spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozpočtová organizace Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky pro zabezpečení a poskytování právní ochrany dětem a mládeži ve vztahu k cizině, s působností pro celé území SR.
URL: http://www.cipc.sk/
Consumer product safety commision (Komise pro bezpečnost výrobků pro spotřebitele.)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Máme přehled o více jak 15000 spotřebitelských produktů používaných v a okolo domácnosti, při sportu a ve škole. Obsahuje i další odkazy k tématu.
URL: http://www.cpsc.gov/
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhodnotí zde vzniklá jsou hlavní hybnou silou v definování Obecných politických pravidel EU.
URL: http://ue.eu.int/en/summ.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ČOI je orgánem státní správy a kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu nebo poskytující spotřebitelský úvěr.
URL: http://www.coi.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ČIA provádí akreditaci (podle mezinárodních norem týkajících se akreditace) zkušebních a kalibračních laboratoří; organizátorů programů zkoušení způsobilosti; certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků, systémů jakosti (včetně EMS) a pracovníků; inspekčních orgánů; enviromentálních ověřovatelů a dohled nad zahraničními enviromentálními ověřovateli
URL: http://www.cai.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Český metrologický institut (ČMI) je základním výkonným orgánem českého národního metrologického systému. Zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti.
URL: http://www.cmi.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koordinuje přijímání a tvorbu norem.
URL: http://www.csni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním ČTÚ je zejména zajišťovat dodržování zákona o telekomunikacích a právních předpisů vydaných k jeho provádění, tzn. rozhodovat o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oboru telekomunikací v ČR.
URL: http://www.ctupraha.cz/
DG Enterprise (Direktoriát EU pro podnikání.)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The Enterprise DG Podporuje v rámci svých politik podporovat konkurenčost, podnikání a revitalizaci evropské ekonomiky s cílem zavést v Evropě ekonomiku založenou na znalostech.
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/
DG Trade (Direktoriát EU pro oblast obchodu)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
15 členských států EU uplatňuje vůči ostatním státům společnou obchodní politiku, základem spolupráce i mezi státy navzájem je article 133 of the Treaty of Amsterdam (1997).
URL: http://europa.eu.int/comm/trade/whatwedo/index_en.htm
Directorate-General Health and Consumer Protection (orgán EU, direktoriát ochrany zdraví a spotřebitele)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DG Health and Consumer Protection je zodpovědný za témata týkající se denního života evropanů. Cílem je propagovat lepší kvalitu života zajištěním vysoké úrovně ochrany zdraví spotřebitelů, bezpečnosti a ekonomických zájmů, stejně jako veřejného zdraví.
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_e...
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, UJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky usnadňující život cizinců v České republice. Praktické návody jak řešit různé situace, zajímavosti ze společenského dění jednotlivých komunit (Novinky, Časopisy on-line), užitečné kontakty, Kalendář akcí, články o komunitách (Lidé a země). Stránky jsou především určeny občanům ze třetích zemí. Mají šest jazykových verzí. Spravuje je Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM), zadavatelem bylo MPSV.
URL: http://www.domavcr.cz
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
K Ombudsmanovi je možné podat stížnost na příliš dlohé jednání evropských orgánů, stěžovatel musí být občanem EU.
URL: http://www.euro-ombudsman.eu.int/
Europa - Information society DG (Direktoriát EU pro informační technologie.)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Information Society Directorate-General podporuje všechny aktivity, které umpžňují všem evropanům těžit z a účastnit se na informační společnosti.
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/ind...
European Trade Union Technical Bureau (Technický úřad evropské obchodní unie)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The TUTB poskytuje expertizy evropským institucím, majícím vztah k tomuto prostředí.
URL: http://www.etuc.org/tutb/
Food safety and animal welfare, from farm to the fork. (Bezpečnost potravin, péče o zvířata, aneb z farmy až na vidličku.)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská komise definovala bezpečnost potravin jako základní prioritu. Některé krize podkopali veřejné mínění o možnostech veřejných orgánů a průmyslu zajistit, aby potrava byla bezpečná.
URL: http://europa.eu.int/comm/food/index_en.html
Food safety initiative - US FDA (Bezpečnost potravin, Úřad pro dohled nad drogami a potravinami)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem iniciativy je zaměření na prevenci k redukci nemocí, se speciálním zřetelem k takovým oblastem, kde hazardování představuje největší riziko.
URL: http://www.fda.gov/cvm/fsi/fsi.html
Genetechnikinformation (Genetická technika)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Potenciální pozitiva a negativa biotechnologií.
URL: http://www.gentechnik.gv.at/gentechnik/gentech.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
K podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Hospodářská komora České republiky.
URL: http://www.hkcr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
URL: http://www.hygpraha.cz/
Institution if The European Union (Instituce Evropské Unie)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Včetně popisu funkcí jednotlivých orgánů.
URL: http://europa.eu.int/inst-en.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento server informuje o všech složkách resortu Ministerstva spravedlnosti. Zároveň umožňuje přímé vyhledávání firem resp. osob v obchodním rejstříku, obsahuje přehled státních zástupců, soudců i evidenci znalců, tlumočníků a úpadců.
URL: http://portal.justice.cz/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál rezortu Ministerstva spravedlnosti, publikuje informace z více než 200 institucí státní správy.
URL: http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=7&j=17&k=22...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsbrno.cz/
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsplzen.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khscb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
URL: http://www.khsjih.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khslbc.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsova.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Při své činnosti se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění.

URL: http://www.khspce.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsstc.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsusti.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khszlin.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://hygiena.plzen-city.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MF sleduje finanční trh, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, provádí finanční kontrolu, kontrolu pojišťoven, spravuje fond pojištění vkladů, penzijní fondy, ceny a další.
URL: http://www.mfcr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgán státní správy. Stará se o vnitřní a mezinárodní obchod, průmysl, energetiku a stavebnictví. Spravuje Odbor ochrany spotřebitelů a Českou obchodní inspekci.
URL: http://www.mpo.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka MV ČR týkající se Odboru azylové a migrační politiky. Lze zde najít informace o azylu, migraci a integraci cizinců.
URL: http://www.mvcr.cz/uprchlici/index.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dbá o veřejné zdraví, zastřešuje také úřad Hlavního higienika ČR, Český inspektorát lázní a zřídel a Odbor farmacie a regulace léčiv.
URL: http://www.mzcr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zahraniční vztahy, diplomatické mise ČR, informace o zemích, tískové zpravy
URL: http://www.mzv.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka obsahuje právní předpisy, obecné informace týkající se zaměstnávání cizinců, povolení k zaměstnání, výjimky pro občany určitých sátů.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=1038
National Ombudsmen and similar bodies (Ombutsmani kandidátských zemí EU)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na jednotlivé ombutsmany v kandidátských státech. Stránka poskytuje také možnost stížností na evropské instituce.
URL: http://www.euro-ombudsman.eu.int/links/en/appomeu1.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je to vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení. Náplní jeho činnosti je především rozhodování o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím odvolacích soudů a rozhodování o stížnostech pro porušení zákona.
URL: http://www.nsoud.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů. Oficiální stránky obsahují informace o historii i současnosti správního soudnictví, kontakty a odkazy na právní i státní instituce.
URL: http://www.nssoud.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství publikovaná 16.10.2001.
URL: http://trestni2.juristic.cz/84454/clanek/trest3
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server českého soudnictví, Ministerstva spravedlnosti. Obchodní rejstřík, přehled soudních znalců pro případnou soudní při.
URL: http://www.justice.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
HS zejména připravuje podklady pro opatření příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví, podílí se na jejich výkonu a na plnění úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví při sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, hodnocení a řízení zdravotních rizik, a další.
URL: http://www.bknet.cz/ohsblansko/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění,Kongres místních a územních orgánů- rozdíly, popis funkce.
URL: http://www.eis.cuni.cz/eis/orgred.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky o všech složkách policie.Prezentace, kontakty, právní předpisy. Tiskové zprávy, pozvánky na tiskové konference a další akce.
URL: http://www.mvcr.cz/policie/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dolní komora Parlamentu České republiky.
URL: http://www.psp.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
URL: http://www.puncovniurad.cz/cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradní orgán vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod osob v jurisdikci České republiky. Byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 9. prosince 1998. Rada má 9 výborů - např. pro občanská a politická práva; pro odstranění rasové diskriminace; pro hospodářská, sociální a kulturní práva; pro práva dítěte; pro odstranění diskriminace žen; proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání; pro práva cizinců.
URL: http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rlp.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradní orgán vlády ČR, dokumenty, statut, dotace, jednací řád, podpora vydávání časopisů národnostních menšin. V rámci své činnosti se věnuje především: Romům, Slovákům, Ukrajincům, Polákům, Němcům a Maďarům. Má 2 výbory: pro dotační politiku, pro spolupráci s orgány samosprávy.
URL: http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rnm.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o složení Rady a dokumenty týkající se činnosti Rady.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=2602
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka obsahuje podrobné informace o soudu a jeho činnosti v německém jazyce.
URL: http://www.vfgh.gv.at
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí k tomuto tématu - odkazy na související tématické stránky, dokumenty atd.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?id=10&lg=1
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Horní komora Parlamentu České republiky.
URL: http://www.senat.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evidence znalců a tlumočníků, obchodní rejstřík, evidence úpadců, , přehled státních zástupců, přehled soudců.
URL: http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/zn...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oragnizační složka MV ČR, zřízena v roce 1996. Přehled činností, struktura instituce, mapa azylových zařízení v ČR, popis systému přijímání uprchlíků v ČR, statistiky, formulář žádosti o povolení ke vstupu do azylových zařízení.
URL: http://www.mvcr.cz/suz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SRS je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky ve smyslu čl. IV Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (FAO, 1951, rev. 1979) a čl. 1 odst. 6 Směrnice Rady č. 77/93/EHS. Činnost Státní rostlinolékařské správy (SRS) vychází ze zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
URL: http://tesnov.srs.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav zajišťuje registraci léků a další aktivity, které vyplývají ze zákona o lécích.
URL: http://www.sukl.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jejím úkolem je především:ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat,veterinární ochrana území ČR, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním. Je zřízena podle zák. č. 166/1999 Sb
URL: http://www.svscr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ministerstvo spravedlnosti prezentuje seznam státních zástupců v rámci celé ČR podle stavu k 17.2.2004.
URL: http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/za...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V § 86 zákona 320/2002 Sb. se uvádí, že ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, spravuje oborová centra zabývající se např. otázkami nezávadnosti potravin a aplikovanou výživou.
URL: http://www.szu.cz/
The European Union at a glance (Evropa v kostce, základní otázky a odpovědi.)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje základní informace a odkazy k tematice EU.
URL: http://europa.eu.int/abc-en.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu MPO ČR.
URL: http://www.unmz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad je orgánem sociálně-právní ochrany, je správním úřadem s celostátní působností hospodařícím jako rozpočtová organizace.
Poskytuje právní ochranu nezletilým osobám výjimečně i zletilým (jako odesílající a přijímající orgán podle Úmluvy o vymáhání výživného v cizině - vyhl.č 33/1959 Sb.).

URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=886
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý orgán, který provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona, poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.
URL: http://www.uoou.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad průmyslového vlastnictví je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní především funkci patentového a známkového úřadu. Do jeho působnosti však náleží nejen udělovat patenty na vynálezy a vést rejstříky ochranných známek.
URL: http://www.upv.cz/
US Food and Drug Administration (Úřad pro dohled nad drogami a potravinami)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem FDA je propagovat a ochraňovat veřejné zdraví pomocí bezpečných a efektivních produktů. A trh kontrolovat
URL: http://www.fda.gov/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Ústavního soudu ČR, který se zabývá kontrolou ústavnosti právních předpisů. Nejrozsáhlejší agendou Ústavního soudu je rozhodování o ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím a jiným zásahům orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod, a to včetně rozhodnutí soudních.
URL: http://www.concourt.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství).
URL: http://www.zeus.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Kanceláře veřejného ochránce práv se sídlem v Brně. Informace o činnosti, možnosti kontaktu, elektronická podatelna a dotazy.
URL: http://www.ochrance.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vězeňská služba zajišťuje zejména výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. Podrobnější informace o její činnosti včetně odkazů na její organizační složky jsou k dispozici na tomto portálu.
URL: http://www.vscr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad vlády České republiky
URL: http://www.vlada.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor při Radě vlády ČR pro lidská práva. Na stránce přehled členů výboru.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=296
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada vlády ČR pro lidská práva
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=295
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem je vyšetřování složek životního prostředí a pracovních podmínek, vlastností výrobků a potravin, vyšetřování biologického a klinického materiálu jak pro účely výkonu státního zdravotního dozoru, tak i formou placených služeb i pro širokou veřejnost.
URL: http://www.zubrno.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Smysl a podmínky získání značení CE
URL: http://www.ezu.cz/1_test/index1.php
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ŽÚ provádí činnosti v rozsahu stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Provádění změn živnostenských oprávnění nejen k živnostem volným, ale od 1.1.2003 nově i k živnostem řemeslným, vázaným a koncesovaným včetně živností provozovaných průmyslovým způsobem
URL: http://www.mesto-podebrady.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ŽÚ provádí činnosti v rozsahu stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Provádění změn živnostenských oprávnění nejen k živnostem volným, ale od 1.1.2003 nově i k živnostem řemeslným, vázaným a koncesovaným včetně živností provozovaných průmyslovým způsobem
URL: http://www.mesto-podebrady.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace výkonu státní správy v oblasti živnostenského podnikání je upravena zákonem č. 570/1991Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
URL: http://www.blansko.cz/urad/odbory/zivnostensky/zivnos...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ŽÚ provádí činnosti v rozsahu stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Provádění změn živnostenských oprávnění nejen k živnostem volným, ale od 1.1.2003 nově i k živnostem řemeslným, vázaným a koncesovaným včetně živností provozovaných průmyslovým způsobem.
URL: http://www.mubph.cz/Urad/Odbory/ZU/default.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Registrace a povolování všech druhů živností pro správní obvod obcí:
Statutární město Plzeň, Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov.

URL: http://info.plzen-city.cz/article.asp?sec=264&sec=264
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -