spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Videozáznam čtení příběhů žen, které zažily domácí násilí v tanečním divadle Ponec - 28.11. 2001.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115267
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Audiovideo záznam konference "Domácí násilí - staré problémy, nová řešení?" - 26. 11. 2001 v prostorách Poslanecké sněmovny.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115203
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o konferenci konané v Jihoafrické republice v roce 2001, dokumenty z konference, podklady.
URL: http://www.un.org/WCAR
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Otázka o nezávislosti justice na moci státní se dostává stále více do popředí zájmu, neboť je známo, že čím vyšší je důvěra v soudnictví, tím jsou nižší nároky na omezování soudců zákony a naopak. O semináři na toto aktuální téma informuje Ivana Haslingerová.
URL: http://www.fragmenty.cz/!990673.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soudcovská unie České republiky, založená v roce 1990, je nepolitické, profesní a dobrovolné stavovské sdružení soudců. Jejím posláním je podílet se na soustavném zvyšování právního vědomí společnosti a úrovně ochrany práv a svobod člověka. Pořádá řadu seminářů, odborných stáží a mezinárodních konferencí, které jsou věnovány např. nezávislosti soudnictví, postavení soudců v různých zemích apod.
URL: http://www.soudci.cz/cz/index.php
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -