL: http://www.eurojust.europa.eu/
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Díky výměně zkušeností mezi různými regiony a kulturami v oblasti odborné přípravy a vzdělávání napomáhá ETF občanům rozvíjet jejich dovednosti, čímž podporuje lepší životní podmínky a aktivní účast občanů na životě demokratických společností, které respektují lidská práva a kulturní rozmanitost.
URL: http://www.etf.europa.eu/
The European Centre for Development of Vocational Training - Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem Cedefop je podpora evropské oblasti celoživotního vzdělávání v rozšířené EU jako celku. Cedefop tak činí prostřednictvím poskytování informací a analýz týkajících se systémů odborného vzdělávání a přípravy při zaměstnání, strategií, výzkumu a praxe.
URL: http://www.cedefop.europa.eu/
The European Centre for Diseaae Prevention and Control - ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem tohoto střediska je napomáhat při posilování evropské obrany proti nakažlivým chorobám, jako např. chřipce, viru SARS a HIV/AIDS.
URL: http://www.ecdc.europa.eu/
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním centrum pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogovém jevu na evropské úrovni.
URL: http://www.emcdda.europa.eu/
Centro Latinoamericano y Caribeno de demografía - División de poblacón (Latinskoamerické a Karibské demografické centrum - Populační oddělení)
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace poskytuje technickou asistenci, školení
a informace o populaci zemí regionu.

URL: http://www.eclac.org/celade/
Separated children in Europe programme (Program podporující odloučené děti v Evropě)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky společného programu UNHCR a organizace Save the Children zaměřeného na podporu odloučených dětí: statistiky, mezinárodní právní dokumenty, kontakty, publikace, zprávy o situaci odloučených odloučených dětí ve většině evropských zemí.
URL: http://www.separated-children-europe-programme.org/in...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -