spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
W3Cje forum pro informace, komerci, komunikaci a kolektivní sdílení znalostí. Vyvíjí interoperabilní technologie pro správu webu v jeho optimální podobě.
URL: http://www.w3.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
RPR byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy k dosažení čestné, decentní, legální a pravdivé reklamy na území České republiky.
URL: http://www.rpr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stávkový řád ČLK upravuje průběh stávky a podmínky, za kterých lze stávkovat ve zdravotnických zařízeních. Obsahem jsou také konkrétní formy stávek.
URL: http://www.medical.cz/lok/ukazakt.asp?ID=71
WeiberWirtschaft eG (Ženské podnikání)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum WeiberWirtschaft eG je největším ženským družstevním a operačním projektem pro začátky ženského podnikání v Německu a také v Evropě.
URL: http://www.weiberwirtschaft.de
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Goldrausch (Zlatá horečka) je ženská síť založená v roce 1982, která poskytuje finanční podporu podnikatelkám a ženským projektům sídlícím v Berlíně.
URL: http://www.goldrausch-frauennetzwerk.de
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webový portál severočeské, středočeské, jihočeské a moravské sekce Asociace podnikatelek a manažerek.
URL: http://www.podnikatelky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení majetkových sporů. Další informace, nejčastější dotazy a odpovědi, kontakty,rozhodčí a poplatkový řád přinášejí stránky Sdružení rozhodců, s.r.o.
URL: http://www.sdruzenirozhodcu.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace sdružuje nezávislé rozhodce pro řešení majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb.
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Další informace o průběhu řízení jsou k dispozici všem zájemcům o tento způsob vyrovnání.

URL: http://www.asrr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Enviromentální aspekty podnikání, statistiky vývoje životního prostředí, články, informace. Odpadové fórum, alternativní energie.
URL: http://www.cemc.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ELSA je největší světová nezávislá asociace studentů práva. Pořádá přednášky, semináře a konference s právní problematikou.
URL: http://www.elsa.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky České advokátní komory jsou jediným oficiálním místem, kde jsou na Internetu zveřejňovány informace České advokátní komory, a to zejména:
- seznam advokátů
-základní informace o Komoře.

URL: http://www.cak.cz/1250/akomora/frame.html
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká advokátní komora je samosprávné sdružení advokátů zřízené zákonem. Její právníci Vám radí co dělat v případě, že potřebujete advokáta a nemáte finanční prostředky na jeho zaplacení.
URL: http://www.cak.cz/1250/akomora/index.html
Federation of European Direct selling associations (Federace evropských asociací přímého prodeje)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Všechno zboží je doručováno do domu spotřebitele. Využívají zejména spotřebitelé bydlící na vesnicích a v menších městech, kde není možnost zboží přímo zakoupit v kameném obchodě.
URL: http://www.fedsa.be/en/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesní organizace usilující o posílení samostatného výkonu profese dle platné legislativy EU a ČR. Informuje rodičovskou veřejnost o povolání porodní asistentky a její práci v ambulancích, porodnicích i terénu.
URL: http://www.unipa.cz
International Telecommunication Union (Mezinárodní telekomunikační unie)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
je mezinárodní organizace /v rámci OSN/, ve které jsou zastoupeny vlády a soukromý sektor.
URL: http://www.itu.int
Direct selling Association (Asociace přímého prodeje v USA)
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí

URL: http://www.dsa.org/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace je občanské sdružení podle zákona čl. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Asociace sdružuje právnické a fyzické osoby působící v elektronické komerci
URL: http://www.apek.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Reprezentuje zájmy evropských výrobců strojů, zejména ve vztahu k úřadům nebo asociacím.
URL: http://www.cecimo.be/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -