spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studie UNICEF z roku 2000 týkající se fenoménu domácího násilí.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=9448
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o genocidě arménského obyvatelstva ze strany Turecka.
URL: http://sweb.cz/pkg002/data/svet/genocida.doc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příručka Standardy ochrany svobody projevu obsahuje shrnutí nejvýznamnějších případů o svobodě projevu, které řešil Evropský soud pro lidská práva. Vydala Human Rights Students´ Initiative při Středoevropské univerzitě.
URL: http://www.otevrete.cz/index.php?akce=rubrika&rubrika...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní údaje a statistiky o domácím násilí nejen na Slovensku.
URL: http://www.feminet.sk/show.stm?x=2306
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva proFem, o. p. s. o domácím násilí v ČR.
URL: http://www.feminismus.cz/download/domaci%20nasili.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fakta Českého statistického úřadu o prostituci, jak je uvedl na svých internetových stránkách (2002).
URL: http://www.ucetnisvet.cz/article.php?id=1927
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdělení Hnutí pro život ČR týkající se výzkumu o postojích českých občanů k interrupcím (2001).
URL: http://www.britskelisty.cz/0109/20010925n.html#13
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva za období 1995 – 1999 předložená Výboru pro práva dítěte v souladu s článkem 44 Úmluvy dne 1. března 2000.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=247
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum provedený Dětským fondem OSN - UNICEF v 35 zemích Evropy a Střední Asie / prosinec 2000 - únor 2001/.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=32&i=2
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tématická příloha na stránkách Nadace Naše Dítě věnovaná Úmluvě o právech dítěte.
URL: http://www.detskaprava.cz/rodic/download/prava_deti.p...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O stavu české justice informoval ministr spravedlnosti Pavel Rychetský Poslaneckou sněmovnu dne 10.4.2003. Podstatné body z jeho odpovědi přináší příspěvek spolku Juristik.
URL: http://pravnik5.juristic.cz/239338
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem projektu je zamezit odebírání dětí do ústavní výchovy, v případě jejich umístění návratu zpět do rodiny a pomoci rodině, aby dítě mohlo doma zůstat.
URL: http://www.poradna-prava.cz/cesky/projekt_zpet_do_rod...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výsledky reprezentativního výzkumu Gfk Praha na téma sexuální obtěžování.
URL: http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8896.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o genocidě ve Rwandě.
URL: http://www.unhcr.cz/10.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum GfK Praha na téma sexuální obtěžování.
URL: http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8638.htm
Enlargement: Gender and Governance (Rozšíření EU: Gender a vládnutí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt, podporovaný EU, zabývajicí se rozšířováním EU, genderem a vládnutím. Jedná se o tříletý projekt, který je prováděn ve dvanácti zemích. Analyzuje politickou participaci a reprezentaci žen. Účastní se i Česká republika.
URL: http://www.qub.ac.uk/egg
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Genocida v mezinárodním právu veřejném na příkladě Tibetu.
URL: http://www.tibinfo.cz/clanek.php?id=244
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborná studie věnované problematice jednoho z největších poválečných mocenských konfliktů.
URL: http://members.tripod.com/%7EKlempera/2bekrize.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zhodnocení důležitosti rovnosti mužů a žen podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
URL: http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102226&CAI=...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -