spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránka s cílem zmírnit výskyt dětské pornografie.
URL: http://www.detskapornografie.wz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek reagující na schválení návrhu zákona o registrovaném partnerství. Hlavní body tohoto návrhu zákona jsou: stejná práva jako heterosexuální manželství při nakládání s majetkem, penězi a v úředním styku; vznik partnerství v přítomnosti matrikáře a dvou svědků; ukončení soužití rozhodnutím soudu; nepovoluje osvojení dítěte.
URL: http://www0.bbc.co.uk/czech/lupacr/115.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
6. února 2001 uplynulo deset let od doby, kdy v naší zemi vstoupila v platnost Úmluva o právech dítěte. Jaká práva obsahuje a jak jsou naplňována?
URL: http://obchod.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=471
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminární práce na téma domácí násilí - vymezení pojmu, fakta o domácím násilí a jeho příčinách, legislativa, péče o oběti domácího násilí.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115241
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor Waltera Wielanda s Marcelem Rebiaiem v Jeruzalémě v únoru 2002.
URL: http://www.betanie.cz/zvk/izrael2.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Potlačování základních lidských práv už není záležitostí jen jedné země nebo státu, ale začíná být doslova globální. Na obou polokoulích vyskakují stále častěji ohníčky totality, společným jmenovatelem u všech je naprostá absence jakéhokoliv odporu veřejnosti. Tento názor obhajuje ve svém komentáři Vladimír Stwora, vydavatel Zvědavce. Od roku 1986 žije v Ontariu v Kanadě.
URL: http://www.zvedavec.org/zpravySQL.php?clanek_id=5
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brněnské sdružení gayů a lesbiček STUD nabízí souhrn informací, které souvisejí s přístupem EU a jejích členských zemí k homosexuálním občanům a k jejich partnerskému životu.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=136580&apc=zz...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text o rovnosti mužů a žen při výkonu ekonomické aktivity.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_horska...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Náboženská analýza problému holocaustu.
URL: http://liben.evangnet.cz/kazani/dt/dt7_1nn.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s jednou ze zakladatelek Společnosti pro talent a nadání psycholožkou Evou Vondrákovou.
URL: http://archiv.newton.cz/ss/2001/10/16/e2af709147a186b...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O bezpečnost svých dětí mají obavy rodiče nejen o prázdninách. Snad každé dítě již slyšelo, že nemá chodit s cizími lidmi, nemá otvírat někomu, koho nezná apod. Co ale dělat, když se do nebezpečné situace dostane, jak se zachovat a koho požádat o pomoc? Kdy pustit dítě samotné do kina či na koupaliště?
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o azylovém zařízení pro děti, které provozuje Fond ohrožených dětí. Týraným, zanedbávaným a zneužívaným dětem nabízí přechodnou péči rodinného typu.
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mirek Vodrážka se zamýšlí nad tím, jaké pohlaví má politická moc a její krize? Proč společnost různé ženské postoje považuje za samozřejmé a hlouběji je nereflektuje?
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115130
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zamyšlení nad postavením žen v politickém životě od M. Vodrážky.
URL: http://www.feminismus.cz/vodrazka/tajne.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Esej od Marie Zimmermannové v časopise Informace královéhradecké diecéze.
URL: http://ikd.diecezehk.cz/clanek.php?claid=1271
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každá školní třída má svého intelektuála, šprta s tlustými brýlemi a samými jedničkami. Rodiče se svým zázračným dítětem chlubí, učitelé je dávají za vzor ostatním a spolužáci mu nadávají do šplhounů.
URL: http://www.tiscali.cz/ente/ente_center_intell.1445.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek z Britských listů od Jaroslava Pánka.
URL: http://blisty.cz/txt.php?id=10500
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Shrnutí priorit Rady vlády pro rovné příležitosti pro rok 2003 s ohledem na hodnocení dosavadních aktivit jak Rady, tak i vlády samotné, a rozhodnutí souvisejících s legislativou rovných příležitostí. Článek Renaty Škrobálkové na portálu Econnect z května 2003.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=135444
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kam se obrátit a důležitá telefonní čísla pro oběti domácího násilí
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přednáška týkající se opatření v oblasti násilí na ženách vztahující se k situaci v USA.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2305
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek J. Sobotkové o případu nucených sterilizací Romek na Slovensku, který obsahuje i odkazy na organizace, které se touto problematikou zabývají a zpráva Tělo a duše.
URL: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzgx1--&x=1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s psychologem H. Davidem na www.studovna.cz.
URL: http://psychologie.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o domácím násilí a rady pro pracovníky, kteří se věnují dětem a dospívající mládeži.
URL: http://www.vzdelavani.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Shrneme-li stručně stav výchovy talentů v polovině 90. let jak v ČR, tak v jiných zemích, dostaneme se k závěrům, které nepodporují jednoznačně představu o kompatibilitě české společnosti s vyspělými společnostmi současného světa.
URL: http://www.quido.cz/talent.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dvě úvahy Martina Schmarze ve Svobodných rozhledech: "Ochrana svobody projevu v USA" a "Státem posvěcené "právo" na svobodu slova nepotřebujeme".
URL: http://rozhledy.tripod.com/sr7r30.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Postoje a názory ke znásilnění veřejnosti, stereotypy, které se vážou k tomuto jevu, které shrnuje Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
URL: http://bkb.juristic.cz/169364/old
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Téma Infoservisu Člověka v tísni nabízí 10 článků - úvah a komentářů o odbchodu se zbraněmi z roku 2001 a začátku 2002.
URL: http://www.infoservis.net/art.php?idGr=992609712&idCo...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace o problematice obchodu se ženami.
URL: http://new.ecn.cz/index_asp.stm?x=/Soc/Zeny_muzi/text...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje o obchodu se ženami v ČR i ve světě.
URL: http://www.infoservis.net/art.php?id=1052916932
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek na serveru Juristic.cz. "V případě, že se chování zaměstnanců velmi úzce dotýká lidské důstojnosti, pověsti, zdraví, které snižuje sebevědomí zaměstnance a vytváří negativní atmosféru na pracovišti vůči jinému zaměstnanci, má tento zaměstnanec několik možností, jak se bránit..."
URL: http://pracko.juristic.cz/109008
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Daniela Municha v MF Dnes o nutnosti zákonně omezit právo na stávku ve státem posvěcených monopolech.
URL: http://195.113.12.52/munich/TEXTY/D717_03.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o obchodu se ženami ve světě.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2175
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza násilí páchaného na civilistech v roce 1945 v Berlíně.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=10689
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Trest smrti dává možnost nekrvavé obrany. Je-li člověku dovoleno zabít útočníka, který mu hrozí smrtí, tím spíše je možné bránit se hrozbou zabití. Článek Grzegorze Świderského se zabývá těmito i dalšími argumenty na nezávislém serveru Národní myšlenka.
URL: http://www.narmyslenka.cz/uvah/uvah064.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jak byla ošetřena prostituce za c. k. mocnářství (T. Tyl, 2003, e-pravo).
URL: http://zakony.ihned.cz/tisk_clanky.php3?precti=20279
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příspěvek J. Severa na Britskych listech k diskuzi o legislativnim zakazu interrupcí.
URL: http://www.britskelisty.cz/0104/20010404m.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měsíčník Ministerstva vnitra - lidská práva a policie. Pohled na práva dítěte odboru prevence kriminality MV.
URL: http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2000/0010/prava...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc. (Autor je členem předsednictva SPRSV)
Otevřená sexuální výchova a osvěta musí být dostupná všem, od školáků po nemocné, invalidy a důchodce. Každý člověk má právo na poučení o tak základních věcech, jako jsou plánování rodiny, včetně výhodné a dostupné antikoncepce, sexuální poruchy a problémy, případně sexuální deviace a sexuální delikvence.

URL: http://www.planovanirodiny.cz/sv-pravo/mitlsexv.phtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní rozbor legálnosti a nelegálnosti stávky v České televizi od JUDr. Zdeny Kindlové na Britských listech.
URL: http://www.britskelisty.cz/0101/20010110g.html
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prečo sa z niekoho stane geniálny matematik, fenomenálny skladateľ, supervýkonný manažér alebo polyglot, ktorý sa učí jeden cudzí jazyk za druhým? Kto alebo čo za to môže? Hormóny, prostredie, rodičia?
URL: http://www.davinci.host.sk/Docs/SME_21042001.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Propopulační politika z feministického pohledu od L. Jarkovské.
URL: http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_jarkov...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jakkoli není definice pojmu nadání a talent všeobecně přijatá, je jisté, že jedinci obdaření zvláštními schopnostmi musí ještě disponovat silnou motivací, pílí, vytrvalostí a dalšími vlastnostmi. K důležitým aspektům, kterými jsou i náhoda nebo štěstí, se řadí i systematický vliv rodiny, společnosti a státu.
URL: http://www.ipos-mk.cz/casopis/clanky/200011011.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přínosy legalizace prostituce od L. Prčíkové.
URL: http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20020411...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Analýza postavení prostitutek ve Velké Británii.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=11592
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o domácím násilí, mýty a fakta a kam se obrátit na pomoc.
URL: http://scio.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04/04Domaci_...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Všechny děti patří do rodiny, i ty se zdravotním postižením. Mobilis,o.s.
URL: http://www.braillnet.cz/mobilis/rodina.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek shrnující současný stav v oblasti rovných příležitostí v ČR (květen, 2003).
URL: http://www.bo.cz/zapisnik/view.php?cisloclanku=200305...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s Hanou Čepovou z Asociace podnikatelek a manažerek na téma e-obchod.
URL: http://www.izhubnu.cz/index0.asp?kateg=6&Clanek=281&a...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ilustrativní příklad zavádění klauzule o sexuálním obtěžování do praxe.
URL: http://www.feminismus.cz/diskfull.shtml?x=103719
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek L. Prčíkové z Finančních novin o sexuálním obtěžování.
URL: http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20030521...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nová slovenská legislativa týkající se domácího násilí.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=16849
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Trest smrti je ďalšou veľkou otázkou, s ktorou sa súčasný svet ešte nevysporiadal. Niektorí ho považujú za neprípustný, iní za úplne legitímny spôsob ochrany spoločnosti. Článok Richarda Mátéffyho z 8.4.2002 na stránkach e-magazinu Pravé spektrum.
URL: http://www.prave-spektrum.sk/article.php?92
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek o zkušenostech homosexuálního páru na lidovky.cz od L. Nejezchlebové.
URL: http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=52343
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O talenty je možné pečovat už v mateřské školce.
URL: http://www.ipos-mk.cz/casopis/clanky/200012014.htm
The gender gap (Genderová mezera)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek z časopisu Time o postavení žen ve vědě.
URL: http://www.time.com/time/europe/html/040119/brain/gen...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O trestu smrti a jeho křesťanském významu pojednává článek Martina Doležala na stránkách enternetové revue Katolík.
URL: http://www.katolikrevue.cz/civitas/trest_smrti.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pojednání o postavení žen v disentu - undergroundu a Chartě 77 od Mirka Vodrážky.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115211
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komentář Milana Neuberta o svobodě slova v ČR, s porovnáním kontinentálního a anglosaského přístupu ke svobodě projevu.
URL: http://www.sds.cz/docs/prectete/10let/zavorka.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Může genderově nestereotypní výchova vést k eliminací násilí na ženách?
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=4380
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výklad Zákoníku práce (včetně sexuálního obtěžování a diskriminace) od JUDr. Ladislava Jouzy.
URL: http://ppam.elanor.cz/07-2000/u20000711.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příspěvek L. Sokačové z rubriky Hyde park v MF Dnes k diskuzi nad legislativním zákazem interrupcí.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/zakaznicneresi.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jak čelit násilí na pracovišti podle právničky Jany Veselé.
URL: http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/08_2001/nasil...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Znásilnění jako zbraň ve válce.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=65886
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Znásilnění žen jako válečná zbraň v době pádu Berlínské zdi.
URL: http://www.blisty.cz/txt.php?id=10957
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -