spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedna z nejvýznamnějších evropských institucí, zabývající se multidisciplinárním výzkumem drogové problematiky.
URL: http://www.cedro-uva.org
Center for International and European Law on Immigration and Asylum (CIAL) (Centrum mezinárodního a evropského práva pro otázky imigrace a azylu)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum zaměřené na legislativní rámec jevu migrace. Mezinárodní právo, právo EU, legislativní změny, novinky, grafy, statistika. Bylo založeno v roce 1994 profesorem Hailbronnerem z německé university v Konstanzi.
URL: http://migration.uni-konstanz.de
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Švédský vládní Výbor pro alkoholismus a toxikomanie. Většina ve švédštině, v angličtině k dispozici výsledky školských průzkumů.
URL: http://www.can.se
Centre of Migration Research (Centrum pro studium migrace)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Polské výzkumné centrum při Varšavské univerzitě
URL: http://www.migracje.uw.edu.pl/
Centre of Migration Studies in Warsaw - Project IDEA (Centrum migračích studií ve Varšavě - Projekt IDEA)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IDEA - Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union (Středomořské a východoevropské země jako nové cíle imigrace v EU) je projekt Centra migračních studií ve Varšavě zaměřený zejména na Českou republiku, Řecko, Maďarsko, Itálii, Polsko, Portugalsko a Španělsko. Cílem je poskytnout politikům na národních i evropské úrovni kvalitní informace o migračních tocích v těchto zemích.
URL: http://www.idea6fp.uw.edu.pl
Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) (Centrum pro studium mezinárodní politiky)
Jazyk: IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Italské nevládní výzkumné centrum se sídlem v Římě. Zabývá se také výzkumem migrace.
URL: http://www.cespi.it/home.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Statistické údaje Českého statistického úřadu týkající se cizinců v ČR.
URL: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod
Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty (Vývojové a výzkumné centrum o migraci, globalizaci a chudobě)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Toto výzkumné centrum je řízeno hlavním výzkumným týmem na univerzitě v Sussexu, ale zároveň vytváří multidisciplinární tým výzkumníků z Evropy, Afriky, Asie a Blízkého Východu. Na webu lze nalézt working papers a další výzkumné zprávy a publikace.
URL: http://www.migrationdrc.org/
Ercomer (Evropské výzkumné centrum na migraci a etnické vztahy)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum studující problematiku mezinárodní migrace, etnických vztahů, rasismu, etnických konfliktů v evropském kontextu.
URL: http://www.ercomer.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled hlavních oblastí výzkumu, probíhajících vědeckých grantů, nabídka publikací, kontakty.
URL: http://www.eu.cas.cz/
European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (Evropské výzkumné centrum migrace a etnických vztahů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) podněcuje a podporuje komparativní výzkumy na poli mezinárodní migrace a mezietnických vztahů v evropském kontextu. Centrum se nachází na fakultě sociálních studií na utrechtské univerzitě.
URL: http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Fakulty sociálních věd UK v Praze. Seznam kateder a sylaby předmětů.
URL: http://www.fsv.cuni.cz
Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull´Immigrazione (FIERI) (Mezinárodní a evropské fórum o výzkumu imigrace)
Jazyk: AJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky italské nevládní organizace se sídlem v Turíně. Nabízející výzkumy, statistiky a články o migraci zejména v Itálii. Důraz je kladený i na evropský rozměr. Stránky jsou anglicky a italsky.
URL: http://www.fieri.it
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) (Institut pro výzkum migrace a mezikulturní studia)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut je součástí Univerzity v Osnabrücku, stránky v němčině a angličtině informují o činnosti institutu, publikacích, výzkumných projektech, konferencích a přednáškách a doktorandském programu. Odkazy na německé, ale i další evropské a světové organizace věnující se migraci.
URL: http://www.imis.uni-osnabrueck.de
Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) (Institut migrace a etnických studií)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum pro studium migrace a etnických aspektů migrace v Nizozemí. Výzkum, studie, publikace, statistika.
URL: http://www2.fmg.uva.nl/imes/
Institute for Social Studies (ISS) (Institut sociologických studií)
Jazyk: AJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum zaměřené na otázky migrace v Polsku z evropského kontextu. Výzkum, publikace, konference.
URL: http://www.iss.uw.edu.pl/
Institute of Migration (Institut pro studium migrace)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný ústav sídlící ve Finsku, pracující na neziskovém základě, jehož cílem je studovat otázky mezinárodní migrace a migrace ve Finsku, podporovat kompilaci informací, provádět výzkum etnik. Slouží také jaké informační zdroj pro genealogy.
URL: http://www.migrationinstitute.fi
International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE) (Mezinárodní migrace, integrace a sociální soudržnost)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IMISCOE je síť 23 evropských výzkumných center sdružujících výzkumníky z oblasti společenských věd, práva i humanitních věd zabývajících se výzkumem migrace, integrace a sociální soudržnosti. Na stránkách je možné nalézt informace o mnoha výzkumech, hledat v online knihovně (některé texty jsou ke stažení ve formátu pdf, jiné ne).
URL: http://www.imiscoe.org/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka vzdělávacích kurzů v oblasti MKV - vzdělávání romských asistentů, příprava romských dětí ke studiu, kurzy romského jazyka, multikulturní výchova pro pedagogy, vzdělávací programy pro imigranty.
URL: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/kmv/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
URL: http://boris.natur.cuni.cz/kdgd/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Katedry demografie Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze.
URL: http://nb.vse.cz/kdem/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studiu, konferencích, vědeckých aktivitách. Odkazy zaměřené na geografii v ČR a ve světě.
URL: http://www.geography.cz/socgeo/
Mångkulturellt centrum Botkyrka (Multikulturní centrum v Botkyrce)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Švédská organizace zaměřená především na výzkum, vydavatelskou činnost a výměnu zkušeností a informací týkajících se migrace a sociální a kulturní odlišnosti.
URL: http://www.mkc.botkyrka.se/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studie o medicínském využití marihuany, pořízená severoamerickým Národním centrem akademického tisku. Obsahuje rozsáhlý přehled vědecké literatury na toto téma.
URL: http://www.nap.edu/readingroom/books/marimed/
Mexican Migration Project (Projekt - migrace v Mexiku)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Probíhající průzkum mexických a amerických vědců studující a dokumentující proces mexické migrace do Spojených států.
URL: http://mmp.opr.princeton.edu
Migration Dialogue (Migrační dialog)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o mezinárodní migraci specializovaného pracoviště Kalifornské univerzity v Davisu. Členění do sekcí (probíhající projekty, migrační zprávy, informace o přednáškách a konferencích), které se dále větví.
URL: http://migration.ucdavis.edu
Migration Dialogue (Dialog o migraci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné informační centrum zaměřené na mapování jevu migrace v moderním světě.
URL: http://www.migration.ucdavis.edu
Migration Policy Institute (MPI) (Institut migrační politiky)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nevládní neziskový výzkumný institut ve Washingtonu zabývající se migrací. Specializuje se na USA a Evropu.
URL: http://www.migrationpolicy.org/
Migration Research Unit (MRU) (Institut pro výzkum migrace)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný institut zaměřený na zvyšování informovanosti o otázkách mezinárodní migrace v národním, evropském a nadnárodním kontextu. Výzkum, publikace, studium.
URL: http://www.geog.ucl.ac.uk/mru/
MIGRINTER - Migration internationales, espaces et sociétés (MIGRINTER - Mezinárodní migrace, prostory a teritoria)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MIGRINTER je název výzkumného týmu sídlícícho ve Francii, který se specializuje na studium mezinárodní migrace a interetnických vztahů. Na internetových stránkách naleznete kromě podnětů na vlastní výzkum i publikace a dokumenty.
URL: http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky projektu Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace, na jehož realizaci se podílejí Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti FSS MU v Brně, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a Výzkumné centrum Brno.
URL: http://www.migrujici.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum zaměřené na azylové a imigrační právo Evropské unie.
URL: http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/odnetuk.html
Oxford Department of International Development (Odbor Oxfordu pro mezinárodní rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum zaměřené na studium etnicity, nerovností mezi lidmi a sociální rozvoj. Novinky, projekty, studie, semináře.
URL: http://www.qeh.ox.ac.uk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace pro studenty - studijní programy, témata školních prací, granty, projekty.
URL: http://pdf.osu.cz/
Sussex Centre for Migration Studies (Centrum pro studium migrace při univerzitě v Sussex)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum univerzity v Sussex věnující se migraci. Nabízejí magisterské a doktorské kurzy ze studia migrace. Publikují časopis Journal of Ethnic and Migration Studies, řídí Center for Studies of Migration, Globalization and Poverty.
URL: http://www.sussex.ac.uk/migration/
The Refugee Studies Center (Centrum pro studia uprchlíků)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum bylo založeno v roce 1982 jako součást Centra rozvojových studií na Oxfordské univerzitě. Specializuje se na výzkum a výuku o příčinách a následcích nucené migrace. Jeho čtyřmi hlavními cíli jsou: výzkum, výuka, šíření poznatků a mezinárodní kooperace.
URL: http://www.rsc.ox.ac.uk/
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
TRANSIT MIGRATION je experimentální, interdisciplinární a politický projekt. Zkoumá, jakým způsobem transnacionální migrace mění Evropu, a s tím spojené diskurzy zaměřené na politiku, občanství či pracovní trh. Stránky projektu jsou v angličtině a němčině.
URL: http://www.transitmigration.org/
Transnational Communities Programme (Program nadnárodních společenství)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky podávají informace především o výzkumném pracovišti: Tématicky rozdělený seznam výzkumných projektů a jejich popis. Na stránkách je seznam Událostí o akcích spojených s činností programu a o řadě dalších konferencí na akademické půdě, vždy s programem akce. Směrovník odkazů je zaměřený na výzkumné organizace. Vyhledávání na stránkách je možné podle klíčových slov. Traces je čtvrtletně vydávaný výběr článků a zpráv, na stránkách jsou dostupná v plném znění pouze vydání od roku 1998 do 2002. Pracovní dokumenty obsahují výběr plných textů publikací vydaných v rámci programu, včetně výběru Traces. Na stránkách jsou plné texty zkrácených výzkumných zpráv pod sekcí Breafings. Půlročně vycházející Věstník informuje o dění na výzkumném pracovišti, nových knihách a výzkumných projektech. Věstník je ke stažení v plném znění. V Knižních řadách jsou základní informace o publikační činnosti programu. Na stránkách je k dispozici mailing list.
URL: http://www.transcomm.ox.ac.uk/
U.S. Census Bureau (Americký statistický úřad)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
United States´ Census Bureau je vládní statistický úřad. Tento odkaz vede na sekci stránek tohoto úřadu týkající se migrace.
URL: http://www.census.gov/population/www/socdemo/migrate....
United Nations - Population Division (Organizace spojených národů - oddělení pro studium populace)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky oddělení pro studium populace Organizace spojených národů. Vědecké publikace a studie ke stažení.
URL: http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky výzkumného pracoviště zřízeného Ministerstvem práce a sociálních věcí nabízí úplné texty výzkumných zpráv a analýz, statistických bulletinů od roku 1998, odkazy. Zaměření výzkumné a konzultační činnosti ústavu: trh práce a zaměstnanost, sociální dialog a pracovní vztahy, sociální ochrana, rodina, rovné příležitosti, příjmy a mzdy.
URL: http://www.vupsv.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -