spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
antifaschistisches info blatt (antifašistické informační noviny)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
celoněmecký časopis informující o extrémní pravici a antifašistických aktivitách
URL: http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský web shromažďující veškeré informace z celého světa týkající se fenoménu migrace.
URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/talking_point/special/migr...
Business in the Community (Obchod v komunitě)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Řada informací z oblasti podnikání a rovných příležitostí.
URL: http://www.bitc.org.uk
CRIN - child rights information network (Informační síť dětských práv)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Infornační server o Úmluvě o právech dítěte a právech dítěte pro nevládní organizace, státní orgány, vzdělávací instituce a ostatní zájemce .
URL: http://www.crin.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Lidská práva je periodikum vydávané Českým helsinským výborem - nevládní nezisková organizace pro lidská práva. Časopis sleduje domácí a zahraniční dění v oblasti lidských práv.
URL: http://www.helcom.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis pro uživatelsky přátelské použití práva, který vydává Atelier práv občanského sdružení ARS AEQUI et BONI. Součástí jsou rubriky: praktické využití práva, skutečné právní případy, úvahy & analýzy. Archiv článků.
URL: http://i-pravo.org/casopis/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zvláštní příloha zpravodajského serveru České noviny. Články s právní problematikou, právní poradna JuDr. Petra Smolíka.
URL: http://www.ceskenoviny.cz/prilohy/paragrafy/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o domácím násilí na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
URL: http://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vyka...
eLAW.cz - právní portál (eLAW.cz - legal news)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nový právní portál s množstvím informací ze všech oblastí práva nejen pro právníky
URL: http://www.elaw.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý irský orgán, který sleduje dodržování rovnosti na trhu práce.
URL: http://www.equality.ie
European news agency for minority languages (Evropská informační agentura pro menšinové jazyky)
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační server Eurolang.net, informující o problematice menšinových jazyků v evropském regionu.
URL: http://217.136.252.147/webpub/eurolang/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá informační síť zajišťuje pro odborníky v neziskovém sektoru, studenty a individuální aktivisty informace o rasách a utečencích ve Velké Británii a zbytku Evropy.
URL: http://www.irr.org.uk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy z krizových oblastí, dokumentace, analýza, pomoc krajanům, romské projekty, filmový festival Jeden svět.
URL: http://www.infoservis.net/
Institute for War & Peace Reporting (Institut pro válěčné a mírové zpravodajství)
Jazyk: AJ, RJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislé zpravodajství z oblastí konfliktů. Regionální redakce: Kavkaz, Střední Asie, Balkán, Afghánistán, Bělorusko, Irák a redakce pro válečný tribunál v Haagu. Na portálu jsou také informace o projektech organizace, fotogalerie a obsáhlý seznam odkazů na další zpravodajské stránky a organizace z daných oblastí.
URL: http://www.iwpr.net/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Anarchofeminismus na stránkách Feministické skupiny 8. března obsahuje sekci věnovanou problematice interrupcí z pohledu hnutí pro svobodnou volbu.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/fem.html
Jazyk: ČJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Řecké obce v Praze.
URL: http://www.dialogos-kpr.cz/tab05_80.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kampaň proti domácímu násilí na ženách vyhlásilo 10 neziskových organizací z různých regionů České republiky, které se v rámci své činnosti zabývají problematikou domácího násilí vůči ženám (ať již v oblasti přímé pomoci obětem násilí či prevence a poskytování informací): ROSA (koordinator kampaně), Acorus, Český svaz žen, Most
URL: http://www.stopnasili.cz
Landes-Zeitung (Zemské noviny)
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Landes-Zeitung je orgánem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - organizace regionálních a místních svazů německé menšiny v České republice
URL: http://www.landeszeitung.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnovaná problematice interrupcí na www.feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika násilí na ženách na stránkách Feministické skupiny 8. března.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/nasili.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Násilí na ženách na internetovém feministickém serveru www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Násilie na ženách na slovenském feministickém serveru www.feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Mgr.Petra Fučíka v rámci projektu Právo na spravedlivý proces občanského sdružení ARS AEQUI et BONI upozorňuje čtenáře na možné dopady neúčasti žalovaného při soudním řízení, záchranou je důvodná a včasná omluva.
URL: http://i-pravo.org/proces/rubrika.shtml?sh_itm=b64182...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o doporučeních Rady Evropy o tom, jak mají sdělovací prostředky informovat o trestních řízeních píše Pavel Barák ve svém článku v Britských listech ze 3.11.2003.
URL: http://www.blisty.cz/2003/11/3/art15836.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky, které jsou zaměřeny na pracovně právní problematiku, zpracovaní mezd, příklady výpočtu, online kalkulačky a další problematiku spojenou s účetnictvím.
URL: http://www.pracovniradce.cz/
Prágai Tükör (Pražské zrcadlo)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetová podoba periodika, vydávaného maďarskou menšinou v ČR. Stránky pouze v maďarštině.
URL: http://www.pragaitukor.com/
Jazyk: ČJ, AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
On-line servis sídlící v Praze, který shromažďuje a šíří informace o konfliktu v Čečensku. Hlavní pozornost je věnována porušování lidských práv, humanitární pomoci, možnostem a způsobu informování médií o konfliktu a politickým aspektům konfliktu. Přehled hlavních událostí je také rozesílán e-mailem. Na stránce je také kalendář akcí, základní info o Čečensku, novinky, analytické články.
URL: http://www.watchdog.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento odborný měsíčník, který je v současnosti nejstarším právnickým časopisem na světě, vycházel v roce 1998 již ve svém 137 ročníku. Je to časopis výrazně teoretický, čímž se odlišuje od zhruba 28 právnických časopisů. Vydává jej Ústav státu a práva AV ČR.
URL: http://knihovna2.juristic.cz/69265/casopis/casopisodb
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento portál poskytuje ucelené informace z oblasti práva včetně dokumentů, právních předpisů a právní poradnu. Navíc přináší zpravodajství a komentáře.
URL: http://new.pravnik.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pověry spojené se znásilněním a několik rad, jak se mu ubránit.
URL: http://www.lekarna.cz/detail.php?id=1476&rubrika=v_20
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Probací se zpravidla rozumí alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jejíž podstatou je převýchova pachatele trestného činu. Článek pojednává o jejím vývoji a významu i o činnosti Probační a mediační služby. Autorem je Mgr.Libor Finger, publikováno v rámci projektu Juristik 10.11.2003.
URL: http://trestni2.juristic.cz/481190/clanek/trest3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Součástí textu je i samotná vyhláška č. 182/1991 Sb.Text se zabývá posuzováním zdravotního stavu a pracovní neschopnosti, mimořádnými výhodami, jednorázovými příspěvky, bezúročnými půjčkami, a opakujícími se peněžitými dávkami.
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=15&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Q magazín přináší nezávislé testy a názory spotřebitelů na výrobky a služby, obchody a firmy, a také praktické návody, informace a doporučení odborníků pro nákup zboží a výběr služeb. Vydává nezisková spotřebitelská organizace SPIS.
URL: http://www.qmagazin.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Refugeenet je stránkou the EU Networks on Reception, Integration and Voluntary Repatriation of Refugees a slouží jako zdroj informací a idejí souvisejících s integrací uprchlíků v Evropě. Cílem EU Networks je rozvíjet tématické sítě orientované na jednotlivé složky integrace uprchlíků jako je vzdělání, jazyk, zdraví a dobrovolný návrat.
URL: http://www.refugeenet.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Registrované partnerství na serveru kluci.cz.
URL: http://partnerstvi.kluci.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Registrované partnerství na 004.cz.
URL: http://reg.partnerstvi.004.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace týkající se registorovaného partnerství - argumenty, informace, souvislosti, legislativa.
URL: http://www.partnerstvi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server zabývající se otázkami spojenými s registrovaným partnerstvím. Co je registrované partnerství, proč ano, historie, registrované partnerství v Evropě.
URL: http://web.004.cz/rp-uvod/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Časopis Centra strategických studií zaměřený na výzkum radikalismu, extremismu a terorismu.
URL: http://www.strat.cz/Rexter/rexter.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rodičovství na feministickém informačním serveru www.feminismus.cz - součástí jsou také podrubriky Porodnictví a Reprodukční práva.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnující se ženám v politice na různých úrovních na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, který informuje o programech rovných příležitostí v soukromém sektoru, o filantropických aktivitách firem a aktivitách ženských neziskových organizací.
URL: http://zpravodaj.feminismus.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rovné příležitosti na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
searchlight the international anti-fascist magazine (mezinárodní antifašistický časopis Searchlight)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
mezinárodní časopis Searchlight – měsíčník pře 25 let – vyšlo již přes 300 čísel
URL: http://www.searchlightmagazine.com/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační servis a zdroj materiálů týkající se genderových programů a gender mainstreamingu.
URL: http://www.siyanda.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Týdeník se věnuje širokému okruhu otázek ze sociální oblasti včetně problematiky občanskoprávní a pracovněprávní.
URL: http://www.tydenik-sondy.cz/200409/index.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SOPHIA jsou první stránky na českém a slovenském internetu, věnující se výlučně komunitě lesbických dívek a žen. Rubriky: galéria, čítáreň, recenzie, čo nás zaujalo, registrované partnerstvo atd.
URL: http://www.scalex.cz/sophia
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O činnosti našeho soudnictví a práci soudců informuje článek Petra Smolíka v rámci zpravodajského serveru České noviny.
URL: http://www.ceskenoviny.cz/prilohy/paragrafy/obecne/in...
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový časopis v angličtině o transformaci 28 postkomunistických zemích v Evropě a bývalém Sovětském svazu. Zprávy rozděleny dle regionů a témat. TOL má vlastní redaktory a síť více než 50 dopisovatelů. Založen jako česká NNO v roce 1999, sídlí v Praze. Mezi další aktivity patří školící a výměnné mezinárodní novinářské projekty.
URL: http://www.tol.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Trh práce na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články pro právní laiky z klávesnice právníků a právniček ve službách veřejnému zájmu. Vydává Public Interest Lawyers Association (PILA), která sdružuje právníky usilující o to, aby právo bylo efektivním nástrojem při ochraně lidských práv, veřejných zájmů a důležitých obecných hodnot.
URL: http://viaiuris.pilaw.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pokračování článku ČHV. Péče o o dsouzené, úlevy ve výkonu trestu,kontakt s rodinou a advokáty, stížnosti vězňů.
URL: http://trestni2.juristic.cz/76187/CLANEK
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příspěvek Českého helsinského výboru seznamuje zájemce s provozem a prostředím českých věznic .Věnuje pozornost i práci s vězni. Publikováno na stránkách projektu Juristik 13.4.2001
URL: http://trestni2.juristic.cz/76188/CLANEK
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Najdete zde řadu informací týkající se situace v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže v Irsku - aktivity odborů, státní správy atd.
URL: http://www.ictu.ie
Women´s Labour (Ženská práce)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webové stránky věnované problematice zaměstnanosti žen v zemích střední a východní Evropy vytvořené sítí ženských neziskových organizací Karat.
URL: http://www.womenslabour.org
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky zabývající se podporou a ochranou práv migrantů a jejich rodin. Stránky jsou přístupné v 6 jazycích.
URL: http://www.december18.net/web/general/start.php
ZAG (ZAG)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
antirasistický časopis z Berlina
URL: http://www.nadir.org/nadir/periodika/zag
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o znásilnění, jak se bránit a kde najít pomoc.
URL: http://dreamworx.cz/book/znasilneni.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co dělat, když je žena napadena a jaké faktory mohou ovlivnit úspěšné obraně.
URL: http://www.doktorka.cz/run/redsys/sex/r-art.asp?id=10...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Ženy a politika na různých úrovních na www.feminet.sk
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem této rubriky je informovat vás na jedné straně o tom, jak se ženy prosazují na české politické scéně a ve volbách, a na druhé straně o postojích jednotlivých politických stran, jednotlivých poslankyň, poslanců, senátorek a senátorů k tzv. postavení ženy ve společnosti.
URL: http://feminismus.cz/politika/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -